JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 03.02.2020

Fond konceptuálních technologií
uvádí
Vážení diváci a posluchači,
představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš
domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté
mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát
a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky
najdete odpovědi v této knize,
která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete přes on-line obchod
ozon.ru, na našem webu přes formulář objednávky,
a také přes odkazy pod videem na našem kanálu
v YouTube Fond konceptuálních technologií,
nebo v rubrice zboží u našich
skupin na sociálních sítích.
Analytický pořad Otázka-odpověď
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 03.02.2020.
Začneme první otázkou
od Světoslava.
Valeriji Viktoroviči, s čím souvisí turné hlavy státního departmentu USA Mika Pompea
v jehož rámci napřed navštíví Londýn, potom
poletí do Kyjeva, Minsku, Nursultanu a Taškentu.
Več doufají clintonoidi,
když pat už byl a teď je to šach?
Co jim má přinést
toto Pompeovo turné?
Jim? Nic, neboť Pompeova cesta
se odehrává v rámci zcela jiného turné,
od jiného producenta,
kterým je globální prediktor.
Tak především je nutné si uvědomit, že jsou USA jako stát, přestože už ne v plné míře,
stále centrem koncentrace řízení
euroatlantického křídla globálního prediktoru
a mají z hlediska své policejní funkce
z globální úrovně řídit procesy ve světě.
A za jednopolárního světa se v podstatě
zformoval americko-centrický systém řízení.
Když se podíváme na podstatu těch států, které navštěvuje Pompeo, tak jsou to všechno problémové státy.
Ve Velké Británii teď proběhl ten rádoby brexit.
Proč se tam ti lidé radovali, proč slavili, to nevím.
Bylo jim řečeno, že konečně
nastal ten brexit,
přestože je jasné, že Wales, Severní Irsko a Skotsko zůstávají v Evropské unii, že ještě celý rok…
Zatím to jenom vyhlásili
a kolik let už vystupují?
Tenkrát také tvrdili, že do roka uzavřou
všechny dohody, že na to potřebují rok.
Takže s ohledem na Velkou Británii
teď bylo nalezeno velice efektivní řešení,
velice funkční řešení, které se může přizpůsobit jakémukoliv scénáři.
Sám brexit byl plánován
pro scénář rozkladu Evropy s tím,
že na jejím území bude vytvořen evropský islámský chalífát,
ve kterém budou nové národy,
nové jazyky a nové státy.
A ten začátek destrukce Evropy
měl být spuštěn brexitem.
Ale ten rozklad Evropy a její zaplavení
migrační vlnou by bylo možné provést,
kdyby v té době již s Ruskem
nebyly větší problémy.
Kdyby Rusko bylo již rozděleno na státečky
bez suverenity a začleněno do dvou transportních,
tedy nejen transportních, jejich funkčnost je širší, do dvou řídicích okruhů.
Ze západu na východ, což je jen přibližné, je to velice relativní,
neboť Velkou hedvábnou stezkou, novou Velkou hedvábnou stezkou se rozumí zcela jiná konstrukce.
A přepravní koridor sever-jih,
od Íránu do Skandinávie a Evropy,
by měl být takříkajíc protiváhou, přestože to není úplně přesné, nejednou jsem to už zdůrazňoval,
že ten termín systém brzd
a protivah je zcela nesprávný.
Ale pro lepší porozumění se má jednat o určitou
protiváhu realizace plánu Velké hedvábné stezky.
Takže v rámci realizace
těchto dvou řídicích projektů,
kdy jsou vytvářena centra koncentrace řízení
v podobě Číny a Íránu má mít Rusko podobu shluku,
seskupení státečků, které budou poskytovat své zdroje, a to jak přírodní, tak i lidské.
Jenže Rusko je v současné době státem,
který přestože není plně suverénní,
je hráčem globální politiky, a to natolik silným, že s ním všichni musí počítat.
Jen si povšimněte, jak Putina častěji začali navštěvovat různí státní lídři.
Jak ty jejich návštěvy začaly být nečekané,
jak jsou urychleně připravovány.
Zrychlení veškerého politického života ve světě vede
k intenzifikaci kontaktů vyšších státních činitelů.
Putin teď také dělá nečekané
návštěvy, když je to zapotřebí.
To znamená, že díky zákonu času
ten proces nabírá na rychlosti.
A ten brexit, který měl původně vést k rozkladu Evropy, za těchto podmínek není aktuální,
teď naopak potřebují Evropu
na určitou dobu stabilizovat.
Ale jak to udělat, aby se zároveň
zachoval destrukční potenciál brexitu?
Já už jsem říkal na samém začátku, když o tom hlasovali,
že jim nezbylo než vítězství přenechat protivníkovi,
aby protivník slíznul veškeré
negativum z toho vystoupení.
Takže ty hlasy proti vystoupení ve Velké Británii
v poslední době znějí velice, velice silně.
Protože kvůli tomuto neujasněnému stavu
menší byznys nemůže uzavírat dlouhodobé
smlouvy, což mu způsobuje velké problémy.
A tak byl vymyšlen systém, díky kterému vše zůstane viset ve vzduchu.
Severní Irsko, Skotsko a Wales nevystoupí
a Velká Británie jako vystoupí.
Potřebovali tu věc
nějakým způsobem ošetřit.
Takto se Velká Británie bude i nadále podílet na ekonomickém životě Evropské unie
a bude-li to pro rozvrat Evropy potřebné,
tak ve Velké Británii zahájí dezintegrační procesy,
které povedou
k rozkladu Velké Británie.
Oddělí se Irsko, oddělí se Skotsko,
oddělí se Wales a tak dále.
To znamená, že ekonomickými metodami dosáhnou tohoto rozvratu.
Bude-li zapotřebí udržovat
určitou stabilitu Evropské unie,
než se vypořádají s Ruskem,
tak bude Velká Británie přes tato otevřená vrata získávat zdroje potřebné pro svou existenci a stabilitu.
USA ze světové arény
jako světový četník odcházejí,
takže vyvstává potřeba řešit otázky, jak budou v zóně
odpovědnosti USA probíhat ty či ony procesy řízení.
A to včetně otázky stabilizace řízení
v Evropě. Evropa se stává…
Obnovuje svou státní suverenitu, ale na úrovni národních států, což už všichni jasně vidí.
Mluví se o obrodě národního státu,
že Trump není globalista,
ale naopak patří ke státní elitě,
proto klade důraz na národní stát.
Oni prostě nevidí, že je v zájmu globální politiky, že je nyní pro globalisty účelnější,
aby USA z globálního státu poklesly na úroveň
národního státu, který si musí projít obdobím rozkladu,
obnovy a sjednocení, stejně jako to bylo provedeno se Sovětským svazem.
A co jim v tomto ohledu nevyšlo?
SSSR sice rozložili na národní státy bez suverenity,
ale sjednotit ho podle plánu už nedokázali.
Rusko se obnovuje ve zcela jiné kvalitě,
v podobě subjektu globální politiky.
Takže aby rozložili a opět poskládali USA to nelze dopustit (rozklad EU),
nelze to dopustit právě
z hlediska globálního prediktoru.
A proto je teď nutná
velice usilovná práce.
Navíc v USA teď dochází k velice
silnému střetu se státní elitou USA,
ze které se rekrutovala celá ta kádrová základna státních úředníků,
kteří zajišťují dominování USA ve světě
a díky této dominanci vysávají zdroje z celého světa.
Když teď USA převádějí na vlastní výrobní kapacity
s tím, že už nebudou moci vykrádat celý svět,
tak se tito úředníci zajišťující vykrádání celého světa stávají zbytečnými.
A právě proto, že se státní elita neustále snaží zachovat si tu možnost parazitování na celém světě,
je lidé označují za globalisty,
jenže ve skutečnosti
je to úplně naopak.
Trump zastupuje globalisty a tohle je státní elita,
chtějí zůstat státní elitou s právem vykrádat celý svět.
Když se USA stahují z procesů řízení,
musí se také postarat…, mám na mysli globální prediktor a jím dosazené vedení USA,
postarat o to, aby se procesy
řízení nevymknuly z kontroly
a nevedlo to k nějakým nepředvídatelným,
katastrofickým událostem,
a proto je samozřejmě nutné reagovat
na novou situaci okolo brexitu.
Co dělá Pompeo
v průběhu své návštěvy?
Sděluje vedení států ty informace, které nelze svěřit žádnému mechanickému nosiči,
nebo pro to použít nějaké spojovací
prostředky jako například telefon.
Musí to být provedeno důvěrným osobním rozhovorem,
při kterém budou sděleny utajené informace.
Ten osobní kontakt
v tom hraje důležitou roli.
Takže okolo brexitu je vše jasné, tam to zařídili tak,
že to vždy dokážou řešit potřebným směrem.
Teď Ukrajina, která není žádným státem
a p-rezident Zelenskij to opět jen potvrdil tím,
že se obrátil na Pompea,
de facto na ministra zahraničních věcí,
přestože státní department USA má poněkud jinou funkci, není to typické ministerstvo zahraničí,
neboť státní department
odpovídá za řízení států a národů.
Pro státní department není rozdílu mezi státem Texas a státem Ukrajina či Francie.
Mají pro něj stejnou právní úroveň.
Takže obraceje se k jednomu
z vyšších státních úředníků,
a zdůrazňuji, že se ani
nejednalo o prezidenta USA,
prezident Zelenskij, p-rezident, kterého najali na to, aby sehrál roli hlavy státu,
ho požádal, aby vyčlenil úředníka, na kterého by se on, prezident Zelenskij, mohl pracovně obracet.
Jako když k Putinovi přijíždějí guvernéři
a říkají mu: „Vladimire Vladimiroviči,
ta situace je teď taková, že by bylo vhodné,
aby se ve vládě objevil úředník,
se kterým bychom mohli
své otázky řešit přímo.“
A je potom zavedena nová ministerská funkce,
nebo vedoucí oddělení, něco v tomto stylu, chápete?
Tak přesně se stejnou
žádostí přišel Zelenskij,
údajně prezident suverénního státu, to ani není stát bez suverenity, je to zóna přímého vnějšího řízení USA.
A jako obyčejný představitel, dosazený klanově-korporativními skupinami do řízení,
tedy přesněji pro předstírání řízení
tohoto státu, se k Pompeovi obrátil:
„Určete nám prosím úředníka, na kterého bychom se mohli obracet přímo,
abychom nemuseli neustále obtěžovat s něčím vás,
nezatěžovali vás, a tím spíše prezidenta USA.
Takovou vysoce postavenou osobu! Kam se já
na něj hrabu, já bezvýznamný p-rezidentík Zelenskij.
Takový úředník státního departamentu, to je to pravé ořechové, co odpovídá úrovni prezidenta Ukrajiny.“
Potom Pompeo odjel do Běloruska.
Báťuška Lukašenko je teď… Jak bych to řekl,
jeho osud je teď horší než ten guvernérův.
Existuje takový výraz, podívejte se, co znamená
(ocitnout se v nepříjemné, velice těžké situaci).
On už neví, jak to zařídit, aby se udržel
u moci, a vzdát se jí nemůže,
protože by si to s ním hned vyřídily
klanově-korporativní skupiny.
Neboť v davo-„elitářské“
společnosti to takto chodí.
On vidí, jak Putin efektivně řeší otázky
budování politického systému v Rusku,
jenže sám Lukašenko se nikdy ani nezamýšlel nad nějakým zdokonalováním politického systému v Bělorusku.
Pro něj to bylo (dotované) agitační středisko, rudý koutek, agitační koutek,
kde se měli předvádět všechny
rozkoše marxistického života.
A až by lidé v Rusku začali mít dost těch přestřelek, těch takzvaných reforem
a chtěli se vrátit ke své světlé
marxistické minulosti,
tak by se báťuška Lukašenko
stal hlavou jednotného státu,
kde by mohl zavést i novou dynastii,
prostě by nastoupil a vládnul.
Jenže tento plán se
s Putinovým příchodem zhroutil,
a to prostě nemůže Lukašenko
Putinovi odpustit.
Od těch dob se pokouší udržet u moci,
ale čím déle se u té moci drží,
tím je aktuálnější otázka jeho budoucnosti,
až už u moci nebude.
On chápe, že musí
zajistit nějaký tranzit moci.
Jenže pokud zajistí tranzit moci kterémukoliv
ze svých synů, bude to znamenat veliké nebezpečí
pro samotného Lukašenka
i jeho syny.
Takže je to tak, že by potřeboval…
Víte, jako ve hře, smést všechny figurky
z hrací šachové desky a vše vystavět jinak.
A co se teď reálně děje?
Lukašenko byl celou tu dobu v každé variantě, plus mínus, s různými výhradami,
ale dá se říci, že pod ruskou jurisdikcí
a tohle Lukašenkovi vadí.
A to z jednoho jednoduchého důvodu, že to znamená,
že bude nutné přenastavit politický systém Běloruska
v rámci celkové rekonstrukce
politického systému Ruska,
kde Putin buduje zcela jiný stát, ve kterém bude důležitý systém a žádný takový Lukašenko se svou dynastií.
Pokud odpovídáte zájmům lidu,
můžete se dostat do jeho čela,
a pokud zájmům lidu neodpovídáte,
tak v čele státu nebudete.
To se Lukašenkovi nelíbí, a tak se rozhodl, že si zahraje.
Vsadil na kartu konfrontace mezi USA a Ruskem.
A tak prohlásil, tedy přesněji, premiér,
oj ministr zahraničí prohlásil,
že Bělorusko má zájem o to, aby USA byly více přítomny v procesech řízení Běloruska.
Takže fakticky bylo ohlášeno, že Bělorusko si nečiní nárok na žádnou samostatnost,
a že za zajištění budoucího politického života samotného Lukašenka i s jeho rodinou
v pozici posledního diktátora Evropy,
změní takříkajíc svého páníčka.
Rusko z tohoto pohledu
nikdy nebylo pánem Běloruska.
Každý nově vytvořený stát dostal možnost zformovat se ve skutečný stát.
Proto také Rusko nikdy
na nikoho v tomto ohledu netlačilo.
Jenže Lukašenko nedokáže přemýšlet v kategorii svobodného člověka a suverénního státu.
On přemýšlí jen v té kategorii,
kdy má svého nadřízeného.
On je pro někoho nadřízený
a sám má také svého nadřízeného.
To bylo mimochodem základem toho,
že když se trockisté po Stalinově smrti
prodrali do nejvyšších mocenských funkcí, tak se lekli velikosti státu
a rozběhli se k anglické královně a do USA: „Řekněte nám, jak máme řídit stát a my vám ho vydáme.“
Nyní vyvstala otázka přehodnocení takzvaného paktu Ševarnadze – Baker, kterým se Ševarnadze vzdal území.
Oni neplatili svým vlastním územím, platili územím Ruska
za možnost být sami zařazeni mezi světovou elitu,
aby každý dostal svůj národní kousek.
A že to může například v Gruzii skončit válkou,
bylo Ševarnadzemu vřele ukradené.
On potřeboval rozvrátit stát, aby sám do svého vlastnictví získal jeho malý kousíček.
A co bude jinde? Tam klidně může přijít potopa,
to už bude problém někoho jiného.
Lukašenko má stejnou psychologii.
Je připraven platit čímkoliv, jen aby se sám udržel
u moci nad nějakým tím kouskem území.
A proto také udělal USA nabídku.
Jak to bylo? „Naše zem je bohatá, ale rozum nám tu chybí. Přijďte a vládněte nám.“
Tohle nepokrytě oznamuje USA.
A co mu na to řekl Pompeo?
„Já jsem přece řekl Zelenskému,
že ty otázky vzájemných vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, musí být řešeny přímo.“
To je fakticky i odpověď Lukašenkovi:
„Pozdě jsi začal něco podnikat
a vsadil na špatnou stranu,
neobracíš se k tomu, ke komu máš.“
Protože Pompeo zastupuje globalisty.
A pro globalisty je kriticky důležité
zachovat civilizaci na planetě Zemi.
Proto globalisté nehrají takové hry, jaké je schopna hrát státní elita, které je jedno, co bude zítra,
jen aby si teď zachovala svou
americkou dominanci v celém světě:
„A že se může zhroutit civilizace na celé planetě Zemi? To nás nenapadlo.
My si jen chtěli zachovat svou dominanci. A takových jako Lukašenko a Zelenskij máme celé moře.“
Tak v čem je problém všech postsovětských
republik? V tom, že nikdy nebyly skutečnými státy.
Vždy se jednalo o území, kde byla uplatňována státnost jiného státu.
Podrobně jsou tyto otázky rozepsány v práci Stát jako systém pro přežití národa, která se dá volně koupit.
Takže všechny tyto státy…
Jen, že je k dostání v rámci knihy
s názvem O světě křivých zrcadel II.
Takto se ta kniha jmenuje.
Takže všechny tyto postsovětské republiky
charakterizuje jedna velice důležitá okolnost.
Nikdo z nich nemá soubor kompetencí spadajících do třech nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení.
To všechno bylo přenecháno formou outsourcingu vnějšímu řízení, úplně.
Proto se také Lukašenko ve svých očích nedopouští žádné zrady,
neboť takto žil vždy, vždy žil
pod řízením americké státní elity.
Jenže dříve toto řízení probíhalo přes ruskou elitu,
přes ruské podpindosníky, kteří nyní velice prořídli.
Proto se snaží obracet přímo,
neboť nechápe, že vlak už mu ujíždí.
Teď se rozhodl, že se tedy obrátí přímo, jenže mu to nevychází. A kam dál letěl…
…Pompeo?
Do sovětské Střední Asie,
napřed do Nursultanu.
Víte, jen tím přejmenováním Astany v Nursultan
byl narušen velice závažný řídicí manévr globalistů.
Formát Astany a samotná idea Astany
spočívá ve sjednocení turkických národů,
které by v tomto formátu
mohly být jednoznačně…
Současně a organicky začleněny
jak do sestavy projektu SSSR 2.0,
tak i do sestavy jednotného centra nadnárodního řízení v podobě Persie/Íránu.
A opět je to o tom státu.
Každý národ organizuje stát
právě v těch aspektech,
jakých bylo dosaženo v kultuře
tohoto národa, takže ve výsledku…
Vždyť Kazaši do roku 1917 všichni
ani nevedli usedlý způsob života,
proto se také na jejich prvních sjezdech řešilo,
aby se jejich hordy začaly konečně usazovat.
A teprve v roce 1938 získali vlastní písemnictví.
Tak o jakém státu může být řeči?
Jen o takovém, kdy tu je nějaký ten bej, kterého je třeba chvalořečit a dělat mu pomyšlení.
A proto také s tím vědomím, že se Nazarbajev zcela nevzdal řízení, přejmenovali Astanu v Nursultan.
Jenže to město nebylo
pojmenované Astana náhodou.
A co je zde třeba poznamenat?
Že nezávisle na tom, kolik má obyvatel,
zda 33 miliónů jako Uzbekistán,
nebo 5 miliónů jako má Turkmenistán
a Kyrgyzstán, to není důležité,
tyto státy prostě nejsou
bez vnějšího řízení samostatné.
Tedy Turkmenistán a Kyrgyzstán ani být samostatné nemohou,
neboť mají banálně příliš málo obyvatel pro zajištění vlastní státnosti.
Tádžikistán jen tak tak
balancuje na hraně.
A navíc jim absence tří nejvyšších priorit neumožní zformovat skutečný stát.
V Turkmenistánu bylo realizováno státní řízení
feudálního typu podle vzoru někdy ze 14. – 15. století.
Přesně v mezích té úrovně, do které dorostl
národ v chápání své státnosti, se to tam realizovalo.
A ten Gurbanguly Berdymuchamedov
vede prázdný život pádišáha.
Zahrál si na hudebních nástrojích, zajezdil si na motorce,
vždyť co by takový šách měl jinak dělat?
Že by měl řídit stát?
Děláte si srandu?
Na to přece má své vezíry.
A že už je málo zdrojů na šáhovu zábavu,
tak to je problém obyvatel, ne šáha.
To vše se projevuje.
Takže tam přijel Pompeo a vedl jednání.
V Kazachstánu vedl plnohodnotná jednání
a v Taškentu se setkal s pěti ministry zahraničí:
Tádžikistánu, Turkménie, Kyrgyzstánu,
Kazachstánu a samozřejmě Uzbekistánu.
Co jim potřeboval sdělit?
Změnu parametrů práce státu USA
v tomto konkrétním regionu.
Všichni se tam sešli, řekl jim, co bylo třeba,
oni položili upřesňující otázky a hotovo, mohl odjet.
Vždyť proč Pompeo
absolvoval toto turné?
Ta otázka Trumpova impeachmentu je už v podstatě vyřešená, takže tu je základ pro jednání.
A v tomto ohledu ten takzvaný útok Íránu v odpověď
na Sulejmáního vraždu sehrál svou určitou roli.
Jakmile Trump armádu nalomil,
dalo se s nimi jednat.
Teď se mnozí smějí: „Tvrdili jste, že nebyly žádné oběti a teď se ukazuje, že už jich je 64.“
Když se dívám na ty zprávy, tak se mi zdá,
že mám deja vu, že už jsem to zažil.
A kdy jsem to zažil?
Když se stále přičítaly vítězné hlasy Clintonové poté, kdy Trump vyhrál prezidentské volby.
Už měly být všechny hlasy sečteny,
už vše bylo rozhodnuto
a najednou demokraté,
státní elita začala namítat:
„Ale my jsme to tady
ještě nedopočítali.“
Ano, celkový výsledek to změnit nemělo, protože
speciálně v každém státě přidávali tolik hlasů,
aby se celkový obrázek
za daný stát nezměnil.
Ale najednou měla Clintonová
o 2,5 miliónů více.
Vždyť to nebylo nic jiného než obyčejný švindl, podraz ze strany státní elity.
Bylo jim řečeno: „Tak dobrá.
Asi tak 500 tisíc si můžete přihodit.“
Mimochodem, proč mluvím o pěti stech tisících? Protože napřed si přidali 500 tisíc,
potom byla pauza, a potom se to začalo hrnout, dokud je úplně nezarazili.
„Stačí! Vždyť volby už dávno skončily! A vy pořád nacházíte nové a nové nezapočítané hlasy.“
Takže v čem je ta podstata?
Z celkového počtu 64 lidí, je možné 11 započítat
mezi ty, co byli zraněni ostřelováním ze strany Íránu,
protože základny sice byly prázdné,
ale nějaká ta ochranka tam zůstat musela,
takže mohli být i mrtví.
Ale zatím nejsou žádní mrtví,
o kterých by bylo možné jednoznačně prohlásit, že se jedná o krytí ztrát.
Všude jsou nějaké výhrady.
Přestože od té doby bylo nalezeno dost amerických vojáků, kteří zemřeli podivným způsobem.
No například v Německu takto našli
na ubytovně dva důstojníky.
I když jací důstojníci? Šlo o důstojníky
v našem ruském pojetí?
Nebo se jednalo jen o úřední osoby? V anglicky mluvících zemích je každý voják officer.
Takže to je otázkou.
Těch 11 raněných je tedy ještě
nějak možné počítat
a ten zbytek, to je opět: „My ještě něco vymyslíme, my ještě někde něco vyhrabeme.“
A zase se to rozjelo.
A ve výsledku v té operace Sulejmání,
kterou jsme dost podrobně rozebírali,
se Trumpovi povedlo nalomit výslovně
armádní velení a zajistil si tak pevný týl.
Proto je teď světu už co nabídnout, procesy řízení nestojí na místě, a tak Pompeo odletěl.
Další otázka je od Vladimira.
Ministerstvo práce navrhlo
snížit životní minimum.
To Putinovo poslání tedy „elita“ opět
neuslyšela, nebo se o to ani nepokoušela.
Oni jsou u moci už 30 let, a když k tomu ještě
připočítáme poststalinskou dobu, tak už 66 let,
ale v jejich přístupu se nic nemění.
Mišustin nabídl práci svým kamarádům ve vládě.
Cožpak nemáme dost důstojných kandidátů?
Zase jen protekce.
Abychom měli důstojné kandidáty,
musí fungovat výtahy.
Dokud výtahy nefungují, tak je jedinou možností
jak zajistit stabilitu uplatňovaného řízení sázet na lidi,
u kterých si můžete být jistí
předvídatelností jejich chování.
To neznamená, že to budou vaši přátelé,
ale víte, co se od daného člověka dá čekat,
takže ho tam dosadíte
a korigujete.
Ta otázka spuštění výtahů vyvstala ihned
po demisi Medvěděvovy vlády.
To znamená, že se ty kádrové
výtahy postupně budou spouštět.
A že se spustí bylo právě vidět z té události, které si ten člověk povšimnul, z toho snížení životního minima.
To není žádná abstraktní hodnota, je to hodnota,
od které se odvíjí výpočet sociálních dávek.
Co řekl Mišustin? „Nebojte se, k žádnému snížení sociálních dávek nedojde.
Takže sice bylo přijato
to rozhodnutí o snížení…
…toho životního minima.
Jenže to nebude mít na nic vliv.“
Sama ta událost je vypovídající.
Mimochodem, tento týden proběhla celá řada takových vypovídajících událostí.
Bohužel nemůžeme
o všem v plné míře mluvit.
Nicméně v míře možností budeme osvětlovat,
odhalovat důležité procesy řízení.
Takže k čemu došlo tady, v tom konkrétním případě životního minima?
Když Putin ohlásil své poslání, tak ti,
kteří plánovali provést státní převrat…
A právě s výhledem na ten převrat se vrátil
ke státnímu řízení Alexandr Staljevič Vološin.
Vzhledem k tomu, že Dmitrij Anatoljevič Medvěděv je z hlediska řízení neschopný,
potřebovali mít ve vládě někoho,
kdo bude všechny ty nitě státního převratu
držet ve svých rukou a všechno to řídit.
Postavení v Odborné radě by Vološinovi tohle všechno umožnilo dělat operativně.
Medvěděv by to pokaždé k němu odkázal
a Vološin by měl veškerou sílu ve svých rukou.
Takže oni si naplánovali
ten státní převrat.
Klíčovým mechanismem toho státního převratu mělo být snížení sociálních dávek obyvatelstvu.
To znamená pokračovat v navyšování sociálního napětí, potom by dostali lidi na majdan,
provedli státní převrat a hotovo.
To znamená, že tohle bylo klíčové.
Ale zopakuji to, co jsem řekl.
Kristobaľ, Chozevič Chunta byl preparátor (bratři Strugačtí – Pohádka o trojce).
Standartenführer byl také preparátor.
Ale Chozevič Chunta Kristobaľ byl rychlejší,
on si na své rychlosti zakládal,
takže vycpanina Standartenführera
stála v kanceláři Chozeviče Chunty Kristobaľa.
To není citát, to je převyprávění.
Takže v čem je zde ta podstata?
Globalisté byli rychlejší.
Zhroucení řízení Ruska je
pro globální prediktor katastrofou,
protože zhroucení civilizace na planetě Zemi by se stalo neudržitelným a to je to, co je teď v sázce.
Jenže státní elita to stále nechápe,
stejně jako podpindosníci uvnitř Ruska.
Proto také plánovali státní převrat, svrhnout Putina, vrátit moc v USA do rukou státní elity USA
a vše by bylo OK.
Jenže globalisté byli rychlejší.
A tady by se měla státní elita zastavit.
Zamyslet se! Ale oni ne.
S využitím toho, že to právě oni tvoří tu hlavní masu, všechny ty zástupce, vedoucí oddělení a tak dále,
že jsou v systému řízení velice dobře zakořeněni,
se rozhodli provést tento útok a podtrhnout globalisty.
Ve výsledku globalisté prostřednictvím Mišustina tu situaci okamžitě zvrátili.
Řekli: „My to neuděláme, máme zdroje.
Pokračujeme s výplatami ve stejném objemu.
Pánové, vy jste se rozhodli
s námi bojovat?
Ale válka je válka, takže vaše vycpanina bude stát v naší kanceláři.
Vždyť proč Medvěděv podal demisi vlády?
Když bylo ohlášeno to Putinovo poslání,
tak pochopili jednoduchou věc,
že pokud zůstanou, stanou se z nich rukojmí těch Putinových rozhodnutí.
A když se pokusí cokoliv z toho porušit,
půjdou okamžitě od válu.
Takže aby mohli dál být alespoň v nějaké míře přítomni ve státním řízení,
zachovat si své klanově-korporativní zájmy v byznysu a tak podobně
a pokračovat v provádění špinavostí Rusku, musí podat demisi.
Tak přece ještě stále
zůstanou u řízení.
Takže to bylo to první, co udělali: „My jsme odstoupili, abychom mohli dál škodit.“
V důsledku toho globalisté neměli na výběr
a museli přistoupit k čistce státní elity.
Ať jedni zloduši zakouší hněv
druhých zloduchů.
A co se ve výsledku toho v Rusku rozběhne? Kádrové výtahy.
Jenže nesmíte čekat na to,
až někdo řekne: „Pojďte sem…“
Je třeba projevovat svou
odbornou kompetenci.
Je třeba chápat procesy řízení a v tomto ohledu
se bez znalosti Koncepce sociální bezpečnosti
prostě neobejdete,
jednoduše neobejdete.
Musíte ji studovat.
Potom budete odborně způsobilí
v řízení i odborníkem ve svém oboru
a samozřejmě dokážete nabídnout vyšší kvalitu řízení a budete žádaní.
Takto se ty kádrové výtahy
pomalu začnou spouštět.
Tak takto vypadá ta situace.
Další otázka je od Valerije a dalších 32 lidí ji potvrdilo svým hlasováním.
Valeriji Viktoroviči, teď se formuje projekt změn v Ústavě Ruské federace.
Ale ta změna státní vlajky z trikolóry
na rudou v tom seznamu zatím není.
Co myslíte, nastala vhodná doba přijít s touto otázkou, nebo ji bude možné vyřešit jindy?
Bez procedur provádění změn v ústavě? A jaké
podmínky se pro to budou muset v Rusku vytvořit?
Já odpovím velice krátce, protože tato věc je velice ošemetná,
s mnoha nuancemi, které
je zatím předčasné odhalovat.
Takže odpovím velice krátce.
Teď vůbec není vhodná doba a místo pro nějaké iniciativy s ohledem na ty ústavní změny.
To, co navrhl gosudar,
musí být také odhlasováno.
Když proto jedni vystupují proti těm změnám a druzí by je rádi „vylepšili“, tak se jedni i druzí snaží o to,
aby žádné změny
v ústavě provedeny nebyly.
Otázku těchto změn Putin
vyřešil na jiné úrovni
a je třeba je podpořit přesně v tom rozsahu,
v těch formulacích, v jakých je předložil Putin.
Je třeba se zdržet nějakého vylepšování.
Teď je nutné vyřešit TENTO ÚKOL!
Více to zatím komentovat
nebudu, nemohu.
Další otázka.
Valeriji Viktoroviči, vy jste v poslední době dost kritizoval definici hybridní války,
kterou použil autorský kolektiv vnitřního prediktoru SSSR ve svých analytických zprávách,
které byly napsány
po červnu roku 2018.
Ale úplně stejná definice hybridní války je uvedena
v Základech sociologie napsaných už v roce 2016.
Jak to okomentujete?
Všechno je to velice jednoduché.
Před určitou dobou
jsem se obrátil k lidem…
Nu, dostal jsem informaci o velice problémové věci napsané v Základech sociologie.
Já jsem se tehdy obrátil k lidem, že pokud si povšimnou podobných věcí,
aby nás informovali,
že budeme provádět korektury.
Takže v čem je zde podstata?
Jak byla postupně psána Koncepce sociální bezpečnosti, v podobě těch jednotlivých prací a analytických zpráv,
vyvstala otázka vytvoření jednotného sborníku,
kde by byla provedena redukce příliš rozvláčných míst,
upraveny nepřesnosti v popisu nebo
nesrozumitelné části ve výkladu teorie.
Byl by tedy vytvořen jediný zdroj, kde by celá
ta Koncepce byla vyložena uceleně.
A právě to byl impuls k práci nad Základy sociologie,
takže se v podstatě s touto prací začalo.
Jenže tato práce byla
svou podstatou mechanická.
To znamená, že se jednalo o skládačku
a všechny dodatečné práce…
Řekněme to takto, doplňkově rozvíjející Koncepci sociální bezpečnosti
pokračovaly v podobě analytických zpráv a samostatných prací.
To znamená, že člověk, který nedohlížel na tuto práci a četl ostatní práce, neměl potřebu číst Základy sociologie.
Protože znovu opakuji, se v podstatě jednalo o mechanickou práci, poskládat to, co už bylo napsáno.
A já vím zcela určitě, že si Vladimir Michajlovič těch nepřesností, které již byly odhaleny,
nemohl nepovšimnout, přesto tam jsou.
Ponechávám to bez komentáře.
A bez ohledu na to, že byly zjištěny určité nepřesnosti, musím říci následující.
V podstatě je možné využívat
tuto práci Základy sociologie,
neboť je tam metodologicky všechno vyloženo více méně uceleně.
A všechna pokřivení jsou tam vnesena v rámci technologického použití Koncepce
nebo popisně faktologického řádu.
Takže pokud si člověk po přečtení
Koncepce metodologicky ujasní,
že válka je komplexem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů,
tak snadno, když dojde k bloku: definice hybridní války je…
a k té definici podle Military Balance 2015,
tak si musí jasně uvědomit,
že to pokřivení bylo do Koncepce
vneseno záměrně,
v podstatě s cílem zkreslit ji, jenže to se nepovede, pokud jste si osvojili teorii.
Takže při četbě Základů sociologie musíte být maximálně, maximálně,
nu, jak bych to řekl, pozorní.
Osvojovat si teorii,
abyste právě tohle odhalili.
A odhalené chyby musí být určitě redigovány,
prostě musí být provedeny korekce.
Ale kdy se k tomu dostaneme, nevím.
Opakuji, že v podstatě
s ohledem na již odhalené chyby,
nebyly nalezeny žádné ve vztahu
k narušení metodologie.
Lidé to čtou velmi pozorně,
takže všechny ty nuance
jsou snadno odhalovány za pomoci metodologické části vyložené ve stejných Základech sociologie.
Takže když dojdete k tomu odstavci od Military
Balance a k definici hybridní války, tak pochopíte,
že je to cizí, že to není z Koncepce,
ne z té naší, ne z Koncepce sociální bezpečnosti,
že je to vneseno odněkud zvnějšku.
A proč? To je otázka, na kterou budeme také postupně odpovídat.
V podstatě bych nechtěl, aby docházelo k nějakým takovýmto veřejným rozepřím a tak podobně
v souvislosti se všemi vnesenými pokřiveními.
Proto je také nepovedeme, nepovedeme!
Ale lidé si musí uvědomovat,
že připravovat se, připravovat se na to,
aby Koncepci převzali
pod svou kontrolu, začali už dávno.
A opět velice krátce a bez komentáře.
Jen si vezměte takový jev. Byl odhalen ten památník Svíce paměti o Leningradu, že?
A jaký vztah má ta Svíce paměti k zatčení Viktora Alexejeviče (Jefimova) a k těmto pokřivením?
Úplně přímé, zcela přímé.
Ta věc se má tak…
Na všechno ostatní musíte přijít sami.
Takže v roce 2015 byla práce
vnitřního prediktoru SSSR
Od korporativnosti k sobornosti/soudržnosti zakázána jako extrémistická.
To znamená práce o tom, jak vybudovat
mnohonárodnostní svět, jak žít podle svědomí,
jak se vyhnout válkám a řešit pokojně všechny konflikty, byla uznána za extrémistickou.
V roce 2019 byla náhradou za tuto práci zveřejněna práce o etice,
kde už není řešena otázka formování
sobornosti ale formování mafie.
Stát Izrael byl založen proto, aby se židovstvo
ze světové mafie proměnilo v národ.
Globalisté mají v plánu
světový holokaust židů.
Jenže řízení musí být na něčem založeno
a ideologicky je trockismus všežravý.
Takže pokud z Koncepce sociální bezpečnosti odstraníte výslovně konceptuální základ,
ten ruský konceptuální základ, tak ji budete moci využít pro novou mafii.
Lidi, čtěte všechny práce po červnu 2018 a všechno vám bude jasné.
Více toho bohužel veřejně říci nemohu.
A abyste si nastudovali Koncepci sociální bezpečnosti,
musíte číst práce zveřejněné do června 2018
a to včetně Základů sociologie s těmi výhradami, o kterých jsem mluvil.
To byla mimochodem
poslední otázka.
Takže na závěr našeho
dnešního setkání chci říci,
že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý,
ale proto, že jejich podstata nezapadá
do okruhu známých nám pojmů.
My se zabýváme velice složitou a velice významnou problematikou, a to znamená, že proti nám budou bojovat.
Jak vidíte, tak snadno dokázali
v roce 2015 zakázat jednu práci,
aby po pěti letech, přesněji po čtyřech letech zveřejnili jinou práci.
Pracují proti nám systematicky.
Proto si nemyslete, že jestliže jste se seznámili
s Koncepcí, tak budete mít prostě téma na pokec,
tak to tak není, je to velice mocná znalost
o řízení složitých sociálních supersystémů
a tím, že si osvojujete znalosti, vstupujete
do řízení složitých sociálních supersystémů,
takže něčí zájmy s cílem zneužívat vás, využívat vás jako zdroj pro dosahovaní vlastních cílů,
se v důsledku toho danému manipulátorovi hroutí, a to se neodpouští.
Proto proti nám nepřátelé naší Vlasti bojují všemi způsoby, na které jen dokážou přijít.
A je jasné, že čestně
s námi bojovat nebudou.
Takže budou využívat lži, pomluvy a provokace, všechno, co takto používají, použijí.
Buďte opatrní. Studujte Koncepci sociální
bezpečnosti, stávejte se konceptuálně mocní.
Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz
K dispozici je i web na výuku KSB a DVTŘ https://konceptual.eu/

Odeslat komentář