JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Německo odmítlo jednat o reparacích Řecku

NĚMECKO: Německo oficiálně odpovědělo na červencovou výzvu Řecka k zahájení jednání jednání o reparacích za škody, které Německo za II. světové války v Řecku způsobilo. Podle Řecka válečné ztráty dosáhly výše odpovídající dnes 289 miliardám euro. S výzvou k diskusi o reparacích se na Berlín obrátila předchozí vláda na základě požadavku řeckého parlamentu. V pátek obdržel řecký velvyslanec v Berlíně Teodoros Daskarolis oficiální odmítavou odpověď.

„Právní stanovisko spolkové vlády v této otázce se nemění: otázka reparací byla definitivně vyřízena. V této věci se nic nezměnilo,“ uvedl mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí.  Ačkoli Berlín odmítá Řecku vyplatit reparace, včetně splacení vynucené půjčky od Řecké národní banky, přiznává morální a politickou odpovědnost za křivdy, které Němci v Řecku spáchali za II. světové války. „Máme naději, že můžeme s Řeckem jít nadále cestou, kterou se vydali dřívější pokolení,“ řekl mluvčí.   Berlín se při odmítání řeckých požadavků na reparace odvolává na dohodu obou států z roku 1960, na jejímž základě Německo vyplatilo Řecku 115 milionů marek.  Německá vláda považuje reparace za uzavřenou otázku na základě smlouvy 2 + 4 z roku 1990, která byla uzavřena mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou a vítěznými mocnostmi z II. světové války  – Sovětským svazem Spojenými státy, Velkou Británií a Francií. Ve smlouvě ovšem nejsou žádné bezprostřední zmínky o reparacích a Řecko nebylo smluvní stranou.

Odeslat komentář