JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.05.2020

Fond konceptuálních technologií uvádí
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I.
si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 11.05.2020.
Minulý týden náš stát a celý Ruský svět slavil velký svátek 75. výročí velkého Vítězství.
Co byste k tomu řekl?
Slavilo se to nejen v Ruském světě.
Vyznamenaly se například USA, kde prohlásili, že hitlerovská říše byla poražena výlučně díky Velké Británii a USA, jakoby SSSR vůbec neexistoval.
A co je možné říci k 9. květnu?
Je to skutečně náš velký svátek,
kterým slavíme skutečnost, že naši otcové a dědové ubránili samo naše právo žít na tomto území.
Válka vůči Rusku byla vedena s neuvěřitelnou krutostí, neuvěřitelně brutálně, likvidačně, jak s cílem likvidace Ruska jako státu, tak i ruského národa!
Celého toho mnohonárodnostního ruského národa!
Když tvrdí, že bojovali proti sovětům, tak je to jen polopravda, protože ve vztahu k Rusům panovala na Západě nenávist vždycky.
Ta rusofobie tu byla vždy i bez Sovětského svazu,
a to po dobu celého posledního tisíciletí,
od doby založený Svaté říše římské.
Je to svátek se slzami v očích.
To není citát z písně, to jsou reálné pocity lidí v době tohoto svátku,
protože: Na Rusi není taková rodina,
v jejíž paměti by nežil hrdina!
A co je třeba říci? Že ten boj o devátý květen jsme v podstatě prohráli, 9. května 2020 jsme prohráli.
Já teď vysvětlím, co se stalo.
Alexandr Gradskij zpívá
takovou píseň, ve které se říká:
První poločas už jsme si prožili a stačili jsme jenom pochopit,
že nechceme-li, aby nás zatratili, tak nesmíme se sami zatratit.
Takže abychom neprohrávali bitvy, musíme pochopit na příkladu toho, k čemu došlo tohoto 9. května
a my si o tom teď promluvíme podrobně, musíme to pochopit, aby nás jiní nezatracovali, aby si uvědomovali, že tu je Rusko, Ruský svět a Rusů si vážili, musíme si vážit a nezatracovat sami sebe.
Takže co se stalo toho 9. května 2020?
Abychom to pochopili, musíme se vrátit k jednomu velice významnému prohlášení ze dne 26. dubna 2020.
A konkrétně se jedná o prohlášení generálního ředitele mezinárodní informační agentury (MIA) Rusko dnes,
zástupce generálního ředitele VGTRK Altaj,
oj promiňte, jen VGTRK – Dmitrije Kiseljova,
který prohlásil, že je nutné postavit
památník nacistickému zločinci,
kterému se podřizovaly jednotky organizace uznané Norimberským tribunálem zločinnou organizací,
podřizovaly se mu jednotky,
kozácké jednotky SS, Krasnovovi.
Takže jedna z předních osob
formujících informační pole v Rusku,
vždyť je generální ředitel MIA Rusko dnes
a zástupce generálního ředitele VGTRK.
Stát, celý státní aparát je mu podřízen.
A on prohlásil, že je nutné
postavit památník člověku,
který bojoval za to, aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv své podobě.
Asi tady v Rusku nemáme
komu stavět památníky,
abychom ho museli stavět tomu
fašistickému upírovi, tomu zmetkovi,
který zabíjel Rusy a bojoval
za likvidaci Ruska jako takového!
To jeho kozáci topili děti ve studních,
šavlemi sekali na kusy ženy a děti,
to jeho kozáci, když se chtěli předvést před svými páníčky, sekali šavlemi zajaté rudoarmějce,
před kamerou, aby se předvedli, jak umí sloužit svému německému páníčkovi.
A tomuto upírovi Kiseljov
navrhuje postavit památník.
Je jasné, že prohlášení takových osob,
dokonce i v případě, že by byl obyčejným
novinářem a nezaujímal tak vysoké funkce,
jsou podmíněna tím, že zastupuje zájmy určité klanově korporativní skupiny,
která se také postarala,
aby byl do těchto funkcí obsazen.
Je tedy nutné si uvědomovat,
že za Kiseljovem stojí klanově-korporativní
skupina se širokým zastoupením v ruské elitě.
V řídicím sboru Ruska se nachází skupina, která bojuje o to,
aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv své
podobě, aby se Rusko stalo přívěškem Západu.
Je to klanově-korporativní skupina, pro kterou je hitlerovská politika genocidy ruských lidí etalonem.
To proto chtějí postavit
památník Krasnovovi.
To je třeba si uvědomovat.
A když teď budeme mluvit o všem, co se děje
v Rusku, musíme si uvědomovat ještě jednu věc.
Probíhá válka na Donbasu
a lidé se často ptají na Minské dohody,
proč Rusko nemůže udělat tohle či tamto.
Je třeba si konečně uvědomit,
že tu neexistuje jakési abstraktní Rusko,
že tu je Rusko, které má určitý řídicí sbor, ve kterém
jsou zastoupeny různé klanově-korporativní skupiny,
a že ty mají své politické zájmy, kterých se snaží dosáhnout různými způsoby.
A proto ta klanově-korporativní
skupina, která stojí za Kiseljovem,
ta fašistická skupina stojící za Kiseljovem
a snící o památníku pro Krasnova
nemá zájem na tom, aby byla ukončena válka
na Donbasu, aby fašistický režim na Ukrajině padl.
A tak využívá veškeré jí dostupné
mechanismy, aby tam stále probíhala válka.
Doufají, že se ta válka
přenese na ruské území.
A na podporu toho fašistického režimu, té bandy banderovských upírů, kteří se zmocnili vlády v Kyjevě,
zneužívají své úřední postavení
a podporují je ruskými zdroji.
Takže co se stalo toho 26. dubna
a co zpětně získalo na významu.
Ano, jedná se o zájem
klanově-korporativní skupiny,
ale on to přece neřekl jen tak pro nic za nic.
Něco tím přece musel sledovat.
Lidé ze sovětské epochy znají takový výraz:
„Nad celým Španělskem je obloha bezmračná.“
Ti, kteří absolvovali sovětskou školu
a zajímali se o dějiny, vědí,
že touto kódovou větou vyslovenou ve španělském rádiu byl zahájen fašistický puč, státní převrat.
A právě tato kódová věta,
jen jinými slovy, zazněla 26. dubna.
Když Kiseljov ohlašoval tu svou myšlenku o potřebě postavit památník tomu fašistickému zmetkovi Krasnovovi,
tak celému světu oznámil, že v Rusku nastupuje
aktivní fáze fašistického státního převratu.
Nezačalo to najednou, ten fašistický převrat.
Pro začátek byl 3. dubna jako předkrm,
jako rozvědka bojem o stavu rossionských „elit“,
odstraněn památník Koněvovi.
A 30. dubna už v rámci úspěšně se rozvíjejícího státního převratu v Rusku
byl ustanoven památník
Vlasovcům, v Praze!
A tyto události mají bezprostřední,
přímý vztah k událostem v Rusku,
neboť Česko NENÍ SAMOSTATNÝM STÁTEM!
Přečtěte si tu práci o státu, tam se
o Československu píše dost podrobně.
Takže 26. dubna
Kiseljov ohlásil, že je třeba postavit památník Krasnovovi a dvacátého sedmého agentura Ria Novosti,
která je podřízena Kiseljovovi,
najednou informovala o tom,
že regiony začaly masově zavádět povinnost nosit ochrannou masku před koronavirem.
Žádná masovost není, ale podstatou toho prohlášení je následující:
„Státní převrat začal,
a jestliže vy, šéfové regionů
chcete získat funkce gauleiterů/zastupujících protektorů okupovaných území,
tj. chcete zůstat ve službě
zahraničního páníčka,
tak musíte prokázat svou loajalitu fašistickému spiknutí tím, že vyhlásíte povinné nošení ochranných masek.“
8. května teď zase První kanál připomenul:
„Ještě máte čas, aby se někteří z vás připojili,
ještě máte osmého
než bude den Vítězství.
My vám teď všem ukážeme, co a jak, je to
vyřešené, Putin je odepsán, ten zmizí.
Nastoupí tu (místo něj) američtí
pánové a jejich věrní služebníci.
Ti, pro něž je modlou Krasnov, ti, kteří nechtějí,
aby Rusko existovalo v jakékoliv své podobě.“
A čím je koronavirus
z hlediska řízení?
V jednom z minulých pořadů,
jsem mluvil o tom,
že člověk, který prožije takovou izolaci,
se v podstatě stává tvárným,
aby z něj mohlo být díky informačnímu tlaku vymodelováno to, co je třeba,
aby toho člověka dostali tam, kam daná klanově-korporativní skupina potřebuje.
A tento proces probíhá po celém světě. Jen se sami zamyslete, jaká to asi musí být politická síla,
aby donutila vedení všech států…
Zároveň si zachovali Focus Group/ohniskovou skupinu,
to je při experimentu potřebné, v podobě Švédska.
Turkménie a Bělorusko, to je něco jiného.
…aby donutila všechny státy se jí podřídit.
Všem budou přeformátovávat jejich vnímání a chápání světa.
A jak má toto přeformátované chápání světa
vypadat, se v plné míře projevilo 9. května 2020.
Pokoušejí se nám zformovat jinou minulost,
pokoušejí se nám vnutit myšlenku,
že ruská minulost je pochmurná, temná a pouze ten světlý Západ může Rusku přinést civilizaci.
Na základě toho nám
vnucují zcela jiné vnímání
toho největšího hrdinského činu našich dědů vykonaného za Velké vlastenecké války.
Teď už ani nemluvím o těch nově natáčených filmech, ze kterých tedy vůbec není jasné,
zač to tedy vlastně ti naši
otcové a dědové bojovali?
A všude tam prosakuje takový rozechvělý obdiv, nadšení vůči Třetí říši v těch filmech.
To jen tady v Rusku se všichni
mezi sebou nenáviděli,
všichni se vzájemně šidili, pomlouvali, snažili se vzájemně podrazit, panovala tu bezútěšnost,
prostě úplná beznaděj.
A ti naši šli a bojovali!
Je to vůbec možné?!
9. května 2020
vystoupil prezident
se svým projevem k lidem.
Potom položil květiny
k památníkům měst-hrdinů.
V podřízení u Kiseljova, toho milovníka fašisty Krasnova, se nachází VGTRK,
a na kanálu Rossia 1
to pokládání květin nedávali.
Zato tam dávali hudební
program, ve kterém…
Ten program byl promítnut i poté, kdy Vladimir Vladimirovič položil květiny k památníkům měst-hrdinů, na Rossia 24.
Takže čím byl doprovázen ten hudební program frontových písní?
Jak to vypadalo?
Ve filmové kronice tam ukazovali mírový život sovětských lidí,
a najednou se všechno začalo bořit.
Jakási „neznámá síla“, něco „neznámého“ se vrhlo
na náš stát, který začal formovat Rudou armádu.
A ta Rudá armáda začala bojovat.
Rudá armáda útočí a co následovalo?
Obrazy oběšených lidí, zavražděných dětí, zničených měst.
Rudá armáda útočí a opět je všude vidět jen zkázu.
A jen tak mimochodem tam probleskují takoví milí, fotogeničtí neznámí lidé,
a poté se lidé najednou začínají usmívat.
To znamená, že nebyly předvedeny zločiny fašistů, nebylo předvedeno,
že to oni nám způsobili všechno to utrpení,
že přinesli bolest a hoře našemu národu.
Bylo to vyobrazeno tak, jakoby to utrpení, bolest a hoře byly dílem vojáků Rudé armády!
VGTRK!!!
V jejímž čele stojí fašista Kiseljov, který požaduje, aby byl postaven památník fašistovi Krasnovovi!
Nesmíme na to zapomínat,
nezapomínejme na to!
To on formuje informační pole, to on je
odpovědný za natočení takového programu,
který pustili hned
po prezidentově projevu.
Věc bez obrazu (v myslích lidí) neexistuje.
A pokud neposkytnete obraz zla, tak nezískáte žádnou imunitu proti tomuto zlu,
nedokážete odrazit agresi, protože nevíte,
jak to zlo vypadá a co je s ním spojeno.
A v tomto programu se vynasnažili udělat to tak,
aby v něm to zlo vůbec nefigurovalo.
Byla tam vidět jen Rudá armáda a lidské utrpení,
zničený stát, oběšení lidé, zavražděné děti, ztýraní lidé.
A v čele toho kanálu stojí
fašista Kiseljov.
A co portál státních služeb.
Kdo je jeho šéfem?
O organizaci Nesmrtelný pluk on-line:
„Co musíte udělat? Vyvěsit v okně ruskou vlaku.
Státní vlajku Ruské federace je možné vyvěsit z okna nebo balkónu společně se svatojiřskou stuhou.
Ruská vlajka je naše hrdost.“
Čí je to hrdost?
Zapomněli jsme snad,
kdo pod touto vlajkou přišel ve 2. světové válce,
ve Velké vlastenecké válce do naší země?
Ano, Ruská osvobozenecká armáda a 29. granátnická divize SS (1. ruská) měly vlastní vlajky.
Ale jaká státní vlajka je sjednocovala?
Proč byla zvolena právě tato vlajka?
Když plánují zmocnit se nějakého státu, tak velmi dobře vědí,
že udržet se v tom státě budou moci pouze za pomoci kolaborantů.
Je tedy zapotřebí vytvořit
nějakou loutkovou vládu.
Když se Japonsko zmocnilo části Číny,
tak založilo stát Mandžukuo
a německá Třetí říše
zase například Slovensko.
A teď mi odpovězte na otázku, jak je možné, že Slovensko, Slovinsko
že fašističtí zmetci, na Slovensku od roku 1939 do roku 1945 a ti fašističtí zmetci,
kteří ve válce bojovali v řadách Třetí říše proti Rusku, měli jednu a tu samou vlajku?
Jednu a tu samou vlajku!
Aby si s tím nemuseli dělat hlavu.
Mimochodem o těch vlajkách jsem dost podrobně mluvil před několika lety.
To pod touto vlajkou zabíjeli naše otce a děti,
naše otce a dědy! To pod touto vlajkou zabíjeli děti!
Popravovali lidi!
To pod touto vlajkou!
A jestliže někdo jde s touto vlajkou v tom dni,
který je všem ruským lidem svatý, devátého května,
tak si musí uvědomovat, že to není státní vlajka, ale vlasovský hadr!!!
Musí si uvědomovat, že jestliže
nese tento vlasovský hadr,
tak vyjadřuje svou solidárnost s těmi,
kteří zabíjeli naše otce a dědy!
Ospravedlňuje tak jejich zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, celou tu genocidu, všechnu tu hrůzu!!!
Všechny ty děti utopené ve studních!!!
Ten, kdo 9. května mává touto vlajkou,
je s banderovci, s vlasovci, s krasnovci!
Sám se tak staví do jejich řad!!!
A když mávajíce touto vlajkou zpívají o dni Vítězství, tak čí vítězství mají na mysli?!
Naši otcové a dědové vyhráli pod rudou vlajkou!!! Pod rudou vlajkou!!!
Ne pod tou trikolórou, která v té válce byla
symbolem zastřešujícím všechny ty zločiny zmetků,
kteří zapomněli, že mají svůj stát, svou vlast,
kteří se rozhodli sloužit zahraničnímu páníčkovi.
Probíhá přeformátování našeho vědomí!
A využívají teď to, že lidé jsou
zavřeni doma, jsou tvárnější
a je možné jim cokoliv vštěpovat,
vkládat do myslí cokoliv.
Rudá vlajka je vlajkou Vítězství!!!
Trikolóra je vlajkou zrádců!!!
Snaží se nám vštípit kult zrádců.
Snaží se nás přesvědčit, že jsme neměli žádnou světlou minulost,
že je pochybné to, zač bojovali
naši otcové a dědové.
I to jak bojovali!
Vnucují nám myšlenky, že jsme byli zavaleni padlými, že jsme neuměli bojovat.
Podle vojenských ztrát jsme přišli o méně lidí, než o kolik v bojových střetech přišla Třetí říše a její satelity.
Jenže v našich celkových ztrátách se odráží jiný aspekt, ta likvidace civilního obyvatelstva!
Protože ta válka byla vedena s cílem naší celkové likvidace!
Celkové likvidace Ruska a ruského obyvatelstva!!!
A především se o to snažili právě ti,
kteří šli sloužit zahraničnímu páníčkovi.
Ti, kteří sloužili pod touto trikolórou!
Ta lež, že naši vojáci umírali ve velkém,
je absolutně scestná, absolutně.
Stačí se podívat na čísla.
Když vezmeme maximální počet obyvatel SSSR, v té horní hranici to bylo 195 miliónů.
Je to vysoké číslo,
ale spokojíme se s ním.
A také musíme mít představu, kolik obyvatelstva měl subjekt, státní subjekt Třetí říše,
jaký ten měl lidský
a ekonomický potenciál?
400 miliónů!!!
400 miliónů!!!
Mnozí řeknou: „Tak to přece nebylo, součástí
Třetí říše bylo 240 miliónů obyvatel a tak dále…“
Ano? A kam započítáme potenciál Turecka – 17, téměř 18 miliónů obyvatel?
Bez chromové rudy by nebylo
možné vyrábět německé tanky,
bez dodávek potravin by Třetí říše neměla dost potravin, které potřebovala.
Kam započítáme 25 miliónů
španělských obyvatel?
A přes Španělsko mimochodem probíhaly
dodávky wolframu a dalších vzácných rud,
a to nejen ze Španělska,
ale také z jihoamerických států.
A dokonce i z USA, odkud byla například dodávána nákladní auta.
A jak byly ty dodávky organizované?
Přes Švýcarsko!
Kde je Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS),
která zajišťovala fungování těchto dodávek.
Švýcarská národní banka přímo
spolupracovala s Třetí říší.
To znamená, že švýcarská ekonomika plně podporovala ekonomiku Třetí říše.
A kam započítáme Švédsko, které dodávalo železnou rudu? A co švédská ložiska?
A mnoho dalšího!
Ten ekonomický potenciál Třetí říše
se opíral o čtyři sta miliónů!
A my jsme nestihli ani okem mrknout
a za léto roku 1941 jsme (na obsazeném území) přišli o potenciál ve výši 70 miliónů obyvatel.
70 miliónů obyvatel!!! Zbylo nám 120.
Tak jakými mrtvolami chcete
koho zavalit?
Takto se nedá bojovat z pozice přesily,
ale jen svou dovedností!
Vždyť kromě toho, že byla
naším nepřítelem Třetí říše,
mělo Německo spojence
v neválčícím Turecku,
které muselo být blokováno dost velkým vojenským uskupením,
a navíc jsme měli plnohodnotnou,
plnohodnotnou dálněvýchodní frontu!
Která byla otevřena v roce 1938 bitvou u jezera
Chasan, potom následovaly boje u řeky Chalchyn.
Od roku 1938 jsme byli nuceni udržovat v plné bojové pohotovosti dálněvýchodní frontu proti Japonsku.
Tam musela být vojska,
u Turecka musela být vojska.
A jak jsme měli bojovat?
A po tom všem nám
vyprávějí o horách mrtvol?!!!
Stačí se banálně podívat, jaký byl kde lidský potenciál! Co jsme asi tak mohli dělat?
Museli jsme udržet v chodu ekonomiku.
Neměli jsme možnost využívat externí výrobu
jako Německo v podobě Švédska, Španělska, Švýcarska.
Museli jsme si to všechno vyrobit sami!
Lend Lease Act? Na základě toho dodávali jak nám, tak i Třetí říši.
A také jsme díky němu nedostávali všechno, co bychom potřebovali
a velmi dobře jsme si uvědomovali to,
co svého času řekl Jedrichin Vandam:
„Horší než nepřátelství
s Anglosasy je jen přátelství s nimi.“
S takovými „spojenci“ žádné nepřátele ani
nepotřebujete. Ale Stalinovi se povedlo je převézt.
A k čemu se už tenkrát připravovali?
K tomu, aby hned po skončení války s Německem, s Třetí říší
okamžitě zahájili válku proti SSSR.
Z jejich hlediska k té spolupráci
se Sovětským svazem došlo nečekaně.
Ta válka byla ve skutečnosti od začátku plánovaná proti SSSR, měla vést k jeho totální likvidaci.
A když se někdo diví, proč,
když Německo už leželo v troskách
a bylo jasné, že když ne dnes,
tak zítra bude dobyto,
se hitlerovští pohlaváři dohadovali,
kdo bude stát v čele Německa,
tak si neuvědomují tu jednoduchou věc,
že se drali o funkce
ve vedení budoucího Německa,
které se mělo stát součástí západní „demokratické“ koalice,
a potom už společně s Velkou Británií a USA jako se svými spojenci bojovat proti SSSR.
Takže to nebyli žádní hlupáci,
když si mezi sebou dělili funkce
a bojovali o to, kdo stane
v čele Německa po Hitlerovi.
Reálně nám hrozilo, že budeme muset bojovat se všemi těmi takzvanými západními „demokraciemi“,
neboť cílem 2. světové války
byla totální likvidace Ruska.
Stalin si to uvědomoval.
Chápali to i ti ruští generálové, kteří stáli
za Velkou říjnovou socialistickou revolucí,
a kteří již v roce 1916 požadovali, aby car uzavřel separátní mír s Německem
a nechal ho bojovat
s Velkou Británií, USA a Francií.
USA tenkrát tedy ještě
do té války nevstoupily.
Aby Rusko získalo čas. A na co?
Na provedení industrializace, abychom
se připravili na druhou etapu té světové války.
Jinak by to znamenalo konec Ruska.
Ale carovi to bylo ukradené, on se potřeboval zavděčit svým anglosaským přítelíčkům.
O svůj stát nejevil zájem.
A ti jeho anglosaští příbuzní se mu odvděčili tím, že ho přikázali zlikvidovat.
A revolucionáři, kteří byli pod jejich
kontrolou, se o tu popravu postarali.
Takže v průběhu toho 9. května s využitím toho, že si lidé připomínají své hrdiny,
připomínají tu cenu, kterou jsme zaplatili
za toto vítězství, ti fašističtí hajzlíci,
kteří se usadili pod křídlem u Kiseljova,
toho ctitele fašisty Krasnova a Hitlera,
protože jestliže ctíte Krasnova,
nemůžete nectít Hitlera.
Krasnov sloužil jemu,
aby zničil Rusko.
Tito lidé provedli
ideologickou diverzi.
Začali překrucovat samotné povědomí
o účasti Ruska ve Velké vlastenecké válce,
účast Sovětského svazu, národů
Sovětského svazu – Ruska v této válce.
A co na to naši „patrioté“?
Soudě podle veřejné televize…
A já tedy nevím jaké veřejnosti, a přesněji jaké společnosti ta televize slouží.
Když tam vykládají: „Na Západě byli moudří (a to 9. května!),
tam si svých lidí vážili, a proto se Eisenhower nepustil do dobývání Berlína.
Zatímco ten ctižádostivý Žukov
v tom viděl svoji šanci.
Tomu lidí líto nebylo, jen aby se sám proslavil,
a vztyčil tu podivnou rudou vlajku nad Reichstagem.
A k čemu nám to bylo?“ No a tohle vykládali
9. května 2020 ve veřejné televizi!
OTR, ano.
Kam byste to nepřepnuli, všude uvidíte dokumentární filmy překrucující ruské dějiny, dějiny SSSR.
O těch nových uměleckých počinech vůbec nemluvě, to je prostě hrůza.
A točí to za státní peníze!
My víme, jaký „stát“ jim to zaplatil,
jaké klanově-korporativní skupiny mají
zájem na tom, aby se točily takové filmy.
Stejné klanově-korporativní skupiny, které chtějí stavět památník Krasnovovi, protože ti o žádné Rusko nestojí.
Ale máme tu přece i „vlastenecké“ kanály.
No, například kanál Hvězda.
A co se dělo tam? To, co se děje v celé společnosti.
Natočili celkem dost dokumentárních filmů.
Mimochodem tento rok se natočilo
velmi mnoho dokumentárních filmů.
A co pochopení procesů? V jednom takovém filmu tam na konci ukazují, jak se formují zrádci.
„Starouši Kovpaku, napověz,
co se to děje? My to nechápeme.“
A s touto svojí nevědomostí autoři točili ty filmy,
mluví tam v nich o věcech, které nechápou.
A co blogeři? Ti vlastenečtí?
Je tu jeden takový bloger, který vyprávěl o svých dvou dědečcích, kteří bojovali ve Velké vlastenecké válce.
Všechno se zdá být vlastenecké,
o tom, jak bojovali o Prahu.
Ale vždyť v podstatě on sám bojuje o to, aby byla vymazána paměť o jeho vlastních předcích.
Protože neexistuje věc bez obrazu
a on ten obraz zla neposkytuje.
On zaretušoval všechno,
co se jen dalo,
aby tam nezůstaly žádné vazby
a nebylo vidět, jak to zlo vypadá.
Všechnu nacistickou symboliku zakryl.
Sedí tam Němci a jeden má zaretušovaná záda, protože na nich měl hákový kříž.
Prostě takové skupinové foto,
co je na tom? A se vším je to tak.
Neexistuje obraz zla,
proti kterému ti lidé bojovali.
A potom se škrábe na hlavě a diví se: „Ať mi někdo napoví, co se to děje a proč prohráváme studenou válku?“
Prohráváme ji právě proto,
že nechápeme procesy řízení.
Proto prohráváme, že hrajeme podle pravidel těch, kteří nám je vnucují.
Nemluvíme o tom, jak to zlo vypadá, a když neuvidíme, jak to zlo vypadá, tak jak ho budeme rozeznávat?
Jak proti němu
budeme moci bojovat?
Cožpak je to tak těžké pochopit?
Všichni musí pochopit,
že zatímco v obyčejné válce vyhrává ten,
kdo obrazně řečeno lépe ovládá svou zbraň,
tak v informační válce vítězí ten, kdo má lepší
a mocnější informace a lépe je umí využít.
Dokonce i v obyčejné, horké válce
musíte pracovat s informacemi
a ideologická propagandistická
oddělení byla ve všech armádách.
Ale v obyčejné válce máte zbraně,
sovětský tank x německý tank,
sovětskou pušku x německou pušku a tak dále.
Ale samy o sobě ty zbraně nic neznamenají, musíte je navíc umět ovládat.
Stejné je to ve studené válce,
té informační.
Pokud neumíte využívat informační
zbraně, tak nikdy nezvítězíte.
Kdy se konalo v listopadu roku 1995 to parlamentní slyšení?
28. listopadu 1995 se konalo parlamentní slyšení, na kterém bylo uznáno,
že Koncepce sociální bezpečnosti
je tou informační zbraní,
která může odrazit informační agresi
protivníka a uštědřit mu zdrcující úder,
drtivé ztráty.
Už v roce 1995! A výsledek?
Došlo to těm „vlastencům“?
Začali si osvojovat metodologii
práce s informacemi?
Ale když oni sami,
možná i navzdory svému přání,
bojují proti paměti svých dědů,
tak ať se potom neškrábou na hlavě:
„Ať nám někdo napoví,
co máme dělat?“
Už v roce 1995 jim ukázali to řešení
na parlamentním slyšení Státní dumy.
Už od roku 1995 jsou práce Koncepce
sociální bezpečnosti všem přístupné.
Osvojujte si tyto nové
znalosti a budete vítězit.
Ale ne: „Starouši Kovpaku, napověz!“
nebo „Kdyby nám někdo napověděl!“
Naši předci přece nejen
ctili zkušenosti svých předků.
Čím se navíc vyznačoval
Sovětský svaz?
Velice aktivně vypracovávali
nové metody, ve všem:
v řízení státu, ve vedení boje, v organizaci výrobního procesu, ve všem.
Já nemluvím o tom, aby lidé sami začali pracovat
na materiálech Koncepce sociální bezpečnosti,
ale je tak těžké využít to,
co už je k dispozici?
Abychom neprohrávali v této válce?
Aby nebyly takové odporné programy,
jaké promítli po prezidentově vystoupení?
Aby nebyly takové filmy!
A když už sami nebojujete, tak alespoň braňte paměť svých dědů.
Když budete ukazovat zlo takovým, jakým je, budete mluvit pravdu o minulosti, tak si tím zajistíte i budoucnost.
Jestliže to budete skrývat…
To byl také účel toho zákona, který zakazoval jakékoliv ukazování nacistické symboliky,
aby vymizel ten obraz zla.
A teď už asi chápeme, kdo to realizoval.
Vždyť se tak úplně odkopali.
Oni teď potřebují co nejvíce naštvat lidi
zavedením toho režimu s ochrannými maskami,
zaváděním absolutně debilních požadavků.
Neboť naše obyvatelstvo je dost na výši, vzdělané,
a ať už je to jakkoliv, máme tu stále dost lékařů,
kteří jsou schopni odborně
posoudit to, co se děje.
Je tu dost lidí,
kteří se vyznají v řízení.
Co je jejich úkolem?
Kiseljova and Company?
Naštvat lidi, proto také naznačili, že kdo ještě není součástí spiknutí na svržení Putina,
ať se do toho pustí.
A okamžitě se projevili: „Já zavádím režim ochranných masek!“ „Já také…“
Ti, co zavedli ten režim ochranných masek…
Někde je to do určité míry odůvodněno.
V některých směrech
je to odůvodněné.
Zdůrazňuji, že někde je to odůvodněné:
v Moskvě, Petrohradu/Leningradu.
Ale když někdo zavede režim ochranných masek
například v Barnaulu, tak tím ten člověk přímo prohlašuje:
„Já chci být zastupujícím protektorem!
A zájmy Ruska pro mne nic neznamenají.“
To znamená jen jedno.
Oni tím sledují jen jeden cíl:
maximálně naštvat lidi,
dostat je do ulic na majdan.
A potom nás čeká stejné
štěstí jako na Ukrajině:
občanská válka a Rusko se promění
v surovinový přívěšek Západu.
Stejně jako tomu bylo v devadesátých letech.
To je to, oč se snaží Kiseljov and Company.
To v takových podmínkách musí přežívat ruský stát.
A teď si pomyslete, jak by mohl v těchto podmínkách,
reálně a do jaké míry pomoci Donbasu.
Nakolik je to možné, mu Rusko pomáhá,
ale více než je to reálně v jeho silách, to nejde.
Ta agrese probíhá ze všech stran.
Pokus o státní převrat
je ve své aktivní fázi.
Počítají s tím, že koncem května ho dokončí a odstraní Putina.
Tak taková je tu situace.
A tím klíčovým článkem
byl právě ten devátý květen.
Čím více lidí by vzalo ty trikolóry,
tím úspěšnější by byl státní převrat.
Ale naštěstí více lidí
pozvedalo rudé vlajky.
A nesmíme si myslet,
že ta válka s pamětí o roli SSSR ve 2. světové válce probíhá pouze uvnitř Ruska.
Ano, máme tu podpindosníky, fašistickou chátru typu Kiseljova, kteří dělají všechno pro to,
aby z naší paměti vymazali hrdinský čin našich otců a dědů. Dělají pro to všechno možné.
Ale jsou to jen podpindosníci.
A co dělají pindosové?
Americká státní elita?
Co ti dělají? Oni jsou
teď ve světě těmi hlavními šéfy.
Přítomnost stovek amerických vojenských základen jim umožňuje parazitovat na státech a národech
a oni se této své moci vzdát nechtějí.
A chtějí snad globalisté,
kteří řídí celý svět,
aby se z Ruska stal jejich plnohodnotný partner v globálním řízení? Nechtějí.
V důsledku výsledků 2. světové války a činnosti SSSR pod vedením Josifa Vissarionoviče Stalina
došlo k tomu, že bylo přeformátováno
celé státní uspořádání světa.
Objevil se blok států socialistického tábora.
Rusko/Sovětský svaz se stal plnoprávným
a vzhledem ke své autoritě ve světě prakticky jednotným subjektem globálního řízení.
Všichni si velmi dobře uvědomovali, dokonce i v USA a ve Velké Británii,
že v roce 1945, i se všemi výhradami
si uvědomovali, že právě jen Sovětský svaz
dokázal hrdinně porazit
Třetí říši a militaristické Japonsko.
A tímto svým úspěchem fakticky dokázal,
že plán globálního prediktoru na přestavbu světa stál na hraně krachu.
Oni se sto let připravovali na to, aby zrealizovali tu světovou válku 20. století a přeformátovali svět,
jenže výsledek toho všeho
byl pro ně neočekávaný.
Stalo se to, že Sovětský Svaz/Rusko se stal globálním subjektem řízení.
Subjektem řízení globální úrovně.
A to se samozřejmě globalistům
nelíbilo, ani americké státní elitě.
Proto v tomto ohledu mezi nimi nyní panuje absolutní
jednota, kterou sdílejí i ostatní západní „elity“,
jednota v tom, že nesmí připustit, aby se Rusko vrátilo na úroveň subjektu globálního řízení.
A tak Trump, když mluvil o 75. výročí porážky fašistického Německa,
prohlásil, že Třetí říši
porazily Velká Británie a USA.
Žádné Rusko, žádný Sovětský
svaz v tom nefiguroval.
A co se stalo hned vzápětí?
Stalo se to, že Facebook začal odstraňovat fotografie vlajky Vítězství
ze svých stránek motivujíce to tím,
že se jedná o propagandu terorismu.
Velice zajímavá situace,
potom řekli, že se jednalo o selhání.
Jak může dojít k takovému selhání, aby vlajka Vítězství, ta největší událost 20. století,
největší symbol 20. století,
dá se říci jediný symbol 20. století, najednou začal být díky tomuto selhání automaticky odstraňován?
Jak ten stroj nastavili, tak to mazal.
Jen si povšimněte té zkoordinovanosti.
Ve světě odstraňují z paměti rudou vlajku a tady
v Rusku se všemi silami lidem vnucuje,
že 2. světovou válku, Velkou vlasteneckou válku
si máme asociovat pouze s tím vlasovským hadrem,
který se v důsledku zrady
stal státní vlajkou Ruské federace.
A tou státní vlajkou zůstane, dokud ho nenahradíme ve všech případech, kromě 9. května!!!
9. května trikolóra nesmí, jednoduše nemůže být
s ohledem na faktickou skutečnost státní vlajkou!
Jinak proti komu a zač jsme vůbec bojovali?
Za co bojovali naši otcové a dědové?
Proti něčemu beztvářnému?
Oni přece šli do útoku pod touto vlajkou!
To jsou všechno články jednoho řetězce.
Je to válka vedená proti Rusku.
Válka s cílem, aby Rusko
neexistovalo v žádné své podobě.
A na tom mají zájem jak globalisté,
tak i státní elita, americká státní elita,
a také podpindosníci uvnitř Ruska.
Fašista Kiseljov je toho příkladem.
A jen se podívejte, dál moderuje, nic se nestalo, steklo to po něm jako voda po husím peří.
Prokuraturo, halóóó…
Asi tam spí.
Nevidí tu propagandu fašismu.
Ale potom zase bude mít ty své vidiny
a odnesou to ruští vlastenci.
Tak taková je to situace, o tom by se dalo mluvit velice dlouho.
V souvislosti s tím tu je
ještě jedna taková věc.
Chtěl bych zaštítit Německo,
a to v následujícím smyslu.
Slyšeli jsme prohlášení…
Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil,
že pouze Německo je tím jediným viníkem,
který rozpoutal 2. světovou válku.
A v tomto bych mu chtěl oponovat.
Jak říkal Stalin: „Hitlerové přicházejí a odcházejí
a Německo, německý národ zůstává.“
Já s Heikem Maasem nesouhlasím v tom, že Německo bylo tím jediným viníkem rozpoutání 2. světové války.
Aby se v Německu Hitler
mohl dostat k moci,
byla provedena rozsáhlá zvláštní operace,
byly do toho vloženy ohromné peníze…
Aby si mohla Výmarská republika držet útočné oddíly (SA), šít jim uniformy, pořádat sjezdy,
vozit je sem a tam, živit,
muselo to stát ohromné peníze.
A z Hitlera udělali modlu, přivedli
ho k moci, potom mu zajistili
rozvoj vojensko-ekonomického potenciálu
a dali mu k dispozici veškerý potenciál Evropy,
který, znovu opakuji, čítal 400 miliónů obyvatel a šlo o vyspělý potenciál.
Kolik například lidí v Turecku pracovalo v dolech,
ve zpracovatelském průmyslu, v dopravě?
Všechno dovezli už hotové.
Nalovili ryby a tak dále.
Tohle všechno měl zajištěno.
A proč Heiko Maas prohlásil, že jen Německo je
za to odpovědné, za rozpoutání 2. světové války?
Německo je okupované, v Německu je stále přítomna americká okupační armáda.
To Sovětský svaz stáhnul z NDR svou armádu,
která tam byla na podporu, nebyla okupační.
Jediný německý stát, který se po 2. světové válce zformoval, nebylo NSR ale NDR.
Tam byli lidé skutečně svobodní a uváděli tam do života svůj sen o národním státu.
A Sovětský svaz na ně v ničem netlačil.
Problém byl jen v tom, že vedení NDR nepochopilo, včas nerozpoznalo,
že v Sovětském svazu se k moci dostali trockisté,
kteří snili o tom, aby Sovětský svaz potopili.
Oni přece nezradili jen Německo, zradili
i samotný SSSR, celý Sovětský svaz,
všechny jeho národy, všechny národy Ruska.
Takže když někdo říká, že jsme zradili NDR,
tak to tak není. My jsme nikoho nezradili.
My sami jsme úplně stejně byli zrazeni tím partajním sovětským vedením,
které se po roce 1967 dostalo k moci.
A jejich cesta k moci jim trvala
od roku 1953 do roku 1967.
NDR, to je záruka budoucnosti celého Německa, to byl skutečný národní německý stát.
A ta skutečnost, že se stal součástí NSR,
je zárukou toho, že se německý národní stát obrodí.
Ale obrodí se na základě těch principů, které si udržel německý národ právě jen v NDR, ne v NSR,
která byla vždy pod kontrolou
a je i nadále okupovaná.
Máme tu mimochodem otázku k možné obnově socialistického tábora.
Ta otázka je ze Slovenska.
Valeriji Viktorovič, jaká je šance, že se můj stát,
Slovensko a další bývalé socialistické státy
ve střední a východní Evropě opět ocitnou
pod ochranným křídlem Ruské federace?
Mně se nelíbí, když Západ
zneužívá tyto státy.
V rámci Evropské unie nejsme
nic jiného než kolonie
a v těchto podmínkách se nikdy
nebudeme moci normálně rozvíjet.
A zvláště v bývalé Jugoslávii by si lidé zasloužili mír,
který by získali jako nový ruský federální okruh.
Když se v Sovětském svazu
k moci dostali trockisté,
tak se stát zhroutil a byl vydán
jako kolonie do užívání Západu.
Všechny „rossionské“ oligarchy
jmenovali ve Washingtonu.
A z tohoto stavu je velice těžké vrátit si (plnou) státní suverenitu
a vést nezávislou vnější, vnitřní
a globální politiku.
S tou globální je to trochu snadnější,
což využívá Putin, vede
nezávislou globální politiku
a řeší díky tomu otázky
vnitřní a vnější politiky.
Je to velice těžké.
Proto je třeba si uvědomit, že jestliže někdo chce, aby jeho stát měl budoucnost,
světlou budoucnost,
tak na tom musí pracovat.
Nemůže to být tak, že já sám dělat nic nebudu, a někdo přijde a postará se o mne.
Tak zaprvé, takto to nikdy nefunguje,
a dokonce i když…
Sovětský svaz vydržoval prakticky
všechny státy socialistického tábora,
vydržoval je a zajišťoval jim velmi mnoho kompetencí na úkor SSSR.
Kvůli tomu byla životní úroveň sovětského obyvatelstva několikanásobně nižší
než ve státech socialistického tábora,
například v Polsku, NDR, Maďarsku.
Byla tu nižší životní úroveň, ale zajišťovali jsme tak těmto státům suverenitu.
Rusko už to nikdy víc
dělat nebude, neudělá to.
Postarali se o to trockisté, aby tak vyčerpali
zdroje SSSR/Ruska, aby ho dokázali rozložit.
A mimochodem, čím více jsme toho
pro státy socialistického tábora dělali,
tím více v těchto státech byly podněcovány protisovětské nálady, protiruské nálady.
Už to tak nebude.
Stejně jako v Rusku všechny národy žijí
v jediné mnohonárodnostní rodině,
tak i všechny ostatní země a národy mohou očekávat jen to samé,
stejné štěstí pro všechny,
ale stejně tak i hoře.
Jaké si to sami uděláme,
takové to budeme mít.
Když vstoupíte do Ruského světa, bude to pro vás zárukou, že si zachováte svou národní kulturní identitu,
svou státnost.
A pokud do něj nevstoupíte, tak musíte počítat se západním tavicím kotlem, Západ nic jiného nenabízí.
Já jsem právě popisoval, v jak těžké,
složité situaci se Rusko nachází.
Ale vždyť všichni, kteří chtějí
pro své národy lepší budoucnost,
mohou pomoci, aby se ten fašistický
převrat v Rusku neodehrál.
V mnohém to závisí
na obyvatelích Slovenska a Česka,
na jejich postoji k dění okolo památníků Koněvovi a vlasovcům.
Veřejné mínění
znamená velice mnoho!
Mimochodem Zeman prohlásil, že to odstranění
památníku Koněvovi byla jakási soukromá iniciativa
že s tím stát nemá nic společného.
Na co tak zareagoval?
Zareagoval na to, že to začíná vypadat na selhání
realizace toho plánu dosáhnout státního převratu,
že ti fašisté, jejichž hlásnou troubou se stal
Kiseljov, nedokážou zrealizovat státní převrat.
A co to znamená? To znamená, že se otevřou kádrové výtahy pro vlastence.
Ty fašistické zmetky bude nutné v každém případě odstraňovat, nic jiného nezbývá,
protože oni sami vytvořili tu situaci,
kdy už je možná jen taková varianta.
A zda ta jejich čistka proběhne na principu roku 1937, nebo měkce, to už je otázkou.
To je taktika.
Každý obyvatel, každý člověk
na planetě Zemi má možnost
buď napomáhat tomu
fašistickému převratu, nebo mu čelit.
V závislosti na tom
jaký proces podporuje.
A tím zároveň řeší otázku formování Ruska jako centra koncentrace řízení.
Potom bude Rusko moci svým deštníkem zakrýt všechny malé státy,
vlastně i ty velké, které budou
mít zájem vstoupit.
Jestliže si Francouzi budou přát zachovat svou kulturní identitu, vrátit se k tomu, že v rodině je máma a táta,
že francouzština je jejich historickým jazykem, žádný problém, jen račte prosím.
Proč ne? Francouzský federální okruh.
Vždyť co je nyní v plánu?
Pro západní Evropu je to…
…evropský islámský chalífát,
a pro východní Evropu, pro státy východní Evropy je to obrození Rakouska-Uherska.
Visegrádská čtyřka má být jádrem obrození Rakouska-Uherska.
Z celé té Visegrádské čtyřky je jen Maďarsko historickým státem.
Všechny ostatní mohou existovat buď pod křídlem většího státu,
například mnohonárodnostního Rakouska-Uherska,
nebo nebudou existovat vůbec.
Polsko je absolutně projektově
zkonstruovaný stát.
Poté, kdy v 17. století vtrhlo do Ruska, přišlo o svou perspektivu stát se centrem sjednocení slovanských zemí.
A po přerozdělení v 18. století přišlo
o perspektivu stát se skutečným státem.
Proto všechny ty obnovy Polska byly jen projektově konstrukčními akcemi určovanými globální politikou.
Stalin se pokoušel obrodit Polsko jako stát, ale oni to nepochopili a rozhodli se raději existovat bez státnosti…
Každý šlechtic má přece právo na „rokosz“.
Křikne: „To nedovolím!“ a stát…
Jenže to potom už není žádný stát.
Takže Maďarsko je jediným historickým státem a co nyní podniká?
Zveřejnili mapu, kde jsou sousední území v sestavě Maďarska. A proč to Maďarsko dělá?
Protože reálně probíhá obnova
Rakouska-Uherska.
Až se Visegrádská čtyřka upevní a začne se svým rozšiřováním od moře k moři,
od Baltského moře až k Černému moři začleňujíce
do sebe všechny státy východní Evropy,
tak v té době, tedy přesněji do tohoto procesu se zařadí proces vstupu Rakouska do tohoto mezistátního svazku.
Jde o dva subjekty vyznačující se dvěma důležitými osobitostmi.
Je to Habsburská knihovna ve Vídni
a židovské okultní centrum v Praze.
To proto se obnovuje Rakousko-Uhersko,
s tímto výhledem pracuje…
…Visegrádská čtyřka.
Maďarsko, které jako historicky zformovaný stát chápe tuto perspektivu,
které má potřebný soubor kompetencí,
aby existovalo jako historicky zformovaný stát,
se snaží zajistit si výhledově v tomto
novém Rakousku-Uhersku přednější místo.
Neboť právě přes Maďarsko
probíhá ta obnova Rakouska-Uherska.
Pokouší se udělat z toho budoucího svazu Uhersko-Rakousko.
Takže to není náhoda,
že Maďarsko podniká takové řídicí kroky s ohledem
na ty územní nároky vůči svým sousedům.
Prostě si tak nárokuje líderství
v těch sjednocovacích procesech.
Ty kroky jsou objektivně podmíněné. Ale jedná se o proces, který vedou globalisté.
Další otázka. Valeriji Viktoroviči,
to, že se centrum koncentrace řízení přesouvá do Číny a Íránu, již mnozí pochopili.
A co bude s centrální bankovní
buňkou v podobě Švýcarska?
Zůstane stejně jako
dřív klidným přístavem?
Tak zaprvé Švýcarsko není žádná bankovní buňka, ale dá-li se to tak říci, je to centrum zajišťující finanční operace,
zajišťující výměnu zboží ve velice
důležitém sektoru globální ekonomiky.
Opakuji, že v době 2. světové války byly přes
Švýcarsko zajišťovány všechny finanční operace
za dodávky různého deficitního zboží určeného
pro Německo z Jižní Ameriky, nebo z USA.
Jen si to představte. Oni přece nemohli obchodovat přímo.
To všechno probíhalo přes Švýcarsko,
přes Banku pro mezinárodní vypořádání (BIS)
a přes Švýcarskou národní banku.
Švýcarsko je tedy tím centrem zajišťujícím finanční operace v určitém segmentu ekonomiky.
Přenos centra koncentrace
řízení do Číny neznamená,
že by ty procesy řízení v Evropě měly být ponechány napospas osudu.
Má být vytvořen
evropský islámský chalífát.
Cožpak ten nebude potřebovat centrum finančních operací? Bude.
A tady se znovu dostáváme k té Visegrádské čtyřce a obnově Rakouska-Uherska.
Začlenění Švýcarska by v tomto svazu
v první řadě posílilo Rakousko,
to proto si Maďarsko přeje posílit
svou roli v budoucím svazu.
Takže toto budoucí Rakousko-Uhersko zajistí, že Švýcarsko zůstane ve svém stávajícím kulturním paradigmatu,
v tom evropském
a zároveň bude stejně jako dřív pracovat
na zajišťování fungování ekonomiky v tomto bloku,
v tom evropském, v plném rozsahu.
A zároveň bude udržovat vazbu na globální politiku, na globální ekonomická centra.
To znamená, že se úroveň švýcarského centra poněkud sníží, už nebude tak globální, ale změní se v regionální.
Globální centrum je teď
formováno na základě Hongkongu.
Otázka od Olega.
Valeriji Viktoroviči, v poslání federálnímu
shromáždění 15. ledna tohoto roku, Putin řekl:
„Suverenita našeho národa
musí být bezvýhradná.“
Vysvětlete prosím, co tím chtěl prezident říci.
My víme, že existuje suverenita státní.
Čím se národní suverenita
liší od té státní?
Je v tom rozdíl? Může národ v suverénním státě nemít sám žádnou suverenitu?
A jakou suverenitu měl německý národ v době trvání Třetí říše?
Cožpak tenkrát německý národ pracoval
na své budoucnosti a na rozvoji své kultury?
Nebo byl nástrojem svou prací
naplňující cizí vůli?
Dokonce ani stát Třetí říše
nebyl plně suverénní.
Ani stát, který organizoval činnost obyvatelstva v těch záležitostech,
které si lidé nedokázali zajistit
samostatně buď vůbec nebo dobře,
dokonce ani takový stát neměl suverenitu.
A když takový stát překrucoval pravověrnost a lidem vnucoval nepravověrnost, fašismus,
tak pracoval na tom, aby ti lidé
neměli vůbec žádnou suverenitu.
Když Putin mluvil o tom, že národ musí mít právo na svou suverenitu,
tak vycházel z toho, že se státy musí
rozvíjet na základě své národní tradice,
na základě své národní kultury.
Pouze tehdy bude národ plně suverénní a vybuduje národní stát orientovaný na zájmy lidí
a ne stát, který bude nástrojem realizace zájmů nadnárodního řízení,
který bude dusit obyvatelstvo
žijící na jeho území
a využívat toto obyvatelstvo
jako zdrojovou základnu pro to,
aby realizoval řízení a fungoval
v zájmu nadnárodního řízení.
Ale podrobněji jsou tyto věci
probrány v práci Stát.
Můžete si to přečíst
na webu nebo v knize.
To byla poslední otázka.
Skončíme tím, čím jsme začínali.
Jestliže parafrázuji slova písně Gradského,
a s ohledem na to, že jeden boj…
My jsme prohráli jeden boj, ale ne bitvu.
Jeden boj jsme prohráli, a tak si musíme rozhodně uvědomit,
že nechceme-li, aby nás jiní zatracovali,
tak nesmíme sami sebe zatratit.
A to dokážeme, jestliže si uvědomíme,
že zatímco v obyčejné válce vítězí ten,
kdo má obrazně řečeno větší
a výkonnější pušku, a kdo ji lépe ovládá,
tak v informační válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je umí lépe využít.
Porozumět informačním tokům, odhalovat různé řízení vás učí Koncepce sociální bezpečnosti.
Využijte tu možnost, kdy ještě máte volné dny a pracujte na svém sebevzdělávání.
Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.
Stávejte se konceptuálně mocnými.
Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou
a štěstí, do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář