JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

NWO – Velký plánovaný reset

Ekonomové rádi zkouší předpovídat co se stane a přitom na to používají stále ty stejné informace, stále ty stejné údaje a do nekonečna opravují a vylepšují ty stejné výpočty a grafy. Už mnoho let všichni předpovídají zázračný růst a růžovou budoucnost a zatím je všecko horší a horší, vlevo-vpravo se neustále zdražuje a přitom hodnota měny vytrvale klesá a kvalita zboží zrovna tak. Hodnota našich potravin by asi zabila člověka, který žil před sto lety během pár dnů. My už jsme na to jaksi zvyklí, jaksi snad i do jisté míry odolní proti všem těm jedům, co nám bezostyšně servíruje potravinářský průmysl k přežití. Množství nemocí to pouze potvrzuje.

Ve skutečnosti, všechno se nám hroutí pod nohama. Společnost je rozbita nejen různými politickými názory, ale ještě dále pomocí roušek, distancování, násilných akcí prováděných vesměs nežádoucími elementy, mediálního podněcování, vládní korupcí a nedostatkem pro-národního smýšlení, nekonečnou chudobou a šetřením a pomocí dluhů jak osobních, tak celostátních. Běžný člověk se jaksi nemůže pohnout dopředu, většina z nás žije od výplaty k výplatě a denně abychom se starali, jak to zvládneme zítra.

A ekonomové stále předvídají lepší zítřky a perfektní počasí a s hlavou strčenou v lejstrech ani nevnímají, že za oknem je vichřice, leje jako z konve, stromy se kácejí, domy se hroutí a národy kolapsují do prachu země.

Egon von Greyerz skrze GoldSwitzerland.com říká:

V Americe je 30% všech zaměstnatelných na podpoře a až ta skončí, co bude dál? Celosvětově, nezaměstnanost čítá do stamilionů a i kdyby se nějakým zázrakem všechno menší podnikání, obchody a obchůdky, firmy a firmičky znovu postavily na nohy a kdyby všichni začali fungovat naplno – budou tito lidé schopni a ochotni nastoupit do zaměstnání, když na nezaměstnaneckém se jim žilo taaak dobře a ještě ke všemu měli často víc peněz.

Koronavirus je pouze snadná výmluva na šílenou situaci, v jaké se zrovna nacházíme, aniž bychom si toho ve většině případů byli vědomi. Koronavirus sice hodně zla přidal, ale to hlavní zařídily vlády a centrální banky, které zjevně vůbec nerozumí ekonomickému systému, ohání se slogany a nadnesenými slovy a přitom ruinují každou zemi půjčkami, špatným hospodařením, podporou na nesprávných místech a podobně. Tímto způsobem vytvořili obrovskou bublinu, kterou burza a burzovní manipulace s akciemi jenom podpořily.

Teď zbývá otázka: když ta bublina praskne, bude to výbuch, anebo vakuová reakce? Je těžko říct, co by bylo horší.

V případě výbuchu by asi jako první šly banky. Mnohé už jsou dlouhodobě ohroženy, ale snad žádná banka na tom není tak zle jako Deutsche Bank. Tento gigant by asi padl první a jeho pád by pocítili i v zapadlých vesničkách v Kambodži, nemluvě o Evropě a Spojených státech. Toto by vyvolalo tak obrovskou řetězovou reakci mezi ostatními bankami, že centrální banky by nestačily tisknout nové peníze (které by neměly žádnou cenu) dost rychle. A samozřejmě, celosvětová krize, hlad, bída a úpadek by následovaly pro nás pro všecky.

V případě vakuové akce by to snad proběhlo pomaleji, bylo by mnohem víc naděje, že se to nějakým zázrakem zlepší, banky by tiskly víc a víc peněz a všichni by doufali, ale ten konec by byl úplně stejný a hlad s bídou a úpadek by nás neminuly.

Globální tiskárny jedou naplno 7 dnů v týdnu, aby situaci napravily, tisknou peníze vlevo-vpravo a úměrně rychlosti jejich výroby, hodnota těchto platidel klesá. Vlády a banky takto zkoušejí neudržitelnou situaci napravit po svém – ale ve své zaslepenosti si neuvědomují, že to je, jak jsme se do tohoto problému dostali v prvním případě. Takže je to to stejné, jako léčit rakovinu přidáváním rakovinných buněk.

Státy, které nejvíc tisknou nové peníze jsou:

  • Spojené státy, $6.5 bilionů;
  • Evropská unie, $3.0 biliony;
  • Japonsko, $2.1 bilionů;
  • Čína, $1.2 biliony;
  • Itálie, $1.1 biliony;
  • Francie, $0.8 bilionu.

Co se stane, až se to všecko stane?

Za prvé, všecka aktiva padnou. Ať je to burza, nebo nemovitosti, všecko padne. Dokonce i dluhopisy a trh s kreditem padne. Trh s deriváty shoří jako papír, což bude mít strašné následky po celém světě. Za druhé, ať už přijde konec způsobem výbuchu nebo vakua, hyper-inflace nás nemine. Toto vrátí celý svět zpátky aspoň o 50 let co se týče výroby, obchodu a životní úrovně. Lidé samozřejmě budou vinit hned toho a onoho a budou se bouřit po celém svět. Je zcela možné, že vyvolají i války.

Ten největší problém je, že to všecko přijde tak rychle, že ani nebudeme vědět co nás praštilo a budeme všichni ležet na zemi, bezbranní, bez prostředků, bez vyhlídek, bez peněz, protože všecky peníze, i naše úspory – pokud jaké máme – pozbydou rázem na ceně.

Profesor James Galbraith z University of Texas předpovídá, že dojde k neuvěřitelnému množství vyvlastňování domů, kdy jejich majitelé nebudou moci dále splácet půjčky. To nepůjde ale tak snadno, protože tito lidé nebudou mít kam jít a budou se bránit. Dojde ke střetům a možná i k povstáním, takže jejich splátky budou muset být pozastaveny. Možná!

Stephen Jen, dříve ekonom u IMF (Mezinárodní finanční fond) a Morgan Stanley vidí naši budoucnost stejnou, jako je v Číně, kdy se stát bude míchat naprosto do všeho.

Alan Patricof, vedoucí ředitel firmy Greycroft, který pomohl vybudovat firmy jako Apple, Audible a Office Depot vidí budoucnost jako svět, ve kterém si lidé začnou více vážit jeden druhého. Rodiny budou víc držet pohromadě, národy budou více národní a méně globalistické. Bude mnohem méně importovaného zboží a více bude vyráběno doma.

Susan Lyne, manažérka u BBG Ventures má za to, že obchodní část světa bude dávat větší pozor na finance, takže odpadne nadměrné cestování a snad i výroba ve vzdálených zemích. Všecko bude dojednáváno na dálku. Také rodiny se sblíží, kde otcové rodin byli dříve celé dny v zaměstnání a na rodiny neměli čas, i oni budou radši pracovat z domova.

Bill Stromberg, předseda a vedoucí firmy T. Rowe Price Group, Inc. říká: „ten vliv bude hlavně společenský, ekonomický, politický a osobní a začne to maličkostmi, jako na příklad lidé budou klást větší důraz na osobní hygienu a půjde to až k velkým věcem, jakože se začnou zajímat o volby, o shromáždění lidu a také sportovní zápasy. Dojde k častějšímu použití technologie za účelem práce z domova, čehož náznaky vidíme už i dnes.“

James Gorman, vedoucí Morgan Stanley – víc a více lidí bude pracovat z domova. To bude obrovská úspora pro firmy na nemovitostech, i když ne každý bude moci pracovat tímto způsobem. Styk s druhými lidmi, společné hodnocení výsledků, spojení s ostatními částmi firmy budou naprosto nutné.

Jim Chanos, zakladatel „Kynikos Associates.“ Největší problém vznikne pro ty, kteří závisí na dodávkách z Číny. Zbývá vidět, jestli tyto firmy vyvezou z Číny tuto výrobu anebo ne.

Sam Zell, zakladatel „Equity Group Investments:“ příliš mnoho lidí očekává, že se to všecko dá samo do pořádku. Ale my všichni budeme natrvalo poznamenaní tím, že jsme skrze tuto pandemii žili. Všichni na tom budeme po finanční stránce zle.

Velká schůze WEF (Světové Ekonomické sdružení)

WEF uspořádalo velkou schůzi, které se zúčastnilo mnoho vlivných osobností dnešního světa, zástupci vlád, obchodu, školství, unií, neziskovek a i různí aktivisté. Mezi nimi byli na příklad António Guterres, generální sekretář OSN, Ajay Banga, ředitel „MasterCard,“ Prince Charles, Bernard Looney, ředitel BP (British Petroleum) a jiní.

Všichni tito lidé diskutovali plán na „Great Reset“ (Velké znovunastavení) celosvětového kapitalistického systému. Všichni souhlasili s tím, že toto znovunastavení je naprosto nutné za účelem vyrovnání ekonomické situace, za účelem větší spravedlivosti a aby došlo k větší spravedlnosti mezi lidskou společností a mezi národy. Byly navrženy způsoby k lepšímu rozmístění finančních prostředků po světě, předělání existujících světových struktur a institucí. „Celý svět musí pracovat společně a rychle, abychom přeměnili celou tvář našich společnosti a ekonomie, počínaje vzděláním až po společenské smlouvy a pracovní podmínky.“

Nepřijde vám to jako typický a prázdný komunistický blábol? No – jestli takoví lidé vedou světovou ekonomii, pak není čemu se divit, že jsme se dostali do takových problémů. Bohužel, současně ale není velká naděje, že se z toho s pomocí takových myslitelů dostaneme.

Jeden řečník za druhým zdůrazňoval klimatické změny a obavy o naše životní prostředí jako hlavní důvody pro radikální ekonomickou změnu, která bude obsahovat masivní nové zákony a zákazy mnohých ekonomických aktivit, kdy budou zavedeny zvýšené daně pro bohaté a neuvěřitelné pomocné programy pro jiné.

Al Gore, velmi dobře známý v Americe svými značně neobvyklými výroky, jako na příklad když se prohlásil za „otce internetu,“ rovněž volal po Velkém znovunastavení. „Máme spoustu těchto problémů,“ řekl, „které nás už tak dlouho otravují. A klimatická krize je příležitost na vytvoření desítky milionů nových zaměstnání, jako na příklad vyčištění ovzduší, snížení úmrtnosti na pandemie, protože zamořování ovzduší pálením fosilních paliv zvyšuje úmrtnost na koronu.“

Jestli vám jeho proslov nahnal hrůzu, tak právem.

Tito lidé chtějí vyčistit ovzduší, snížit úmrtnost na pandemie a upravit životní prostředí tím, že se zbaví většiny z nás. To je o čem je řeč, to je co doopravdy plánují. A zbaví se nás jakýmkoliv způsobem – dnes to docilují tak zvanou „pandemií,“ zítra to bude očkování, pak vypustí nějakou „chřipku,“ přijde další očkování, změněné DNA nám neumožní se rozmnožovat, budou kazit děti ve školách, aby nic neznaly a aby z nich nic nebylo, takže skončí na drogách nebo na alkoholu, a tak dále. Je toho moc, co na nás chystají a jakmile se takové schůzky zúčastnilo OSN, Prince Charles a Al Gore, tak mi věřte, že to, co plánují, není vůbec nic dobrého pro nás.

Nakonec, byl to otec Prince Charlese, princ Philip, který prohlásil: „kdybych se měl znovu narodit, chtěl bych přijít na svět jako nebezpečný virus, abych vyhubil co nejvíce lidí.“

Takže – co je ono Velké znovunastavení?

Velké znovunastavení je zmiňováno těmi tam nahoře, co ze skrytu tahají za špagátky tohoto světa, už hezkých pár let. Zdá se, že je to výraz, totožný s „Novým multilateralismem,“ nebo s „Multi-polárním světovým zřízením,“ anebo přímo s „Novým světovým řádem.“

Celá staletí pracovali světoví bankéři, ekonomové, vedoucí států a mnozí jiní na tom, aby nás dostali přesně do té situace, ve která se právě ocítáme. Ať už tak činili z nevědomosti, z neschopnosti, nebo jako tajní sabotéři a zrádci, je těžké jednoznačně posoudit, ale jelikož údajně nic v politice není náhodné a banka má vždycky pravdu, pak to byl zjevně plán. Ano, chtěli nás dostat do totálního politického ekonomického, společenského a osobního krachu, chtěli úplně všecko to staré zničit, aby mohli nastolit svůj tolik vytoužený Nový světový řád, protože tito lidé se cítí povoláni vládnout světu.

Já sama si myslím, že v jejich počínání je obrovská dávka neschopnosti a přímo hlouposti. Plán, to ano, jenomže jeho provedení je určitě o pár set let opožděno. Kdyby ten stejný plán dali za úkol našemu schopnému člověkovi, schopnému organizátorovi, tak věřím, že by měl daleko lepší výsledky ještě než by šel do penze. A navíc, bylo by to k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Ale zamyslete se: když si jednotlivé státy vedou tak špatně, že se sotva drží nad vodou, když se jak Spojené státy, tak Evropská unie chovají jako slon mezi porcelánem, jak asi to bude vypadat pod jednou celosvětovou vládou? Podle mne, to bude naprostá katastrofa.

Jestli chcete vidět co si tito lidé v jejich zmatených hlavách pod názvem Velké znovunastavení představují, podívejte se na krátké video ZDE. Sice moc neříká, ale symboliky je tam hodně.

Zdá se, že tahle pomatená vrstva chce opravdu nastolit „Pořádek z Chaosu,“ jak říká zednářské heslo. Jenže na ten pořádek napřed musí vytvořit chaos. A to je, co nás teď čeká.

Nemůžete se tomu moc divit, tito lidé nevěří na stvoření světa, ale jsou přesvědčeni, že kdesi ve vesmíru došlo k obrovskému výbuchu a jak to všecko pak padalo dolů, rozbité kusy, střepy, nejrůznější materiály, tak se z toho rovnou dávaly dohromady jednotlivé kontinenty. Jinými slovy, když byste šli na auto-vrakoviště a vybuchli tam bombu, tak až to všecko popadá dolů a prach sedne, tak tam budou stát samé nové, naleštěné Mercedesy, BMW, Škodovky a jiné značky. To je jedna z jejich teorií a ta opravdu dává vidět co je to za myslitele.

Samozřejmě, na vytvoření chaosu budou potřebovat násilnictví, protesty zločinnost, drogy, bídu, hlad, nemoci a epidemie, nemravnost a mnoho dalšího společenského a mravního úpadku. Takže to je, co teď budeme mít na denním pořádku, tím nás budou neustále strašit, abychom volali po pomoci shora, volali po očkování, volali po digitálních penězích, založených na tělesných pohybech, nebo na vyměšování, či na čemkoliv jiném. Chtějí abychom volali po nastolení celosvětového řádu, abychom je prosili o jeho zavedení jako jedinou spásnou instituci, která nás navždycky zachrání před tou hrůzou, kterou zrovna prožíváme.

Tak leda!

Ne, ta pandemie asi neskončí tak brzy. Jenže s protahováním karantény a všech ostatních nesmyslných zákazů a příkazů – už dnes je většina světa v krachu a kvůli barevnému a napínavému divadlu s BLM a Antifou si to ještě neuvědomují. Amerika se již potápí a jestli ta padne, celý svět pozná následky. My všichni to budeme vědět a jako dominové kostky budou padat další státy a národy, instituce a všecko, co kdysi znamenalo pořádek a klidný život.

Jediné skutečné řešení je sjednotit se do skupin, vytvořit společenské jednotky, které nebudou závislé na státní ekonomii a budou soběstačné. Něco takového bude globalistům trnem v oku, ale kdybychom to tak učinili všichni, nebo aspoň většina z nás – co by nadělali?

Jane K.

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář