JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Německý portál TAZ přináší nová fakta o Koroně: ASTRONOMICKY NESPRÁVNÉ VÝPOČTY

Při přijímání opatření proti koroně se politici spoléhali na rady příliš malého počtu odborníků. Přitom by bylo zapotřebí široké odborné komise.

Podle oficiálních průzkumů stojí velká část populace v Německu za vládními protikoronovými opatřeními. Důvěřují výrokům, že drastická opatření, jako je uzavření středisek péče o děti, škol a univerzit, nebo dočasné uzavření obchodů a restaurací, mohou omezit koronovou pandemii a zabránit takzvané druhé vlně.

Většina oficiálních sdělovacích prostředků a velká část populace tomu připisují skutečnost, že v Německu došlo díky vládním opatřením „pouze“ k ca. 9 200 úmrtí na Covid-19. 8 (jak se ukázalo po tom, kdy byly po četných protestech z řady lékařů konečně povoleny obdukce-pitvy, zemřela většina z těchto postižených na jiná závažná onemocnění, ale kromě toho u nich byl zjištěn i virus korony).

Jiná vysvětlení, jako je to, že nejen sám virus určuje průběh pandemie, ale také faktory, jako je kapacita a kvalita zdravotnických systémů, sociálně-ekonomické podmínky společnosti – to se prakticky nediskutuje.

Podle našeho názoru se politika a veřejné mínění jen málokdy spoléhaly na radu tak málo odborníků, jako je tomu nyní v případě koronové krize. A vyvstává otázka, zda jsou tito odborníci dostatečně interdisciplinární, aby mohli v této krizi radit politikům s klidem, smyslem pro proporci a bez střetu zájmů.

Nejde jen o posouzení nebezpečí pandemie, ale také o posouzení skutečného přínosu opatření k omezení pandemie; a v neposlední řadě je to také odhad vedlejších škod, které mohou tato opatření způsobit – nejen na zdraví, ale také společnosti, demokracii, kultuře, vzdělávání a především ekonomice.

K dnešnímu dni byly v médiích a politice slyšet pouze dvě disciplíny, virologové a matematici. (V Německu se ve skutečnosti jedná prakticky pouze o jednoho virologa – DR. CH.Drosden – pracujícího pro Robert-Koch-Institut, který je placený vládou). Počáteční modelové výpočty, zejména vědců z Imperial College v Londýně, byly do značné míry odpovědné za politická rozhodnutí a ‚lockdown‘. Ti odhadovali, že na celém světě dojde ca. k 40 milionů úmrtí na Covid-19; pro Německo bylo předpovězeno 1,1 milionu pacientů na jednotkách intenzivní péče. (Tyto prognozy šířily veškeré oficiální sdělovací prostředky a bohatě je doplňovaly obrazovým zpravodajstvím: množství rakví, panika na nouzových odděleních nemocnic, plačící pozůstalí…

Jak se později ukázalo, byla většina z těchto hororových záběrů převzata z jiných katastrofálních situací na celém světě, které se současnou ‚pandemií‘ nemají co dělat. Jenom pro představu: německý ministr zdravotnictví Jens Spahn přiznal veřejně, že na ‚zdravotní osvětu‘ v tomto roce vydalo jeho ministerstvo přes 30 milionů EUR, přičemž obvyklé výdaje se pohybují okolo 1 mil).

Korona s úmrtností jako normální chřipka?

Mnoho dostupných studií však ukazuje, že míra úmrtnosti na infekce (IFR), podíl úmrtí na všech koronových infekcích, je v rozmezí 0,1 až 0,3 procenta, což je podíl normální chřipky. V těchto studiích byly zkoumány reprezentativní náhodné vzorky skupin populace a infikovaní byli identifikováni sérologickými protilátkovými testy. Ukázalo se, že počet lidí s virem Sars-CoV-2 je mnohem větší než počet lidí, kteří pozitivně prokazovali příznaky.

Pokud úmrtí na Covid-19 souvisejí s tímto větším jmenovatelem, je výsledkem výrazně nižší počet IFR, než je uvedeno v údajích německého Robert Koch Institutu (RKI) a WHO (World-Health-Institution–Mezinárodní zdravotnická organizace, která tuto ‚pandemii’ oficiálně vyhlásila prakticky na celém světě. Je zajímavé, jak je tato organizace financována a kdo jsou jejími členy: převážně farmaceutické společnosti, Bill Gates..).

Nyní máme spolehlivější data, že koronová pandemie není zdaleka tak nebezpečná, jak se původně myslelo. Projekce přijaté politiky jako základ pro rozhodování byly založeny na základním předpokladu některých virologů, že virus je zcela nový a že kdokoli, bez ohledu na jiné faktory, může být nakažen, že nikde na světě neexistuje imunita vůči novému viru.

Ale není tomu tak. Imunitní systém mnoha lidí je očividně obeznámen s podobnými antigeny prostřednictvím předchozího kontaktu s viry z koronové skupiny – například se sezónní chřipkou, která je způsobena virovým koktejlem, do kterého koronové viry často patří – což je důvod, proč má mnoho lidí zjevně imunitu nebo částečnou imunitu vůči Sars-CoV-2. Částečná imunita vůči Sars-CoV-2 také vysvětluje dlouhé inkubační doby – a proč je nakaženo jen poměrně málo lidí – většina z neonemocní nebo zůstane zcela bez příznaků.

Aktuální data tedy dokazují, že Corona není tak nebezpečná, jak se původně předpokládalo.

Je nezbytné, aby se politická rozhodnutí v boji proti pandemii přijímala za účasti nezávislého interdisciplinárního výboru odborníků, který se skládá nejen ze zástupců biomedicíny, ale také z jiných příslušných oborů, jako je veřejné zdraví, sociální, kulturní a vzdělávací vědy. Interdisciplinární výměna informací mezi lékaři, virology, imunology a epidemiology mohla z našeho pohledu ušetřit politice a společnosti astronomicky nesprávné výpočty – s jejich dosud nepředvídatelnými důsledky. Pro posouzení pandemie je zásadně důležité prozkoumat dostatečně velké reprezentativní náhodné vzorky celé populace, validované sérologickými testy protilátek v pravidelných intervalech, aby bylo možné správně posoudit dynamiku virového procesu a imunitní stav populace. Pouze tak lze přesněji vypočítat nebezpečí infekce pro lidi, v závislosti na jejich věku a sociální skupině.

Tento způsob práce v populační epidemiologii je schopen ověřit projekce, předpovědi a modelové předpoklady pomocí empiricky získaných údajů. Hned na začátku pandemie požádali epidemiologové, jako je John Ioannidis, profesor na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, aby prozkoumali reprezentativní vzorky populace s cílem dospět k realistické úmrtnosti a realistickému posouzení nebezpečí pandemie. (K dalším renomovaným odborníkům, kteří vehementně protestují proti nesmyslným ochranným opatřením proti ‚pandemii‘, patří i Prof. Dr. Sucharid Bhakdi, nebo Dr. Wolfgang Wodarg a tisíce vědců, především lékařů, kteří se dnes v Německu organizují v různých spolcích, jako např. ‚Ärzte-für–Aufklärung‘, nebo ‚MFGD-Vědci a lékaři pro demokracii‘. Přesto, že už mnohokrát oslovili německou vládu a varovali v neoficiálních médiích před nesmyslnou panikou v souvislosti s neexistující ‚pandemií‘, je jejich mínění vládou trvale ignorováno). Mezitím předložil Prof. John Ioannidis přehled 36 takových hromadných vyšetření vzorků se sérologickými testy protilátek prováděnými po celém světě: Získaná čísla IFR jsou mnohem nižší než odhady některých virologů na začátku pandemie.

Za zaslaný článek a překlad děkujeme HS

Ještě jedna aktualní zpráva od překladatelky článku:

Mezinárodní demonstrace proti omezením v důsledku ‚pandemie‘ se bude konat 29.8. v Berlíně pod názvem „Konec pandemie – svátek svobody a míru“, očekává se účast až 10 milionů lidí z Německa, Francie, Polska, Maďarska, Dánska, Finska atd. Poslední obrovská demonstrace tohoto druhu se konala 1.8. také v Berlíně, oficiální media informovala o 18 000 účastnících, pořadatelé a policie odhadli účast ca 1,3 milionu.

 

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář