JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Opäť je tu výročie najohavnejšieho štátneho zločinu na vlastnom obyvateľstve v najnovších dejinách! Pád dvojičiek v USA

USA: Opäť je tu výročie najohavnejšieho štátneho zločinu na vlastnom obyvateľstve v najnovších dejinách. Ide o všeobecne známe zločiny  spáchané uvedeného dňa v New Yorku, vo Washingtone D.C. a v Pennsylvánii v Spojených štátoch amerických. Oficiálna vládna propaganda, zdôraznená väčšinou hlavných oznamovacích prostriedkov, tieto akty terorizmu, vrážd a ničenia vysvetľuje tak, že boli spáchané devätnástimi cudzími teroristami z Afganistanu. Títo vraj uniesli štyri komerčné lietadlá, ktoré úmyselne narazili do Dvojičiek – veží Svetového obchodného strediska – WTC  a do budovy Ministerstva obrany, Pentagonu. Štvrté lietadlo padlo do poľa v Pennsylvánii. Pri týchto akciách boli zničené Dvojičky WTC, poškodená budova Pentagonu a zahynulo veľa ľudí na všetkých troch miestach. Do podrobností tejto oficiálnej klamnej propagandy nezájdem, lebo predpokladám, že ju verejnosť, čitatelia, dostatočne poznajú. Mojou úlohou bude poukázať na  nepravdy, ba vyslovené klamstvá v oficiálnej verzii výkladu udalostí tak, ako ich podáva tzv. Národná vyšetrovacia  komisia vo svojej správe: The 9/11 Commission Report. Obmedzený rozsah tohto článku dovolí uviesť len niektoré podstatné, najdôležitejšie fakty. Mnohé ďalšie údaje môže čitateľ nájsť v 2. vydaní mojej knihe Žalujem.

Čo vrazilo do Dvojičiek?

Čo v tom čase na daných miestach lietalo je nejasné, ale jedno je isté. Neboli to dotyčné komerčné lietadlá, prepravujúce cestujúcich, ako tvrdí oficiálna propaganda. Nevyvrátiteľným dôkazom toho je fakt, že dve v Správe uvedené lietadlá American Airlines, lety čís. AA11 a AA77, v ten deň  z príslušných letísk v Bostone a Washingtone nevzlietli. To je uvedené v úradnom dokumente amerického Úradu dopravnej štatistiky (BTS) pod „Detailná štatistika“. Tento dokument bol určitý čas dostupný verejnosti na internete a ja ho mám vo svojom archíve. Keďže tieto lietadlá neodleteli, nemohli sa dostať na miesta udalostí, do New Yorku k Dvojičkám, resp. do Washingtonu k Pentagonu. Do nich teda muselo vraziť čosi iné než tvrdí oficiálna správa. Lietadlá United Airlines, lety č. UA175 a UA93, ktoré mali naraziť do južnej veže WTC, resp. spadnúť v Pennsylvánii síce odleteli (nevedno kam) ale ešte 27. júna 2005 boli registrované, teda v službe, v používaní. Ich zistené registračné čísla (na chvoste) boli N612UA (UA175) a N591UA (UA 93). Takže ani tieto lietadlá neboli v kritický deň zničené tak, ako to tvrdí úradná správa.

Záhadní teroristi

Pokiaľ ide o údajných únoscov, v tejto veci vládne istý chaos ohľadom ich počtu a mien. Skutočnosťou však je, že Hani Hanjour, udajný  pilot Boeingu 757, let č.AA77, ktoré vraj udrelo do Pentagonu, nevedel riadiť ani malé lietadlo Cessnu a nemal príslušný preukaz pilota. O tom, aby pilotoval také obrovské lietadlo ako Boeing 757 sa mu ani snívať nemohlo. To  potvrdili Hanjouroví inštruktori z leteckej školy vo Phoenixe, aj riaditeľka školy Marilyn Ladnerová. O nemožnosti Hanjourovho pilotovania Boeingu 757 sa vyslovilo viacero odborníkov – pilotov, napríklad dlhoročný pilot spoločnosti Pan Am a United Airlines, kapitán amerického letectva Guss Wittenberg. Ten okrem iného povedal, že to, čo mal spraviť Hani Hanjour by ani on nevedel spraviť, nie to ešte neskúsený pilot. „Taká možnosť nie je ani jedna ku tisíc,“ vyhlásil na margo toho Wittenberg. Tvrdenia, že predmetné lietadlá riadili cudzí teroristi, sú báchorky. Veľmi zaujímavá je skutočnosť, že po tej udalosti, v ktorej mali zahynúť všetci devätnásti teroristi, ôsmi ešte stále žijú, respektíve po udalosti žili. Ako príklad uvediem zopár mien: Waleed M al-Shehri, Saeed al-Ghamdi, Salem al Hazmi i hlavný „organizátor“ Mohamed Atta. Ak teda po tom všetkom ešte žijú respektíve žili, nemohli zomrieť v nimi unesených lietadlách ako tvrdí klamná oficiálna propaganda.

Domový požiar

Ako a prečo sa zrútili veže Dvojičiek WTC?  Oficiálna správa hovorí, že v dôsledku nárazu lietadiel a vysokej teploty spôsobenej požiarom v budovách. V skutočnosti však náraz lietadiel nemohol narušiť a ani nenarušil statiku budov natoľko, aby sa zrútili. To je potvrdené mnohými odborníkmi, inžiniermi z oblasti stavebníctva. Každý, kto videl fotografie alebo videá horiacich Dvojičiek sa o tom sám presvedčil, keďže Dvojičky po náraze lietadiel, počas požiaru, stáli rovnako ako predtým, ba pri náraze lietadiel sa ani nezatriasli. Požiare v budove boli, ale nie také intenzívne ako ich falošne vykresľuje vládna a mediálna propaganda. Boli menšie ako pri mnohých iných požiaroch výškových budov, napríklad budove Windsor v Madride v roku 2005 (horela 20 hodín) a viacerých iných. Ani jedna taká budova sa v dôsledku veľkého požiaru, väčšieho ako vo WTC, nikde nikdy nezrútila.  Požiar vo WTC bol v konečnom dôsledku obyčajný, takzvaný domový (residenčný) požiar, ktorý hasiči vedia zahasiť. Že to bol taký oheň, skoro len tlenie, s malým prísunom kyslíka, dokazuje aj veľký čierny dym ktorý sa valil z budov. Počas celej doby boli ľudia v budovách, či už pracovníci alebo záchranári, hasiči a policajti. Tí tam mali dostatočné množstvo kyslíka, čo dokazujú početné správy z horiacich budov. Zahynuli pri páde budov.  Oheň spôsobený leteckým palivom – benzínom – mal teplotu 600-950 stupňov. Väčšina benzínu sa však vyliala pri náraze vonku z budovy a tam aj okamžite zhorel vo forme ohnivého výbuchu, ktorý bol každému viditeľný. Vo vnútri budov horel oheň bežného požiaru, ktorý má teplotu 500-650 stupňov. Pri tejto teplote oceľ pri dlhšom horení stráca polovicu svojej sily, samozrejme len ak ide o požiarne neizolovanú oceľ, čo v prípade WTC nebolo: konštrukčná oceľ bola protipožiarne izolovaná. Okrem toho, táto znížená sila ocele ešte neznamená, že sa oceľová konštrukcia rúca. Muselo by ísť o dvoj- až trojnásobne väčší stres, čo v tomto prípade nebolo. Teda požiar, ako taký, ako sme ho zvonku videli, nemohol byť, a ani nebol, príčinou pádu Dvojičiek. Navyše, v New Yorku sa nenašli nijaké dokázateľné trosky Boeingu. Jeden malý motor na ulici Murray mal rozmery asi 90×40 centimetrov; motory Boeingu majú vyše dvoch metrov.

Odborne pripravené búranie

Čo sme videli pri páde Dvojičiek? Budovy sa rúcali zhora, poschodie za poschodím. Nešlo teda o búranie, demoláciu klasickým spôsobom, pri ktorom budovy padajú zdola, pekne na jednu kopu. Ešte pred zosutím Dvojičiek, aj počas rúcania, z budov vyšľahovali červené „jazyky“- výbuchy. Tie išli následne zhora dolu, zo všetkých strán budov, čo potvrdili videozáznamy a mnohí očití svedkovia. Zo všetkých strán šľahali mračná rozdrveného stavebného materiálu, betónu, ale aj oceľovej konštrukcie a vnútorného zariadenia. Výbuchy boli také silné, že kusy stavebnej ocele, vážiace niekoľko ton, boli vymrštené do vzdialenosti dvesto metrov. To dokazuje, že v budovách boli naložené a odpálené výbušniny. Rozborom prachu, ktorý sa rozsypal po okolí, kvalifikovaní odborníci zistili, že išlo o modernú výbušninu, doteraz prístupnú len armáde: nanotermit. Teplota pri jeho použití dosahuje až neuveriteľných 2 200 stupňov, takže veľmi ľahko taví oceľ, ktorej bod tavenia je len okolo 1 200 stupňov. Nanotermit efektívne reže aj najtvrdšiu oceľ, takže pri WTC bol použitý na porezanie oceľových trámov konštrukcie tak, že sa potom, po páde, ľahko nakladali na autá pri odvoze. Ako dôkaz o použití nanotermitu slúži skutočnosť, že trámy boli prerezané v 45-stupňovom uhle, čo by sa nestalo, keby boli Dvojičky spadli „len-tak“, bez predchádzajúceho ľudského zásahu, ako tvrdí oficiálna propaganda. Budovy sa zrútili za 9-10 sekúnd rýchlosťou voľného pádu. Toto by nebolo možné, keby nešlo o vopred odborne pripravené búranie (termitom) pretože podmínované muselo byť každé poschodie, ktoré sa zrútilo vždy v „predstihu“, teda skôr, než naň padlo vyššie poschodie. Inak by bol pád budov omnoho dlhší. Ide o mechanický princíp, fyzikálny zákon zachovania „momentu“, energie. Okrem toho treba spomenúť výbuchy nonotermitu v prízemí a v podzemí Dvojičiek, a tým spôsobenú úžasnú teplotu, taviacu konštrukčnú oceľ a betón, čo dokumentovali viacerí spoľahliví svedkovia. O výbuchoch vo WTC svedčili mnohí ľudia, okrem iných aj skúsení záchranári, hasiči a policajti, medzi inými slávny záchranca, domovník WTC  William Rodriguez.

V rámci WTC bola riadenou demoláciou za 10 sekúnd  „strhnutá“ aj budova číslo 7, hoci do nej nevrazilo nijaké lietadlo, ani inak neutrpela v dôsledku pádu Dvojičiek. Správa vyšetrovacej komisie o tomto zločine – podvode mlčí ako ryba.

Chýbajúce nahrávky

Do budovy Pentagonu malo naraziť lietadlo, ktoré spôsobilo následné škody a straty na životoch. To je však absolútny nezmysel. Kto videl fotografie budovy spravené hneď po udalosti, vidí trochu poškodenú budovu, ale pred budovou, ani v priečelí budovy nie sú nijaké trosky lietadla. Diera v priečelí budovy, predelená pilierom na dve časti, kde čosi narazilo, je najviac 6×8 metrov. Azda netreba udávať rozmery  lietadla Boeing 757 aby bol každý presvedčený, že tam také obrovské lietadlo nemohlo udrieť, tým menej tadiaľ preniknúť. Stačí hádam uviesť rozpätie krídel: 38 metrov. Keby do fasády budovy vrazil Boeing 757, musel by na nej zanechať jasnú stopu. Po takom lietadle však nebolo na fasáde najmenšej stopy, žiadne trosky, nič. Po spadnutí časti priečelia a po odstránení tých sutín sa ukázal priestor, ktorý od vonkajšej časti priečelia k zadnej časti predného prstenca Pentagonu meral asi 16 metrov. Za ním stála stena budovy, za ktorú, očividne, nič nemohlo preniknúť a ani nepreniklo. Keďže dĺžka Boeingu 757 je viac než 47 metrov a do budovy mohlo preniknúť len 16 metrov, väčšina lietadla, čiže viac než 31 metrov, by musela zostať zakliesnená v troskách budovy a prečnievať von. To znamená, že každý by videl z budovy trčať časť lietadla, ale v skutočnosti nevidel. Preto, lebo nič také tam nebolo. Nijaký Boeing 757 v budove Pentagonu nebol, ale niečo iné. Nepriamym dôkazom tohto tvrdenia je skutočnosť, že oficiálna verzia/propaganda na dôkaz svojho tvrdenia nepredložila ani jedno jediné video, ktoré by jasne preukázalo, že do Pentagonu vrazil Boeing 757; hoci  podľa vyhlásenia federálnej polície FBI táto z miesta činu, teda z Pentagonu a jeho okolia, zhabala najmenej 84 video nahrávok. Stačila by jedna, ktorá zaznamenala útočiaci Boeing, a oficiálnej verzii by sa dalo veriť. Nič také sa však nestalo, takže tvrdenie vládnej propagandy možno považovať za hlúpy podvod. Podľa niektorých výskumníkov – odborníkov, do Pentagonu vrazil asi vojenský drón Global Hawk, ktorý je okrem mechanických častí celý z umelej hmoty. Tá pri náraze do Pentagonu väčšinou zhorela, alebo sa roztrieštila na maličké kúsky, ktoré potom zamestnanci Pentagonu zbierali a vo vreciach odnášali. Toto je dokumentované fotografiami a videom. Vládni činitelia takto páchali ďalší trestný čin, zahladzovali stopy krvavého štátneho zločinu.

Boli aj iné skutočnosti súvisiace s pentagonskou tragédiou. Najzávažnejšou je asi to, že už pred nárazom letúňa (nie Boeingu) boli v budove viaceré veľké výbuchy, ktoré zabili istý počet ľudí. O výbuchoch, okrem výpovedí svedkov, svedčí aj stav mnohých konštrukčných pilierov budovy ktoré vykazujú znaky po výbuchu vojenskej výbušniny, pravdepodobne napalmu. Tieto piliere stáli aj na druhom a treťom poschodí, kam žiadne lietadlo nemohlo dosiahnuť, keďže letúň priletel na úrovni zeme a poškodil iba prízemie a najviac ak prvé poschodie. Oheň v budove bol veľmi intenzívny, ale trval krátko, čo je charakteristika výbuchu napalmu. Viaceré telá boli spálené na nepoznanie.

Na opis tretej udalosti, pádu „čohosi“ v Pennsylvánii, nám v tomto článku nezostáva miesto. Stačí hádam povedať, že po nejakom lietadle, Boeingu, tam nebolo najmenšej stopy, nijaké trosky,  a nenašli sa ani pozostatky údajných obetí. Toto miesto sa vládnym činiteľom podarilo zneužiť na teatrálne „vlastenecké“ účely.

Autor: JÁN ZVALO (Autor žije dlhodobo v Kanade)

(článok pôvodne vyšiel v 9/2016)

 

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář