JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Neuveriteľné a nezmyselné „idiotstvo a prznenie“ vlastného jazyka: Berlínsky Senát nariadil upraviť nemčinu kvôli slovám, ktoré „by mohli uraziť“ privandrovalých agresívnych muslimských dobyvateľov!

NEMECKO: Priam neuveriteľné a nezmyselné „idiotstvo a prznenie“ vlastného jazyka: Červeno-Červeno-Zelený Senát (teda SPD, Ľavica a Zelení) vypracoval nariadenie pre administráciu Mesta Berlín, podľa ktorého sa musia používať novozavedené výrazy namiesto starých, lebo tieto vraj môžu urážať a znevažovať migrantov.

To celé je devótna amputácia nemeckej reči, maskovaná vyjadrením, že ide o senzibilnejšie používanie istých výrazov v nemčine. Znie to síce ako satira, ale je to smutná realita.

Uvediem niekoľko príkladov ako ľavicoví nemeckí politici manipulujú  reč a z normálnych – desaťročia, prípadne i stáročia zaužívaných – nemeckých slov vyrobia doslova „slovné netvory“ a nariadením nútia ľudí, aby ich používali.

Namiesto „cudzinec“ (Ausländer) sa musí používať „spoluobyvateľ bez nemeckého občianstva“

Namiesto „ľudia s migračným pozadím“ sa bude hovoriť  „ľudia s internacionálnou biografiou“

V nemčine už nebude slovo „azylant“, ale nový výtvor politiky „človek, ktorý má právo na ochranu“.

Nemčinu musí opustiť tiež pradávny a úplne normálny nemecký výraz „ľudia s inou farbou plete“ a namiesto toho sa bude hovoriť a písať „Čierni ľudia“ (a z veľkej úcty k černochom bezpodmienečne vždy s veľkým Č).

A takto to pokračuje ďalej na 44. stranách, kde je samozrejme predpísané a či nariadené ako majú (musia) v  budúcnosti komunikovať s ľuďmi iných etník a čiernej plete zamestnaci Mesta Berlín.

Zodpovedné za toto nezmyselné šialenstvo absurdnej „úpravy a korektúry“ nemeckého jazyka je berlínske Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung  (Krajinský úrad pre rovnaké zaobchádzanie s každým), ktoré podlieha Zelenému „diktátorovi“, justičnému senátorovi Dirkovi Behrendtovi.

Autor: Roman Bednár

Zdroj: https://www.roman-bednar.com/

Odeslat komentář