JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 04.05.2020

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina
O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv
Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete přes on-line obchod ozon.ru,
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I. si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 04.05.2020.
První otázka se týká výroku moderátora programu Věsti neděli/Týdenní zprávy vysílaného dne 26.04.2020,
který pronesl v rámci reportáže věnované
150. výročí ode dne narození V. I. Lenina.
Uvedl výčet osobností dějin,
kterým by měl být postaven památník místo těch početných Leninových soch.
A v tomto jeho výčtu se ocitl
i Pjotr Krasnov.
A až později, když následovala lavina kritiky,
v rozhovoru poskytnutém Gazeta.ru novinář vysvětlil,
že tento jeho výrok
nesmí být chápán doslovně.
Uvedu přímo Kiseljovův citát:
„Ta idea nespočívala v tom, aby byl postaven památník Krasnovovi.
Všechny ty osoby
byly uvedeny jen jako příklad.
Je třeba stavět památníky
zcela rozdílným lidem.
Potřebujeme jednotnou společnost, která by uznala,
že lidé různého významu a různých názorů
tvoří smysl naší společné kultury.
Je to jako podnos s jídlem, kde
je něco slaného, hořkého, ostrého…
Naše kultura je tento jediný
tác s různými komponentami.“
Konec citátu.
Okomentujte to prosím.
Tak co především je k tomu třeba říci?
To přece není nějaký obyčejný novinář
ve svém autorském programu.
Ten člověk je generálním ředitelem mezinárodní informační agentury Rusko dnes.
Už to je velice závažné, protože on určuje,
jak nás budou vnímat ve světě.
A je to také zástupce
generálního ředitele VGTRK.
Tedy člověk, který reálně formuje informační pole v Rusku prostřednictvím státních sdělovacích prostředků.
Takže je to v podstatě člověk
zastupující státní politiku.
A v důsledku toho potom my, podle toho, jak je tato politika prezentována v hromadných sdělovacích prostředcích,
můžeme mluvit o tom,
zda jsme či nejsme suverénní.
Jaká konkrétní ideologie vládne
ve společnosti, oč usilujeme, co odmítáme.
A společnost, to není žádný guláš, jsou
to harmonické, vzájemně provázané aspekty.
A tento člověk, který určuje informační politiku,
navrhnul určitou řadu státních činitelů.
Z lídrů bílého hnutí byli jmenováni
Wrangel, Kolčak a mezi nimi i Krasnov.
– Asi ještě Děnikin.
– Děnikina si nepamatuji.
Ale v tomto ohledu bych rád řekl,
že takové figury jako Děnikin a Juděnič
si zaslouží daleko více pozornosti a úcty ze strany společnosti než Wrangel nebo Kolčak.
Krasnova probereme trochu podrobněji.
Proč? Protože to byli ruští
generálové, kteří bojovali za Rusko.
A co Wrangel a Kolčak?
Kolčak byl při všem svém vlastenectví zuřivý anglofil,
vždyť dokonce přísahal věrnost britské koruně
a právě proto z něj interventi
udělali vrchního vládce Ruska.
To oni ho dosadili.
Wrangel byl i při všem svém vlastenectví kulturně orientován výslovně na Západ
a postavil se do čela Ruského
vševojenského svazu (ROVS).
A když takto svou osobou zaštítil
založení ROVS a jeho činnost,
a Západ z něho vyždímal, co se dalo,
jako z houbičky, tak ho zlikvidovali.
A kdo byl označen za viníka? Kdo ho zabil?
No samozřejmě to byli Stalinovi agenti.
S Kolčakem to dopadlo stejně.
Mimochodem, toho by zabili tak jako tak,
ať už by s tím odevzdáním zlata souhlasil či ne.
A on to zlato nevydal.
Stejně by ho zabili.
To jen kvůli tomu ho tam
ti jeho angličtí pánové dosadili.
Ale od této řady se osoba Krasnova liší zásadním způsobem,
od všech těch vyjmenovaných
i nevyjmenovaných…
Nu obzvláště těch, jak jsem říkal,
Děnikin, Juděnič, tedy lídrů bílého hnutí.
Krasnov je v tomto ohledu unikátní.
A toho Kiseljov nemohl citovat jen tak náhodou,
opakuji, že jde o člověka určujícího státní politiku.
To znamená, že velmi dobře ví,
co byl Krasnov zač
a co ho odlišuje od všech ostatních
podobných aktérů bílého hnutí.
A proč tedy požaduje,
nebo třeba i jen navrhuje
vybudovat mu památník?
Tak především je Krasnov autoritou
pro všechny politické síly,
které vůbec nepovažují Rusko
za stát, pro které jako stát neexistuje,
pro které Rusko neexistuje jako stát, ale jen
jako území, které spravuje zahraniční páníček,
tak pro ty je Krasnov autoritou.
Krasnov…
Je zbytečné si nalhávat, že šlo
o nějakého vlastence a tak podobně.
Ve skutečnosti byl Krasnov obyčejný…
Nu, osobní odvaha mu nechyběla,
ale stát pro něj neznamenal vůbec nic.
Takových odvážných lidí je ve světě mnoho.
To oni tvoří tu kategorii, která se nazývá žoldáci.
A Krasnov byl z tohoto
pohledu typickým žoldákem.
V tomto ohledu se ničím neliší od těch záporožských kozáků, co vstoupili do služby
k tureckému sultánovi,
který je usídlil v Benderech.
To odtud také pochází ten název benderovci nebo banderovci v dnešní variantě.
A je absolutně nesprávné, když někdo říká, že to nejsou benderovci,
ale správně banderovci,
kvůli Stěpanovi Banderovi.
Ve skutečnosti tu mluvíme
už o 18. století,
kdy turecký sultán záporožské kozáky,
kteří zradili ruského cara, usídlil v Benderách
a řekl jim: „Živit se budete sami.“
„A jak se máme živit?“
„Nu jak, dodávejte mi ruské otroky.“
A tak ti kozáci z Bender prováděli výpady
do ruských zemí, maloruských zemí,
kudy procházeli ohněm a mečem, brali
do zajetí ruské lidi a předávali je jako otroky
tureckému sultánovi.
To tehdy, již v 18. století, se objevilo to označení benderovci, kteří lidem přinášeli neštěstí.
Jde o zrádce z vlastních řad, které považujeme za své, vítáme je a oni nás zabíjejí.
Ten termín bEnderovci, bAnderovci nevzniknul až ve 20. století,
ale už v 18. století,
to tehdy se ten název objevil.
Já jsem o tom myslím mluvil v roce 2014, kdy jsem podrobněji osvětloval tyto dějinné souvislosti.
A tak to holt bylo Shora dáno, že byl ve 20. století
ten termín benderovci oživen díky Stěpanu Banderovi.
Zní to skoro stejně: bendera, bandera.
Takže když Putin mluvil o benderovcích,
a nevzdělaní úředníci z jeho administrativy
to ve stenogramu opravili na banderovce…
Nu, chtěli by opravovat gosudara. On ty dějiny zná lépe než oni, ti nevzdělanci, kteří ho opravili.
Takže jako člověk s osobní odvahou se Krasnov nijak necítil být vázán na Rusko.
A proto, když se v Rusku odehrála
revoluce, ta říjnová, ne ta únorová…
Únorová všem umožnila,
aby si všichni dělali, co chtějí.
Rozběhla se ta přehlídka suverenit,
což se jim velice líbilo.
Ale když došlo na říjnovou revoluci a začalo být jasné, že Rusko jako stát bude existovat
a žádná „samostijnost“, žádný
svévolný binec tolerován nebude,
že sloužíte-li státu, budete poslouchat…
Jenže on už si zvyknul dělat, co se mu zachce,
už nechtěl být součástí silného ruského státu.
On toužil po tvrdé ruce,
po tvrdém řízení.
Vždyť ten Mikuláš II. byl slaboch,
zato císař, ten má ruku tvrdou.
A když proběhla Velká
říjnová socialistická revoluce,
tak se Krasnov okamžitě přidal
na stranu německého císaře:
„Vezmi mě do služby. Mám tu donské kozáky a všichni ti budeme sloužit!
Jen si nás vezmi pod Německo.“
A když někdo tvrdí, jak bojoval proti
bolševikům, kteří byli německým agenty…
Pro lídry bílého hnutí nebylo žádným tajemstvím,
že bolševici nejsou žádnými tajnými agenty Německa.
To v žádném případě!
To právě proto se také Krasnov vrhnul Německu k nohám a prosil: „Dejte nám zbraně.
My budeme bojovat proti bolševikům.“
A když německé velení dodávalo zbraně Krasnovovi, ty zbraně, které dali Dobrovolnické armádě,
tak to bylo pod jednou podmínkou,
pod jednou podmínkou!
A velení Dobrovolnické armády,
včetně Děnikina, velmi dobře vědělo,
co je to za podmínku, že jim ty zbraně dávají jen
na to, aby s nimi bojovali proti bolševikům.
Tak jací tedy byli
bolševici agenti Německa,
když právě Německo poskytovalo zbraně
na boj proti nim? To byla ta jediná podmínka.
A kvůli tomu, aby mohl
bojovat proti bolševikům
a byl podřízen německému císaři tam Krasnov šel s tím, že jim bude sloužit:
„U vás se mi líbí víc. Přece vidíte, jak umím bojovat, já svou odvahu se vším všudy dám do služeb německé říše.“
Jenže mu to za občanské války nevyšlo.
Ale potom nastoupil Adolf Hitler,
a tak mohl jít znovu bojovat s Ruskem.
A v té době už k tomu přibyly všechny ty křivdy,
že mu nebylo dovoleno se někde „osamostatnit“,
odtrhnout od Ruska území.
On fakticky… Celý ten cynismus toho Kiseljovova návrhu… Jen se na tu situaci podívejte.
Stál přece v čele kozáckých
jednotek ve Třetí říši.
Gruppenführer Škuro, Gruppenführer SS Škuro byl jeho podřízeným.
To Krasnov sepsal přísahu věrnosti kozáků Hitlerovi a vyzýval k válce proti Rusku.
SS bylo uznána za zločinnou organizaci.
Propaganda idejí nacismu, rasové nadřazenosti byla odsouzena už v Norimberku při procesech.
To znamená, že ten člověk
je nacistický zločinec.
A oni říkají, že bychom mu měli postavit památník?! Nacistickému zločinci!
Jehož zvěrstva tady, na ruském území, na území SSSR byla zdokumentována, vyšla najevo.
On bojoval za to, aby Rusko přestalo
existovat v jakékoliv své podobě.
Ani v podobě ruského impéria, ani v podobě SSSR, aby Rusko přestalo existovat.
Jeho cíl byl jen jeden, sloužit Velkoněmecké říši, protože v ní viděl sílu.
Celý svůj život zasvětil
službě Německé říši.
Mám na mysli celý život
po revoluci, od roku 1917.
To byl jeho cíl, byl štěstím bez sebe, když začala válka
proti Rusku, a jeho služby se opět Německé říši hodily.
A Kiseljov je šéf informační agentury, VGTRK Ruska, která reprezentuje Rusko v zahraničí.
A on vyzývá postavit památník člověku, který likvidoval Rusko. Jak to máme chápat?
Naši otcové a dědové umírali za to, aby ubránili
existenci Ruska. Uhájili naše právo žít v této zemi.
Kozácké SS jednotky bojovaly za to, aby Rusko přestalo existovat, aby Rusové jako národ byli zlikvidováni.
A jemu památník?
Jak se tohle může slučovat?
No zcela jednoduše, ukazuje to, že Kiseljov stojí na straně těch politických sil,
které si nepřejí existenci Ruska v žádné podobě,
ať už mluví o vlastenectví, jak jen chce.
Ať říká, co chce, tak zastupuje
zcela jinou politickou sílu.
Zastupuje stejnou sílu jako Krasnov, usilující o to,
aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv své podobě.
Kiseljov se zabývá
nacistickou propagandou.
Jednalo se o jasnou výzvu
ke genocidě ruského národa.
Vždyť my přece víme, že památníky
jsou vedením propagandy přes monumenty.
A ta prokuratura, která trestně stíhala lidi
za fotografie z vojenské přehlídky Vítězství,
je teď slepá a hluchá na obě uši,
ničeho z toho si nevšimla!
Zatvrzele to přehlíží, tu výzvu,
tu jeho konkrétní propagandu nacismu.
Tady je naše prokuratura hluchá a slepá, ovšem pokaždé,
kdy je zapotřebí dusit ruský národ, tak je v pohotovosti.
Je si to vezměte.
Je zapotřebí zlikvidovat
náš zdravotní systém?
Tak prokuratura zneužívajíce svou pravomoc pronásleduje doktory.
Je zapotřebí likvidovat vzdělávací systém?
Tak prokuratura učitele likviduje doslova jako třídu.
Prokurátoři běhají po školách a vysvětlují:
„Vy nemáte právo… Jaké zvonění? Jaké vyučování?
Jen Fun/veselá zábava a vy musíte být pro žáky jejich lokajíčky, šašky.“
Ta prokuratura ve všech případech…
Když žák zmlátí svou učitelku, postaví se prokuratura na stranu toho žáka.
„Vždyť ta učitelka ho psychicky tak týrala, že mu nezbylo než ji zmlátit.“
To fakticky dospělé dítě zmlátilo ženu téměř penzijního věku,
ale podle názoru prokuratury
je vina učitelka!
On se nechce učit, ale může za to učitelka. On se přece chová sociálně.
A tak dostal lístky do cirkusu
a dostalo se mu kolektivní omluvy…
Chuligán zaútočí na člověka
a ten mu to vrátí.
Myslíte si, že prokuratura
potrestá toho chuligána? Ne.
Prokuratura potrestá
toho člověka, který se ubránil.
„Vy jste si dovolil zaútočit
na člověka z mé společenské třídy“.
Prokuratura vždy bojuje proti lidem.
Cožpak je to náhoda?
A vzpomeňme si na to, jak byl Putin nucen
oddělit od prokuratury Vyšetřovací výbor.
Kam se ti prokurátoři rozběhli?
Do zahraničí! A pročpak?
Ukázalo se, že prokurátoři ve velkém zastřešovali obchod s narkotiky, prostituci, hazardní hry…
A navíc tu v Rusku už jeden památník máme, pouhých
pár kilometrů od Stanice Vjošenskaja, kde žil Šolochov.
Čí je to památník?
Památník Krasnovovi! Stojí tam monument propagující nacismus a rusofobii
a prokuratura si toho doposud
nevšimla!!! Prostě to nevidí!
Ale zato památníky Stalinovi, nebo Ivanovi Hroznému? No to ne, ty jsou nežádoucí.
A proč? Stalin fašisty porazil a něco takového přece prokuratura nemůže dopustit!
Náš ministr financí je Siluanov.
Přece vidím, jak ty porady neustále probíhají:
„Potřebujeme peníze na silnici, musíme obnovit infrastrukturu po povodni.“
„Já neříkám, že ne. Vyčlením vám je v prosinci.“
„Ale to je konec roku a v zimě se přece stavět nedá.“
„Ale to je váš problém! Tak to dáme
do nevyčerpaných zůstatků.“
Probíhá projekt rozvoje severu,
to je velice důležitý projekt.
Je to s ohledem na suverenizaci
Ruska strategický projekt.
„Je nutné provést práce zpevňující dna v přístavech.“
„Dám vám peníze, v listopadu, prosinci.“
„Vždyť je to tam kromě dvou
měsíců zaledněné a nedá se plout!“
„Ale to je váš problém! Když nechcete, tak žádné peníze nebudou a zase to skončí v nevyčerpaných zůstatcích!“
A takto je to se vším.
Škodit neustále a všude!
Kolik jen vydal Putin nařízení za dobu
trvání té koronavirové krize?
Vždyť to ministerstvo financí blokuje všechno! Překrucuje to všechno a provádí špinavosti, kde to jen jde.
Mluvíme o suverenizaci Ruska, že? O tom,
že je to suverénní stát, který má suverenitu.
Jen se podívejte na tu informační politiku, na tu finanční politiku. Tak proč se divíme jednání prokuratury a soudů?
Čemu se divíme?
Když vedou jednu a tu samou politiku? Politiku
genocidy ruského národa a likvidace ruského státu.
A to zcela otevřeně! Každodenně!
Říkají nám: „Podívejte, vždyť to jsou vlastenci! Oni sami prohlašují, že jsou vlastenci.“
Byl jeden z takových „vlastenců“ nedávno
v pořadu u Solovjova a tam prohlásil:
„Kdy armáda přichází o svou
bojeschopnost a neochvějnost?
Kdy propadne panice? Když mají západní armády ztráty 25%, zatímco ta ruská až při 75% ztrátách.“
A všichni tam stojí, a nikdo tomu zmetkovi
neplivnul do ksichtu a neřekl mu, že je špinavec.
I jeden ruský voják v poli…
Jakých 25%? Jakých 75%?
Cožpak v Brestské pevnosti,
když tam zbylo 75%, tedy 25% lidí…
Ti lidé tam bojovali až do konce! A cožpak těch 28 pamfilovců mělo ztráty 75%?
U nás každý voják na svém
místě bojuje až do konce.
Už v 18. století mluvil Fridrich II.
o neochvějnosti ruského vojáka:
„Ruského vojáka nestačí zabít,
ještě je nutné ho povalit.“
Už tenkrát uznávali, že Rusové bojují až do konce.
Žádné ztráty ruskou armádu nedokážou odrovnat.
Když se nám pokoušejí argumentovat 2. světovou válkou, Velkou vlasteneckou válkou
a poukazují na zajatce a tak dále…
A jak je možné, že v Brestské pevnosti bylo 13 generálů,
a přitom se její obrany chopili kapitán a major?
Naším problémem nebylo to, že by ruský voják,
či ruská armáda přicházela o svou neochvějnost.
Cožpak ruská armáda, Druhá úderná armáda po zradě Vlasova přestala bojovat?
Přestala snad bojovat proti vpádu pozemních hitlerovských intervenčních vojsk? Ne!
Jenže je neměl kdo koordinovat,
takže nemohli plně ovládnout bojové pole.
Velitel je nechal napospas
a oni na svých místech zahynuli,
protože je zradil jejich velitel.
A když mluví o tom,
jak byl zrazen SSSR.
Tak staví rovnítko mezi zradu partajní sovětské nomenklatury a dělníka stojícího u stroje.
Ten, co pracoval u stroje, u něj stál a stojí dál.
Pokud vyrobí zmetek, tak si to zodpoví.
Tak jak mohl u toho
pracovního stroje zradit?
Ty řídicí procesy, které řídila
partajní sovětská nomenklatura,
byly zaměřeny proti tomuto pracujícímu.
On tedy zrazoval sám sebe?
Takže za bankrot… Když
si vezmeme jednoduchý příklad.
Máme nějaký podnik, který jeho šéf řídil
tak mizerně, že ten podnik zbankrotoval.
Takže za to mohou ti pracovníci, co pro něj dělali? Nebo to bylo tím jeho řízením?
A někteří ti „vlastenci“ nám teď podsouvají, že to
pracující jsou vinni, chudinka „elita“ za to nemůže.
Nu tak jsme zbankrotovali,
nu tak vás to zasáhlo nejvíce…
Zatímco on sám se z toho
dokázal nějak vykroutit.
Ne, ruská armáda se vždy vyznačovala neuvěřitelnou houževnatostí!
A ať už byly ztráty jakékoliv, ruská armáda nikdy o svého bojového ducha nepřišla.
To je hnusná pomluva, paskvil, lež očerňující nesmrtelné hrdinské činy našich otců a dědů,
kteří ubránili naši vlast v bojích
Velké vlastenecké války a v dalších bitvách
za celé trvání Ruska, za veškeré dějiny Ruska.
Je to špinavá pomluva
a nikdo mu to do očí neřekl.
Mluví o panice při 25% ztrátách v západních armádách?
Ten člověk to tak řekl. A co Ardeny v roce 1945?
Kde proti Američanům zaútočili mladíci
z Hitlerjugend a staříci z Volkssturmu.
Americká armáda svými zdroji tuto armádu převyšovala ve všem
a její vojáci měli hned jasno, vůbec neuvažovali
o tom, že budou bojovat, to bylo vyloučeno.
Existovali pro ně jen dvě možnosti:
vzdát se do zajetí nebo vzít do zaječích.
To „hrdinství“ americké armády
není žádným tajemstvím.
Projevovalo se kobercovým bombardováním německých měst. Co ty Drážďany?!
A co svržení jaderných bomb na Hirošimu
a Nagasaki, kobercové bombardování Tokia?
Co ten napalm používaný
proti civilistům v Koreji?
Otravné látky a bombardování civilního obyvatelstva ve Vietnamu?
Co ten masakr v My Lai, kde hrdinní američtí vojáci ukázali,
jak si to dokážou vyřídit s bezbrannými ženami a dětmi?
Jakých 25%? Když jde o americkou armádu? Proč je opěvujete?
My tu máme mnoho různých „náruživých“ patriotů, kteří pomlouvají naši vlast,
naši minulost, a takovýmto jezuitským
způsobem překrucujícím naši minulost.
Snaží se nám vnutit kult zrádců.
Vždyť čím to na Ukrajině začínalo?
Že všechny vrstvy společnosti musí mít svůj hlas.
Tak proč bychom nepostavili památník Banderovi?
A k čemu to vedlo?
Kult zrádců, snaží se nám
vnutit kult zrádců!
Vnucují nám, že naše armáda jen tak sama o sobě upadá do paniky, když je z boje vyřazeno 75% vojáků.
A co Prochorenko, který
na sebe zaměřil palbu v Sýrii?
Kolik jich tam padlo a on snad zpanikařil?
A co náš letec Filippov? „To máte za kluky!“
Jak je to možné? Jak je
možné takto očerňovat lidi?
Tady je máte, to jsou hrdinové!!! Sama pravda života to jejich hrdinství dokazuje!
A v tom studiu u Solovjova mu nikdo
do očí neřekl, že je hajzl a svině.
Všichni se nadchli: „Ano, to je pravda, to je hrdinství, on tak pěkně mluvil o ruské armádě, až při 75%…“
A že ruští vojáci vždy
bojují až do konce?
Neustále nám vnucují kult zrádců.
Proč zazněl Krasnov? Není o něm
slyšet tak moc jako o Vlasovovi.
A tak ho pěkně opatrně aktivizují, přes jeho literární tvorbu, přes jeho cestovní zápisky.
Nebyl v tomto ohledu úplně bez talentu,
i když žádný spisovatel to také nebyl,
přesto svou literární tvorbou
zanechal určitou stoupu.
Ale on v podstatě nikdy
nevnímal Rusko jako stát.
A když tvrdil, že Hitler jde Rusko osvobodit,
jako to udělal Alexandr I. ve vztahu k Prusku,
tak to bylo tvrzení pro hlupáky.
Bylo to určeno hlupákům, aby šli bojovat proti své
rodné vlasti, proti svému vlastnímu rodnému národu.
Protože skuteční vlastenci, i když se neztotožňovali se sovětskou mocí,
do Hitlerových služeb nevstoupili.
Šli bojovat do americké armády,
britské, francouzské armády.
Vstoupili do francouzského odboje,
ale proti své vlasti bojovat nešli.
A Krasnov šel do boje proti Rusku hned
po Velké říjnové socialistické revoluci.
A opakuji, že on velmi dobře věděl,
že bolševici přišli Rusko zachránit,
přesto okamžitě přeběhl k Němcům: „Dejte mi
zbraně, já vám pomohu vypořádat se s bolševiky.
Společně je porazíme. Jen nás vezměte k sobě
z toho strašného Ruska pod své řízení.
Nám je německý páníček
dražší a milejší než ten ruský.“
To všechno Kiseljov velmi dobře ví.
Ale on sem potřebuje implantovat
ten kult zrádce. Kult zrádce!
Dá se diskutovat o tom, zda by měl stát památník Kolčakovi nebo Wrangelovi, diskutovat!
Ale i jen diskutovat, nebo dokonce navrhnout,
že by měl být Krasnovovi postaven památník?!
Co to musíte být za neřáda, hajzla a špínu,
abyste o tom vůbec uvažovali?
Naše dějiny jsou všelijaké.
Měli jsme tu i občanskou válku.
Ale ta občanská válka také odhalila,
kdo je člověk a kdo tak jen vypadá.
Velkokníže Alexandr Michajlovič i bez ohledu na to, že jeho bratři byli zastřeleni,
chápal nutnost bolševických státních kroků
a podporoval bolševické Rusko, podporoval ho!
On, člen carské rodiny, který přišel prakticky
o všechno, přesto zůstal ruským vlastencem.
A pak tu byl Krasnov,
který celý svůj život od roku 1917 zasvětil likvidaci Ruska, aby neexistovalo v žádné své podobě.
Tak taková je to situace. To není žádné neškodné prohlášení. Jednalo se o zkoušku.
Zda to ten ruský dobytek sežvýká, ten kult zrádců,
který mu vnucujeme, nebo zda to neprojde.
Nedělejte si žádné iluze
o vlastenectví pana Kiseljova.
Už jen za tu jednu větu s návrhem postavit památník Krasnovovi za ním měla přijít prokuratura.
A přišli? Všimli si ti lidé z prokuratury snad toho
památníku Krasnovovi, který tam už stojí celé roky?
Vždyť je to monumentální
propaganda nacismu a rusofobie.
Přivážejí tam kozáky a říkají jim:
„Podívejte se, kdo vám má sloužit za příklad!
To je váš dějinný a duchovní vzor.“
A čím budou ti kozáci,
kteří si z Krasnova udělají vzor?
Budoucími bojovníky majdanu, ze kterých se budou rekrutovat ty kárné batalióny,
které byly vychovány na příkladu Stěpana Bandery na Ukrajině.
Probíhá formování kárných bataliónů.
To je konkrétní místo monumentální propagandy nacismu a rusofobie, ale prokuratura to nevidí.
Zarytě to nevidí!
Nechce to vidět celé ty roky.
Zato my mluvíme o tom, že tu je způsob,
jak překonat všechny nesváry ve společnosti,
jak překonat ty korporativní bariéry, jak vytvořit sobornost/soudržnost v celé společnosti,
jak najít společnou řeč mezi různými vrstvami,
aby nebyla válka a obzvláště ne ta občanská.
A prokuratura prohlásila tuto práci za extrémistický materiál a mnoho dalšího a soud s ní souhlasil.
Takže když my říkáme, že Rusko musí existovat,
že má být velikým, že nesmí být porušovány zákony,
tak to prokuratura prohlásí
za extrémismus!
A propagandu nacismu ne.
Fotografie z vojenské přehlídky Vítězství prokuratuře tak leží v žaludku, že s veškerou silou zákona:
„Co si to dovolujete, ukazovat fotografie
z vojenské přehlídky Vítězství?
A že tam stojí památník nacistickému zločinci? To nic není, to je OK!“
Nesmíme si nalhávat, že v naší společnosti je všechno růžové.
Máme tu zcela konkrétní představitele „elity“, kteří zuřivě nenávidí Rusko,
nenávidí ho na biologické
úrovni, iracionálně!
A jsou ochotni přetvařovat se za ruské
vlastence, jen aby to Rusko zlikvidovali.
Kiseljov je toho konkrétním příkladem.
Nebo ten vlasteneček v tom Solovjovově
pořadu, speciálně ho nejmenuji.
Proto jak říkal Julius Fučík:
„Lidé bděte!“
Malé upřesnění v Stanici Jelanskaja,
také v Šolochovském okresu.
Já jsem říkal nedaleko, ano 20 km od Stanice Vjošenskaja stojí ten památník Krasnovovi.
– Já jsem nechtěl říkat úplně přesné místo.
– Jen ať se lidé podívají, ať si to najdou.
I na snímku z vesmíru je
mimochodem ten komplex vidět.
Přejdeme ke druhé otázce.
Vážený Valeriji Viktoroviči, Covidu už mám plné zuby, proto se ptám na něco jiného.
Chamatova v seriálu Zulejcha,
Chabenskij v Sobiboru,
Mironov, který nevěděl nic lepšího, než položit tu svou otázku Putinovi v době skandálu se Serebrennikovem,
Něvzorov u Dmitrije Gordona,
ti všichni se narodili, vyrostli, učili
a lidé se z nich formovali v SSSR a stále žijí v Rusku, tedy kromě Gordona.
A tak se ptám, jak je možné dělat to, co oni a jim
podobní, všechny je jmenovat nebudu, dělají nyní?
To se prodali za peníze, nebo jsou s prominutím natolik tupí, že nechápou, co dělají a říkají?
Co se to stalo a stále děje s lidmi?
A co se stalo s takovými, jako je Čubajs, Gajdar a další takoví?
Kteří když se prodrali k řízení Ruska, udělali všechno možné,
aby zlikvidovali jeho obyvatelstvo a jeho zdroje předali do vlastnictví zahraničnímu páníčkovi?
Vždyť mimochodem na rozdíl od Chabenského, Čulpan Chamatové a dalších,
to formování Čubajse a všech,
kteří se podíleli na té přestavbě a reformách,
formování samotného Gorbačova
a všech, kteří s tou přestavbou začali,
aby Sovětský svaz nebyl,
byl zlikvidován,
probíhalo v SSSR, dá se říci, že v období
rozkvětu Sovětského svazu.
Oni sami od SSSR dostali všechno,
bezplatné vzdělání a všechno to ostatní,
přitom se sami postarali o to, aby o tohle všechno obyvatelstvo Ruska připravili.
Takže sami od Ruska všechno dostali a vynasnažili se,
aby o to všechno ruské obyvatelstvo připravili.
Řekneme-li to primitivně, tak každý člověk je produktem svého informačního zajištění,
stejně jako je to kupříkladu u počítačů.
Jak toho člověka
vychováte, takový bude.
A už v sovětské době, jak zpívala skupina Nautilus Pompilius:
„Nás tak dlouho učili
milovat tvé zakázané ovoce…“
Ta písnička se jmenuje Good bye Ameriko.
A skutečně je to učili.
Píšeme o tom mimochodem v práci Západ a SSSR,
o tom, jak ve skutečnosti probíhala studená válka.
Reálně to učili, reálně takto vychovávali lidi,
aby nebyli orientováni na svůj stát, na vlastenectví,
ale na zradu zájmů svého státu,
aby sloužili zahraničnímu páníčkovi,
aby se spokojili s osudem otroka zahraničního páníčka jako se svým nejvyšším úspěchem.
O to také potom usilovali všichni ti
Čubajsové a Gajdarové i všichni ti ostatní.
A likvidace systému vzdělání a výchovy?
Ta výchova kvalifikovaného spotřebitele?
Takto vychovali kvalifikovaného
spotřebitele a ten žádný stát nepotřebuje.
Kvalifikovaný spotřebitel v podstatě nemůže být společnosti ničím užitečný.
Není schopen ubránit svůj rodný stát a Západu zase není k ničemu, když nevyrábí materiální zdroje.
Jestliže z vás není žádný užitek… A ten užitek spočívá jen ve výrobě materiálních zdrojů,
ve výměně těchto zdrojů, kontrole nad těmito zdroji, to přináší užitek.
Jenže spotřebitel nic nevytváří. Spotřebitel má
za úkol jen jediné, zničit subjekt určený k likvidaci.
Evropa a západní svět jsou určeny k likvidaci, proto tam vychovávali spotřebitele a nyní…
Vždyť proč tam neustále vozili zahraniční pracovní síly? Pracovníky do zemědělství a tak dále.
Protože ti lidé už si zvykli na jiný život,
příliš se v práci nenamáhat…
Jejich potřeby jsou degradačně parazitní.
Oni jen parazitovali na okrádání celého světa a v důsledku toho, když teď přišli migranti, jsou bezmocní.
Nedokážou nic udělat, protože migranti žijí podle jiných pravidel.
A ti kvalifikovaní spotřebitelé již nejsou schopni ubránit svůj stát.
I Rusko chtějí zničit, to proto tady přeměňovali
a přeměňují vzdělávací systém tak,
aby vychovával kvalifikované spotřebitele.
Jakmile tu budou samí kvalifikovaní
spotřebitelé, tak už si jen přijdou vzít zdroje
a ti kvalifikovaní spotřebitelé jako bezdomovci pochcípají někde na smetišti.
Toho spotřebitele přece krmí jen
do té doby, než zničí objekt.
A k tomu, aby vychovali takové kvalifikované
spotřebitele, potřebují příslušné informační prostředí.
Takže ti lidé, kteří nejvíce odpovídají vytvoření
té situace, za které bude stát rozložen,
bude přicházet
o svou vnitřní stabilitu,
tak právě takoví lidé musí
být vydržováni.
Takovým je umožněno, aby natáčeli filmy, aby formovali veřejné mínění.
Nyní se opět blíží devátý květen.
Vždyť všechny ty nové film o Velké vlastenecké válce, to je hrůza.
A ti takzvaní „patrioti“ jich
natočili celou hromadu.
Díváte se na ně a říkáte si:
„Zač ti lidé vůbec bojovali?“
S jakou láskou a jemnocitem jsou tam vykresleny obrazy hitlerovské Třetí říše, nacisté!
A jacísi ubozí křupani, komouši bojují,
kdo ví za co, za jakousi špínu,
Stalin je utiskuje a oni mu stejně slouží.
NKVD jim dává zabrat, a oni stejně bojují… Zač vůbec bojují?
Tyto filmy, ta nová produkce
nevychovává k vlastenectví.
Vychovávají k tomu, aby ti lidé byli znechuceni svou vlastí. Ale to se přece všechno točí za státní peníze!
O tom, jak probíhá válka,
se dočtete v práci Válka.
Proto není divu, že tu máme takové lidi.
V našem státě nemáme informační suverenitu,
nebyla u nás definována informační politika.
Ta potřeba… Sám život prokázal, jak je potřebné přijmout ty Putinovy změny v ústavě.
Ale někteří proti nim vystupují. Kdo?
Ti kvalifikovaní spotřebitelé,
kteří žádný svůj stát nepotřebují.
Kteří nepotřebují vzdělání, zdravotnictví
a stojí jen o nikdy nekončící zábavu/Fun.
A jen se podívejte, jak silně
jsou zastoupeni u řízení,
všichni ti Siluanové – ekonomika, informační prostředí – Kiseljov a mnozí další a další.
A kdo teď formuje kulturu?
Ti vyjmenovaní lidé…
Takže ta otázka toho
konceptuálního sebeurčení Ruska,
ideologické vymezenosti
státní ideologie Ruska
je otázkou, která měla být vyřešena ne včera, ale předevčírem.
Tyto otázky je nutné vyřešit.
Všechno to… Je taková historická
anekdota, skutečný příběh.
Na jachtě se Mikuláš II. ptá námořníka: „Co je to dvouhlavý orel?“ „Zrůda, Vaše Veličenstvo.“
Nemůžete mít dvě hlavy hledící na různé strany.
To směřování musí být jednoznačné.
Sovětský erb byl konceptuálně vymezený
a vyjadřoval globálnost politiky.
A to rozdvojení? Uvnitř rozdvojené carství zahyne.
A my se takto stále rozdvojujeme, je třeba se vymezit, a potom nebudou takové příklady.
To vymezení bude konkrétní:
buď stojíš za státem, za svou vlastí,
nebo jsi kosmopolita,
tak jeď tam, kde tě budou živit.
Problém je ale, že je živí jen
tady, aby škodili tady.
A o tuhle možnost je musíme připravit.
Další otázka, napovězte prosím, to video s UFO zveřejněné Pentagonem a prohlášení, že dané video je pravé.
To je příprava k nové etapě globalizace
a konkrétně ke vpádu mimozemšťanů?
V jehož důsledku se všechny státy budou muset spojit, aby se vypořádaly s novou hrozbou?
Ne, je to poněkud jinak.
A opět se vracíme
k začátku toho koronaviru.
Epidemie ve svém důsledku mění svět,
vedou k přestavbě řízení států a národů,
k přeměně ekonomiky států a národů,
ale samy o sobě jsou
ty epidemie neřízené, samovolné.
A to se stalo pro nadnárodní
řízení pokušením,
aby samo pod rouškou epidemie provedlo žádoucí globální metamorfózy,
přestavbu mezinárodních vztahů, státních zřízení
ve světě, přenos center koncentrace řízení ve světě,
přerozdělení výrobních kapacit na planetě Zemi,
navrátilo některé ty kapacity do některých států,
přeneslo některé výroby do jiných států.
Je-li toho všeho možné dosáhnout kontrolovaně,
tak nadnárodní řízení bezesporu tuto šanci využije.
A předtím, než se rozhořela tato pandemie po celém světě, byly provedeny zkoušky a takříkajíc místní cvičení.
Tady si můžeme připomenout MERS,
SARS, horečku Ebola, Zika virus,
to všechno byla lokální cvičení
před provedením této globální operace.
Aby tato operace byla úspěšná
a proběhla potřebným způsobem,
byla připravena určitá
informační složka, platforma,
na jejímž základě se Čína měla stát centrem koncentrace řízení,
podstatně se měly zlepšit pozice Íránu a USA měly být přeformátovány,
aby se z mezinárodního četníka působícího
na nadnárodní úrovni proměnily v národní stát,
kam se vrátí část výroby.
A v tomto ohledu to mělo v USA proběhnout podle scénáře, o kterém jsem již mluvil,
že USA byly na tu epidemii připraveny nejlépe, Trump by díky tomu byl na koni:
„Podívejte se, jak jsem to všechno zařídil, i když tihle lidé mi neustále házejí klacky pod nohy.
Musíte mě podpořit ve volbách.“ Byl by zvolen a dále by vše běželo podle plánu.
Jenže americká státní elita, která slouží jako nástroj globálního řízení,
sleduje při tomto nadnárodním
řízení své zájmy.
Oni si chtějí zachovat to parazitování
na celém světě, na zdrojích celého světa.
A proto vyhlásili Trumpovi totální válku.
A plán dostal trhliny, v USA se rozběhla plná…
Jak bych to řekl, ten plán se tam úplně zvrtnul
v důsledku vzdorování státní elity.
Státní elita USA zorganizovala pandemii
koronaviru, toho COVID-19 u sebe ve státě,
aby díky tomu svrhla Trumpa
a rozhořel se zuřivý boj.
Navíc jsou všechny důvody se domnívat, že v USA byla
na některých místech použita biologická zbraň.
Budoucnost ukáže.
Zatím je těch informací příliš málo, aby se o tom dalo mluvit s jistotou, zda to tak skutečně bylo či ne.
Ale důvody domnívat se, že tyto zbraně použity byly, už existují.
Americká státní elita se ze všech sil brání tomu svému odstřižení od světových zdrojů
a globální elita se zase v tom
boji snaží dosáhnout toho,
aby USA byly přeformátovány
do nějaké podoby národního státu,
který by byl rozložen podle příkladu SSSR,
ale na rozdíl od toho, jak to dopadlo s ním,
byl znovu poskládán v jiné podobě.
Proto tam je za globální
řízení dosazen Trump.
A co se děje?
Tak třeba Biden. Jeho syn
se soudí s prostitutkou.
Sám Biden čelí obvinění
ze sexuálního obtěžování.
Když se podíváme na všechny
ty předchozí precedenty,
na kterých se neuvěřitelně podepsala ta organizace MeToo, tak zač byli ti lidé odsouzeni?
Že se někde někomu
kdysi zdálo, že byl zneužit:
„Dokázat nic nemohu, svědky nemám,
ale přece říkám, že to tak bylo.“
Vždy byl vyvinut silný tlak na soud
a obžalovaný byl odsouzen,
ale s jednou podmínkou, dotyčný člověk buď musel být orientován na Trumpa, nebo být součástí jeho týmu.
Potom MeToo už nepotřebovalo
žádné další důkazy:
„My tu bráníme ženy a muže je třeba dusit.“ Absolutní hysterie.
S ohledem na Bidena vše probíhá zcela jinak.
Za prvé v případě Bidena existují důkazy.
Existují dokumenty, navíc je
k dispozici telefonát matky oběti,
která volala do celonárodní show Larry Kingovi. To vše je k dispozici.
A jak se chová MeToo?
Vzhledem k tomu, že je takto odpisován představitel státní elity,
jejich vlastními metodami, tak se všichni na Bidenovu obranu spojili proti oběti.
Taková je to metamorfóza. Je totiž jedno,
co a jak se stalo, protože dav je sešlost lidí,
kteří žijí podle tradic
a přebírají názory autorit,
a jeho historická paměť se omezuje
jen na přítomný okamžikem +/- dva týdny.
Takže šlo jen o přesměrování davu, napřed MeToo bránila ty oběti sexuálního obtěžování
a teď zase brání pachatele.
Otočit to vůbec není žádný
problém, stačí peníze
a zaplacení lidé vyjdou s plakáty,
budou protestovat a tak dále.
Takový dav vždy dokážou dát dohromady. Jen
se podívejte, jak byl organizován majdan na Ukrajině.
Platili lidem peníze a někteří hlupáci
si tam přišli zaskákat i zadarmo.
Ale ta hlavní síla, ta kostra udržující majdan přece pracovala výlučně za peníze.
Mnozí si tam stále jezdili vydělávat
i z ostatních regionů státu.
V celém světě jsou tyto
manifestace typu MeToo placené.
Potom se k nim připojí i určité množství
popletených lidí dělajících to z přesvědčení.
To je skvělé, a když se nepřipojí? Tak se nic neděje, manifestace bude o něco menší.
Globalistům se tak úplně nedaří zabraňovat těm problémům, kterým čelí Trump.
Ten odpor je kolosální a hlavní úder americké státní elity směřuje na Rusko a postsovětské republiky.
Tady to potřebují prorazit,
tady leží kořen toho všeho,
proto když se Putin obracel
na lidi s tím, že se jedná o válku,
tak je to třeba chápat v přímém
slova smyslu, je to válka.
Musíme to ustát.
Protože pro americkou státní elitu není Rusko ničím jiným než územím bohatým na zdroje
a jeho obyvatelstvo není potřebné, takže má být likvidováno stejně jako se to dělo v devadesátkách.
A potřební lidé tu jsou.
Čubajs je stále usazen v Rosnanu, a prská vzteky,
že se mu to zdravotnictví nepovedlo zlikvidovat úplně,
a že Rusko má stále na čem
začít stavět a bránit se.
Nepovedlo se mu zlikvidovat víc lidí,
páníček je s ním nespokojen.
Je to třeba Siluanov, který nevyčleňuje včas peníze na realizaci strategicky důležitých…
…projektů.
Ale oni přece nespadli z nebe,
jsou důsledkem rovnováhy…
Každá vláda je vyjádřením rovnováhy vztahů mezi klanově-korporativními skupinami,
které realizují procesy řízení.
A oni mají v rukou páky k řízení všech národohospodářských procesů,
ekonomických procesů,
k řízení armády.
Tu rovnováhu pozorujeme ve vládě.
A podpindosníci jsou připraveni
zlikvidovat náš stát.
Jsou připraveni zlikvidovat lidi, jen aby se zavděčili svému páníčkovi a povedlo se jim všechno zničit.
V Rusku probíhá ten střet nejintenzivněji.
A podpindosníkům se nedaří zavděčit se páníčkovi, prostě se jim to nedaří.
Každý den se rozhoduje,
každý den má svůj význam.
Je nutné získat čas, aby ten dav v USA udrželi,
aby udrželi jeho orientaci na Trumpa,
aby se nesesypalo řízení v USA,
protože jestliže se to stane,
tak to tam může vést
k nepředvídatelným následkům,
protože se tam rozpoutá
válka všech proti všem.
Ta společnost je takto zformovaná.
Takže co jiného jim zbývá?
Vždy ten dav drží v poslušnosti a ovládají přes existenci společného nepřítele.
Ten nepřítel v podobě
Ruska je permanentní.
Ať se děje cokoli špatného,
vždy za to může Rusko.
Nepřítel v podobě Číny
je také permanentní.
Za všechno nyní může Čína
a Rusko, Rusko a Čína.
Je tu i něco pozitivního: „Jestliže teď
přežijeme, tak uložíme Číně kontribuce.
No, v tom horším případě jim nevrátíme jejich investice do našich amerických akcií
a v tom lepším případě si necháme
od nich zaplatit celý náš státní dluh.“
Ale to nestačí. Je třeba ten dav
nějak udržet, ale jak?
Hollywood má velmi silně rozpracované téma mimozemského vpádu, mimozemského zla.
A hleďme, Pentagon publikuje takové materiály. Zatímco
o tom budou debatovat, omílat to, dny budou ubíhat.
A americká státní elita nemá takovou zdrojovou stabilitu při řízení dlouhodobých procesů.
Ona je silná ve vysokofrekvenčních
procesech, rychlost je jejím trumfem,
protože je operativní,
je organizovaná strukturně.
A bezstrukturní řízení je nízkofrekvenční a je roztažené v čase.
Proto je nutné protáhnout ten čas.
A to se teď provádí prostřednictvím
takových vhozů, roztahuje se to v čase.
Zatím u lidí vzbuzují dojem, že tu je jen jeden člověk, který je může před vším ochránit.
A kdo jiný by to měl být? Biden?
Jen se podívejte na tu trosku.
Takže tohle všechno sleduje jedno,
jeden cíl – udržet všechny procesy ovladatelné,
nedovolit, aby se to všechno
zvrhlo do chaosu a zmatku.
A americká státní elita to nechápe.
Oni nechápou, že jestliže zrealizují všechny
své plány, bude to znamenat chaos, totální chaos,
který ohrozí samotnou existenci
civilizace na planetě Zemi.
To je velice závažná věc.
Ale oni to nechápou, stejně jako to nechápou rossionští podpindosníci, kteří se všemožně snaží zavděčit USA.
Jako to nechápou všichni ti Siluanové, Čubajsové, Kiseljovové a tak dále. Oni to nechápou.
Oni chtějí sloužit svému zahraničnímu páníčkovi a nám vnucují kult zrádců.
„Vlasova se protlačit nedaří, tak to zkusíme s Krasnovem, o něm toho lidé moc nevědí.
Byl to bílý generál, pojďme ho tam strčit,
toho hitlerovského lokajíčka,
který vyzýval k likvidaci našeho státu.“
A ještě jedna otázka.
Valeriji Viktoroviči, když vidím, jak globální prediktor
ovládá všechny státy i národy, tak docházím k závěru,
že všechny ty státy světa mohou dosáhnout své nezávislosti
jen v případě ztráty kompetencí uvnitř globálního prediktoru kvůli kádrovému hladu.
Nedostatek lidí na úrovni
Kissingera rovná se ztrátě řízení.
Mohl byste nazvat způsoby, jakými by všechny národy světa mohly získat svou suverenitu?
To, že někdo přijde o své řízení, automaticky
neznamená, že ho získá někdo jiný. To vůbec ne.
Z dějin mořeplavectví
je známo dost případů,
kdy vzbouřená posádka plachetnice hodila přes palubu kapitána a důstojníky a znamenalo to i její konec:
„Mysleli jsme si, že tu loď umíme řídit
a ono se ukazuje, že to neumíme.
Kam a jak plout? Kdy vytáhnout jaké plachty?“
A loď tak plula do záhuby, společně s nimi.
S ohledem na globální prediktor
je ta situace podobná.
Globální prediktor řídil státy a národy celá staletí a snažil se o to,
aby ty státy a národy, které se ocitly
pod jeho řízením, nezískaly kompetence,
díky kterým by dokázaly řídit svůj národní stát nebo
nějaký nadnárodní svaz mimo vliv globálního prediktoru.
Existuje pouze jeden stát, který má takovou úroveň kompetencí v globální politice
a konceptuální moci, a tím je Rusko.
Jenže Rusko není na státní
úrovni plně suverénní.
Rusko se na státní úrovni v mnohém nachází pod vnějším řízením.
Ruská ekonomika je v mnohém navázána na vnější řízení. A v souladu s tím…
Jen si představte tu současnou situaci.
Pokud globální prediktor přijde ve světě o své řízení,
tak kdo se automaticky toho řízení chopí?
Jediný reálně mocenský subjekt,
kterým je americká státní elita,
protože jejich systém
řízení je takto nastaven.
Jenže americká státní elita
nechápe globální politiku,
a proto to může pro civilizaci
na planetě Zemi znamenat konec.
Takže úkol spočívá v tom, aby státy a národy získaly určitou subjektnost ve svém státním a nadnárodním řízení.
A smyslem toho manévru s koronavirem, Covidem ze strany globalistů
je poskytnout národním státům
zdrojovou stabilitu do takové míry,
aby nadnárodní řízení ze strany americké státní elity nebylo pro ně tak bezvýhradně likvidační.
Takže státy a národy, ty historické státy, které se zformovaly,
musí do určité míry obnovit své
kompetence, aby to dokázaly ustát.
A zároveň aby tyto státy a národy, například Evropa, kde jsou připraveny k tomu,
aby tam byl zřízen evropský islámský chalífát,
dál kráčely svou nalinkovanou cestou.
Aby v tom okamžiku, kdy pro to budou vytvořeny podmínky,
bylo možné ten evropský
islámský chalífát uskutečnit.
V tom spočívá smysl té pandemie koronaviru,
připravit státy na tento manévr,
protože globální prediktor nechce předat řízení
planety Země ruské konceptuální moci, nechce.
Jedná se o rozdílné světonázory.
Globální prediktor, to znamená tavicí kotel,
ve kterém nebudou žádné národnosti
a žádné národní kultury
a ruský svět předpokládá zachování všech národů se zachováním jejich kultury
a rozvojem jejich národních kultur.
To jsou dva rozdílné přístupy,
konceptuálně rozdílné přístupy.
A proto je nyní globální prediktor, aby nepřišel o své řízení světových procesů, nucen v té či oné míře,
tak či onak obracet se na Rusko a umožňovat mu obnovovat svou státní suverenitu,
aby za něj řešilo část úkolů,
aby svět neupadl do chaosu.
Odpovídá to zájmům Ruska?
Bezesporu odpovídá.
My nepotřebujeme chaos, ve kterém by zahynula celá civilizace Země a chceme obnovit svou suverenitu.
Můžeme toho dosáhnout po dohodě
s globálním prediktorem? Tak to uděláme.
Bereme si stále více suverenity
a stále více se z nás stává centrum,
alternativní centrum koncentrace
řízení konceptuální moci.
Jsme konceptuálním centrem.
Opět světu ukazujeme svou koncepci.
Globální prediktor teď nemá na výběr,
na jinou planetu odletět nedokážou.
A my si obnovujeme suverenitu výslovně na základě své ruské koncepce, na základě budování ruského světa.
Nehodláme být zdrojovým
přívěškem globálního prediktoru.
Rusko je konceptuálně mocné.
Proto je to teď celé o tom,
zda je v souladu s národními zájmy národních států,
aby se jim vrátila část výrobních kompetencí?
Samozřejmě, že je.
Řeší to otázky ekologie, řeší to otázky zaměstnanosti obyvatelstva,
řeší to otázku zachování jejich
národních kultur,
svého jazyka, svého národního státu, a tak tomu napomáháme.
Z hlediska Ruska to zcela odpovídá našim zájmům a z hlediska globálního prediktoru jde o ústupek.
Jenže nemohou jinak než tady ustoupit, jinak
přijdou o všechno a skončí to velkou katastrofou.
A my musíme na tomto základě
budovat svůj ruský svět,
stát se centrem koncentrace řízení pro všechny státy a národy,
které si chtějí zachovat své národní
státy a své národní kultury.
Východisko je jen jedno,
vybudování ruského světa.
To byla poslední otázka.
Neustále tu probíráme různé,
zdálo by se složité otázky.
Ale ony se zdají být složité jen proto, že lidé nemají dostatečnou úroveň znalostí
o řízení složitých sociálních supersystémů.
Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti.
Čtěte tlusté knihy vnitřního
prediktoru SSSR.
Stávejte se konceptuálně mocnými.
Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou
a štěstí. Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář