JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

OKULTNÍ PŮVOD „BLACK LIVES MATTER,“ SKUTEČNÁ PODSTATA ANTIFY A DEMOKRACIE

Larry Gaiters (na obrázku) je Biskup církve „Celosvětový duchovní úřad posledních dnů“ (End Time Age Deliverance Ministries Worldwide) v Torontu, Kanada. V rozhovoru s Alexem Jonesem říká, že luciferiánští globalisté, kteří celé spiknutí proti bílé rase vedou, nemají nejmenší zájem na černých lidech, na jejich životech a na jejich budoucnosti. Ale stejným dílem nemají zájem ani na životech bělochů a na životech kohokoliv jiného, než svých vlastních. Pouze nestydatě využívají ty, kteří se využívat nechají, k provedení svých současných záměrů. Biskup Gaiters je odhodlán zničit BLM, zničit Antifu a s nimi i media a globalisty. „Co znamená slovo ‚media?‘“ ptá se. „To je od hebrejského slova ‚medium‘ jako je medium při seancích, takže CNN, CBS, NBC a všechny ostatní media jsou obsazena čarodějnicemi a čaroději.

Problém černochů v Americe není podle něho rasová nenávist. Ten problém je nedostatek otců, nedostatek skutečných rodin a rodinného života. Jak už bylo zmiňováno dříve, rodina s dětmi v Americe nedostane podporu, neboli sociálku, když je v rodině muž. A tak černí otcové rodiny opouštějí, aby žena s dětmi mohli dostávat státní podporu.

Antifa je militaristická část BLM a BLM je propagační část Antify. Tři zakladatelky BLM jsou Opal Tometi, Alicia Garza a Patrisse Cullors (na obrázku). Všecky tři jsou čarodějnice. Opal a Alicia jsou členky tajné společnosti Omega-Phi-Beta a Patrisse, která se narodila v Nigerii, je členka Alfa-Kappa-Alfa. Toto všecko jsou obdoby tajných spolků jako je Skull & Bones, jenže specificky pro černochy. Všecky tři jsou vysoké kněžky Aleistera Crowleyho, který byl satanista, černokněžník, zvrhlík a vrah.

opaltometi

Proč vůbec „Black Lives Matter?“ Co znamená slovo „matter?“ Má v tomto seskupení mínění významové (matter=jsou důležité), anebo to má mínění chemické složeniny (matter=hmota). Jelikož životy černochů pro globalisty neznamenají vůbec nic, pak to slovo „matter“ bude mínit hmotu. A BLM je opravdu nastavena podle afrického čarodějnictví, které je kombinací voodoo, hoodoo a taboo a nazývá se Ifa. Snad proto i „AntIFA.“

Tento druh čarodějnictví se zabývá manipulací černé hmoty, což je základem toho, čemu my říkáme „strukturální iluminace“ za účelem manipulace hmoty. Existuje mnoho spolků pro černé čarodějnice. Ten nejdůležitější se nazývá „The Witches of Baltimore“ (Čarodějky z Baltimore). Jeho členky o sobě říkají, že jsou branou pro posedlost démony a praktikují teorii chaosu. Tento čarodějnický spolek patří k nejvyšším svého druhu jak v Americe, tak i v Kanadě.

Otcem BLM je ďábel sám, George Soros a bylo založeno na to, aby zabraňovalo policii v jejich práci, aby způsobilo výbuch kriminality, na rozšíření potratů a zabíjení lidí. Ve skutečnosti BLM černochy nepodporuje, ale zabíjí je. Je to způsob přinášení lidských obětí. Ti černí, kteří v Minneapolis protestují, neví kdo jsou; sice vědí co jsou, ale nevědí kdo jsou. Proto si dávají divná jména, aby aspoň tím vynikali, ale ve skutečnosti je globalisté berou za zvířata a zacházejí s nimi jako s kusem majetku, jako s nějakou hmotnou věcí, protože pro ně nemají cenu.

kneel

Černoši říkají „my chceme reparace,“ jinými slovy potřebují být opraveni. Chtějí být placeni za otroctví, které nikdy nezažili. A to, jak demokrati klečeli s africkými šálami z Kente látky, což je královský symbol otroctví, to byl rituál. Ta látka je z Ghany, kde ji používala Ašanti dynastie, což byli ti, kteří prodávali černochy do otroctví. Demokrati jsou zrádci, jsou to obchodníci s otroky. A ten rituál říkal černochům „vy jste se sami prodali do otroctví, (neboli: jste naši otroci), takže my vás vlastníme coby politické hnutí, my vlastníme vaše volební hlasy.“ Ta látka, to je symbolika rituálu krve, rasového rituálu, je to odkaz satanistických činů jejich otců.

Další částí satanistického pozadí BLM může být docela dobře stará indická organizace profesionálních zlodějů a vrahů zvaná Thugs, nebo taky Thugees. Byla to banda zločinců, která vznikla ve středu Indie někdy kolem r. 1300 a někteří její členové se rozšířili i do Anglie. Údajně ji Angličané zničili začátkem 1900. Thugs čekali na obchodní karavany, ke kterým se přidali, spřátelili se s cestujícími, načež je zaškrtili, okradli a jejich těla pohřbili podél cesty.

Zakladatelem této zločinné bandy byl jistý Behram, což je přeložitelné do Hinduštiny a do Sanskritu jako „černý“ (Black). Další se jmenoval Lavith, což podle Sanskritu znamená „životy“ (Lives). A ten třetí byl Moorti, podle Sanskritu „hmota“ (Matter). Takže tady máme opět, Black Lives Matter.“

Kdo jsou Antifa?

Media běžně představují Antifu jako různé skupiny bojovníků proti fašismu a rasismu. Nakonec, jsou vesměs maskovaní, takže je možné je vydávat za cokoliv. Ale to je naprosto nesprávné. Převážná většina členů Antify, jsou totiž běloši. Jsou to běloši z bohatých rodin, většinou mladí lidé, vzděláváni na nejlepších univerzitách a chytří natolik, aby v jejich proslovech a prohlášeních vyzdvihovali onu malou skupinku ne-bílých v jejich středu. Neustále zdůrazňují jejich požadavky a jejich potřeby, čímž se prakticky za ně vydávají – schovávají se za ně.

Stanislav Vustotsky, sociolog, napsal v izraelských novinách „Haaretz,“ že Antifa se sestává z celé škály barev, kteří všichni, utlačení, zoufale bojují za jejich práva. Jenže to, jak se skutečně chovají s tímto popisem nesouhlasí. Jejich cíle jsou zjevně zcela rozdílné od cílů běžných bílých Američanů, kteří by nezkoušeli v žádném případě zničit svoji zemi a vládu, která celý systém udržuje. Zato Antifa se věnuje přesně tomu a zkouší – jak by se řeklo – řezat větev, na které sedí. Je jasné, že přese všecky diplomy, tituly, vysokoškolské vzdělání, rodinné bohatství a společenské postavení toto ve své zabedněnosti nechápou.

A tak se maskují, jako ti největší zbabělci a schovávají se za zády těch pár ne-bílých, které mezi sebou mají. Když ale policie tyto lidi zadrží, pak musí masky dolů a pak dostaneme tohleto:

antifa3

 

Ve skutečnosti, je to demokracie, která ničí svět

Historie dokazuje, že ve státech, kde byla zavedena demokracie, došlo vždy k nesouladu, nesnášenlivosti, vzpourám, chaosu a politickým problémům. Nakonec, původ slova sám to naznačuje, neboť výraz „demo“ je odvozen z řečtiny a znamená „dav lůzy.“

Velká část komunistických států byla „demokratická“ a jejich obyvatelé byli velmi nespokojeni. A i dnes jsou nepokoje přímo v kolébce demokracie, v Řecku a v mnoha dalších demokratických státech. I bojovné skupiny v Americe, které všecko ničí a pustoší, jsou zcela veřejně vedeny a podporovány Demokratickou stranou. Nepokoje převládají i v jiných demokratických státech, jako je Bolivie, Ecuador, Irák, Hong Kong, Kolumbie, Sudán, Brazilie, Argentina, Německo, Anglie, Skotsko, Irsko, Španělsko, Francie, Venezuela, Libanon, Israel …

Nejvíc nespokojeni s demokracií jsou lidé v Americe a v Anglii. Universita Cambridge celých 25 let prověřovala názory na demokracii lidí po celém světě a z toho vyvodila závěr, že 58% všech tázaných byli s demokracií nespokojeni. To je velmi vysoké procento, které není radno brát na lehkou váhu. Ale nesmíme zapomínat, že v demokracii, kde vládne většina, bude vždycky menšina, kteří tím ztrácí a proto jsou nespokojeni.

Stejně tak i dnešní demokrati v Americe a v jiných státech světa dávají volnost těm, kteří ve skutečnosti potřebují 24/7 (24 hodin, 7 dní v týdnu) policejní dozor, umožňují jim povolit uzdu jejich nízkým sklonům a tyto živly to pohotově využívají a chovají se jako utržení z řetězu. A demokratické vedení měst a států namísto aby je srovnalo, jim ještě jaksi šikovně nahrává.

Jane K.

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář