NERIADENÁ STRELA, CHOROMYSEĽNÝ TRNAVSKÝ BLÁZON CHCE NÁSILNE USKUTOČNIŤ SVOJ PROJEKT ŠTÁTNEHO TERORU

SLOVENSKO: V sobotu a nedeľu sa na Slovensku uskutoční PROJEKT ŠTÁTNY TEROR. Zástancovia si ešte neuvedomujú jeho nevýhodný dopad na celkové spoločenské zdravie. Väčšina Slovákov je ochotná zúčastniť sa ho, no počet odporcov prudko narastá. Stačí si prečítať komentáre na facebooku pod príspevkami blázna alebo toho militaristického plešatého agenta USA. Choromyseľný blázon sa už prejavuje natoľko, že je nemožné si to nevšimnúť. Syndróm „Všetci sú proti mne“, je prejav paranoje. Kapacity Slovenskej lekárskej komory, asociácie súkromných lekárov, opozícia či iné rôzne kapacity tvrdia, že TESTOVANIE JE NEBEZPEČNÉ!  hrer celého tohto projektu si to však stále nedokáže uvedomiť.

Všetky definície (napísané kurzívou), ktoré budú uvedené v tomto článku pochádzajú z knihy PSYCHIATRIA, Jozef Kavka a kolektív, učebnica pre lekárske fakulty, ktorú schválil rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Symptóm velikášstva (jeden zo symptómov paranoje), túžby po sláve a zdôrazňovania významu vlastnej osoby je patologický, ak má charakter bludu a vyjadruje tendenciu akejsi hypertrofie „JA“.

Predseda vlády túži po sláve. Po tom byť prvý na svete a uznávaný. Cena ľudských životov je nepodstatná, pretože JA.

Symptóm vzťahovačnosti (ďalší zo symptómov paranoje) označuje tendenciu človeka vzťahovať na svoju osobu, na seba aj také veci a udalosti, ktoré nemajú reálny základ, alebo je ich súvislosť náhodná, prípadne nemajú taký význam, aký im človek so vzťahovačným myslením pripisuje.

Symptóm vzťahovačnosti vytvára neschopnosť prijať názor s prítomnosťou dotklivosti. Tá potláča reálne a pravdivé názory (nielen) Slovenskej lekárskej komory. Matovič nazval prezidenta SLK, a tým i všetkých členov komory, bludármi. Prezident Marián Kollár je štatutárny a regulárne demokraticky zvolený. Reprezentuje lekárov a názor samozvaného MUDr. Matoviča je v tomto prípade absolútne bezpredmetný.

Reformátorský syndróm. Hovorí sa o ňom, ak človek vytvára také reformy, spoločenské, politické, náboženské, filozofické, administratívne, ZDRAVOTNÍCKE, prípadne iné, ktoré nie sú zjavne NIČÍM PODLOŽENÉ a NIE SÚ DOSTATOČNE LOGICKÉ.

Je až absurdné a nelogické, aby sa ľudia združovali na jednom mieste, ešte k tomu počas studených jesenných dní stáli dlhé minúty v radoch na svoj test. To nepochybne spôsobí zhoršenie zdravia. Treba mať na pamäti, že reformy zo zdanlivo zlého stavu nemusia vždy dopadnúť dobre.

Senzitívna vzťahovačnosť sa pokladá za samostatnú formu paranoje. Vytvára sa u ľudí, ktorí nevedia bojovať a aktívne presadzovať svoje predstavy, hoci majú cit krivdy. Vytvára sa u nich cit menejcennosti, no súčasne by chceli vyniknúť. Nastáva u nich určitá polarita, lebo i keď uznávajú svoje nedostatky, súčasne sa domnievajú, že by si ich ľudia preto nemali viac všímať.

Ďalšia z jednoznačne uvedených definícií, ktorá nepotrebuje komentár.

Paranoidná psychopatia . Pre túto formu psychopatie je príznačná nadmerná egocentrickosť a neschopnosť posúdiť významnosť svojej osoby vo vzťahu k spoločnosti. Vytvára sa taký formát osobnosti, pri ktorom je tendencia chápať neutrálne alebo priateľské správanie iných ľudí ako nepriateľské a znevažujúce. Paranoidní psychopati sa nesprávajú podľa reality, ale podľa toho, ako realitu sami hodnotia, a zvyčajne to býva v ich neprospech, lebo sú trvalo podozrievaví a zvýšene precitlivelí.

Testovanie bude mať na ľudstvo nevýhodný dopad. Palička, ktorú vám strčia hlboko do nosohltanu vám môže vírus z okraja nosa  vniesť dnu do tela. Ten sa podráždi a prepukne. V kombinácií s dlhým pobytom pred odbernými miestami a jesenným sychravým počasím je to nebezpečná kombinácia. Nebojím sa napísať, že celoplošné testovanie možno považovať za riadený genocídny proces, ktorého dôsledky budú mať v budúcnosti s istotou právnu dohru. Zdravie, to nie je len neprítomnosť choroby, ale i stav úplnej duševnej a sociálnej pohody (podľa definície WHO). Pojmy ako pohoda, pokoj či radosť však táto krutovláda štátneho teroru vymazala zo slovníka slovenského jazyka.

Na záver ešte skonštatujem jedno. Človek sa na psychiatriu musí prihlásiť sám. Nemožno ho donútiť. Jedine ak by bol nesvojprávny. Ak sa chce liečiť, má dvere otvorené, ak nie, nemal by sa angažovať vo verejných funkciách. Môže totiž napáchať obrovské škody.

Zdroj: https://nebojimsa.sk

Napsat komentář