JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.02.2020

 

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám
knihu Valerije Viktoroviče Pjakina
O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté
mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát
a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky
najdete odpovědi v této knize,
která se skládá ze série analytických zpráv
Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete
přes on-line obchod ozon.ru,
na našem webu
přes formulář objednávky,
a také přes odkazy pod videem na našem kanálu
v YouTube Fond konceptuálních technologií,
nebo v rubrice zboží u našich
skupin na sociálních sítích.
Analytický pořad Otázka-odpověď
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 10.02.2020.
Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o tom, že Rusko globalisté potřebují k tomu,
aby brzdilo státní elitu USA,
že pouze na Rusku se jako na tom jediném hřebíku drží křehký mír.
Jestliže na základě plánů globalistů Rusko už teď nemělo existovat,
místo něho tu mělo být
několik států bez suverenity,
jak by si potom globalisté poradili se státní elitou USA bez Ruska?
Nijak, protože taková
situace by prostě nevznikla.
Světová politika
je něco jako jednosměrka.
Pokud jste nějaké potřebné
místo nebo třeba servis přejeli
tak se k němu zpátky můžete vrátit, až když objedete celý kruh a znovu se tak k němu dostanete.
Ale za tu dobu… Nu, řekněme, že jste se cestou naobědvali v nějaké restauraci
a zapomněli jste tam
nějaké své věci.
Odjeli jste, potom jste si na ně později
vzpomněli, museli jste se otočit, vrátit se
a ona už tam pracuje jiná směna, přičemž ta první jim tam pro vás nic nenechala.
Anebo to třeba někdo někomu předal,
ale komu? A tak to musíte začít zjišťovat.
Tak přibližně do stejné situace se dostal globální prediktor s ohledem na USA a státní elitu USA.
Ta věc se má tak, že když se plánovala přestavba Sovětského svazu a USA,
tak napřed bylo samozřejmě zapotřebí zlomit SSSR jako ten nejsilnější segment,
který bylo zapotřebí
přeformátovat v první řadě,
protože nehledě na zradu veškeré elity,
ten stát byl nositelem jiné životní koncepce,
jiné doktríny, jiné ideologie o tom,
jak by měl svět fungovat.
Takže ho bylo nejprve zapotřebí začlenit do západního světa, proto byla použita velice silná propaganda,
destabilizovali ho zevnitř a potřebovali
to stihnout, než se jim zhroutí západní svět.
Připomenu, že rozvrat SSSR
stihli zařídit jen půl roku předtím.
Ta skutečnost, že Západ a USA byly v době
přestavby již na prahu smrti, byla očividná.
A jak se to tedy tenkrát řešilo?
Například od ledna roku 1997,
oj 1987 roku, omlouvám se,
bylo podnikům dovoleno obchodovat se zahraničím
a vyvážet zboží a získávat tak valuty, dolary.
Přičemž v říjnu roku 1987 došlo k defaultu.
A v té době…
Vždyť proč to ten Západ ustál?
V té době byly navázány kontakty,
zorganizovaly se dodávky,
takže ve výsledku u nás všechno zboží z vnitřního trhu bylo přímo vyluxováno a všechno to skončilo na Západě.
Na Západě došlo k tomu defaultu, k ekonomické krizi, ale Západ to dokázal ustát. A proč?
Protože za ty přebytečné peněžní
zásoby získaly zboží ze SSSR.
Zatímco v SSSR to vyvolalo
absolutní deficit.
Ty dokumentární filmy, které předvádějí,
s těmi zcela prázdnými obchody,
to byl důsledek tohoto kroku, že jsme svou výrobou kompenzovali náklady na řízení Západu.
V důsledku toho jsme se spojili se státy řekněme třetího, druhého světa a tam jsme to podepřeli,
takže nakonec toto nasycení zbožím stačilo Západu k tomu, aby to ustál.
A SSSR odrovnali jen půl roku předtím,
než by se jim zhroutily USA.
Všechno jim to tedy vyšlo.
A nebylo to tak, že Sovětský svaz s konečnou platností nedorazili kvůli tomu, že by Západ nějak zaváhal,
prostě k tomu Západ
neměl dostatek sil.
Západ se střetl se situací,
kdy se tady, uvnitř SSSR najednou rozběhly systémové státotvorné procesy,
které jim neumožňovaly rozvrátit SSSR
s pro sebe předvídatelným výsledkem,
takže bylo zapotřebí ty státy bývalého SSSR ponechat, aby se ustálily
a vyčkat na vhodný okamžik,
kdy to celé bude možné odrovnat.
A pamatujete na tu krizi
roku 1998 uvnitř Ruska?
Kdy kvůli tomu, aby se celá
ruská ekonomika zhroutila,
kriminální struktury zařídily, aby v rámci protestů lidé zablokovali železnice,
aby tak zastavily oběh zboží.
Neboť přes banky se jim ten oběh zboží
kontrolovat nedařilo, aby se Rusko zhroutilo.
Potřebovali fyzicky zabránit oběhu zboží,
aby se zastavily vysoké pece, veškerá výroba,
aby se vyprázdnily obchody, tak v lidech neznalých řízení vybičovali emoce a donutili je zablokovat železnice.
A to zastavilo oběh zboží.
A až ta krize z roku 1998,
kdy se všechno zhroutilo…
Jak se jen jmenuje?
No, to naše zázračné dítě,
Sergej Vladilenovič Kirijenko, který se tehdy zasloužil o ten default státních obligací.
Až to donutilo lidi… Neboť to způsobilo (místním) loutkovodičům takové problémy,
že se místo o zhroucení Ruska museli začít starat o řešení vlastních problémů,
takže to nechali být, lidé bez jejich další podpory přestali s blokádou železnic
a všechno se to opět rozběhlo
a začalo obnovovat.
Takže podstata té věci byla následující.
Veškeré nadnárodní řízení naráželo na to, že v Rusku se rozbíhají takové procesy,
které Západ nedokáže kontrolovat.
Potřebovali je odhalit
a zlikvidovat jiným způsobem,
přičemž ne tak debilně, jak se o likvidaci Ruska pokoušela státní elita USA,
neboť potom by se vše začalo
sypat na principu domina.
Navíc kádrový stav státní elity USA byl tehdy takový, že právě v té době,
okolo začátku 21. století by bylo možné ji celkem bezproblémově odstavit od globálního řízení tím,
že by ji dostali do velkých problémů,
takže by se mohla jen bezmocně dívat,
jak se hroutí jejich impérium USA a snažila by se řešit jen své dílčí korporativní úkoly.
Jenže vzhledem k tomu, že se Rusko začalo stavět na nohy jako státní subjekt,
získávat opět svou suverenitu,
tak tím vyvstal ten problém, že USA musí alespoň do určité míry prodloužit svou existenci v podobě světového četníka.
Takže státní elity
tak chytly druhý dech.
Došlo k jejich přeformátování a ve výsledku získaly takovou kvalitu, se kterou teď bojuje globální prediktor.
A v tom se bez Ruska neobejde.
Takže ten úkol globálního prediktoru spočívá
v tom, aby se Rusko i Spojené státy vyčerpaly,
díky Rusku se povedlo přežít přeformátování USA,
a potom by se mohl konečně zhroutit i SSSR 2.0.
Tak to je ten úkol
globálního prediktoru.
A opakuji, že pokud by se jim povedlo zlikvidovat Rusko tehdy, v devadesátých letech,
tak by dnes ty problémy
se státní elitou USA neměli.
Oni by tu křižovatku již projeli, prostě by projeli okolo té restaurace, kde by ta směna pracovala a hotovo.
Jenže se museli vrátit a všechno začít měnit
a práci tohoto daného bodu znovu vylaďovat.
Tak taková je ta situace.
Takže je to všechno daleko složitější.
Problém je v tom, že jak Rusko, tak i USA jsou subjekty globální politiky, i když samozřejmě v jiné kvalitě,
neboť USA jsou nástrojem, jsou tím četníkem globálního prediktoru
a my jsme konceptuálně
mocným státním subjektem.
Jenže jak na USA, tak i na Rusku závisí,
jak se bude svět dále rozvíjet.
A nyní bez takovéhoto jednotného státu není možné provést přeformátování toho druhého,
proto mají po určitou dohlednou dobu globalisté zájem na tom, aby Rusko existovalo.
Oni potřebují určitou oddechovou
přestávku, aby přeformátovali USA.
A ta centra koncentrace řízení,
která si budují v podobě Číny a Íránu,
zatím nejsou připravena vyřešit tento úkol.
Takže jim nezbývá, než nějakou dobu ještě strpět existenci Ruska.
A zároveň se nám snaží
podstrčit ideu SSSR 2.0.
Ta idea SSSR 2.0 je zcela analogická těm sto dnům, které měl Napoleon.
Aby tehdy dorazili imperiální Francii,
kdy sice porazili Napoleona,
ale mnohé řídicí procesy ještě nebyly ukončeny, a také tam zbyly nějaké ty kádry.
Ty bylo zapotřební znovu zformovat, seskupit,
koncentrovat je, a potom je dorazit.
A to v případě imperiální Francie
vyřešilo těch sto dnů.
S ohledem na SSSR je to daleko složitější.
Jednalo se o daleko mocnější subjekt,
o daleko silnější procesy
a tak to, kvůli čemu nedokázali SSSR dorazit v devadesátkách,
je zapotřebí seskupit, strukturovat,
a potom opět úplně zničit jako SSSR 1.
Ten projekt SSSR 2.0 má splnit přesně tuto roli,
aby tak vyjevili všechny tvořivé síly v Rusku,
zlikvidovali je, a potom Rusko rozčlenili na ty státečky bez suverenity.
Máme tu mimochodem
podobnou otázku k Evropě.
Valeriji Viktoroviči,
nějak to všechno nesedí.
Stabilita Ruska je důležitá, aby globální prediktor dokázal přežít.
A konkrétně se ptají.
Evropu tak jako tak posouvají
směrem k islámskému chalífátu.
A co konkrétně ta Putinova
pacifikace procesů v Libyi?
Nepoškozuje to plány globálního prediktoru
s chalífátem v Evropě? – Poškozuje a to pořádně.
Nevstoupil tak Putin do konfrontace s globálním prediktorem?
Kdo řekl, že Putin bude
globálnímu prediktoru nahrávat?
Rusko je samo subjektem globální politiky,
přičemž konceptuálně mocným.
Putin je gosudar, konceptuálně mocný, on uplatňuje svou vlastní politiku a vede ji za svých podmínek.
A v těch okamžicích, kdy je nutné se s globalisty nějak dohodnout o procesech řízení, to dělá.
Je jasné, že právě na Rusku jako na tom hřebíku teď visí celé to uspořádání světa.
Takže globalisté mají zájem na tom, aby Rusko zatím existovalo,
neboť jejich vlastní řízení
světa dopadá tak,
že se jim všechny procesy řízení
začaly vymykat zpod kontroly.
Jen si vzpomeňte na ten indicko-pákistánský incident v roce 2000,
kdy celý svět seděl a čekal, že to bude znamenat konec lidské civilizace.
Že po sobě Indie s Pákistánem
začnou vrhat jaderné bomby
a spustí se jaderná
válka na celé planetě Zemi.
Samozřejmě, že se globálnímu prediktoru nelíbí, že Putin není jako ta opice,
co by pro něj vytahovala horké kaštany z ohně,
že Putin je ruský gosudar
a v tomto ohledu vede svou vlastní konceptuální globální politiku.
Co se týká Evropy, tak už jsem
o tom mluvil, když jsem odpovídal na brexit.
Je třeba si uvědomit tu jednoduchou věc, že dokud nevyřeší tu otázka Ruska,
nemohou globalisté pokračovat v další realizaci plánu vytvoření evropského islámského chalífátu!
Není to z jejich hlediska možné!
Protože to spustí silnou obranu
tradičních společností v každém státě.
A Rusko je pilíř tradiční společnosti, takže Evropa by se jim zase přeformátovala v jiné kvalitě.
Národní evropské státy by se proměnily
v subjekty federace vytvářené Ruskem.
A to globalisté nemohou připustit.
A právě k tomu dojde, jestliže si oni napřed nevyřeší ten problém Ruska.
Rusko navrhuje jiný způsob života,
národnostní mír pro všechny
se zachováním tradiční společnosti,
tradičních států jak se zformovaly.
A proto dokud nebude
Rusko zlikvidováno,
je nutné ten plán tvorby islámského chalífátu v Evropě pozdržet, trochu ho pozdržet.
Proto se také tak zadrhla ta migrační vlna,
proto pozastavili brexit a další.
Museli to všechno do určité
míry zmrazit a vyčkat.
Ale nikdo tu netvrdí, že ten plán vytvoření
islámského chalífátu v Evropě byl zrušen.
Ten samozřejmě dále platí,
jen byl poněkud odložen,
dokud nebude vyřešen ten kardinální problém, co mají s Ruskem.
A vyřešit ten problém s Ruskem mají v úmyslu prostřednictvím realizace toho projektu SSSR 2.0,
novým „marxistickým“ projektem.
Dále je tu otázka od Světlany.
Valeriji Viktoroviči, vysvětlete prosím, jak může Putin navrhovat Jaltu 2, když válka ještě neskončila?
Není jasné, kdo vyhrál, není jasné,
kdo prohrál, nejsou jasné hranice.
Je to stejné, jako kdyby se ta první Jalta měla odehrát v roce 1940.
Je to úplně jinak.
Je očividné, že ta první Jalta se uskutečnila v roce 1944, kdy už bylo jasné, kdo vyhrál a kdo prohrál.
Úplně stejně je očividné pro ty,
kteří se zabývají řízením procesů,
řízením složitých sociálních supersystémů
na úrovni států a výše,
všem takovým lidem je jasné,
co je zač který subjekt.
Omlouvám se, ta Jalta byla v roce 1945.
Válka ještě nebyla u konce.
V roce 1943 byl Teherán a v roce 1945 ta Jaltská konference.
A jaký rok jsem řekl? – 1944.
1944, omlouvám se.
Takže ta válka ještě neskončila,
přesto již zorganizovali tu konferenci.
A proč se mi tam
přimotal ten rok 1944?
To Putinovo prohlášení o potřebě provedení Jaltské konference, tedy obrazně řečeno o provedení nové Jalty
je stejné, jako kdyby Stalin
v roce 1944 prohlásil,
že je zapotřebí svolat Jaltskou konferenci,
proto mi vytanul ten rok 1944, omlouvám se.
Takže v ten pravý čas, aby ta idea měla čas uzrát, aby se vytříbilo,
kdo s čím se na tu konferenci bude moci dostavit,
kdo bude mít jaké návrhy, jaká spojenectví se vyprofilují.
Vždyť všichni účastníci musí tak jako tak provést celou sérii jednání s ostatními,
dříve než se dostaví na takovou schůzku,
kde budou rozhodovat o budoucích změnách
v uspořádání světa, co a jak bude dál.
Vždyť všem už je jasné, že se z Číny stává centrum koncentrace řízení, před tím neutečou.
Írán se za všech variant, absolutně za všech variant také stane centrem koncentrace řízení.
To přece dnes už také všichni vidí.
Obzvláště pro Izrael se mnohé
stává očividným díky tomu,
že prostřednictvím Íránu bylo v plánu provést finální holokaust a čistku Izraele.
Už jen podle těch konferencí,
které se tam pořádaly.
Jen se podívejte, jaké procesy
byly spuštěny v USA.
USA se začínají stahovat dovnitř svého státu,
neboť jinak se zhroutí a všechno se tam sesype.
Potom by se jim Šílený Max zdál být pohádkou
v porovnání s tím, jak by to tam vypadalo.
Takže už je v podstatě
všechno očividné.
Tato konference ovšem
není pro globalisty právě žádoucí,
z jednoho jednoduchého důvodu,
že pro ně je také tohle všechno očividné.
A kdo zájem má? Jedním z prvních v tom Putina podpořil Macron. Proč?
Protože pro ně přestavba
světa podle plánu Ruska
znamená záchranu jejich kulturní identity,
záchranu Francie jako státu, národa a kultury.
Německo, to je to samé, ale za Evropu
v podstatě teď mluví Francie.
Velká Británie se postupně
přesunuje do Číny.
Takže právě v tomto okamžiku vést jednání o budoucím uspořádání světa není pro globalisty přijatelné.
Protože právě v tomto okamžiku jsou nejméně schopni vnutit svou vůli s ohledem na přestavbu světa.
Vůli, která by počítala s tím, že západní Evropa bude smetena, že tam bude zřízen evropský islámský chalífát,
že tam budou vytvořeny nové národy
s novými jazyky v nových státech.
Přistoupit k tomuto plánu právě teď, kdy ještě nejsou schopni začít ho realizovat v plné míře,
neboť tu pořád je to Rusko,
se jim nechce.
Jenže nemají na výběr,
nemají na výběr.
Z Ruska se stává globální hráč.
Rusko se vrátilo do globální politiky.
A ať už by šlo o jakoukoliv variantu:
SSSR 2.0 nebo Rusko na věky,
tak v každém případě si teď
musí globální hráči ujasnit,
jak bude probíhat
ta politická hra ve světě.
Jaké bude místo Ruska a jaký vztah k němu zaujmou ostatní političtí hráči.
Jedná se o danost, kterou je nyní třeba nějakým způsobem formalizovat.
Ty pokusy Rusko vyloučit
z globální politiky…
Vzpomínáte, jak se v Austrálii pokoušeli bojkotovat Putina? A co se děje teď?
Vždyť pro globalisty…
Víte, to je tak, když teď
odmítnou ten Putinův návrh,
tak se Putinovi rozvážou ruce a on svět zformuje za ruských podmínek.
A opakuji, že to znamená, že se Evropa, aby si
zachovala svou kulturní identitu, svou státnost,
promění v subjekty Ruské federace:
subjekt Ruské federace Francie,
francouzská republika,
subjekt Ruské federace Německo, Itálie…
Jiná varianta totiž nezbyde, pokud globalisté teď nepřistoupí na to, že se nějak dohodnou,
na základě jakých pravidel se bude
vše ve světě uspořádávat.
Je samozřejmě možné se nafouknout,
a říci, že nám to může být ukradené.
Jenže lidská krev není voda.
To lidské utrpení, ke kterému pak dochází, přece postihuje obyčejné lidi.
Je tu politika pro lidi,
nebo lidé pro politiku?
Putin uplatňuje politiku pro lidi,
takže se snaží snížit míru krvavosti nadcházejících událostí, míru katastrofických otřesů.
Uvědomuje si, že všechny procesy jsou
evoluční, a tak je ochoten se dohodnout.
Zafixujeme stávající výsledek
a vymezíme si, jak budeme pracovat
a budeme vše nadále
řešit v režimu dialogu.
A kdybychom šli jinou cestou a řekli:
„My se s globalisty dohadovat nebudeme!
My jsme subjekt sám o sobě a podle toho budeme jednat.“
Tak jaké otřesy, jaká krveprolití to způsobí v Evropě?
Protože ten pokus zřídit tam islámský chalífát, tak jako tak proběhne.
A bude nutné
ho tak či onak zastavit.
Jestliže státní instituce v Evropě nebudou mít tak velkou podporu zvnějšku,
tak bude míra krvavosti daleko větší,
budou-li tu podporu zvnějšku mít,
tak bude ta míra krvavosti značně nižší.
A bude možné v klidu vše řešit.
A má být ten pokus zřídit v Evropě islámský chalífát úspěšný nebo neúspěšný?
Z našeho hlediska
musí být neúspěšný.
Příchozí obyvatelstvo nemá právo vnucovat místnímu obyvatelstvu, jak má žít.
Ale místní obyvatelstvo
musí mít možnost, dost síly,
aby si ubránilo právo žít podle vlastních pravidel ve svém vlastním domě.
Takže Rusko v každém případě takovou pomoc těm tradičním státům poskytne.
Protože ti, co tam přišli, mají být fakticky těmi, kdo ty státy mají smést, tedy bandité,
nástroje mezinárodního terorismu,
proti kterému přece všichni bojují.
Takže Putin to navrhnul
v tom nejlepším okamžiku.
Opakuji, že je to stejné, jako kdyby v roce 1944 bylo navrženo, aby se v roce 1945 konala Jalta.
Další otázka je od Natálie.
Na televizním kanálu Rossia 24 odvysílali film Kolčakovo zlato natočený ve stylu firemního produktu BBC.
Spousta takzvaných odborníků
na dějiny ve filmu vyprávěla o tom,
jaký byl Kolčak vlastenec a jak tento ušlechtilý, naivní a důvěřivý člověk, úplný Ježíš Kristus,
bojoval za Rusko.
A jeho armáda se také nazývala lidová, stejně jako ta bolševická. – To je přece čistá lež.
A tak se jen vůlí zlého osudu ocitnul
na druhé straně bariéry než bolševici.
A jen věrolomná zrada jeho západních partnerů znemožnila dokonat hrdinský čin
tomuto prakticky světci.
Na penězích mu nezáleželo a za zlatem se honili samozřejmě bolševici.
Jak ten film okomentujete?
Absolutně odporný a ničemný film,
absolutně lživý, úplně prolhaný,
ten film je prosycený nenávistí k Rusku…
Co je důležité si uvědomit?
Že to byli bolševici,
kdo zachránil Rusko jako stát!
Vstoupili jsme do 1. světové války, i když
na to naše ekonomika absolutně nebyla připravená.
Tak půl roku jsme se
mohli udržet a pak už ne.
Vždyť nám všechno, absolutně všechno, pušky, kulomety, uniformy…
Žádnou vysoce technologickou produkci jsme
u nás neměli, letadla, dokonce i patrony…
Polovina našich patron
byla z dovozu, celá polovina!
To všechno jsme potřebovali,
abychom mohli válčit.
A naši západní partneři
jsou přece tak nezištní, že?
Ti nám přece řekli, že nám to vše dodají: „Chcete patrony? My vám je dáme,
ale pošlete své ruské vojáky sem
k nám, na naši západní frontu.“
Ať pěkně bojují za zájmy Trojdohody.
Jednou se marokánští vojáci postarali o zázrak
v bitvě na Marně a podruhé zase ruští vojáci.
A abychom… My jsme platili svými lidmi
za to, abychom mohli pokračovat v té válce.
Carské Rusko dovedlo stát do války
v katastrofálním stavu, připravovali ho na to.
Máme o tom analytickou zprávu Válka
a bolševismus jako přirozený základ Ruska.
Rusko nemělo
mít žádnou budoucnost.
V létě roku 1917, úplně stejně jako v těch
devadesátých letech všichni už měli za to,
že Rusko už fakticky neexistuje
a nikdo s tím nehne.
Vzpomínáte na to proslulé: „Není tu žádná taková síla, která by dokázala vyvést Rusko z toho…
Z té katastrofy, do které se řítí.“
Na tom sjezdu sovětů?
A Lenin povstal a řekl: „Ale je! Je tu taková strana! Je tu taková síla! Bolševici!“
A smích… „Kolik vás, bolševiků, je?
V době únorové revoluce vás nebylo ani 50 tisíc. Zato eserů je milión.
Tomu se říká síla!“
A kde byli ti eseři?
Na druhé straně barikády! V občanské válce bojovali proti bolševikům.
Všechno, co se tam říká o bolševicích je buď sprostá lež, absolutně ničím nepotvrzená.
Prostě to řeknou, zalžou a hotovo.
Nebo překrucování ve stylu,
že když Kolčak prodával zlato,
aby nakoupil zbraně, tak to bylo v pořádku.
A když bolševici prodávali zlato, aby nakoupili obráběcí stroje pro obnovu státu, tak:
„Jak si vůbec něco takového mohli dovolit? Ať to zlato pěkně vrátí!“
Bolševici za to zlato nakupovali stroje.
„To neměli dělat, to je přece hrozné.“
Takže tam ze všeho obvinili bolševiky a mohlo by to na tom skončit, kdyby nebylo jedno ale.
Co se stalo 6. července 1918?
Došlo k povstání levicových eserů.
A co se stalo potom, v září?
Bylo odhaleno spiknutí velvyslanců.
Když někdo tvrdí, že se bolševici dohodli
s někým na Západě, že zničí náš stát,
tak ať v tomto světle okomentuje alespoň tyto dvě skutečnosti!
Bolševici podnikli bezprecedentní krok
a zabránili spiknutí velvyslanců!
Nikdo si nikdy na velvyslance netroufl.
To právě velvyslanci západních států zorganizovali únorovou revoluci. Bolševici to věděli.
A když se velvyslanci pokoušeli
zničit sovětskou moc v Rusku,
tak jim to bolševici pěkně zarazili
a všechny ty spiklence odhalili.
A teď nám v tomto filmu vyprávějí, jak se zlí bolševici dohodli se zlým Západem zlikvidovat Rusko
a zabránili prý obnovit Rusko Alexandrovi
Vasiljeviči Kolčakovi, tomu „altruistovi“!
A nikomu nevadí, že byl v té době důstojníkem britského námořnictva, který přísahal věrnost britské královně?!
To se snad ani nedá…
Opravdu nevím, kam až je třeba klesnout,
abyste byli schopni splácat takový paskvil.
A přitom tento paskvil nejen natočili,
absolutně lživý, bezcharakterní…
Jak říkám, vezměte si třeba to spiknutí
velvyslanců a porovnejte s jednáním Kolčaka.
Musí vám být přece hned jasné, jak velkou lží
je tento film, vždyť je to přímo do nebe volající.
Přesto tento film dávali v televizi!
A reklamu mu nedělal jen tak ledaskdo…!
Myslím, že to velmi vypovídá o těch lidech,
co tomu filmu dělali reklamu.
Lidi, vy skutečně stojíte za Ruskem?
Nač vám byl dobrý tento historický paskvil?
Ty lži? To špinění Ruska a bolševiků?
Protože vy sami Rusko nenávidíte.
Proto také tak nenávidí tu sílu,
která Rusko zachránila, bolševiky.
A ještě jednou připomenu, že bolševici byli ve své podstatě projektem ruského generálního štábu.
A Velká říjnová socialistická revoluce byla realizací plánu důstojníků rozvědky,
Hlavní výzvědné služby ruského generálního štábu a ještě druhého řídicího centra Ústřední dělostřelecké správy.
Tato dvě řídicí centra byla jádrem
jak sovětské moci, tak i bolševické revoluce.
Jenže protože zachránili Rusko,
tak je zapotřebí je pošpinit.
Běží válka, jsme ve válce.
Když jsem vystupoval
na semináři v horách,
tak jsem tehdy ve svém rozsáhlém úvodu na téma bolševismus upozorňoval, přímo jsem upozornil,
že nyní přichází velmi ostrá doba,
kdy se bude řešit otázka historické
spravedlnosti, historické pravdy bolševismu.
A právě sem budou směřovat všechny útoky nepřátel Ruska,
protože oni nenávidí tu sílu, která Rusko zachránila
před tou katastrofou, ke které mělo dojít v roce 1917.
A tento proces sílí, rozbíhá se.
To jsou všechny ty procesy.
Otázka od Nikolaje.
Valeriji Viktoroviči, vy v každém pořadu říkáte, že znalosti znamenají moc.
Mně se ale zdá, že si lidé neuvědomují, že znalosti to nejsou jen informace z tlustých knih Koncepce,
ale z jakýchkoliv tlustých knih.
V našem státě chybí centralizovaná
propaganda osvěty,
přičemž právě zavedení všeobecného bezplatného vzdělání v jakémkoliv představitelném stupni
bylo podstatou socialistické revoluce,
která proběhla v našem státě.
Prosím, řekněte k tomu několik slov.
Už dávno je načase spustit ve společnosti diskusi
o tom, že ti mladí lidé, kteří chodí demonstrovat,
nedokážou dosáhnout konstruktivních cílů, ať už bude
u vlády kdokoliv, jestliže nebudou sami nabiti vědomostmi.
Mladí lidé, kteří vycházejí demonstrovat
do ulic, nikdy ničeho nemohou dosáhnout,
protože si vybrali princip
skákat místo toho, aby se učili.
Ale já kategoricky nesouhlasím
s tím, že jakékoliv tlusté knihy.
Mnohé knihy, které jsou tlusté, obsahují
z hlediska řízení užitečné informace,
jiné tlusté knihy mají sloužit k tomu, aby zdeformovaly lidské vnímání a chápání světa,
k zezvířečtění lidí.
Například existuje taková kniha
markýze de Sade – Justina.
To je také tlustá kniha.
Ale číst tuto knihu může jen člověk,
který se již plně zformoval
a je schopen zpracovat tyto informace,
pochopit je, aby ho nedokázaly otrávit.
Neboť informace mohou člověka otrávit a Koncepce sociální bezpečnosti proti tomu poskytuje lék!
Aby se lidé nemohli otrávit
žádnými informacemi.
Třeba si řeknete, a jaký je v tom rozdíl?
Stačí prostě číst cokoliv.
Ale jak bude potom
vypadat naše společnost?
Vždyť ty knihy píšou kvůli tomu, aby společnost řídili, buď otevřeně nebo skrytě.
Mein Kampf je také tlustá kniha.
Já považuji za velkou chybu, že s textem této knihy neseznamují školáky.
Je třeba ji zařadit do osnov a předvést dětem,
jaká se v ní skrývá nenávist, tu lidi přezírající ideologii.
A z literárního, uměleckého hlediska to není nic jiného než grafomanství.
Mein Kampf by tak okamžitě přišla
o celou tu svou svatozář.
Zatímco s cílem tuto její svatozář zachovat, tu její tajuplnost, mystičnost, tu knihu schválně zakazují.
Protože jakmile dospělí, již zformovaní lidé začnou číst tuto knihu,
tak bude okamžitě z morálního hlediska odsouzena, jednoduše ji to zničí.
Jenže oni potřebují něco jiného, ti, co ji zakazují.
Oni naopak potřebují ten nacismus propagovat, protože tam, kde chybí informace, roste bodláčí.
Proto ji zakazují a neposkytují tak protijed proti této knize, proto se objevují různá ta nacistická hnutí.
Tak ji sami vezměte a ukažte ji dětem.
Jak říkám, to byla velká
chyba sovětské propagandy,
že v osnovách výuky Velké vlastenecké války nezavedli studium knihy Mein Kampf.
Dovedete si představit, co by to udělalo
v době, kdy to všechno bylo ještě tak živé?
Kdy to bylo tak čerstvé, kdy lidi rozdírala bolest z toho, co se stalo?
Tehdy si to všechno měli přečíst.
To by mělo úplně jinou sílu. Takové očkování proti hitlerismu by vydrželo na věky.
A je možné to očkování využít i dnes, budou-li tyto informace správně podávány.
Jenže aby se to nestalo, aby se s nimi lidé
neseznamovali, je zakazují, jednoduše zakazují.
Putin už o tom mluvil, že něco zakazovat
je příznakem deb… omezenosti těch, co to dělají.
Ale je tu ještě jiný aspekt.
Lidé se to pokoušejí vykládat tak, že propaganda fašismu díky zákazu Mein Kampf zmizela.
Jenže ne, ona jen změnila svou podobu.
Pamatujete si, jak jsme bojovali proti zákonu,
který zakazoval zobrazovat svastiku?
To znamená, že nelze vyprávět, nelze ukazovat ty,
kteří zabíjeli, kteří mučili. Ty je zakázáno ukazovat.
Má to být jen jakési abstraktní zlo.
Zato když ve vší kráse předvedete všechny
ty nacistické zločiny i s tou jejich symbolikou,
tak to zanechá zcela jiný dojem.
Potom je hned jasné, kdo je nepřítel, kdo přítel,
protože máte možnost provést svou mravní volbu.
Takže to není o čtení
jakýchkoliv tlustých knih.
Musíte si osvojit vědomosti o řízení společnosti,
sami se musíte zformovat ve skutečného člověka,
sami se musíte snažit dosáhnout lidského typu struktury psychiky.
A když si osvojíte znalosti, které vám umožní zformovat si ucelenou mravnost
a dokážete, aniž by vás to poškodilo, číst jak Mein Kampf, tak i Justina, tak porozumíte tomu,
jak mají tyto knihy ničit lidskou pospolitost, jak deformují lidské vědomí.
Knihy nesmí být zakazovány. Musíte naučit lidi umět vyhodnotit jakékoliv informace.
Ale to se napřed musíte
vymezit mravně i konceptuálně.
Co je přípustné a co není.
A jak to teď u nás vypadá?
Vnucují nám tu ty západní hodnoty.
Ale tím pádem je to tak, jak to je. A tady máte prosím Mein Kampf i markýze de Sade.
Takže abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny,
musíte se sami stát konceptuálně mocní,
musíte se naučit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy společnost, stát.
A takové znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR.
Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR,
stávejte se konceptuálně mocnými,
a potom vám žádné nepřátelské informace nedokážou způsobit škodu.
Dokážete si vyhodnotit
jakékoliv informace.
Dokážete ubránit zájmy své i své rodiny.
To byla poslední otázka.
Tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit,
popřát vám všechno dobré,
mírové nebe
nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz
K dispozici je i web na výuku KSB a DVTŘ https://konceptual.eu/

Odeslat komentář