JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

New Normal: Studenti nám kolabují ve třídách a voláme pro ně záchranky, stěžují si školy plukovníku Romanu Prymulovi v podepsané petici! Děti na školách kvůli nedostatku kyslíku pod rouškami upadají do bezvědomí a učitelé ministrovi argumentují PPM tabulkou škodlivosti CO2 z videa na Aeronetu, kterou mají k dispozici i profesní organizace z oblasti energetiky a BOZP! Plukovník však nehodlá ustoupit a naopak požaduje po vládě, aby na území ČR znovu vyhlásila Nouzový stav! Bude mít Henry A. Kissinger nakonec pravdu a současný šílený stav se stane “novým normálem” v Novém světovém řádu? (TOP INFO)

ČESKO: Plukovník Roman Prymula na ministerstvu zdravotnictví začíná čelit už zjevnému odporu od škol a od učitelského sboru. Učitelé Gymnázia Jindřicha Šimona Baara z Domažlic napsali [1] plukovníku Romanu Prymulovi otevřený dopis, kde ho žádají o zrušení povinnosti nošení roušek ve školách, protože roušky brání dýchání a ztěžují na školách nejen výuku a soustředění studentů, ale způsobují dokonce i zdravotní kolapsy. Na škole jim totiž už zkolabovaly 3 dívky v důsledku hypoxie, tedy nedostatku kyslíku v krvi navozeného dýcháním vzduchu s příměsí CO2 přes roušku.

Škola musela pro jednu dívku zavolat záchranku a musela být hospitalizována! U dívek došlo podle lékařů a podle informací naší redakce k tzv. graduálně navozené hypoxii, což je známý a v předpisech o bezpečnosti práce (BOZP) dobře popsaný jev. Škola do dopisu přidala i tabulku škodlivosti CO2 podle počtu částic na milion s odkazem na zdroj Enectiva. Stejnou tabulku ověřil v praxi na svém synovi i americký aktivista Del Bigtree ve videu a v našem článku zde.

Po 3 hodinách nošení roušky se toto děje s vašim mozkem. Prokysličení mozku v normálním stavu vlevo, vpravo je stav při nedostatku kyslíku v mozku.

Člověk vdechuje přes roušku do plic vzduch, který je chudý na kyslík a bohatý na CO2 a po delší době se v lidské krvi graduálně a postupně zvedne obsah oxidu uhličitého do takové míry, že člověk ztratí vědomí a zkolabuje. Zákeřností graduálně navozené hypoxie je její nepozorovatelnost až do chvíle, než už je pozdě a člověk ztratí vědomí. Většina lidí a laiků považuje oxid uhličitý (CO2) za smradlavý kouř z hořícího dřeva, uhlí nebo nějakého hořlavého materiálu, jenže to je brutální omyl.

Ten zápach při hoření způsobují tzv. aromatické uhlovodíky a saze, které jsou produktem spečených a zuhelnatělých částic hořícího materiálu. Z hořícího materiálu se při prudkém okysličování uvolňuje i oxid uhličitý, ovšem ten je na rozdíl od aromatických uhlovodíků v kouři bez zápachu. Oxid uhličitý nemá žádný zápach, takže člověk jej necítí, když jej vdechuje. Člověk s rouškou tak nadechuje dlouhé hodiny do plic velké objemy vlastního CO2 zachyceného v roušce. Nejprve si ale ocitujme dopis učitelů z domažlické školy:

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Nesouhlas s plošným nošením roušek při výuce

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní, respektujeme vládní nařízení ohledně použití ochrany dýchacích cest proti šíření koronaviru. Nicméně považujeme používání roušek při výuce v málo dotčených regionech za neadekvátní.

Osobně jsme měli možnost ověřit, že dlouhodobé nošení roušek komplikuje vyučovací proces na straně učitelů i žáků (zhoršení srozumitelnosti způsobující možnost mylného výkladu informací, nemožnost odezírat při výuce cizích jazyků artikulaci učitele kvůli správné výslovnosti). Navíc vzhledem k často nesprávné manipulaci s rouškami se snižuje efektivita jejich použití.

Za zdaleka největší problém však považujeme vysokou koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Vyhláška č. 20/2012 sb. stanovuje limit koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu na 1500 ppm. Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm. V níže přiložené tabulce (viz tab. č. 1) uvádíme možné zdravotní důsledky zvýšené koncentrace CO2.

Vzdělávací proces vyžaduje soustředění a mozkovou činnost, která bez dostatečného přísunu kyslíku není fyziologicky možná, proto i hodnocení výkonu žáků je znevýhodňující. Pomineme-li možná zdravotní rizika, prohlašujeme, že za těchto podmínek nemůžeme s plnou zodpovědností ručit za výsledky vzdělání žáků.

Chápeme nutnost nošení roušek v regionech, kde hrozí komunitní přenos nemoci Covid-19, ale v málo dotčených regionech se nám to jeví jako zbytečné hazardování se zdravím nenakažených.

Proto Vás naléhavě žádáme o znovuprojednání plošného zavedení roušek se zohledněním situace podle vládou navrženého epidemiologického semaforu případně podle rozhodnutí oblastních hygieniků.

Účinky CO2 na lidský organismus, zdroj: www.enectiva.cz

Koncentrace [ppm] Účinky

1000–2000 nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace

2000–5000 nastávají možné bolesti hlavy

5000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik

> 5000 nevolnost a zvýšený tep

> 15000 dýchací potíže

> 40000 možná ztráta vědomí

V Domažlicích 24. září 2020.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Mgr. Tomáš Javorský, Mgr. Petra Šlajsová, Mgr. Eva Machová, Mgr. Sylva Vágnerová, Mgr. Dana Fraňková, Mgr. Marina Mrázová, Mgr. Blanka Zelenková, Mgr. Hana Jano, Mgr. Jaroslava Vondrašová, Mgr. Jana Váchalová, Nikola Váchalová, Ing. Josef Šerlovský, Mgr. František Novák, Mgr. Radka Kortusová, Mgr. Jaroslava Žáková, Mgr. Pavlína Martincová, Mgr. Zdeňka Němečková, Mgr. Jana Štenglová, Ing. Hana Slachová, Mgr. Jaroslav Stýskal, Mgr. Petr Diviš, Mgr. Martina Svobodová, Mgr. Petra Váchalová, Mgr. Petra Černá, Mgr. Jaroslava Vecková, Mgr. Josef Johánek, Mgr. Kamil Jindřich, RNDr.. Michala Králíčková, PhDr.Patricie Wischenbart, Jan Pek

Ministr zdravotnictví tvrdí, že roušky jsou bezpečné, ale to není pravda při dlouhodobém nošení!

Plukovník Roman Prymula před několika dny prohlásil [2], že roušky nemohou navodit zdravotní komplikace, protože rouška má malý objem a nedokáže zadržet stejný objem CO2, který je v plicích při výdechu, protože logicky by se takový objem pod roušku nevešel. Jenže, to je samozřejmě matení pojmů a dojmů. Oxid uhličitý je zhruba 1,5x těžší než okolní dýchatelný vzduch, který je složen z kyslíku a dusíku v poměru přibližně 1:4 a při výdechu CO2 vzhledem ke své hmotnosti zůstává CO2 ve spodní části roušky, kde se hromadí, protože je těžší než okolní vzduch.

Při každém dalším nádechu tak nos jako vysavač nasaje ze spodní části roušky těžký usazený CO2, který se tak znovu dostává do plic. Jelikož je CO2 bez zápachu, člověk to nemůže zaregistrovat. Toto přimíchávaní CO2 do mixu O2 a NO2 mění skladbu vzduchu v plicních sklípcích a v krvi vzniká acidóza v první fázi. Tu člověk nijak nezaregistruje, protože acidóza, tedy překyselení krve, nemá v první fázi na člověku pozorovatelný vliv. V krvi je ale změna patrná na obrázku níže, krevní céva vlevo. Modré hypoxické buňky omezují transport O2 krevním řečištěm. Toto je projev graduální hypoxie. Akutní hypoxie je na obrázku vpravo, céva ztratila schopnost přenosu O2 úplně.

Grafické znázornění acidózy, vlevo mírná hypoxie, krev dokáže kyslík přenášet jen omezeně, vpravo je akutní hypoxie, kdy přenos O2 červenými krvinkami úplně přestává.

Acidóza v krvi však má jednu zásadní vlastnost, omezuje transport kyslíku v krvi, kterého je už tak v krvi méně kvůli nasazené roušce. Dochází tak k následujícími cyklu: Člověk přidýchává trvale s každým nádechem přes roušku zhruba 10% až 15% CO2 na objem vdechovaného vzduchu, ovšem na úkor O2, dusík není CO2 příliš ovlivněn při nádechu. V krvi tak vzniká na jedné straně kyslíková deficience, zatímco vzrůstá acidóza způsobená rozpouštěním CO2 v krevním řečišti. Jenže, čím více je v krvi CO2, tím méně jsou červené krvinky schopny na sebe vázat kyslík a zajistit jeho transport do orgánů a hlavně do mozku. A tento proces se neustále opakuje, čím více CO2 člověk za hodinu přidýchává do plic z roušky, tím více vzrůstá v krvi acidóza, a tím méně kyslíku jsou schopny červené krvinky přenést, protože CO2 v krvi brání správné transportní funkci O2. Nošením roušky se tak člověk velmi pomalu a graduálně tráví. Nejde tedy o akutní formu hypoxie, ale o graduální formu, kterou někdo zvládne a někdo zkolabuje.

Krevní acidóza indukuje hypoxii v mozku, kterou organismus vyhodnotí jako otravu

Člověk jako biologický stroj je velmi flexibilní zařízení. Peruánci anebo šerpové v Himalájích dokáží fungovat jen s pouhými 5% kyslíku ve vzduchu, zatímco normální objem při tlaku na úrovni hladiny moře je okolo 21% ve vzduchu. Organismus lze natrénovat na nízkou spotřebu O2, tomuto procesu se říká aklimatizace a trvá až půl roku u člověka, takže člověk po aklimatizaci nepotřebuje tolik kyslíku v organismu. Jenže pozor, je velký rozdíl mezi kyslíkovou deficiencí a acidózou v důsledku přidýchávání CO2 do plic. To jsou dvě různé a nesouvisející věci, které ovšem se snadno zaměňují, a to hlavně kvůli tomu, že acidóza v krvi způsobuje selhávání červených krvinek, které už nemohou tak dobře přenášet kyslík do mozku a do orgánů.

Takže, primárně nejde o to, že by člověk nošením roušky kolaboval, že má málo kyslíku, ale kolabuje kvůli tomu, že z rouškového vaku CO2 v dolní části roušky přidýchává trvale CO2 a tím si navozuje v krvi graduálně acidózu, která zamezuje transportu O2 v krvi i v případě, že by člověk jinak nadechl dostatečný objem kyslíku do plic, ale do krve a do mozku by se kyslík prostě kvůli kyselosti krve stejně nedostal.

Naprosté šílenství, matka nasazuje dítěti respirátor N-95, který zadržuje obrovské koncentrace CO2.

A tady přichází ten zásadní problém. Děti a mládež, jejichž mozek je stále ve vývoji, potřebují větší objemy kyslíku v krvi než dospělý nebo starší člověk. Pokud u dítěte vznikne acidóza v krvi, dítě může zkolabovat a ztratit vědomí, protože dojde k vypnutí mozkových synapsí, které reagují na acidózu v krvi jako na otravu a mozek po zjištění tohoto stavu vyvolá ztrátu vědomí s cílem maximálně omezit průtok krve a pohyb člověka, aby se otrava nerozšiřovala a nepoškozovala mozek. Mozek vyšle příkaz k vyvolání bezvědomí ve chvíli, kdy vyhodnotí toxiny v krvi v místech mozku, kde by měl být očekáván kyslík.

Vzhledem k tomu, že navozená acidóza dýcháním CO2 zabraňuje transportu O2 v krvi do mozku, mozek vyhodnotí situaci jako otravu způsobenou CO2, přestože se v podstatě jedná o hypoxii, tedy nedostatek kyslíku v krvi, což je ale pouze důsledkem acidózy, hypoxie je tudíž důsledek acidózy, nikoliv příčinou. Člověk neomdlí kvůli tomu, že by měl málo O2 v plicích při nádechu, ale kvůli tomu, že má otrávenou krev CO2, která zabraňuje transportu O2 k mozku a k orgánům.

Nový normál ve světě, kde roušky se budou nosit trvale a cestování bude rovněž trvale omezeno

Tohle je zásadní popis činnosti roušek při dlouhodobém nošení. Lidské tělo dokáže odolávat acidóze krve poměrně hodně, poměrně dlouho, ale to se týká především dospělých a starších lidí. U mladých lidí a u dětí vyhodnotí mozek vysokou kyselost krve v důsledku rozpuštěného CO2 jako otravu a dochází ke kolapsu a ztrátě vědomí dítěte. Proto např. před rokem 1989 na základních školách při hodinách Branné výchovy platilo nařízení, že děti do 10 let mohou mít na obličeji plynovou masku maximálně 15 minut, dětí starší než 10 let potom 30 minut.

Program české vlády na elektronické sledování obyvatelstva. Andrej Babiš s Romanem Prymulou představují trasovací program Chytrá karanténa.

Důvodem bylo zdravotní hledisko, protože po této době by u dětí vzrostl objem CO2 v krvi tak vysoko, že některé děti by začaly kolabovat. Pan plukovník Prymula jistě by měl o těchto opatřeních z doby před rokem 1989 vědět a neměl by se tvářit, že přidýchávání CO2 z roušek je neškodné pro děti, když je to ve skutečnosti přesně naopak. Takže, co má tohle všechno znamenat?

Podle názoru Henryho A. Kissingera v jeho nové knize “New Order” (Nový řád) se jedná o tzv. “New Normal” (Nový normál),  kdy svět po koronavirové krizi už nikdy nebude stejný jako předtím, a to dost možná právě proto, že koronavirová hrozba nikdy v podstatě nezmizí a zůstane ve společnosti a v civilizaci natrvalo, přičemž vakcíny budou fungovat jen pro někoho, tedy pro výherce v loterii, zatímco ostatní si budou muset natrvalo a napořád udržovat sociální odstupy, natrvalo bude omezeno cestování.

Henry A. Kissinger ve své nové knize tvrdí, že tato pandemie změní svět natrvalo

Natrvalo se bude sledovat a omezovat pohyb lidí pomocí trasování skrze mobilní telefony a zařízení na bázi nových 5G sítí, které toto sledování a trasování usnadní. A pokud jde o omezení cestování, dojde tím k mohutnému snížení produkce CO2 na planetě. Jenže, nebude to v důsledku Kjótského protokolu a v důsledku rozhodnutí vlád zemí chránit planetu, ale bude to v důsledku vyvolané hrůzy a strachu z onemocnění virem, proti němuž se jde bránit jen tak, že zůstanu dřepět doma a nikam nebudu cestovat.

Děti již kolabují z roušek ve školách na hypoxii, co ještě se musí stát dalšího, aby Češi řekli vládě a plukovníkovi kategorické a jasné DOST!?

A kdybych náhodou chtěl, musím si udělat PCR test na COVID-19 ne starší než 4 dny, bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem očkovaný, protože vakcínám věřit nepůjde. Lidé se budou sledovat, sami mezi sebou, budou na sebe práskat, donášet, soused bude souseda udávat za to, že nenosí roušku, nebo že měl na zahradě slavnost s více než 10 hosty, kteří navíc neměli roušky.

A ministry zdravotnictví budou plukovníci, majitelé farmaceutických byznysů a šíbři napojení na očkovací a testovací lobby. Mengelovské manýry s jehlami, odběry, vzorky, testy, hadry na ústech, trávení dětí CO2 ve školách, autogenocida! Gójové jako pokusné laboratorní myšky nosaté Big Pharma? Děti kolabují ve školách, máte to černé na bílém, školy posílají plukovníkovi otevřené dopisy, ale ten si z toho nic nedělá. Naopak, právě dnes unikla na veřejnost informace, že prý chce v ČR znovu zavést Nouzový stav [3].

Děti předškolního věku jsou rovněž nuceny, aby nosily roušky po celý den.

A při tomto stavu, to bude teprve Lebensraum pro všechny epidemiology a rouškaře! Policie bude zavírat lidi, pokud uvidí člověka se špatně nasazenou rouškou, anebo jeho dítě, které se bude dusit a omdlévat. Joseph Mengele byl oproti nim naprostý břídil! Ten totiž pokusy na lidech a dětech prováděl jen na vězních a navíc skrytě v koncentráku. Ani jeho by nenapadlo, že přijde den, kdy děti na veřejných školách budou kolabovat na hypoxii po otravě krve CO2 kvůli dusítku na ústech, že zdravotnictví budou řídit zpěváci a plukovníci vojenským stylem, a že lidé se proti tomu ani nebudou bránit a nebudou protestovat. Nebude trvat dlouho a rodiče budou děti posílat do školy s kyslíkovými bombami na zádech a ve skafandru.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.cz/news/new-normal-studenti-nam-kolabuji-ve-tridach-a-volame-pro-ne-zachranky-stezuji-si-skoly-plukovniku-romanu-prymulovi-v-podepsane-petici-deti-na-skolach-kvuli-nedostatku-kysliku-pod-rouskami-upadaji/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář