JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Novodobí Britští inkvizitoři nutí zaměstnance britského parlamentu k pokání. Ti se musí vyznat z rasových hříchů a bílých privilegií a půjdou na povinné školení. Antirasistické školení se chystá i pro britské poslance

VELKÁ BRITÁNIE: Zaměstnanci britského parlamentu se veřejně vyznali z rasových hříchů. bílých privilegií a dalších zločinů myšlení. Parlament proto plánuje speciální školení, kde budou bílí zaměstnanci speciálně proškoleni v podpoře hnutí “black lives matter”. Účast bude povinná a bude podmínkou dalšího výkonu zaměstnání.

Podle britského tisku se podobná školení plánují i pro poslance. To je zcela zásadní věc. Poslanci totiž nejsou zaměstnanci, ale zvolení zástupci lidu. Nutit je k nějakým ideologickým školení je zcela zásadní útok na svobodu názoru a přesvědčení. Co když některého poslance zvolí pouze běloši, aby hájil jejich zájmy? Tak bude muset jít na školení, kde se bude učit, jak proti zájmům bělochů naopak bojovat?

My Češi by jsme měli vzít na vědomí, že Západ již není ideálem svobody a demokracie a podle toho začít jednat. Jinak nás do toho svého orwellowského “multikulti-lgbt bahna” stáhne s sebou.

Odeslat komentář