JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Nesoudný soudce Rychetský

Soudce, každý, bez rozdílu, má být nezávislý, nestranný, objektivní, především se nemá plést do jakýchkoliv sporů veřejnými prohlášeními, vystupováním a hodnoceními na obrazovkách tv stanic k jakýmkoliv kauzám, o kterých ještě soud nerozhodl. Zejména k takovým, které jedna strana sporu chce řešit právě před jeho soudem. Logika, jasná každému, i laikům bez právního vzdělání.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský tuto zásadu ale zásadně porušuje již drahmou dobu. Neustále se vyjadřuje v různých tv besedách, zejména na ČT, k politických sporům, půtkám, připravovaným žalobám, ale v podstatě ke všemu téměř, co se týká politiky v naší zemi. Už jenom chybí, aby před ty televizní kamery chodil v soudcovském taláru a měl dřevěné kladívko v ruce.

Z pohledu i běžného občana je to nesoudné, neetické, je to porušení nestrannosti, vynášení de facto nějakých rozsudků již dlouho před tím, než se kauza, spor, dostane před ten soud. Je to samozřejmě také nepřípustné, hrubé ovlivňování dalších soudců, i jeho podřízených.

Nejmarkantnější jsou tato jeho vyjádření, vynášení soudů bez soudu, jakoby na objednávku zadavatelů, strůjců stupidních žalob na prezidenta republiky o jeho údajném, smyšleném porušování Ústavy ČR.

Jednoduše a zjednodušeně řečeno, soudce Rychetský ještě předtím, než tato žaloba doputovala k jeho soudu (a naštěstí nedoputovala vůbec), v ČT vynášel rozsudky, potvrzoval to, že pan prezident Ústavu porušoval. Je to špinavost, neprofesionalita, je to na svlečení tohoto soudce navždy z taláru.
Jakou důvěru může mít řadový občan k soudům, soudnictví vůbec, když předseda Ústavního soudu ještě před samotným soudem vynáší veřejně své odsudky, jednoznačně stranící jedné straně?

Pan Rychetský zcela zřejmě miluje světýlka televizních kamer, zájem novinářů, rád se vždy a kdekoliv vyjadřuje ke všemu, předjímá, odsuzuje bez soudu, řeší věci, které mu nepřísluší a ke kterým nemá mandát ani kompetence.

Svůj mandát soudce, předsedy Ústavního soudu, své kompetence, silně zneužívá, ovlivňuje nejenom veřejné mínění, ale i své kolegy a podřízené.

Je to smutné a hnusné zároveň, když se kdekdo vyvoluje a vyřvává na náměstích v nějakém boji za zachování nezávislosti justice, srdnatě se brání soudci a státní zástupci typu pana Rychetského.

Toto pojetí spravedlnosti je nejenom slepé, ale má silně namodralý zákal, jakoby z dýmu cigaret v pražských kavárnách. Navýsost ješitní a po slávě (snad i) bažící soudci, co se vyžvaňují v tv debatách o všemožných sporech a kauzách, ať už otevřených anebo ještě ani nezapočatých, před soud nedorazivších, jsou ostudou justice, a co je ještě horší, budí v občanech oprávněný strach o vítězství spravedlnosti v této naší krásné zemi.

Odeslat komentář