JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Odposlechy špiček moravské policie ukazují zvrácenost i nenažranost ČSSD….„Obvinit! Jedno jak.“ „Tyvoe, to je socan, ten nesmí jít sedět, dyť bude sjezd!“

ČESKO: Během čtení knihy exšéfa ÚOOZ Roberta Šlachty vyšla na světlo letitá, a dosud neuzavřená kauza Vidkun. A jelikož má naše redakce k dispozici zhruba 120 stran precizně zpracované obžaloby Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, konkrétně státního zástupce Miroslava Stokláska, rozhodli jsme se jí listovat a některé pasáže připomenout. A náležitě rozvést.

Obžaloba proti bývalému hejtmanovi Jiřímu Rozbořilovi z ČSSD, lokálnímu podnikateli Ivanu Kyselému a dvěma bývalým vysoce postaveným policistům Karlu Kadlecovi a Radku Petrůjovi, je rozprostřena na víc než stovku stran. Jako první zmiňuje obžaloba kauzu Králík. Ta se týká podnikatele a velmi vlivného člena ČSSD Jaroslava Králíka. Podle obžaloby se jej policisté Kadlec s Petrůjem snažili za každou cenu trestně stíhat kvůli podvodům při čerpání evropských dotací na výstavbu kanalizace v Kostelci na Hané. A to i přesto, že policistka, která měla případ na starosti, ho již chtěla odložit. Jenomže to, co bylo jaksi přehlíženo, je i zásah někdejších špiček policejního prezidia v souvislosti s exministrem vnitra Chovancem.

Zdůrazněme fakta.

Řada důkazů byla zdokumentována od února 2015 do června 2015 v olomouckém hotelu Janiš, konkrétně v Cafe DeLux. Policista Karel Kadlec podle obžaloby na osobních schůzkách poskytoval Ivanu Kyselému informace o trestním řízení ve věci týkající se podezřelého Jaroslava Králíka, vedeném u policejního orgánu Policie České republiky. Šlo o skutek kvalifikovaný jako trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie.

Jak už jsme uvedli, vyšetřovatelka případu jej chtěla odložit. Jenomže s tím dva obvinění policisté nesouhlasili. Jak vyplývá z jejich sledování a odposlouchávaní, Karel Kadlec ve své kanceláři „se záměrem uškodit Jaroslavu Králíkovi ukládal svému podřízenému Radku Petrůjovi jako vedoucímu odboru hospodářské kriminality zajistit za každou cenu vydání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v konkrétním termínu bez toho, že by se se spisem seznámil.“

A také bez ohledu na stanovisko státního zástupce v rámci výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a bez ohledu na skutkové a právní závěry policistky, která příslušnou trestní věc měla přidělenou k provádění úkonů trestního řízení.

Radek Petrůj uvedl, že mezi ním a Karlem Kadlecem šlo o vztah podřízenosti a nadřízenosti, tudíž byl ze své pozice povinen plnit úkoly nadřízeného. Ze záznamů z provedeného sledování ovšem vyplývá, že na schůzce mezi obviněným Kadlecem a hejtmanem Rozbořilem se policista Karel Kadlec vyjádřil, že Petrůj „je skvělej“, že „dělá pro nás“.

Kauzu Králík lze v obžalobě najít mnohokrát.

Bývalý hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil z ČSSD

Tak je tomu i v případě výpovědi podnikatele Kyselého, který, jak naznačuje obžaloba, aktivně pracoval s informacemi od zmíněných policistů. Doplňme, že Kyselého jednání je právně posuzováno jako účastenství ve formě organizátorství na trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby. Krom toho má u svého jména v obžalobě uvedeno podplácení.

Zpět k výslechu.

6. února 2015 podnikatel Kyselý nejprve zmínil, že výraz Rozbuška se týká Jiřího Rozbořila, někdejšího hejtmana Olomouckého kraje. O socialistovi Králíkovi řekl pouze to, že měl být případ postoupen z ÚOOZ na hospodářskou kriminálku do Olomouce. Výraznější světlo do této kauzy vnesl během výslechu obviněný policista Kadlec.

Toho mimochodem popisuje jeden ze svědků jako člověka, který nevyčníval, nebyl do kolektivu, od počátku se choval arogantně a povýšenecky a měl velké ambice.

„Pokud se tedy dne 6. 2. 2015 s Kyselým o této věci bavil, pak mu pouze potvrdil, že informace, které mu on s předstihem předal, jsou pravdivé. Kyselý ho dále informoval o tom, že poslanec za ČSSD Zemánek přišel za Kyselým lobbovat, aby se pokusil svým vlivem na jeho osobu pomoct ovlivnit průběh trestního řízení. U tohoto jednání měl být přítomen i hejtman Rozbořil. Pokud jde o vyloučení ze stíhání OHL a JOKVA, pak informace týkající se této zakázky mu Kyselý postupně předával od roku 2012.“

Obviněný exhejtman Rozbořil byl vyslýchán 15. října 2015 a hovořil o schůzce s policistou Kadlecem, kde připustil, že: „pokud někdo ušetří 30 mega, měl by se revanšovat.“ U výslechu uvedl, že to bylo míněno v obecné rovině. S Kadlecem se následně sešel ještě minimálně jednou. Nepamatuje si, kdy to bylo, ani o čem se bavili.

Z obžaloby tudíž vyplývá, že podnikatel Kyselý fungoval jak uvnitř policie, tak i mimo ní. Informace, které od policisty Kadlece získával, měl předávat dál. A stejně tak ve chvíli, kdy někdo potřeboval informace ze spisů nebo z průběhu řízení, Kyselý naklusal za policisty, a ti mu dané informace předali. Zadokumentovaných schůzek je bezpočet.

Zajímavý posun přichází ve chvíli, kdy padne zmínka o generálu Laubem. Ten byl do roku 2016 náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování, nyní je šéfem inspekce na České poště.

Z obžaloby

Obžaloba popisuje: „Pokud jde o informace o jednání v této věci, pak z provedených odposlechů je zřejmé, že ho (Kadlece, pozn. red.) Kyselý varoval, že budou snahy o ovlivnění tohoto trestního řízení obzvlášť poté, co byl Králík odmítnut Kyselým a Rozbořilem. Jelikož se o tuto kauzu aktivně zajímal jak Krejčiřík, tak i generál Laube, bylo mu jasné, že existuje snaha věc ovlivnit.“

Z citovaných pasáží vyplývá, že na jedné straně stáli moravští policisté a podnikatelé, kteří chtěli, aby byl člen socdem Králík za každou cenu stíhán. A během toho se do „vyšetřování“ vložily také špičky policie. Důvod?

Na schůzce dne 23. února 2015 tehdejší vysoce postavený policista Kadlec informuje Kyselého o tom, že se o kauzu podezřelého Králíka zajímal Zdeněk Laube, přičemž podle jeho názoru tak činil z pokynu policejního prezidenta Tuhého, který dostal úkol od ministra vnitra Chovance, aby takzvaně pohlídal sociální demokracii před nadcházejícím sjezdem.

Na schůzce o tři dny později Kadlec sděluje podnikateli Kyselému, že to udělal tak, jak po něm požadoval, kdy informoval nadřízeného Krejčiříka o trestní věci Králíka a o zájmu Laubeho, což měl Krejčiřík řešit s policejním prezidentem, který mu řekl, že o tom ví a že chce být informován. Důvody, proč příslušník policie poslouchá pokyny lokálního podnikatele Kyselého, zůstávají záhadou.

I když…

Na schůzce z 5. března 2015 policista Kadlec poslušně informuje Kyselého, že se chystá na poradu do Prahy, kde „musí Laubemu něco říct k trestní věci podezřelého Králíka“. Jmenovanému prý sdělí, že se na věc díval a že to možná směřuje k zahájení trestního stíhání, avšak je třeba provést výslech klíčového svědka. Po jeho provedení ho bude informovat tak, aby Laube věděl, že se trochu snaží.

„Obviněný Kyselý mu to odsouhlasil s tím, že má rovněž informovat svého šéfa Krejčiříka a vyzývá ho k tomu, aby s ním spolupracoval.“

Zopakujme, že všeobecně skoro neznámý podnikatel Kyselý úkoluje vysoce postaveného policistu (náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování), jak postupovat v rozpracované kauze člena ČSSD. Ale nejen jeho.

Těch detailů z odposlechů a sledovaček je v obžalobě mnoho. V příští části se dočtete o vystupování bývalého hejtmana ČSSD Jiřího Rozbořila a také olomouckého náměstka za ODS Martina Majora. Nad jejich bohatýrským chováním zůstává dodnes rozum stát.

Odeslat komentář