JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 01.06.2020 (Titulky CZ)

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel.
Tato kniha pojednává o tom, jak je nutné, aby každý člověk viděl věci v jejich pravém světle, jak je nutné ovládat metodologii práce s informacemi, aby se člověk dokázal ubránit manipulacím.
Na několika příkladech je předvedeno, jak je lidem deformováno jejich vnímání reality, aby se v domnění, že pracují pro své zájmy, stávali součástí nadřazenějších scénářů.
Ve výsledku pak svou poctivou prací realizují plány objektivně zaměřené proti nim samotným.
Koupit si tuto knihu můžete na našem webu přes formulář objednávky, nebo přes on-line obchod ozon.ru, a také přes odkazy pod videem na našem kanálu v YouTube Fond konceptuálních technologií, nebo v rubrice zboží u našich skupin na sociálních sítích.
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I.
si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 01.06.2020.
První otázka je na vojenskou přehlídku,
která se má konat 24.06.2020.
Jak to hodnotíte
z konceptuálních pozic?
A proč se datum pochodu
Nesmrtelného pluku liší? ptá se Dmitrij.
Z racionálních pozic je to všechno jasné,
ale jaké je neracionální vysvětlení?
To je ale otázka…
Cožpak se Putin osmělil napodobit Stalina a nečeká ho stejná odplata
za tak opovážlivou výzvu
světovému společenství?
Jak to souvisí se změnami v ústavě a přáním,
aby náš stát získal plnou suverenitu?
Nu, tak především, já nevím, co je tomu pánovi jasné
z racionálního a nejasné z iracionálního hlediska,
proto tuto věc ponecháme stranou.
Jen si promluvíme
o té vojenské přehlídce
a proč se vojenská přehlídka a pochod
Nesmrtelného pluku nekonají ve stejný den.
Takže, co je k tomu
v podstatě třeba říci?
To konání vojenské přehlídky
na počest Vítězství 24. června
je pochopitelné, nebo jak říká, racionálně pochopitelné, ba dokonce odůvodněné,
i kdyby nebyl žádný koronavirus,
i kdyby nebyl žádný režim samoizolace,
protože právě 24.06.1945 se konala ta vojenská přehlídka Vítězství,
kdy byly k podstavci mauzolea odhazovány standarty vybojované na nepříteli
a to včetně těch vlasovských hadrů!!!
Které tam byly odhozeny také.
Proto to konání vojenské přehlídky, či její nekonání a přenesení právě na 24.06. není ničím zvláštním.
Celý ten problém spočívá
v něčem jiném.
Proč se vedly diskuse, zda se má konat
24. června nebo 07. listopadu?
Mimochodem, jak ten první termín, tak i ten druhý,
vyžadují, jednoduše vyžadují, aby tribuna Vítězství,
Leninovo mauzoleum bylo
konečně odhaleno!
V jakémkoliv z těchto termínů
je prostě nutné ho odhalit!
Takže oč šlo?
Jak si asi pamatujete, a já jsem nejednou mluvil o tom řídicím manévru
s epidemií koronaviru po celém světě,
viz všechny předchozí pořady,
tak ten koronavirus měl mít podobu, velice
v krátkosti, měl mít podobu určitého divadélka
s cílem přeformátovat
společenské vztahy ve světě,
přeformátovat mezistátní vztahy ve světě a odpustit
inflační bublinu ohrožující světovou ekonomiku.
Jenže to divadélko mělo mít zcela jiný scénář, který měl být daleko šetrnější k Rusku a zcela triumfální pro USA.
Minimálním úspěchem toho mělo být, aby si Čína díky tomu vyřešila úkol své vnitřní přestavby,
a maximálním úspěchem takové vnější uspořádání,
které by nahrávalo formování centra koncentrace řízení
na základě Číny, ve světě.
Jenže americká státní elita, která v tom rozpoznala možnost vyřešit si své vlastní úkoly
s cílem zachování USA jako centra
koncentrace řízení, jako světového četníka
a možnou příležitost ke svržení Trumpa,
využila své vlastní strukturní řídicí možnosti,
aby využila tento manévr, který rozehráli globalisté.
A ti ho rozehráli na základě znalosti, že světové epidemie obvykle mění společenské a mezistátní vztahy ve světě,
a tak to chtěli rozehrát jako divadélko,
na jehož základě by takového efektu dosáhli,
jenže řízeně se sledováním
zcela určitých cílů.
Globalistům se to v plné míře realizovat nepovedlo, jen částečně,
a všechno se to rozjelo jinak.
A nepovedlo se jim to proto, že americká státní elita svou vnější politikou zasáhla do…,
a ona globální politiku nechápe.
Svou vnější politikou zasáhla
do globální politiky.
A tak došlo na manévrování a přenastavování všech řídicích procesů přímo za pochodu.
Válku zahájíte snadno, ale váš původní plán se lehce může zhroutit, jakmile se váš protivník začne bránit,
a když musíte navíc ještě brát
do úvahy nějaké své spojence…
A americká státní elita je pro globalisty současně
jak tím protivníkem, tak i spojencem,
tak se ve vašem řízení při realizaci vašeho plánu musí projevit určitá selhání.
A to se právě stalo.
Když americká státní elita
zahájila svůj boj proti Trumpovi,
tak aby do tohoto procesu
zapojila Rusko i další státy,
dala svým podpindosníkům
ve světě určitý signál,
aby tito podpindosníci u nás
provedli státní převrat
a zajistili díky tomu americké
státní elitě zdrojovou stabilitu.
Chtěli se zbavit papeže v Itálii,
a tak se tam rozběhla epidemie.
Potřebovali v Rusku vytvořit
podmínky pro státní převrat…
Nezapomínejme na to, že Putin odvolal
Medvěděvovu vládu přesně v tom okamžiku,
kdy do státní služby nastoupil Vološin, aby místo
Medvěděva řídil stát v průběhu toho státního převratu.
Měl k tomu na rozdíl od Medvěděva potřebné schopnosti, a tak ho dosadili do funkce.
To znamenalo začátek aktivní
fáze státního převratu.
V tom okamžiku, ráz na ráz vyměnili vládu za takovou,
která by byla pod kontrolou globálního prediktoru.
Jenže zde má určité záměry, jak dále postupovat
jak Putin, jako subjekt globální politiky,
tak i globální prediktor.
A tak využili tu situaci a začali vytvářet podmínky,
aby se tu u nás rozpoutala rozsáhlá epidemie.
Takže ten úkol rozptýlit lidi nespočíval v tom,
aby lidé seděli doma, to byl úkol globalistů,
kteří chtějí díky tomu přenastavit
chování lidí ve světě.
Ten úkol spočíval v tom, aby se lidé rozptýlili a nevytvářeli se tak podmínky pro použití biologické zbraně,
aby v našem státě nevypukla
skutečná masová epidemie.
Napřed to zkoušeli sehrát jen tak zlehka,
dělat jen to, co bylo nezbytně nutné:
„Máme o něco více nemocných,
objevili se tu lidé, kteří onemocněli touto mutací chřipky, tím koronavirem.“
A tak přijímali jen nezbytná opatření,
ale potom se do věci zapojili podpindosníci.
Jen si vzpomeňte, jak začali být vládními úředníky ignorovány pokyny Mišustinovy vlády.
Vzpomeňte si, jaké chtěli zavést
obrovské pokuty za dopravní přestupky,
jak se pokoušeli snížit životní minimum,
aby lidi připravili o sociální dávky.
To vše se pokoušeli udělat,
tj. pokračovalo…
První úroveň vlády je ještě jakžtakž
pod kontrolou, druhá úroveň už méně…
A většina těch úředníků, šéfů oddělení a tak dále, získala své funkce za Medvěděva
a ti jsou nastaveni na provedení
státního převratu.
S takovým kolosem
měli co do činění.
A oni dobře vědí, že mohou něco více méně realizovat jen v tom případě, kdy jsou lidé pořádně vydrážděni.
Ale my jsme potřebovali kvůli možnému použití biologických zbraní lidi rozptýlit.
Ruská pravoslavná církev dokonce přistoupila na to, že nebude lidi koncentrovat v kostelech.
Mohli by tam proti nim použít
ty biologické zbraně, a co dál?
Je třeba chápat tu jednoduchou věc,
že po bojovém poli ostřelovaném z kulometu se nepochoduje slavnostním krokem.
To proto také byla ta vojenská
přehlídka zrušena.
Protože podpindosníci v našem státě vstoupili
do aktivní fáze provedení státního,
a zdůrazňuji, že fašistického
převratu. Fašistického!
Protože Američané zde ustavují výlučně
diktaturu fašistickou, tj. americká státní elita.
Všichni podpindosníci, Vološin
a tak dál, to jsou všechno fašisté.
Devadesátá léta mluví za ně,
například právě za Vološina.
Pro ně je likvidace Ruska hlavním cílem.
Vždyť dokázali snížit počet obyvatel
více než za Velkou vlasteneckou válku,
úroveň porodnosti byla tehdy nižší
než za Velké vlastenecké války.
Oni mají co předvést svým páníčkům:
„Jen se podívejte, jak ty Rusy likvidujeme!“
A mají v plánu je dál likvidovat.
Začátek aktivní fáze státního převratu vyhlásil fašista Kiseljov.
Jen se dívejte na jeho…
Dokud on stojí v čele VGTRK a mezinárodní informační agentury Rusko dnes, dokud moderuje svůj pořad,
tak to znamená, že fašistické klany, podpindosníci,
kteří nestojí o existenci Ruska v žádné jeho podobě,
mají stále ještě velmi silné
pozice v řízení, velice silné!
Říkají nám, že můžeme všechny přemoci,
vždyť se podívejte, jakou máme armádu.
Cožpak armáda Sovětského
svazu byla horší?
Byla to skvělá armáda.
A tato neporazitelná, legendární armáda,
která v boji poznala radost z vítězství,
se jednoduše rozpadla,
okamžitě, vlivem řízení shora.
Armáda, to je šestá priorita a je nutné vítězit na úrovni prvních priorit řízení.
A jestliže je třetí priorita řízení takto masově zastoupena podpindosníky,
doufat, že zvítězíte na šesté
prioritě řízení, je marné!
Není to možné! Zradí vás
a zaprodají! Prodají!
Jen aby se zavděčili
svému páníčkovi.
A vzhledem k tomu, že byla velmi vysoká
pravděpodobnost použití biologických zbraní
proti účastníkům a divákům
vojenské přehlídky k Vítězství,
vůči účastníkům Nesmrtelného pluku…
Opakuji, že po bojovém poli nemůžete pochodovat slavnostním krokem,
když ho kropí kulomety a ostřelují děla, to by všichni zahynuli.
Napřed bylo zapotřebí zajistit podmínky pro provedení přehlídky,
abyste na daném bojovém poli zvítězili
a protivník byl poražen,
aby se po tom bojovém poli dala v klidu
provést vojenská přehlídka k Vítězství,
a až potom se teprve může konat.
Bylo tedy otázkou, kdy bude možné zajistit provedení té vojenské přehlídky,
zda to bude 24. června
nebo 7. listopadu.
Obě tato data jsou pro přenesení přehlídky Vítězství více než přijatelná.
Vzpomínáte?
Vyhlásili fašistický převrat,
okamžitě začal růst výskytu koronaviru
a začaly být přenášeny všechny termíny.
Přirozeně, vždyť co potřebovali?
Oni se s tím ani neskrývali.
Jejich úkol je jednoduchý,
provést státní převrat.
Vrchol přípravy připadl na konec května
a finálním můstkem přípravné etapy
se mělo stát vystoupení veškeré té vlasovské, banderovské, podpindosnické pakáže
s vlasovskými hadry 12. května,
oj 12. června, omlouvám se. 12. června
(Den Ruska) a začal by nekonečný majdan.
V těchto podmínkách by bylo optimální,
prostě optimální zadusit tuto aktivitu:
„Dvanáctého vám akce vyšla naprázdno!“, a dvacátého čtvrtého jim předvést: „Národ a armáda nejsou s vámi!
Vy jste vlasovská, podpindosnická pakáž!
Mějte na paměti, že s vámi zatočíme raz dva!“
Stalin byl a Putin
je subjektem globální politiky.
Stalin nikdy neprováděl a Putin neprovádí takový řídicí manévr, který by nebyl zdrojově zajištěn.
To znamená, že můžete kontrolovaně, se zárukou provést svůj řídicí manévr tak, jak byl zamýšlen.
Proto samozřejmě až v okamžiku, kdy v boji s podpindosníky, s tou fašistickou vlasovskou chátrou zde,
uvnitř státu bylo rozhodnuto…
A to se nerozhoduje tady, uvnitř našeho státu, to se rozhoduje za jeho hranicemi,
až když se nad jejich řízením
zatáhly globalistické mraky…
A těm nic jiného nezbývá, jinak totiž Putin nedokáže splnit svůj úkol stabilizace řízení ve světě,
a jim se vše začne hroutit,
takže v tom Putinovi ustoupit musí, musí mu umožnit provést tu vojenskou přehlídku.
Je to zapotřebí pro upevnění Ruska.
A když tohle Putinovi dokázali zaručit,
tak ohlásil datum konání té vojenské přehlídky.
Ale provedení přehlídky, vojenské přehlídky, je něco zcela jiného,
než provedení tak masové akce
jako je pochod Nesmrtelného pluku.
To je něco zcela jiného.
Opakuji, podívejte se,
jak ta situace tedy vypadá.
Dvanáctého (Den Ruska) plánují začátek nekonečného majdanu
s finální fází v podobě
dokončení státního převratu.
Ne dvanáctého května, to jsem se
přeřekl, dvanáctého června,
dvacátého čtvrtého bude odveta (vojenská přehlídka) a pak budou doraženi.
V průběhu následujícího měsíce
bude zajištěna bezpečnost lidí,
kteří vyjdou na akci Nesmrtelného pluku
a veškerá ta banderovská, vlasovská,
fašistická pakáž bude doražena,
ti podpindosníci, kteří si naplánovali státní převrat, budou doraženi s konečnou platností.
Všechno je to tedy, takříkajíc…
…promyšlené a všechny fáze procesu jsou absolutně zdrojově zajištěné.
Právě proto je to takto rozložené.
A je to třeba tak udělat.
A co se týká Stalina,
tak v jeho době
ho globalisté nemohli v žádném případě přehlížet,
protože nemůžete ignorovat subjekt globální politiky.
No a Putin je také subjektem
globální politiky.
A dokud existují takoví lidé…
Globalisté nejsou hlupáci, velmi dobře
si uvědomují, jak moc potřebovali Stalina,
a jak moc nyní potřebují Putina.
Proto se s Putinem vždy dohodnou
a budou mu pomáhat
a veškerá ta fašistická chátra,
která plánuje ten státní převrat,
dostane za ucho od globalistů.
Vždyť tam k nim si přece převádějí ty své penízky a sní o tom, že tam utečou.
Oni si myslí, že dělají službu
svému americkému páníčkovi.
Jenže jejich americký
páníček je na tom sám bledě.
Další otázka.
Vladimir prosí okomentovat informaci o podání žaloby
na Putina bývalým čuvašským guvernérem Ignatěvem
za příkaz o jeho předčasném odvolání z funkce hlavy Čuvašské republiky kvůli ztrátě důvěry.
Je to otevřené vystoupení proti Putinovi a zkouškou stability státu?
Ne, to není zkouška stability státu,
promiňte, já jsem vás přerušil.
Vždyť je očividné, že bude-li žalobě vyhověno,
tak se to pro ostatní úředníky stane precedentem,
po kterém se budou cítit na koni a budou ve větší míře sabotovat a odporovat prezidentovým příkazům.
Správně! Jejich cílem
je zničit ruský stát,
rozčlenit ho na množství státečků bez suverenity
a zajistit z těchto úlomků zdrojově Američany,
aby si díky jejich vykořisťování
zachovali svou nadvládu nad světem.
No a Ingatěv se v plné kráse postavil
na stranu státního fašistického převratu,
se vším všudy vystoupil proti
Rusku na straně podpindosníků.
On potřebuje, aby se ruský stát zhroutil,
jak to dopadne s Ruskem, ho vůbec nezajímá.
Sám se rozhodl účastnit se
rozbíjení ruského státu,
účastnit se fašistického státního převratu
v zájmu americké státní elity.
A tak udělal to, co udělal.
Ale takové věci
nezůstávají bez trestu.
V důsledku takového jednání je možné snadno zemřít na koronavirus.
Opravdu velice snadno.
Uvědomuje si vůbec,
do jakých scénářů to vstoupil?
Já si myslím, že vůbec nechápe, stejně jako všichni ti ostatní, co podporují fašistický převrat, nechápou,
čeho se to účastní,
a jaké to bude mít následky.
Oni si myslí, že už je rozhodnuto
a Putin bude svržen.
Nechápou, že národ ani armáda nejdou s nimi, a že dnes není rok 1991!
Dnes už existuje systém samořízení národa,
který dokáže podpořit Putina
a zachovat existenci ruského státu
a pracovat na obnově jeho suverenity.
Valeriji Viktoroviči, okomentujte ty protesty
v USA kvůli vraždě toho černocha.
Ten proces se globálnímu
prediktoru vymknul z rukou?
Ne, ten proces se globálnímu prediktoru z kontroly nevymknul, ale ty události, které probíhají v USA,
jsou velice závažnou záležitostí,
kterou je třeba brát na vědomí a rozumět jí.
Ty události, které nyní probíhají,
v podstatě realizuje americká státní elita.
Ale pokud si myslí, že tam
dokáže vyhrát, tak se mýlí.
Globalisté nemusí vyhrát, ale státní elita v USA prohraje tak jako tak.
A já nyní vysvětlím,
oč se tam jedná.
Takže v USA došlo k té
vraždě černocha (policistou).
– Jak to tam u nich…
– Politicky korektně. – Ano, to ano.
„Promiňte, ale nás v sovětské škole učili…“ Pamatujete se na ten film Bratr?
„Že v Číně jsou Číňané, v Rusku Rusové,
v Izraeli židé a v Africe černoši/negři.“
Odkud pocházejí? Z Afriky.
Jak to také zdůrazňuje ten jejich „politicky korektní“ název Afroameričané.
Negr tedy není žádnou urážkou,
jedná se o výmysl, že jde o urážku,
v USA to bylo uměle rozvířeno.
A my přece nesmíme zaostávat
za americkým ignorantstvím.
Takže zabili černocha.
Jak ho zabili a proč? Těch otázek
tu vyvstává velice mnoho.
Jsou velké pochybnosti o tom, že byl opravdu takto udušen, protože zablokování krkavice vede k tomu,
že bude člověk do 4-5 sekund bez sebe
a určitě nebude moci mluvit natož křičet,
a to tím spíše, když mu ten
krk zmáčknou kolenem.
Na jedné straně není jisté, že ten Afroameričan, ten černoch zemřel udušením.
Tedy není jisté, že to bylo v důsledku tohoto jednání policisty.
Možná že souhrn kroků toho policisty vůči němu vedl
k jeho smrti, ale že by ho reálně zabil právě takto?
Bez jiných průvodních parametrů ho takto udusit nemohl, to je takříkajíc lékařským faktem.
Ale je tam velice zajímavý souběh okolností, kterého si politologové,
kteří se neustále promenádují v televizi,
z nějakého důvodu nepovšimli,
prostě si toho nevšimli a hotovo.
To lidé, kteří se vyznají v Koncepci sociální bezpečnosti, to už viděli daleko výrazněji,
i když pochopit úplně to také ještě nedokázali.
A čeho především bylo nutné si všimnout?
Jak se ten bílý policista jmenuje?
Říkají, že Derek Chauvin.
Nu dobrá. Se jménem Derek
se váže americký film, jak on se…
Podle mne se jmenuje Kult hákového kříže (American History X), kde je hrdinou skinhead Derek.
Ten tam zabije černochy
a dostane se za to do vězení.
Zabije je v sebeobraně a ve vězení přehodnotí své radikální názory.
Má vytetovaný hákový kříž, je vyznavačem nacismu,
hitlerismu a z vězení se vrátí v podstatě převychovaný.
Ale co je to hlavní?
Že tam zabil černochy.
A jmenoval se Derek.
American History X, je tam určitá shoda.
Nu dobrá, je to trochu přitažené za vlasy.
Dobře, je to přehnané.
A jaké je příjmení toho Dereka Chauvina. Já jsem se nepřeřekl.
Skutečně, jaké má příjmení? U nás to vyslovují různě, Čovin, Šovin…
Tak jaké má příjmení?
Když se podíváme, jak se to jeho příjmení píše v latince, tak uvidíme,
že je to jmenovec Nicolase Chauvina,
od jehož jména je odvozen termín šovinismus.
Podívejme, jak se
tu projevuje matrice.
To znamená, že americká nadřazenost, americký šovinismus vládnoucí celému světu
se tu zkoncentroval v jednom člověku.
Americké vnitřní problémy a americké vnější problémy v jedné osobě – Derek Chauvin.
Jeden zabíjí černochy uvnitř a druhý je jmenovcem Nicolase Chauvina,
od jehož jména je odvozen
politický termín šovinismus.
To je velice závažný ukazatel,
protože se zde projevila matrice.
Matrice budoucího stavu Ameriky.
Proto také říkám, že v žádném případě státní elita nemůže vyhrát, a to ani tehdy, jestliže nevyhrají globalisté.
A co se děje?
Amerika se začala pořádně bouřit, bouří se proti policejní zvůli, policejnímu násilí…
A čím je ta vzpoura charakteristická?
Je charakteristická tím,
že jsou pustošeny obchody a bohaté domy.
A také poprvé začalo systémově docházet
k útokům na policii, na policejní stanice.
Vedení USA to okamžitě
vyhodnotilo jako akt terorismu.
A kdo se toho všeho účastní?
A jaké to bude mít následky?
Kde k té události došlo?
Došlo k ní ve státě, v jehož čele stojí
představitel americké státní elity
(jedná se o stát, kde vládnou demokraté),
který vystupuje proti Trumpovi.
Trump říká: „Pojďme udělat
Ameriku opět velikou!“
Demokratické vedení státní elity
vystupuje proti Trumpovi a zařídilo…
Jedná se přece o policii
toho státu, ona není celofederální.
Tam má každý stát svou vlastní policii.
To znamená, že fungování policie toho státu se nachází
v oblasti odpovědnosti guvernéra daného státu,
politického systému státu, tj. těch sil,
které jsou ve vedení daného státu.
To mám na mysli, ne že by se ten politický systém daného státu
nějak lišil od celofederálního
amerického politického systému.
Jde o poměrné zastoupení
různých představitelů.
A práce této policie vedla
k tomu, že vzplanuly vzpoury,
v jejichž výsledku
trpí výslovně obyčejní lidé,
civilní obyvatelstvo.
Lepší kontrapropagandu proti demokratům,
respektive státní elitě, si lze jen těžko vymyslet.
Jeden takový precedens se už v USA stal,
když nepokoje v New Yorku za vlády demokrata
nakonec vedly k tomu, že několik volebních období za sebou tam vítězili republikáni.
Protože lidé chtěli mít
v New Yorku pořádek.
Byl už takový případ.
A tohle je konkrétně velice
závažná rána pro demokraty.
Dále.
Zasáhlo to negativně
i Bidenovu volební kampaň.
Biden právě navrhnul Klobucharové,
aby se stala jeho viceprezidentkou,
v jeho volební kampani.
A najednou se ukazuje, že Klobucharová měla prsty v případu ututlání případu vraždy,
které se dopustil právě Derek Chauvin.
Kdyby tenkrát ten případ nezazdila,
tak by nemohlo dojít k této nové vraždě.
Takže jak to fakticky vypadá?
Ona nese plnou vinu za tu policejní svévoli
a právě jí nabídl Biden křeslo viceprezidentky
a celkově jsou právě tyto síly odpovědné za ty probíhající protesty proti policejnímu násilí,
v jejichž důsledku trpí civilní obyvatelstvo,
kterému se to samozřejmě nemůže líbit.
Ale je tu jedna možnost a americká státní elita to okamžitě vycítila.
Přišli na to, jak by mohli tyto události využít proti Trumpovi, aby ho mohli svrhnout.
Co je k tomu třeba podniknout?
Je nutné ty protesty rozšířit a postarat se, aby se proměnily v celostátní,
aby tak podlomily politickou stabilitu současného politického vedení zosobněného republikány,
i když reálně se jedná
o globalisty a Trumpa,
a upevnily tak moc demokratů, demokratickou politickou stranu a reálně státní elitu.
Takže ty protesty
se rozšířily do 35 států USA.
Ale dovolte, jaké máte důvody protestovat proti tomu, co se stalo v jiném státě?
Kde mají svou vlastní policii, vlastní pravidla jejího fungování a zodpovídají za to vše zcela určití lidé?
Policie jednoho státu nemá právo působit
a uplatňovat svá práva v jiném státě.
Tam je to něco zcela jiného,
nemají tam celofederální působnost.
Nemůžete tedy protestovat proti celofederálnímu řízení už z toho jednoduchého důvodu,
že by to znamenalo, že policie všech státům by mu musely být podřízeny,
ale tak to není, to řízení je
podřízeno místním samosprávám.
Takže tak vlastně podrýváte své vlastní demokratické pilíře,
požadavky, principy maximálního samosprávného řízení.
Ale právě rozšíření tohoto politického procesu po celých Státech
umožňuje destabilizovat
výslovně centrální řízení,
které nebude mít dost sil, aby reagovalo
v tolika různých místech.
S tím oni počítají.
A co se stalo?
Dříve se říkalo, že takové události jako
na Ukrajině, nebo jiné barevné revoluce
se nemůžou přihodit v USA, protože se tam nenachází velvyslanectví Spojených států.
I když při OSN existuje.
Co tím lidé měli na mysli?
Že americká elita si přece ničit tímto způsobem vlastní stát nebude,
protože přece má zájem na tom,
aby její stát zůstal zachován.
Vždyť ať už stál
v čele USA kdokoliv, tak…
Vzpomínáte? Čím se vyznačuje
americký systém?
Že je jedno, kdo se tam stane prezidentem,
neboť ať říká cokoliv, vždy jedná v zájmu
amerických společností, amerických
občanů, aby Amerika byla NADE VŠE!
Trump přišel a řekl: „Já udělám
Ameriku znovu velikou.“
A skutečně dělá velmi mnoho věcí,
které odpovídají americkým zájmům s ohledem na obnovu jejich národního státu.
Dělá toho v tomto ohledu mnoho.
A je skutečně například vůči Rusku tvrdší, i vůči Číně a dalším státům, než to předchozí vedení.
Ale přesto ho neakceptují. Proč?
Protože snižuje možnosti americké státní elity parazitovat na celém světě.
Státní elita si neuvědomuje,
že je to nutné udělat,
neboť tento jejich parazitismus může vést
k záhubě celého těla, civilizace na planetě Zemi.
Všichni se zhroutí a oni zahynou s nimi.
Ale oni si myslí: „Co to povídáte?
Celá staletí to takto fungovalo…“
Samozřejmě, že celá staletí to nebyla,
protože tento svět začal být reálně budován až po 2. světové válce, Pax Americana.
A doopravdy byl vybudován
až v sedmdesátých letech,
kdy v roce 1968 SSSR podepsal akt kapitulace
v podobě uznání nároků společnosti Lena Goldfields.
Potom SSSR pracoval už jen na tom, aby se Američané mohli zmocnit celého světa.
Právě proto Američané v roce 1970 zrušili zajištění dolaru zlatem a rubl se nestal hlavní valutou,
přestože všichni očekávali,
že právě rubl se jí stane.
Všichni tedy říkali, že takové
události v USA být nemohou.
A čím se vyznačuje americká státní elita?
Cožpak jsou to nějací vlastenci?
Ani náhodou, pindosové stejně jako
podpindosníci žádní vlastenci nejsou.
Oni vůbec nechápou,
jak je realizováno globální řízení,
jaká je vzájemná vazba všech procesů řízení ve světě a uvnitř státu,
oni si zvykli jet po kolejích, které jim prokládali
globalisté a neuvědomují si následky svých rozhodnutí.
A když uviděli, že se jim legálními způsoby Trumpa
svrhnout nepodaří, tak se rozhodli jít do krajností.
Spustili mechanismus barevné revoluce
ve vztahu k vlastním Spojeným státům.
To jednání všech manifestujících,
kteří nyní protestují a vyvolávají nepokoje
po celých USA, je absolutně organizované.
Organizovaně jsou protestující koncentrováni
v určitých bodech, kde vše ničí.
Ti protestující jsou plně řízení.
Všude jsou tam vidět symboly například Antify, Anarchosyndikalismu
a dalších extrémistických organizací.
Organizovaně jsou tam například dováženy cihly, aby měli s čím bojovat s policií.
Všechno je to organizované.
Objevily se letáky,
na kterých je zaťatá pěst.
Všechno je to zařízeno.
Navíc je mezi protestujícími distribuována brožura, která má čtyři sta stran.
Je šířena elektronicky,
ale vyskytuje se i v tištěné podobě,
která obsahuje tu část s přesnými doporučeními
jak jednat v konkrétních situacích v boji s policií.
A jak se ta brožura nazývá?
Medicína vzpoury.
O medicíně tam prakticky nic není,
všechno ostatní je o tom,
jak provádět provokace vůči policii,
jak jí čelit, jak s ní bojovat v potyčkách
a všechno to ostatní v podobném duchu. A co je nejzajímavější?
Na kdy ta brožura byla připravena?
Byla připravena ke 12. květnu,
kdy americká státní elita
sázela na kartu odporu lidí proti karanténním opatřením v USA,
a pokoušela se tak donutit obyvatelstvo USA ke vzpouře proti Trumpovi.
Už v té době měli tu brožuru tedy
připravenou a teď došlo na její použití.
Za všemi těmi protesty v USA je velmi dobře vidět organizace
a řízení ze strany samotných
amerických tajných služeb.
A jaký vztah má Trump
s americkými tajnými službami?
Mají jich tam sedmnáct různých
a ty se rozdělily na ty, které Trumpa podporují, a které jsou proti němu,
tedy pro Trumpa a proti němu,
takto se rozdělily.
A proto tam teď působí určité tajné služby, které mají zkušenosti
z organizování různých těch barevných revolucí v zahraničí, které teď uplatňují v USA.
Ale ty protesty v USA neprobíhají jen tak.
Na pozadí jakých protestů probíhají?
Na pozadí těch protestů
v Hongkongu.
Posílení protestů v Hongkongu by vedlo k posílení pozic amerických podpindosníků uvnitř Číny.
Úspěch protestů v USA by vedl k tomu, že by americká státní elita převzala řízení…
…řízení státu a odstavila od něj Trumpa.
To znamená, že jedno ani druhé neodpovídá zájmům globálního prediktoru.
Takže před globálním prediktorem teď stojí úkol za každou cenu potlačit protesty
jak v USA, tak i v Hongkongu,
se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Potlačení těchto protestů znamená, že v USA globalisté převezmou pod svou kontrolu řízení ve větší míře,
než tomu bylo doposud
a v Číně bude zlikvidováno
poslední ohnisko,
na jehož základě by bylo možné zorganizovat vzpouru
proti centrální vládě a dezorganizovat Čínu v zájmu USA.
Na tomto základě Trump rozhodl o omezení vstupu čínských vědců a aspirantů na území USA,
neboť by prý mohli
krást americká tajemství.
Ale jak je to v tom známém filmu,
všechno už bylo ukradeno před nimi,
všechno potřebné už bylo předáno.
Takže podstatou toho rozhodnutí je
pokračovat v separaci elit Číny a USA.
Převádět USA na úroveň
národního státu,
který bude mít určité kompetence zajišťující například fungování jaderných elektráren,
aby to nevedlo ke katastrofě.
Americká státní elita nechápe,
s čím si to teď zahrává.
Ona nechápe,
že díky tomu zůstane…
Tedy že v případě svého vítězství zůstane úplně sama na všechny problémy
a jejich infrastrukturní
zchátralost nevidí jen slepý.
Všechno tam směřuje ke katastrofě.
Americká státní elita zůstane
sama tváří v tvář proti všem.
Americká vojenská moc jim už nemůže zajistit globální dominanci ve světě.
To se přece stalo už za Obamy,
jak ti Peršané donutili americké námořníky
pokleknout před nimi na kolena, ti íránští námořníci.
A američtí námořníci přitom brečeli.
A co s tím udělaly USA? Nic nezmohly.
Ukázalo se, že jejich nátlakové
mechanismy už v mnohém nefungují.
USA se drží v čele světa ve funkci světového četníka v mnohém pouze setrvačností!
Jen díky tomu, že každý ve světě má nyní tak či onak zájem na tom,
aby odpuštění inflační bubliny, její vyfouknutí,
nepoložilo národní ekonomiky všech států.
Ale je tu tak trochu štěstí v neštěstí.
Globální prediktor zrealizoval opatření, aby se státy poněkud uzavřely ve svých národních hranicích.
Máme tu přece epidemii koronaviru.
To znamená, že přípravné
akce už byly provedeny.
Takže jestliže americká státní
elita úspěšně svrhne Trumpa,
a světová inflační bublina
už byla do značné míry upuštěna,
tak světu nezbyde, nebude mít na výběr, a bude muset svými zdroji podporovat existenci amerického státu.
Ale donutit k tomu už nikoho nemohou!
Celý problém pak bude spočívat v tom, jak dostat
pod kontrolu jaderný potenciál Spojených států,
jak ten mírový, tak i ten vojenský.
Oni nemůžou vyhrát za žádných podmínek, americká státní elita.
Prostě nemůžou vyhrát, ani v případě, že globalisté prohrají.
Svět to bude mít v té či oné míře těžké,
ale americká státní elita nevyhraje a podpindosníci
po celém světě budou odsouzeni k popravě.
To na nich si zchladí žáhu všechny elity světa.
Budou poukazovat na tyto konkrétní lidi, kteří hájili americké zájmy: „To s nimi si to vyřiďte!“
A bude to dělat jak dav elitářský,
tak i dav obyčejných lidí.
Tohle si americká státní elita vůbec
neuvědomuje, oni se chtějí zbavit Trumpa.
A do boje vrhli všechno, co mohli,
likvidují si vlastní stát.
Likvidují si vlastní stát.
Nechápou, že jim potom už žádná podpora
podpindosníků, a to ani těch ruských, nepomůže.
A to tím spíše, že je již možné konstatovat,
že státní převrat tady v Rusku pohořel,
jednoduše pohořel.
Kdo to ještě nepochopil, ten se bude…
…s důsledky tohoto svého
nepochopení potýkat sám.
Někteří se ještě pokoušejí stihnout
před nějakými podpindosníky udělat pukrle,
porušit kvůli nim zákony a dát najevo:
„Já nejsem s Putinem, já nejsem s Ruskem,
já jsem s vámi, ó velcí podpindosníci,
ó velcí sluhové, sluhů dalších sluhů, dalších sluhů… nějakého sluhy samotného páníčka!“
Sami se vzdali
své lidské důstojnosti!
A takové silné manévry
globalisté neodpouštějí už vůbec.
Proto bych se vůbec nedivil, kdyby ten,
jak se jmenuje, ten z Čuvašska… Ignatěv,
kdyby se pro něj koronavirus
ukázal být fatálním.
Vůbec bych se nedivil.
Další otázka.
Okomentujte prosím novinu o vypuštění lodě Dragon 2 společností SpaceX
s lidmi na palubě
k Mezinárodní kosmické stanici.
Slyšel jsem, že jde o testovací misi a ještě letos má letět loď se čtyřmi astronauty.
A co je zajímavé, u startu byl přítomen Trump, přičemž u druhého pokusu,
neboť ten první 27. května
zrušili kvůli špatnému počasí.
Start proběhl ve 22:22 hodin
moskevského času.
27. května k němu mělo
dojít ve 33 minutě (22+11).
Dá se předpokládat, že globální prediktor obnovuje vesmírné kompetence USA
s cílem zrušit jejich parazitování
také v oblasti vesmíru?
Aby USA mohly samy pracovat na vesmírných projektech a nemusely se přiživovat jinde?
Ne, ani náhodou. Ani náhodou.
USA kompetence v oblasti vesmíru nikdy neměly,
vždy je získávaly jen z Ruska, ze SSSR.
Proto také velmi zaostávaly s vypuštěním své družice, s letem člověka do vesmíru.
A toho globálního divadla s letem
na Měsíc se účastnil SSSR.
Přičemž Sovětský svaz byl daleko silnějším subjektem globální politiky, než je nyní dnešní Rusko.
Už jen díky tomu, že jsme měli státní suverenitu a státní úředníci pracovali pro zájmy SSSR a ne jako dnes,
kdy hlavní masa státních úředníků
pracuje pro zájmy americké státní elity,
kdy jde ve své většině o podpindosníky, kteří jsou připraveni nechat zhroutit svůj stát, jakýkoliv stát.
Podpindosníci v celém světě bez jakýchkoliv problémů nechají zhroutit jakýkoliv stát,
jen aby posloužili svým páníčkům.
Jedná se o lidi lokajského charakteru, jako psi, čím těžší trest, tím více před svým páníčkem vrtí ocasem.
To říkám kvůli tomu, že aby je donutili pracovat ještě lépe, zavádějí proti nim osobní sankce.
Potom se snaží s ještě větším
úsilím svému páníčkovi vyhovět.
Abyste pochopili, co se to nyní stalo, je nutné vrátit se k událostem, které tomu přecházely.
V jakém roce…
Jsem mluvil o tom, že ten projekt není životaschopný, ten Elon Musk…
A že to skončí…
Máte na mysli to, co jste komentoval?
Ano, já o tom neustále mluvím a teď lidé namítají, že jsem neměl pravdu.
Nu, tady jsou nějaké otázky,
pojďme je přečíst. Ano, do toho.
Od Nikolaje a Andreje, kteří píšou.
Pozoroval jsem start té rakety Elona Muska a vypadá to tedy tak,
že se Američané přece jen naučili létat do vesmíru
a naši pokračují v zaprodávání oblasti vesmíru,
jako tomu bylo v závodě o let na Měsíc,
jak je to popsáno ve vaší knize.
Dříve jste v pořadech často říkal, že Elon Musk,
to je jen taková aféra USA a nic za tím není.
Ale teď raketa odletěla i s lidmi k vesmírné stanici. Takže to nebude až taková aféra.
Jeden člověk tedy dokázal to, nad čím pracovaly veškeré kapacity SSSR orientované na vesmír.
– A mluvil jste o tom v září roku 2016.
– Ano, v září roku 2016, skvěle.
V roce 2016 byly volby amerického
prezidenta, to byl vůbec zajímavý rok.
Oč tedy jde?
Musíte si uvědomit tu jednoduchou věc, že o žádném průlomu jednoho člověka nemůže být ani řeči.
Pro Elona Muska pracuje celý
vojenskoprůmyslový komplex USA.
Ta vnější kamufláž je prostě vytvořena tak,
že jako existují soukromé společnosti.
Tímto způsobem je možné porcovat státní rozpočet a zároveň neplnit státní plány.
O tom, v jakém stavu bylo
americké vesmírné odvětví,
se skutečně píše v práci Západ a SSSR,
jak ve skutečnosti probíhala studená válka.
Ale vraťme se k roku 2016.
Rok 2016 byl předvolebním rokem a ze všech stran, prostě odevšad se ozývalo:
„Clintonová zvítězí! Ona vyhraje! Ankety ukazují,
že pro ni bude hlasovat tolik a tolik lidí.
Je jasné, že to musí vyhrát!“
Začaly volby a já říkám: „Lidi, vždyť se podívejte, co se v těch USA skutečně děje.
Trump vítězí!
Trump očividně musí vyhrát.
Nedívejte se jen na to, co vysílají
a říkají ti takříkajíc důležití lidé.
Podívejte se na reálný stav procesu řízení!
Co je zdrojově zajištěno, zda vítězství Clintonové nebo Trumpa!
O vítězství Clintonové mluví nevelké společenství americké státní elity…“
Jenže právě to bylo pro všechny naše podpindosníky důležitější a dokonce i naši patrioti…
Mám na mysli analytiky.
Řekněme to takto, i analytici patrioti upřednostnili držet se takříkajíc hlavní linie strany:
„Všichni přece říkají, že Clintonová vyhraje.“
Jenže ona nevyhrála, vyhrál to Trump.
V tomto ohledu
to k tomu stabilně spělo.
Mimochodem, malá poznámka, ke střetu americké státní elity a Trumpa, tedy globalistů.
Zatímco v roce 2016 Trump plně využíval Twitter
k tomu, aby oslovil široké masy obyvatelstva,
a vytvářel tak své vlastní informační pole,
které nebylo pod kontrolou státní elity,
a díky tomu ovládal masy, jak se říká,
tak v tomto střetu, jakmile
Trump zkritizoval demokrata,
představitele státní elity,
zastupujícího americkou státní elitu,
že si nedokáže poradit se svými povinnostmi,
že nechal dojít situaci ve svém státě až ke vzpouře,
která je pro lidi takovou pohromou,
a že pokud si s tím nedokáže poradit, bude se do toho muset vložit federální vláda, tak co udělal Twitter?
Smazat post amerického
prezidenta si nedovolili,
ale dali tomu označení nežádoucí
ke čtení, že se jedná o propagaci násilí.
Trump tam mluví o opaku a Twitter
to takto označil. O čem to vypovídá?
O tom, že když americká státní elita zjistila, jakým mechanismem Trump oslovil své voliče,
tak se vynasnažila zmocnit se
řízení těchto mechanismů.
A zatímco Facebook se jim plně ovládnout nepodařilo,
tak Twitter, jak se v praxi ukazuje, ovládnout stihli.
A proto ho nastavili proti Trumpovi.
Takže rok 2016.
Trump vyhrál a to bez jakýchkoliv řečí.
A co museli tehdy nejoptimálněji udělat?
Vložili do toho ohromné peníze, Elon Musk dostal všechny možné rozpracované projekty.
A kde je konec toho jeho hyperloopu? Kdo si to dnes ještě pamatuje? A mnohých dalších projektů?
Dostal do rukou i sovětské projekty, které ukradli SSSR. Ale on si s tím poradit nedokázal.
Utráceli za to šílené peníze.
Já jsem o tom tehdy pořád
mluvil a mluvím o tom dál.
A žádný efekt se nedostavil.
Samozřejmě, že v tom okamžiku,
kdy Trump přesvědčivě kráčí k vítězství,
to s ohledem na Elona Muska vypadalo, že nejspíš
v nejbližší době udělají poslední akci, a potom Trump…
On to potřebuje k tomu, aby ten stát zmenšil do národních rozměrů,
převedl do národního formátu, aby to už nebyl formát mezinárodního četníka.
Bude to muset odstřelit
a tento úkol nikam nezmizel.
Ta aféra okolo Elona Muska bude muset v každém případě prasknout, protože není ničím podepřená.
A s čím souvisí ta její výdrž?
Že už čtyři roky se stále drží nad vodou?
U nás v Rusku všichni podpindosníci už neví, jak by ještě vykřičeli,
jaká je Amerika skvělá, jak je nade vše a hlavně lepší než Rusko.
Rusko přece vůbec žádné úspěchy v oblasti vesmíru nemá, zatímco Amerika!!! Jen se podívejte!
Už po devíti letech dokázali odletět
do vesmíru?! Jen se nad tím zamyslete.
Co mám na mysli?
Podstata toho je následující.
Trump vyhrál (volby) a nač narazil?
Narazil na velmi tvrdý
odpor americké státní elity.
A hlavní peníze americké státní elity…
Nejde jen o peníze, ale také o řízení.
Hodně peněz mají právě v projektu Elona Muska, takže právě oni si to měli odnést.
A jak se tomu americká elita
začala bránit? Ta státní?
Ona přece kde jen může,
hází Trumpovi klacky pod nohy.
A proto ten projekt Elona Muska, tedy v uvozovkách jeho projekt,
protože to není jeho projekt, on je jen jeho vývěskou, dostal stimul k životu.
Nešlo ho odrovnat, aniž by to vyvolalo nevratné
následky v boji americké státní elity proti globalistům.
Nešlo to.
A jak to bylo dál?
Šlo o to využít energii
útočníka k jeho porážce.
Má-li americká státní elita zájem
na pokračování té aféry Elon Musk,
je třeba to využít k tomu,
aby se letělo do vesmíru
a Trump tak získal možnost…
Jen si to představte.
Devět let neletěli.
Za demokrata Obamy neletěli a ten republikán Trump, kterého všichni proklínají,
opět dostal Ameriku do vesmíru.
A vůbec nejde o to, zda je to
vícenásobně použitelné nebo ne.
V tomto ohledu se Američanům nedá věřit,
tomu, co se reálně děje okolo těch startů.
Nezapomínejte na tu jejich
aféru s letem na Měsíc.
Takže dokud nejsou potvrzené údaje,
tak věřit kresleným filmům,
jak nějaké bloky přistávají na platformách a tak podobně, není možné.
Nyní je možné udělat jakékoliv video,
jednoduše jakékoliv a předvést ho davu,
který bude za americké peníze, za peníze
amerického Státního departamentu vykřikovat,
jak jsou Američané dobří
a na výši v oblasti vesmíru.
Jak to probíhalo reálně,
to je otázkou.
Ale to, co nevyvolává žádnou
otázku, je skutečnost,
že americká souhrnná moc za celých těch devět let, za celých těch devět let,
dokázala vyřešit jen přepravu
kosmonautů na vesmírnou stanici.
Potřebovali na to devět let!
A cožpak je tento jejich úspěch…
Jak bych to, tak nesporný?
Podpindosníci budou samozřejmě tvrdit:
„No, ano. Je to úspěch, úspěch, úspěch…“
Ale to je dav.
A my přece společně
s vámi sledujeme, co se děje.
A co se stalo bezprostředně
před tím letem do vesmíru?
Předtím NASA a Roskosmos podepsaly smlouvičku. Velice zajímavou smlouvu.
Vzpomínáte, jak se Američané vzdali míst
pro své astronauty na našich lodích?
A my jsme jim řekli: „Odmítli jste to, tak to tak bude, my vás tam dál dopravovat nebudeme.“
Oni si mysleli, že jakmile opět budou chtít nahoru,
tak si ta místa koupí a Rusové s tím nic nenadělají:
„Vždyť to tak bylo vždycky.
Když jsme chtěli letět, tak vykopli ruské kosmonauty,
posadili tam místo nich naše Američany a ti letěli.“
Ruské kosmické programy
přece mohou stát,
když se tam nedopraví náš náklad
a upřednostní se americký astronaut.
Oni nám zaplatí bezcennými řezanými papírky
a získají tak konkrétní politický a vědecký efekt.
A najednou, když si řekli o místa, tak Rusko odpovědělo:
„A na jakém základě byste nás k tomu chtěli nutit?“
„Ale my tam potřebujeme dopravit
naše astronauty.“ „Jenže to je váš problém.
Máte přece ty své Crew Dragony,
Falcony, tak do toho! Létejte!
My vám v tom přece nebráníme, to vy jste
prohlašovali, že naše místa nepotřebujete.“
A co na to Američané: „Víte,
my tam náklady ještě tak nějak dopravit
dokážeme, ale s těmi lidmi máme problém.
Pojďme to udělat tak, že si u vás ty místa koupíme za tu nejvyšší cenu.“
To znamená, že si koupili místa
za nejvyšší cenu. Tolik za to nikdy neplatili.
Dali jim pěknou pálku.
Nu což, je to přece jen nařezaný papír,
takže to pro ně není žádný problém.
A to hlavní? Oni se smluvně zavázali, že téměř tunu našeho nákladu dopraví na vlastních nosičích.
Nebudou tam dopravovat
svůj náklad, ale ten náš.
Když mají teď takový úspěch, tak si tam přece mohou vozit astronautů, kolik jen chtějí?
Takže to asi nebude až
tak velký úspěch.
To znamená, že se jedná o úspěch,
který je určen pro dav.
Podívejme se dál.
Jaké to měli ti američtí
astronauti zajímavé skafandry?
Přímo jako z Hollywoodu,
takové šik.
A co my víme
o amerických skafandrech?
Vůbec ne o těchto, tak neskutečně směšných, ve kterých letěli,
ale o jiných,
které jsou už důkladnější.
Víme o tom, že americké skafandry se trhají, že naši kosmonauti neustále americké astronauty zachraňují.
A to pracují ve vesmíru vedle sebe,
připojeni ke stanici.
A jak by to asi vypadalo, kdyby v nich například
pracovali na Měsíci? A poodešli v nich o kus dál?
Jak by se potom asi vraceli? A hlavně. Podívejte se
na ruce těch amerických astronautů, a obzvláště….
Ještě po návratu jejich ruce nejsou
v pořádku kvůli omrzlinám.
To se přece snadno dá dohledat na internetu,
všechny tyhle věci, co mají s rukama.
Ty americké skafandry
jim nezajišťují plnou ochranu.
A vzpomeňte si, zcela nedávno jsme měli havárii
a po startu se náš modul musel vrátit na Zemi.
A co Američané?
Ti něco takového nezvládnou ani náhodou.
Nemají pořádné skafandry ani záchranný modul.
To znamená, že vše bylo maximálně zjednodušeno, jen aby z toho byl ten politický efekt,
že ty lidi dopravili do vesmíru, že dokázali doletět na vesmírnou stanici.
I tohle však musíme brát s rezervou. Nesmíme zapomínat na tu aféru s letem na Měsíc.
Ale myslím si, že pravděpodobnější je,
že tam doletět přece jen dokázali.
Technologie dnes už normálně umožňují dělat rakety dopravující lidi do vesmíru.
I Japonci by to v podstatě mohli dokázat.
I Evropané by to v podstatě mohli dokázat.
Ty technologie už umožňují na jejich základnách vyrobit takové rakety.
A je to ostuda, že za devět let tam Američané poprvé vyslali raketu.
Přičemž takový stav rakety je u nás považován
za havarijní a u nich je to vrcholem technického umu.
Ale zopakuji, že ten úspěch technického umu byl nyní potřebný pro podporu, pro Trumpovu politickou podporu.
Tím vysláním Elona Muska, oj lidí na raketě Elona Muska, Trump neriskoval vůbec nic.
Tak zaprvé, v případě úspěšného letu veškerý politický efekt z toho letu shrábne jen Trump.
To on umožnil návrat Američanů do vesmíru bez nezbytné pomoci Ruska.
On slíbil, že Ameriku udělá opět velikou,
tak na tom pracuje. Tady máte konkrétní výsledek.
Kdyby došlo k nějaké havárii, tak by z toho byli viněni demokraté, americká státní elita.
Vždyť Elonu Muskovi neustále něco vybuchuje
a těmi výbuchy jsou účetně odepisovány miliardy.
Postaví nějakou plechovku. Říkáte si: „Tohle že má být raketa? Vždyť to musí vybuchnout.“
A také to vybuchne.
Ten poslední výbuch
byl zcela nedávno.
Takže to pro Trumpa tak jako tak znamená mít v rukou trumfy v tom politickém boji v USA.
A ty protesty je potřebné potlačit jak
v Hongkongu, tak i v USA, jinak to bude prohra.
No a před Ruskem by to jako vždy
otevřelo nové perspektivy,
neboť by takto fakticky zůstalo jediným
akceschopným globálním subjektem řízení.
Okomentujte mimochodem odstoupení USA od smlouvy o otevřeném nebi.
Co znamená smlouva
o otevřeném nebi?
Že výzvědná letadla létají
oficiálně nad územím států
a v podstatě sledují stav ozbrojených sil státu, nad kterým létají.
To je v podstatě zárukou toho, že my všichni se mezi sebou přátelíme a nechystáme se na nikoho útočit.
No a stav amerických ozbrojených sil je nyní katastrofální a neustále se to prohlubuje.
Mám na mysli nutnost
vyřazení dvou letadlových lodí,
snižování stavu ozbrojených sil a nutnost stahovat je zpět na americké území.
Víte, čím méně lidí nezasvěcených
do globálního řízení
bude znát reálný stav ozbrojených sil USA,
tím lépe pro provedení tohoto manévru.
Na jednu stranu to zrušení smlouvy Trumpovi
umožňuje vykládat, jak obnovuje suverenitu státu:
„Už nad námi nesmí nikdo takto létat!“
To jsou další plusy do voleb.
A na druhé straně to v podstatě nic nemění.
Dnes už funguje vesmírná rozvědka,
přičemž agenturní rozvědka, a to včetně využití otevřených zdrojů informací,
již umožňuje shromáždit jakékoliv informace.
A ty lety nad územím států už byly
jen takovou třešničkou na dortu.
Proto na to také všechny
státy přistoupily s vědomím,
že potřebné informace mohou získat jinak, ty o stavu ozbrojených sil, jak se přeskupují a co se s nimi děje.
Dřív se proletěli a podívali se.
Ale ve skutečnosti je
ty informace možné získat i jinak.
Takže odstoupení od této smlouvy
pro USA znamená jen jedno,
aby se o maximálně kritickém
stavu ozbrojených sil USA
dozvědělo co nejméně lidí zasvěcených
do otázek globálního řízení.
A ti, kteří to vědět mají,
se to dozvědí tak jako tak.
Ale zbytečně se ty informace do médií dostávat nebudou a nebudou se šířit mezi davem, který o řízení nic neví.
Takže Trump jde cestou stabilizace svého řízení
a podpory svého vítězství v prezidentských volbách,
aby mohl být dokončen manévr, kdy USA přestanou být světovým četníkem a stanou se národním státem,
který v podstatě prožije stejné procesy rozpadu a následné rekonstrukce,
jaké byly v plánu
s ohledem na SSSR.
SSSR/Rusko tehdy sice rozložili, ale Putin ho rekonstruuje
na jiných konceptuálních základech (než oni plánovali).
Jde to pomaleji, zato je to spolehlivější.
A tam v USA to hodlají
všechno řídit globalisté.
Napřed USA rozloží, potom je přeformátují a znovu poskládají do jednoho státu.
Ale musí tam existovat subjekt, který bude mít pod kontrolou veškerou jadernou energetiku
a další podobné nebezpečné provozy.
Už pracujeme hodinu 14 minut,
takže to byla poslední otázka.
– Poslouchám, už tedy žádnou nebudete pokládat?
– Ne, byla to poslední otázka. – Dobře.
Ty stávající události ve světě
názorně demonstrují to,
že každý člověk by měl rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny státy,
jak probíhá řízení v samotných státech, jak identifikovat politické zájmy všech účastníků procesu.
To znamená, že každý člověk se musí stát konceptuálně mocným,
aby prostřednictvím této své konceptuální moci bránil zájmy své i své rodiny,
neboť si bude uvědomovat, že pouze tímto způsobem je možné zajistit zdrojovou stabilitu státu,
který ochrání vás i vaši rodinu.
Proto studujte práce
vnitřního prediktoru SSSR
a těmi jsou pouze práce napsané
do roku 2018, do června roku 2018.
Studujte práce vnitřního prediktoru.
Stávejte se konceptuálně mocnými.
Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář