JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Německý ministr zahraničí: EU bude v době německého předsednictví prosazovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování migrantů, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4! Česká televize to odmítla zveřejnit! Berlín chystá násilné rozmisťování migrantů po celé EU, evropské dotace se stanou hlavním rukojmím! Nebudou migranti, nebudou dotace!

EU: Během dnešního jednání poslanecké sněmovny zazněla od předsedy SPD Tomia Okamury u řečnického pultu jedna zásadní informace. Česká televize prý odmítla odvysílat krátký záznam z německého Bundestagu z minulého týdne, kde německý ministr zahraničí Heiko Maas odpověděl poslanci Petru Bystroňovi z AfD na otázku, zda-li si německý ministr zahraničí nechce rozmyslet svůj nápad, že během německého předsednictví v Evropské unii, které začalo 1. července, bude prosazovat povinné přerozdělování migrantů v Evropské unii na základě mandatorního rámce povinností členských zemí EU, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4.

Klíčový záznam v českém dabovaném překladu přinášíme ve videu výše. Heiko Maas na to reagoval slovy, že si to rozhodně nerozmyslí, protože země EU čerpají ze svého členství značné benefity, ale členství v EU s sebou nese i povinnosti, které musí být plněny, a pokud nejsou plněny, budou de facto vynucovány, a to právě i proti vůli zemí skupiny V4.

Petr Bystroň, AfD

Německý ministr zahraničí tak de facto veřejně potvrdil, že během půlročního německého předsednictví EU bude Berlín usilovat o povinné zavedení celoevropského redistribučního programu na rozmisťování uprchlíků a migrantů po celé EU v rámci redistribučního programu, který již v minulosti byl několikrát prezentován jako tzv. Berlínský model, který bere do úvahy ekonomickou sílu dané evropské země a počet jejích obyvatel a výši HDP, z čehož se potom vypočte rámcová kvóta pro danou zemi.

V případě České republiky by se jednalo zhruba o 2750 migrantů v prvním roce fungování tohoto programu. Problém tzv. Berlínského modelu spočívá v něčem úplně jiném. Toto číslo nevykresluje skutečnou migrační zátěž pro danou zemi za 1 rok, protože na základě Dublinského protokolu má každý běženec s přiznaným statusem uprchlíka nárok na tzv. sloučení rodiny, tady na povolení příjezdu zbytku celé migrantovy rodiny, která zůstala v domovské zemi.

Německý ministr zahraničí pohrozil, že země V4 budou přijímat migranty tak jako tak, protože je to součást členských závazků v rámci EU

Celý koncept této migrace funguje na jednoduchém plánu. Rodina, která se rozhodne migrovat do Evropy za lepším životem, vybere ze svého středu nejschopnějšího a nejzdravějšího jedince, obvykle mladého muže, který dostane od rodiny vybavení na cestu, peníze pro pašeráky, oblečení atd. Úkolem tohoto mladíka je potom dostat se do EU a získat azyl.

Jakmile k tomu dojde, německý, francouzský, ale i český a slovenský neziskový sektor se potom postará o vyřízení právních formalit a o aktivaci tzv. Dublinské doložky u orgánů státní správy země, kde má mladík svůj azylový status. Úřady jsou potom na základě Dublinu povinny udělit všem jeho rodinným příslušníkům přistěhovalecká víza do EU. Jeho rodina tedy již nemusí podnikat nebezpečnou cestou po zemi a po moři za pomoci pašeráků, ale dostanou se do EU leteckým spojem a na základě slučovacích víz.

Heiko Maas, německý ministr zahraničí (SPD)

Podle německých zkušeností, které jsou dostupné i ze statistik německého ministerstva vnitra, připadá na jednoho migranta s přiděleným azylem přibližně 5,8 dalších osob. V drtivé většině případů se jedná o bratry, sestry, oba rodiče a prarodiče z obou stran, matky i otce. Německými úřady přiznávané číslo 5,8 je mezi pozorovateli v Německu považováno za silně zkreslené a snížené, protože německé úřady zcela běžně slučují 12-členné arabské a africké rodiny, ale je asi zjevné, proč se úřady snaží tato čísla snižovat.

Pokud si vezmeme číslo 2 750 migrantů jako redistribuční kvótu pro ČR v prvním roce povinného přerozdělování, potom nejpozději do 2 let, pravděpodobněji však do 1 roku, by došlo ke sloučení rodin většiny těchto migrantů. Pokud použijeme oficiální údaj německých úřadů o 5,8 osob z řad rodinných příslušníků migranta, potom by se jednalo rázem o 15 950 migrantů v ČR za rok. A pokud bychom vzali reálná německá čísla okolo 12-členných rodin, potom bychom se dostali na číslo rovných 33 000 migrantů za rok. Ano, čtete správně, to je počet lidí velkého českého okresního města, a to za jeden jediný rok po sloučení rodin “pouhých” 2 750 migrantů za první rok redistribuce.

Slučování rodin vyžaduje úplně novou koncepci bytové výstavby se spoluúčastí měst a investorů ze Saúdské Arábie

Na jednu věc ale musím upozornit, která je opravdu zákeřná. Tady v Německu nedochází ke slučování rodin vůbec nijak rychle. Německé úřady vydávají povolení ke slučování rodin zhruba do 5 let od udělení azylu dané osobě a ve spolupráci s neziskovým sektorem je snaha organizovat proces žádostí o slučování rodin v souvislosti se sociálním zabezpečením migranta. Uběhne tak dlouhá doba, ale po 5 letech najednou dojde ke skokovému navýšení migrantů v regionu, a to kvůli sloučení rodin.

Obvykle se čeká na to, až bude migrant disponovat velkým bytem, kde by sloučená rodina mohla bydlet. V této věci se angažuje hlavně Saúdská Arábie, která tady v Německu financuje developerské projekty výstavby nových bytů, které jsou potom nabízeny na trhu formou spoluúčastí městských bytových fondů. Pro vysvětlení: Funguje to tady tak, že město poskytne stavební parcely, které jsou jinak buď extrémně drahé, nebo prostě nedostupné. Město zařídí infrastrukturu, všechna povolení a zasíťování. Developer potom zafinancuje výstavbu samotného objektu.

Migrant na nádraží v Budapešti s kusem papíru, že chtějí jet do Německa.

Po dokončení stavby připadne určitý počet bytů městu, zbytek si ponechává investor pro komerční prodej arabským klientům, movitým Arabům atd. Městské byty potom připadají právě těmto migrantům a slučovaným rodinám. Tento model výstavby bydlení pro migranty se postupně bude kopírovat do dalších zemí EU, kde města budou poskytovat lukrativní stavební pozemky a díky tomu se radnice dostanou k novým městským bytům, které nabídnou migrantům. Pilotní projekty takto koncipovaných výstaveb se začnou brzy objevovat i v ČR.

Výrok Heiko Maase v Bundestagu byl proto naprosto klíčový a je naprostý skandál, že Česká televize odmítla tento výrok ministra zahraničí Německa odvysílat, medializovat a publikovat. Znovu se tak ukazuje, že Česká televize naprosto neplní svoji roli veřejnoprávní služby. Takový zásadní výrok německého ministra zahraničí by se měl probírat ve veřejnoprávních médiích od rána do večera jako nepřátelský výrok namířený proti suverenitě České republiky. Nová Rada České televize by se měla podívat na to, proč ČT ani na základě podnětu místopředsedy poslanecké sněmovny neinformuje o výrocích Heiko Maase. Rada ČT by měla na to ihned skočit a začít vyšetřovat, co je to zase za bordel na Kavčích horách.

Uvnitř Evropské unie se schyluje ke štěpení na berlínskou a washingtonskou část EU

Berlín bude zjevně prosazovat přerozdělování migrantů v návaznosti na benefity, ze kterých země V4 nejvíce čerpají. A to jsou evropské dotace a volný pohyb zboží a služeb. Heiko Maas už na jaře vypustil několik poznámek a náznaků, že země, které nebudou přijímat migranty, nebudou dostávat evropské dotace a nemohou ani počítat s tím, že by to nemělo dopad na volný pohyb zboží, tedy na export produkce zemí V4 do Evropské unie. Omezení volného trhu by patřilo mezi nejsilnější sankce proti zemím V4 a předpokládá se, že tak daleko to nezajde a hrozba odebrání evropských dotací bude stačit k tomu, aby země V4 začaly přijímat migranty. Znovu se potvrzuje, že platí to, co už opakuji velmi dlouho: Neexistuje členství v EU bez přerozdělování migrantů. A tím je to dané.

Hraniční přechod mezi Rakouskem a Německem. Migranti na pochodu.

To, co momentálně předvádí země V4, to je typický proces sezení na dvou židlích, napůl na té národní, a napůl na té globalistické. Nějaký čas to fungovalo, ale jednou přijde konec. Státy V4 budou postaveny před volbu, buď setrvat v EU a nechat se multikulturně a demograficky překreslit arabskou a africkou migrací, anebo vystoupit z EU a padnout do náruče amerických neoconů v Evropě, kteří plánují protipól a konkurenční projekt proti Evropské unii s názvem Three Seas Initiative, tedy Trojmoří, nebo též Trojmořská dohoda.

Zatímco ještě v roce 2015 se jednalo o čistě bezpečnostní doktrínu a vojensko-bezpečnostní alianci, v posledních 2 letech se už zcela nepokrytě a politicky prezentuje jako konkurenční alternativa k Evropské unii, ale pod kontrolou amerických neoconů. Hlavním ukazatelem jsou zahraniční politiky Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska a Pobaltských zemí.

Trojmořská dohoda vyrůstá v Evropě jako americká alternativa k berlínskému projektu Evropské unie

Tento blok zemí sdílející břehy 3 moří má čím dál tím více patrně parametry ekonomicko-hospodářského souručenství, které sice ze setrvačnosti stále jede na vlně Evropské integrace, ale zahraniční politiky těchto zemí tomu už dávno neodpovídají. Tyto politiky jsou tudíž už výhradně pro-americké, což se projevuje i v ekonomické rovině, kdy tyto země nakupují americké stíhačky, americké tanky, americké helikoptéry, jaderné elektrárny staví americké firmy a řídí se americkou politikou vůči Izraeli, nikoliv tou evropskou, potažmo bruselskou. Proto pozor, v této chvíli už nejde jen o migranty a jejich přerozdělování.

Trojmořská dohoda – Konkurenční evropský projekt vůči Evropské unii, ale pod vedením USA v Evropě.

Berlín si totiž chce ověřit, zda-li některé členské země EU odmítající migraci nejsou už náhodou členskými zeměmi amerického Trojmoří, které se dívá na arabskou a vůbec jakoukoliv migraci velmi negativně. Berlín bude mít brzy jasno. Ukáže se, které země EU už mají ve skutečnosti blíže k Washingtonu než k Bruselu. A bude to velké překvapení pro mnoho lidí, jak se postupně země odmítající migraci nakonec odkopou. Buď zástěry a hurá migranti pod jařmem Domu Sion a strýce Soroše, anebo čepce a hurá jako-suverenita, ale pod jařmem halachy a ochrany Izraele až za vlastní hrob.

A marně budeme volat na Aeronetu po konceptuální gramotnosti a odporu vůči oběma procesům řízení, protože u většiny konceptuálně slepých politiků platí, že čím více odporu proti EU, tím více podpory Izraeli. A to nemá prostě řešení, to není projev vlastenectví a suverenity, to je projev konceptuální negramotnosti, která dovede národ rovněž k zániku, jen jinou cestou, pod jinými prapory, pod jinými kabáty, pod jinými pány a pod jinými hesly.

Zdroj úvodního videa: Nová buržoazie / YouTube [1]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář