JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 15.06.2020 (VIDEO, Titulky CZ)

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina
O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií.

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 15.06.2020.
Blíží se den vojenské přehlídky k Vítězství.
V souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje.
V poslední době často slyším od občanů Ruské federace, že ta přehlídka by měla být zrušena.
Říkají, že tu přehlídku pořádají za naše daně, a že by bylo lepší ty peníze použít jako pomoc pro hladovějící.
A já si myslím, že zrušení přehlídky by znamenalo
porážku na 2. prioritě zobecněných prostředků řízení.
Rusko okamžitě obviní z rozpoutání 2. světové války
a bude ho možné jako světového hráče odepsat.
Takže je to tak, že by Rusko po zrušení vojenské přehlídky k Vítězství přestalo existovat?
Prosím o komentář.
Ten člověk to chápe velice
dobře, kromě jedné věci.
Zrušení přehlídky by nebylo porážkou Ruska
na 2. prioritě, ale na první, té světonázorové.
Protože uspořádání té přehlídky je odpovědí na otázku, kým jsme.
A všechno ostatní… Mimochodem všech šest priorit, všech šest zde hraje určitou roli,
a to včetně té nejnižší, šesté.
Vždyť jak nyní vypadá situace?
Přehlídka je prvkem vojenské kultury,
bojového umění.
Přehlídkou dáváme najevo
určitý svůj životní postoj.
Na náš stát vždy útočili.
Kolik jen dobyvatelů už k nám přišlo,
a každému z nich jsme se ubránili.
No a uspořádání té přehlídky je připomínkou toho, jak se zpívalo v té písni,
že jsme sice mírumilovní lidé, ale náš obrněný vlak stojí připraven na vedlejší koleji.
A navíc uspořádání té přehlídky za minimální vynaloženou cenu řeší velice významný a velký úkol,
kterým je odvrácení války,
jež by nás čekala na našem území.
Velice důležitou úlohu vojenská přehlídka sehrála i při formování Ruska v devadesátých letech,
kdy byl náš stát zcela dezorientován
a nebyla tu vůbec žádná ideologická jednota,
nevědělo se, co bude s naším státem,
jak to všechno dopadne?
Ale tím, že jsme si zachovali tu odpověď
na otázku, kým jsme, zda otroci,
nebo hospodáři na naší zemi, zda my budeme určovat, jak budou použity a využity zdroje našeho území,
nebo k nám přijde někdo cizí,
kdo nás o ně bude okrádat.
Tento náš zásadní postoj neumožnil,
aby se náš stát ocitl v úplném područí.
Ano, stále existujeme ve formátu kryptokolonie.
Ale oni by nás chtěli okrádat
bez jakýchkoliv omezení,
aby většina našeho obyvatelstva vymřela
a zbytek se ocitl v postavení otroků.
Ta přehlídka je nositelem velice významné ideologické, konceptuální složky
nezávislosti, suverenity Ruska
i Ruska jako subjektu globální politiky.
V dané situaci, když navrhují, že by bylo užitečnější tyto peníze použít jinak, na pomoc lidem, projíst je,
tak zaprvé se jedná o nevelkou částku,
která by v tomto ohledu nic moc nevyřešila.
Tento návrh v podstatě znamená vzdát se svého prvorozenectví za mísu čočovice.
Je to špinavost.
Můžete snít osivo, ale potom zemřete hlady.
To chápali všichni, proto se osiva nikdy nedotkli.
Vojenská přehlídka je připomínkou toho, jak dopadl každý dobyvatel, který se vydal na naše území,
ochlazuje hlavy, když vidí připravenost naší země,
připravenost našeho obyvatelstva
bojovat o svou svobodu a nezávislost.
Když zrušíme tu přehlídku, tak dáme jen najevo: „Přijďte a vládněte nám.
Naše zem je bohatá, jen pořádek
tu nemáme. Přijďte a vládněte nám.“
To odtud vítr vane.
„Někoho i nakrmíme.
Ty, kteří budou sloužit dobře a budeme
je potřebovat a ten zbytek? Ten prostě vymře.“
Takže uspořádání té přehlídky je oznámení, potvrzení státní suverenity Ruska,
potvrzení postavení Ruska
jako subjektu globální politiky.
Subjektu, bez kterého nemohou být vyřešeny žádné otázky a to ani ve vztahu k samotnému Rusku.
Opakuji, že to právě v devadesátých
letech vznikla situace,
kdy se výslovně Velká vlastenecká
válka stala tou páteří obrody Ruska
a umožnila nám přenést se přes to období marasmu,
které někteří nazývají „svatými“ roky, ta devadesátá léta…
A jen si vzpomeňte, kdo to mluví o těch
devadesátkách jako o „svatých“ létech?
Když SSSR byl super velmocí číslo jedna,
podle všech parametrů to byl stát číslo jedna!
Protože USA by bez našich zdrojů,
bez našeho vědeckotechnického potenciálu
ani náhodou nemohly
být velmocí, ani omylem.
A ty rozepře o postavení USA jako velmoci vždy skončí jen u jednoho argumentu:
„Oni tam měli 300 druhů
salámů a džíny.“
To je to vyjádření velmocenského
postavení USA.
A co ten fakt, že to tak bylo zařízeno speciálně, abychom tady u nás neměli normální, komfortní životní podmínky,
a že se o to postarala výslovně
ta partajní sovětská nomenklatura,
která se potom zázrakem proměnila v oligarchy…?! Všichni se hned skvěle zajistili.
Rozebrali si všelidové vlastnictví
a stali se jeho majiteli!
Že to oni se schválně postarali o to,
aby tu byl neustále ve všem deficit?!
Tedy kromě toho, že samotné řízení státu už skutečně nezvládali.
Už totiž s tím rozkrádáním státu začali.
To právě přehlídka se stala tím, co dalo dohromady všechny politické a ideologické snahy,
které měly za to, že Rusko musí existovat a to jako nezávislý stát se svou suverénní politikou.
A samozřejmě že ti, kteří si přejí dostat
do svých rukou bohatství Ruska…
Neboť celý svět už je rozkraden, a jen v Rusku je všechno, co je potřebné pro další existenci Pax Americana
a další podobné varianty
globálního světového uspořádání.
To v Rusku je k tomu vše potřebné.
Ale proč to tady v Rusku všechno máme?
Protože jsme žili lidsky a zachovávali jsme tu nejen přírodu, ale také všechny národy,
zatímco na Západě fungoval
globální tavicí kotel.
Jen se podívejte, k čemu to vedlo v USA.
Jen se podívejte, k čemu ten tavicí kotel přivedl Evropu. V Rusku se vždy uchovaly všechny národy,
které byly jeho součástí a mnohé z nich
až v něm získaly své písemnictví
a všechny v něm dále
rozvinuly svou kulturu.
Bez výjimky všechny národy
se zde dále rozvinuly.
A co znamenala Velká vlastenecká válka ve 2. světové válce?
Velká vlastenecká válka je zvláštní válkou,
neboť se v ní rozhodovalo o otázce,
zda vůbec bude dál žít Rusko,
ruský národ na planetě Zemi nebo ne.
To právě proto u nás na frontě padlo 7 miliónů,
což je v podstatě porovnatelné se ztrátami Třetí říše,
a jestliže zohledníme celou tu hitlerovskou koalici,
tak v té válce našich vojáků padlo podstatně méně.
A civilního obyvatelstva zlikvidovali
20 miliónů, ti civilizátoři!!!
A tak se naskýtá otázka,
jak to také řekl gosudar:
„Nač by nám byl takový svět, ve kterém by nebylo místo pro Rusko? Ve kterém by Rusko nebylo?“
A ta přehlídka pokaždé připomíná, že svět bude
existovat a rozvíjet se jen dokud tu bude Rusko!
Dokud bude existovat Rusko!
A pokud se někdo pokusí nás
tady podřezat jako ovce,
zlikvidovat naše obyvatelstvo,
zmocnit se našich zdrojů,
jak těch přírodních, tak i těch vytvořených obyvatelstvem Ruska na jeho území,
jestliže se někdo pokusí přijít k nám zase
s válkou, tak budeme bojovat až do konce.
A to znamená konec
civilizace na planetě Zemi.
Jestliže nám bude upíráno
místo na této planetě,
tak proč bychom ho měli ponechat těm,
kteří nás chtějí okrádat a zabíjet?
Co bychom z toho měli?
To jako mají být ty univerzální lidské hodnoty,
se kterými bychom se měli smířit?
S takovýmito hodnotami?!
Pro ně demokracie znamená, že se všichni družně a radostně spojí a jdou pobíjet Rusy.
My na to úsloví nezapomínáme,
vždyť nevzniklo jen tak z ničeho:
„Každých sto let se Evropa spojí, aby vtrhla
se svou armádou do Ruska a dostala co proto.“
Jen si to vezměte,
rok 1612.
Cožpak nás tehdy okupovalo jen Polsko?
Vůbec ne. Král Zikmund III. Vasa se připojil
k té intervenci do Ruska až potom,
kdy magnáti, kteří shromáždili sebranku z celého světa, z celé Evropy vtrhli do Ruska.
Takže jsme už fakticky v tom roce 1612 dali co proto celé Evropě.
Ten nejmocnější stát 18. století, na začátku
18. století, Švédsko, Karla XII. jsme porazili.
Rok 1812 a Napoleon, byl poražen.
Nastoupil Vilém II. Pruský a tehdy jsme první etapu
světové války pod názvem 1. světová válka prohráli.
Ale proč jsme prohráli? Protože všechno bylo připraveno k tomu,
aby Rusko jako jednotný stát zcela zmizelo ze světových map.
Mělo se to stát už v důsledku
1. světové války.
A to také potom podmínilo tu nevýslovnou krutost uplatňovanou vůči Rusku ve 2. světové válce,
ve druhé etapě té světové války.
Když někdo tvrdí, že se 1. světová
válka od té druhé liší tím,
že nedocházelo k takové masové likvidaci civilního obyvatelstva,
tak ať nezapomíná
na Terezín, na Talerhof.
To byla zkouška.
To byl experiment prováděný v reálných podmínkách,
než to všechno bylo spuštěno sériově.
Takže čím se to liší?
Vždyť ta 1. světová válka byla jen první etapou světové války, která měla vést k likvidaci Ruska.
Jenže Rusku se z toho pod vedením bolševikům
povedlo dostat a stalo se super velmocí číslo jedna!
Subjektem globální politiky.
Celý světový řád byl kvůli tomu přestavěn.
Nakladatelství DeAgostini vydalo encyklopedii 100 největších jmen, jmen lidí, kteří nejvíce ovlivnili svět.
Ve všech západních publikacích
je tam přítomen Stalin.
A jak by ho také mohli opominout? Vždyť více než Stalin vývoj světa neovlivnil nikdo.
Jen si to vezměte.
Byl vytvořen celý systém států s jiným ideologickým uspořádáním, s jiným konceptuálním uspořádáním.
Celý svět tak byl přestavěn
zásadním způsobem.
Celý koloniální systém se sesypal a mnoho dalšího, díky našemu vítězství ve 2. světové válce,
ve Velké vlastenecké válce.
A v ruském vydání Stalin chybí.
Pročpak asi?
Protože lhát o Stalinovi, jak to dělají u nás
v televizi „liberasti“, stejně jako „patriasti“…
Díváte se na ten televizní
kanál Hvězda a myslíte si:
„Jak někdo může tvrdit, že to jsou vlastenci?“
Nejsou, ani omylem.
Takže u nás nahoře si liberasti
a patriasti lžou sami mezi sebou,
ale v DeAgostini to neriskovali,
přece jen je to autorita.
U nás tam místo Stalina
napsali Gogola. O Gogolovi píšou.
Takže znovu opakuji, ta otázka uspořádání
vojenské přehlídky má zásadní význam.
Rozhoduje se o tom, zda Rusko
bude či nebude existovat!!!
Zda bude existovat mnohonárodnostní ruský národ nebo ne.
A ta cena té přehlídky je minimální.
Je totiž lepší uspořádat přehlídku a předem celému světu předvést svůj bojový duch, své zbraně a říci mu:
„Chcete si vykoledovat nepřijatelné
škody? Tak do toho!“
A druhá možnost.
Tu přehlídku neuspořádáme a sem k nám už nebudou ani muset vtrhnout dobyvačné armády,
postačí jim vyslat
vojenské policejní síly.
A všichni, kteří si přejí prodat své prvorozenství
za mísu čočovice, se promění v domestikované ovce.
A ovce jsou určené buď na porážku, nebo se stříhají. To je to, co nám nabízejí.
Nabízejí nám, abychom
se stali těmi ovcemi.
Vyřešili jsme tu v našem státě
všechny problémy? Zdaleka ne.
Rusko ještě není v plné míře
subjektem globální politiky.
A o to, do jaké míry jím jsme,
se zasloužil výlučně Putin.
Jen proto, že on sám
je subjektem globální politiky.
To proto vůči němu ze všech
stran sálá taková nenávist,
proto se ho snaží zbavit ze všech sil a nechtějí připustit, aby dál vedl náš stát.
Jen se podívejte na celé to politické spektrum lidí,
kteří jsou alespoň trošku známí v politice.
Alespoň na té úrovni, na jaké byl Putin známý jako ředitel FSB, jako předseda vlády.
Alespoň na takovéto úrovni.
Jen se rozhlédněte.
Vidíte někoho, kdo by se mu rovnal?
Západ ví a dobře vidí stejně jako my všichni, že tu nikdo takový není.
Takže mohou dosadit kohokoliv a ten náš stát opět prodá, jednoduše ho zase zaprodá, nebo rovnou podaruje.
Protože někdo prostě nemá takové znalosti, dovednosti a návyky v řízení na státní a nadnárodní úrovni,
a někdo je zase jako Chruščov.
Stalin ještě ani nezavřel oči, a on už všechno nesl na stříbrném tácu britské královně:
„My se ti plně podřizujeme. Pověz nám, jak máme řídit svůj stát.“
„Je třeba počkat, až budou postupně
zlikvidovány výsledky stalinské politiky…
Napřed provedete řadu příslušných opatření
(které pak dostaly název chruščovské tání),
a pak stát necháte pěkně stagnovat (Brežněv),
a až potom může přijít přestavba!“
A tak všechno udělali tak,
jak jim bylo řečeno.
A někdo bude jako Jelcin, který přijede a z tribuny kongresu bude vykřikovat: „Bože žehnej Americe.“
A co zatím pronášel jeho ministr Kozyrev?
Ministr zahraničí: „My nemáme
žádné své státní zájmy.
Pane státní tajemníku USA, povězte nám,
prosím, jaké by Rusko mělo mít státní zájmy?
Řekněte nám, co máme dělat!“ To je celé to
spektrum, které by tam teď mohlo nahradit Putina.
Útok proti vojenské přehlídce, to je útok proti
stabilitě Putinova řízení směřujícího k obrodě státu.
Před globalisty teď stojí úkol,
za každou cenu zastavit Rusko,
a také před všemi státními elitami,
celým tím kolektivním Západem.
Staví se k tomu stejně z různých stran. Globalisté teď v podstatě realizují projekt SSSR 2.0.
Ale o tom zatím mluvit nebudeme.
Úkolem kolektivního Západu je zničit Rusko
za každou cenu a dostat se tak k jeho zdrojům.
A lidé se tu stanou přebytečnými.
Jakmile se vzdáme vojenské přehlídky,
tak se vzdáme toho, čím jsme.
Vzdáme se fakticky svého přání
být na této planetě,
přenecháme rozhodování
o našem osudu někomu jinému.
O tom to je.
Už tak s provedením vojenské přehlídky
není všechno tak, jak by mělo být.
Cožpak odkryli symbol
našeho Vítězství, mauzoleum?
K jehož podstavci byly odhozeny
nepřátelské bojové zástavy?
Ne, stejně jako dřív je zakryt trikolórou.
A ještě k té trikolóře
odhozené k mauzoleu.
Každý rok mluvím o tom, jak byly odhozeny bojové zástavy Třetí říše a kolaborantů,
vlasovců k podstavci mauzolea a tím tam vlastně byla odhozena i trikolóra,
protože za ní, za tuto formu existence ruského státu přece bojovali, za tu okupační.
Pokaždé mi píšou, že to je fejk,
že tam odhozena nebyla.
Mluvil jsem o tom zase podrobně na minulém semináři, oj v minulém pořadu Otázka-Odpověď.
Každý rok o tom mluvím, a stejně pořád slyším, že se jen vykrucuji,
protože samotná ta trikolóra tam odhozena nebyla a já to nevím.
Je to každý rok, já už nevím, vždyť se podívejte do minulých let, je to stále dokola.
A pokaždé o tom mluvím, mluvím.
Ale proč to zmiňuji teď?
Velká vlastenecká válka nebyla jen o tom,
abychom zachovali Rusko,
ruský mnohonárodnostní národ na této planetě, ale také
o tom, abychom byli suverénní ze všech hledisek.
Aby nad námi vlála ruská rudá vlajka!
A žádný holandský hadr,
který dali Alexeji Michajloviči,
a který Petr I. kategoricky odmítal udělat státní vlajkou, kategoricky to odmítal.
Dělal různé jiné náčrty, pokoušel se manévrovat:
„Dobrá, tak to budou tři barvy, já to ale udělám takto.“
A slyšel jen: „Ne, musí to být právě takto!“
A obchodní lodě plout musely.
A aby je lodě různých států nepřepadaly, nepotápěly,
tak byl nucen pro ty lodě přijmout tu trikolóru.
Ale pod jakou vlajkou plulo naše válečné námořnictvo? Pod Andrejevskou vlajkou!
300 let! Celých 300 let za Romanovců
se jim nedařilo tu trikolóru Rusku vnutit.
Nedokázali to, tak tvrdý byl odpor.
Až ta únorová revoluce
(1917) to dokázala.
A za tuto trikolóru bojovali všichni vlasovci
v době Velké vlastenecké války,
aby právě tato trikolóra zavlála jako
státní vlajka nad Ruskem.
A dokud před vlajkou Vítězství pochoduje
trikolóra, dokud je zakryt symbol Vítězství…
7. listopadu 1941 Josif Vissarionovič Stalin přijímal přehlídku, která se v zásadě vůbec neměla konat.
A tento jeho krok celému národu vlil sílu do žil
a pro Němce znamenal zásadní porážku.
Když se hitlerovští generálové dozvěděli o konání té přehlídky,
tak s konečnou platností pochopili,
že válka je prohraná,
protože národ, který je v takových podmínkách schopen uspořádat vojenskou přehlídku, není zlomen a zvítězí!
A nyní, když se má ta přehlídka konat
v podmínkách takového rozsáhlého útoku,
v podmínkách té takzvané
pandemie koronaviru,
je to srovnatelné s tou přehlídkou konanou 7. listopadu 1941.
Ano, nekonala se 9. května, bude 24. června,
v den konání první přehlídky k Vítězství,
ale svým symbolickým významem má stejný
význam jako ta přehlídka ze 7. listopadu 1941.
A symbolem obou těchto
přehlídek je MAUZOLEUM!
K jehož podstavci byly odhozeny
fašistické bojové zástavy.
Bojové zástavy, pod kterými
bojovali různí ti vlasovci,
a ten je zakryt trikolórou,
proto je ještě naše suverenita daleko.
A jestliže si tedy někdo myslí,
že když máme takovou armádu,
tak je o všem rozhodnuto a dokážeme porazit
jakéhokoliv nepřítele, tak bych mu chtěl připomenout,
že jsme měli skvělou armádu,
tu nejsilnější armádu, sovětskou,
neporazitelnou, legendární, která
v bojích poznala radost z vítězství.
A jen proto, že se do čela státu dostali ti,
kteří nad ním vztyčili trikolóru,
se tato armáda zhroutila a byla
zlikvidována bez jediného výstřelu.
Hrdinní důstojníci
zachraňovali naši armádu,
aniž by dostávali výplaty, zachraňovali naši armádu a zachránili ji!
Zachránili ji pro stát,
pro budoucnost svých dětí.
Ale stále nad naším
státem vlaje trikolóra!
Ještě pořád jsou silné ty síly, které si nepřejí
existenci Ruska v žádné jeho podobě,
které ho jako samostatný stát chtějí zničit,
jako stát pro lidi, pro ruský
mnohonárodnostní národ.
Ta trikolóra znamená jen jedno, že má Rusko existovat jako surovinový přívěšek Západu.
A to je přesně to, proč proti nám bojovali jak v 1. světové válce a rozpoutali v Rusku občanskou válku.
Připomenu, že to rozhodnutí
dostat Rusko pod kontrolu,
s vymezenými okupačními zónami
státy Trojdohody přijaly v únoru roku 1918.
V únoru roku 1918!
Takže tak.
Už dávno jsme podle plánů Trojdohody jako stát neměli existovat.
To kvůli tomu car nechával masakrovat ruské vojáky,
aby umírali na frontách a neměl kdo bránit Rusko,
aby neměl kdo bránit svůj domov.
Posílal je, prodával je do Francie
jako potravu pro děla.
400 tisíc Francie dokázala dát dohromady
ze svých kolonií, a potom řekla Rusku:
„Pošli nám sem hezky 400 tisíc ruských vojáků!
Jako kanónenfutr pro doplnění našich koloniálních divizí.
My už jsme všechny své lidské
bojové zdroje vyčerpali.“
Protože kulturní úroveň afrických domorodců neumožňovala
využívat je v tehdejší moderní
francouzské armádě.
Zatímco ruský voják
byl plně schopný v ní sloužit.
A co na to car? „Jak ráčíte!“
A co carovi řekli ruští generálové?
Aby v zájmu Ruska uzavřel separátní mír
s Německem a nerozdával naše vojáky!
„Vždyť i tak bojujeme za zájmy
Francie a Velké Británie.
My přece nemáme žádný zájem
účastnit se této války!“
To byl začátek roku 1916.
A jak vypadal konec roku 1916?
Německo navrhovalo separátní mír.
Ruští generálové opět šli za carem: „Nemáme žádný zájem v této válce, zbytečně umíráme.
Můžeme tak přijít o celý stát.
Uzavři s nimi ten separátní mír!“
„Ne, to nemohu, vždyť bych tak poškodil zájmy našich pánů! Velké Británie a Francie!“
A tak jsme válčili dál, stejně jako v té válce pokračovala Prozatímní vláda.
Protože nikomu z nich na Rusku nezáleželo.
A bolševikům, těm na něm záleželo!
Ruským generálům z generálního štábu!
A obzvláště generálům Ústřední dělostřelecké správy a Hlavní výzvědné služby, těm na Rusku záleželo.
A proto vznikla strana bolševiků,
která potom převzala řízení,
když už všichni měli za to,
že Rusko neexistuje a zachránila ho!
A dokud nad naším státem vlaje
a je naší státní vlajkou to,
co nám vnucovali Holanďané, když dynastii Rurikovců nahradili dynastií Romanovců…
Vlajka, kterou se dokonce ani Romanovci
neodvážili vztyčit nad Ruskem, neodvážili se!
Mikuláš II. se o to pokoušel, svolal zvláštní poradu v roce 1910.
Blížilo se totiž stoleté výročí
bitvy u Borodina v roce 1912.
A když viděl výsledky, tak řekl: „Nechme to být, žili jsme 300 let bez státní vlajky, tak to vydržíme i dál.“
A mimochodem Petr I. v roce 1709 Švédy
v bitvě u Poltavy porazil pod rudou vlajkou.
To je k té otázce, jakou jsme
tenkrát měli státní vlajku.
Ale když Petr I. odešel, tak to byl konec, nezbyl tu nikdo, kdo by hájil rudou vlajku jako tu státní.
Takže ta vojenská přehlídka se konat musí! Rozhodně se musí konat.
To je totiž naše odpověď na otázku,
zda chceme či nechceme žít,
zda v tomto světě bude
existovat Rusko nebo ne,
zda naše děti budou mít nějakou
budoucnost nebo ne.
Ti, kteří navrhují prodat takříkajíc prvorozenectví za mísu čočovice,
si také nepřejí existenci Ruska
v žádné jeho možné podobě.
Oni chtějí jen jedno, aby je
teple ustájili a krmili.
Ale ty ovce ve chlévě sice nějakou dobu krmí, ale potom si z nich udělají šašlik, také jejich kůže a vlna se hodí.
Prasata také nějakou dobu krmí na porážku.
Ale ti, kteří vidí před sebou tu mísu čočovice, o ničem takovém nepřemýšlejí,
nemyslí na svou budoucnost
a už vůbec na budoucnost svých dětí.
Pro ně je nejdůležitější mít svého páníčka,
kterému mohou lízat boty, nebo zadek,
to jen ti privilegovanější.
Takže vzdávat se té přehlídky nesmíme
v žádném případě. V žádném případě!
Ale ještě mám k tomu jednu věc.
Některé velice pohoršilo, když jsem řekl, že by režisér televizního přenosu přehlídky měl být zastřelen.
Já nevím, možná bych tedy měl v takových případech raději říkat: Uvozovky dole, a na konci uvozovky nahoře!
Některé ty výhrady už jsou tak pitomé, že… „Tys to řekl takto!“
A co když si to mylně vykládáte?
Stejné je to s tou vlajkou,
o které mluvím rok co rok,
když říkám, že ty bojové zástavy odhozené k podstavci mauzolea fakticky zastupují odhození trikolóry.
Přece tam nebyla fyzicky odhozena vlajka Třetí říše, stejně tak tam fyzicky nebyla odhozena trikolóra.
Ale ty bojové jednotky přece fakticky právě tyto vlajky symbolizují, právě tyto vlajky!
Oj, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Jak se říká: „Svině vždy nějakou tu špínu vyhrabe.“
Tu přehlídku nevzdáme, protože jsme to my a nepotřebujeme žádný svět, ve kterém nebude Rusko.
V tomto absolutně
souhlasím s gosudarem.
Další otázka je o hlasování o změnách,
které se má konat 01.07.2020.
Nedávno, jak píše Art Dmitrij, Ella Pamfilova prohlásila,
že ústava už byla na podnět prezidenta legitimizována.
Podle jejích slov přijetí změn v ústavě závisí
na Státní dumě a Radě federace,
proto je názor ruského lidu v dané otázce pouze osobním rozmarem prezidenta.
Kdyby v tomto případě šlo o boj mezi prezidentem a klanově-korporativní skupinou,
tak jaký by musel být vyvinut tlak, aby panstvo přijalo něco, čím by se samo připravilo o své teplé fleky?
Když mohou snadno otevřeně ty změny shodit ze stolu, dál vládnout
a zavádět zákazy na vycházení bez ploutví,
plynové masky a pštrosího ocasu.
Všechno je to trochu jinak.
Jestli si to dobře pamatuji, tak to
Ella Pamfilova prohlásila v březnu.
A ohlas to získalo až teď.
Žádná nesrovnalost zde není.
Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že krize je dnes v celém světě, v celém světě.
Stabilizace situace v Rusku
vyžaduje přijetí určitých rozhodnutí.
To, co je vyjádřeno ve změnách,
v jedné rozsáhlé změně,
protože jsou přijímány v celku, stejně jako byla přijata ústava jako celek,
odpovídá hloubkovým zájmům Ruska.
Zájmům, díky kterým Rusko
může dál žít a rozvíjet se.
Ty změny by jak státní elita, tak i globalisté mohli bez problémů prosadit,
došlápli by si na Státní dumu a tam by jim to sto procent lidí odhlasovalo.
No, možná by se jich pár
zdrželo hlasování.
To by vůbec nebyl problém, zařídili by to,
protože to nyní vyžaduje situace.
Bez stability Ruska není možné udržet stabilitu všech procesů na planetě Zemi.
Jen se podívejte,
jak bouřlivý je teď svět.
Na Rusku se teď drží všechno. Jenže
ten problém spočívá v něčem jiném.
Jak dlouho ty změny budou platit?
Čeho jsou nositelem?
Fakticky můžeme vzít jednu
podruhé a zjistit co a jak.
Ale co znamenají všechny dohromady
v době svého trvání?
Putin měl bezesporu jednoduchou možnost předložit tyto změny Státní dumě,
která by je přijala a změny by byly platné.
Ale já se ptám, jak
dlouho by platné zůstaly?
Dokud tu je ta horká situace a Rusko je potřebné jako stabilizační faktor pro celý svět?
A potom by mohly být odvolány
a Rusko dále ničeno?
Nebo musí zůstat platné?
Jedná se o konceptuální volbu, zda ruský národ, ruský stát bude nebo nebude.
Pokud ty změny zůstanou,
tak tu ruský stát bude.
Ale vždyť podle plánů světového Západu je Rusko jen zdrojovým územím, je to pramen různorodých zdrojů
a ruský národ, v daném případě
mnohonárodnostní ruský národ,
celý ten národ má prostě zmizet,
až splní svou roli otroka.
Nu, jako to bylo například s indiány.
Indiáni se bránili, tak je vyvraždili, protože neměli stejně silné zbraně
a nedokázali okupantům čelit na té civilizační úrovni, s jakou tam přišli.
A to je právě ta zásadní věc,
kterou řeší gosudar.
Budou-li ty změny přijaty
jen ve Státní dumě,
budou lidé odstaveni od řízení,
ve své podstatě odstaveni od řízení.
A jak snadno je ve Státní dumě teď odhlasují,
tak snadno je zase potom v tichosti zruší
a lidi se o tom ani nebudou obtěžovat informovat.
Všechna média mají přece pod kontrolou.
A kdo si povšimne nebo prověří,
kdo je kam jmenován
a kolik má v kapse různých pasů a kde má jaké kapitály, v jaké bance je drží?
Zase to budou dělat jen tak,
aby se neřeklo.
Opět všechno začnou prodávat, kdejaké zahraniční společnosti tu budou zase rozkazovat
a ničit naši ekologii
bez jakýchkoliv postihů.
A zase se začne ozývat: „Vraťte Kurily, vraťte Kaliningrad! A další a další…“
„A co ústava?“ „To už je dávno
přece zase zrušené.“
A všichni už budou mít jiné starosti, budou bojovat
o pouhé přežití stejně jako v devadesátkách,
takže nebudou schopni
se zorganizovat.
A proto jak ty změny kuloárně přijmou,
tak je zase kuloárně zruší.
A co navrhuje Putin?
Navrhuje v maximální míře zapojit
do řízení Ruska jeho obyvatelstvo:
„Pánové, my jsme ty změny přece odhlasovali
a já je podepsal, ale budou-li pro ně hlasovali lidé,
tak s tím nehnete.
Můžete je samozřejmě kuloárně zrušit,
ale lidé už jsou zorganizovaní.
Lidé už se budou nacházet na jiné úrovni organizace samořízení státu,
protože pro ty změny
hlasovali a ta skutečnost,
že zase platnost toho zákona zrušíte někde tam
ve Státní dumě, už pro lidi vůbec nebude legitimní.
Takže vás potom čeká osud Prozatímní vlády. Zmizíte v propadlišti.
Protože mezi lidmi se okamžitě vyprofiluje politická strana bolševiků,
která provede přeformátování
státu v zájmu všeho lidu.
Bude to podpořeno zezdola.“
Putin navrhl lidem, aby se zorganizovali.
Dal jim možnost se zorganizovat,
vyjádřit se, vymezit se, kam chtějí jít.
A nepřátelé si to všechno
velmi dobře uvědomují.
Proto také nechtějí, aby se lidé tímto způsobem podíleli na státním řízení.
Lidé musí zůstat dobytkem.
Vždyť podle zákona to pro Putina není žádný problém: „Chci to, tak to podepíšu.
A že to, potom zase zruší?
Za to já přece už nemohu.“
Jenže Putin myslí na budoucnost. A tak navrhuje lidem, aby se vymezili: „Chcete mít nějakou budoucnost?
Nebo chcete být tím dobytkem,
ovcemi, které budou jiní pást?
Tak to sabotujte. Plně vám vyhovuje koloniální ústava? Na jejímž základě vás okrádají?“
KPRF to přece zcela vyhovuje: „My bychom sice chtěli, ale víte, nechceme tu mít toho konkrétního člověka.“
To je zajímavé, ne?
Kolektivní Západ nechce mít Putina v čele Ruska,
protože mu to překáží v rozkrádání Ruska
a KPRF je v tom s ním zajedno.
A ten Raškin…
To je vůbec zajímavé příjmení.
Jak všichni liberasti pohrdavě
nazývají Rusko? Raška.
A Raškin, komunistický lídr vždy, když americká
státní elita potřebuje mít v ruce nějaký argument,
aby na jeho základě mohla dál budovat svou protiruskou politiku, tak jí ho Raškin okamžitě dodá.
Putin jednal na G7,
pokud si to dobře pamatuji,
a řekl tam, že u nás v zemi lidé nemají žádné agresivní nálady.
A Raškin hned druhý den vystoupí
na protestech s raketou
a s celým tím dalším cirkusem:
„My chceme vybombardovat Ameriku!“
A potom to Putinovi strčí pod nos: „Vždyť se podívejte. To je přece jedna z vašich předních politických stran!
A vy říkáte, že u vás žádná agrese není.“
Vždy se snažil vyhovět
americké státní elitě.
Jeho noviny podporují banderovce, benderovce,
místo Luhanské a Doněcké republiky.
To Raškin lidi vedl na tu
revoluci přepychových kožichů.
Našemu panstvu už se nechtělo protestovat,
unavovalo je to, byla jim tam zima,
a tak Raškin pobral komunistický elektorát,
který o ničem nepřemýšlí, když ho vede vůdce…
Přivedl tam dav, aby navýšil počet
protestujících a tam potom probírali,
jak co nejlépe zařídit další vykrádání Ruska a všichni jim radostně tleskali.
Ti lidé se v řízení nevyznají, protože je tomu KPRF schválně neučí,
oni přece také potřebují dobytek, který je možné ovládat. Speciálně lidi obluzují.
A Putin teď lidem navrhuje: „Vymezte se! Chcete žít nebo ne? Já jednou odejdu…“
Každý člověk žije jen po určitou dobu,
je akceschopný a aktivní jen po určitou dobu.
Takže i Putin jednou odejde.
A všichni přece přemýšlejí: „A co bude po Putinovi? Až Putin odejde ze státního řízení?“
A když se rozhlédneme po tom politickém Olympu, tak jasně vidíme,
že člověk, který by se rovnal Putinovi svou úrovní konceptuální moci,
svou úrovní vlastenectví v Rusku není,
v celém světě takového nenajdete.
A jak z toho ven?
Je nutné vytvořit systém, aby ty plody
obrození Ruska, které tu vytvořil Putin,
nepřišly nazmar,
aby je lidé využili.
A co naopak potřebují nepřátelé?
Aby to Putinské období skončilo a Rusko bylo znovu možné vykrádat.
Proto Putin jako ruský vlastenec chce
dosáhnout toho, aby lidé vstoupili do řízení
a sami zodpovídali za svůj další osud.
A Západ zase potřebuje,
aby lidé zůstali dobytkem.
Proto Putin potřebuje,
aby lidé šli a hlasovali,
protože potom Rusko má nějakou budoucnost
a Západ zase potřebuje, aby to lidé sabotovali,
aby Rusko žádnou budoucnost nemělo.
Ta volba je vždy taková.
A je směšné, když někdo přichází s takovými
výmluvami: „Já jen nechci, aby dál řídil Putin“,
je to absolutně směšné.
Tak zaprvé to jasně ukazuje na to, že daný člověk je nespokojený, že tu už nemáme devadesátky,
že si přeje, aby to tu bylo jako tehdy, roky lidem nevypláceli mzdy a likvidovali náš stát.
Jen si vzpomeňte na všechny
ty hrůzy devadesátek.
Takže daný člověk přímo prohlašuje, když si nepřeje,
aby Putin dál řídil stát, že se chce vrátit do devadesátek.
Přímo to prohlašuje.
Ať už to chápe či ne,
tak přesně to vyjadřuje.
Ale pojďme se na to podívat.
Putin za tu dobu, kdy se nacházel na tom
mocenském Olympu, udělal velmi mnoho pro to,
aby se volby z oblbovačky lidí, z demokra-
tických volebních proce-dur (dur – oblbování)
proměnily ve svou současnou podobu.
Putin se maximálně snaží, aby volby byly
průzračné. Už jen ty webové kamery všude.
Uvědomujete si vůbec,
co to znamená?
Aby všude byly webové kamery
a všechno bylo průzračné?
Ti, kteří se pokoušejí zfalšovat volby,
s tím teď mají reálné problémy.
Myslíte si, že to mocenským
politickým elitám vyhovuje? Ne.
Oni chtějí, aby to bylo jako dřív a volby se daly libovolně manipulovat.
To kvůli tomu organizují různé provokace.
Vždyť se jinak nemají oč opřít, a tak musí organizovat volební provokace.
Takže Putin to zařídil v našem státě tak,
že jestliže se nyní objeví nějaký politický lídr,
tak má všechny možnosti k tomu,
aby se střetl s Putinem ve volebním boji.
A může vyhrát.
A vyhrát se mu nepovede tak, že bude kritizovat Putina, že tohle je špatně, tamto je špatně.
Najednou všechno do pořádku dát nemůžete.
Putin na tom pracuje už dvacet dlouhých let.
A objevily se tu nové silnice, lidé zapomněli,
co to je čekat na výplatu.
Ten problém se opět objevil jen díky spiknutí, kdy nastoupila aktivní fáze státního fašistického převratu.
Ta rozdílná úroveň komfortu už je taková, že zatímco dříve lidé nevěděli, jak přečkají konec měsíce,
tak teď přemýšlejí, zda si koupí raději byt nebo auto, zda koupí do rodiny druhé auto…
To už se přece stalo obyčejnou
věcí pro takříkajíc masové…
…pro tu nespokojenou třídu.
To jsou problémy, které teď řeší a ne jako
v devadesátkách: „Jak já jen budu přežívat?“
Takže Putin z těch devadesátek stát vytáhnul. A teď je nutné stát rozvíjet a jít dál.
No a překáží tomu stávající koloniální ústava,
byly tedy navrženy velmi závažné změny.
Jedna změna, ale se závažnými
změnami ve více článcích.
Tak ten problém vyřešíme nebo ne?
Nebo se chceme vrátit do devadesátek?
Ti, kteří jsou proti změnám, zcela jasně říkají:
„My se chceme vrátit do devadesátek.“
Putin vytvořil takové volební podmínky, kdy nesmíte lidem říkat, co ten před vámi neudělal,
ale jak vy osobně hodláte vést stát k úspěchu. Jaké nabízíte varianty rozvoje státu.
A zde prázdnými řečmi o tom, jak zařídíte každému chlapovi flašku a každé ženě chlapa, neuspějete.
Musíte mluvit k věci.
Lidé přece vidí, jak Putin vedl stát a uvědomují si,
že v tom bude pokračovat, a co navrhuješ ty?
Těch problémů, které je ve státě
třeba řešit, je vždy mnoho.
Na Ukrajině nebo na Západě vždy kritizují: „Nebylo uděláno to a to, a já to a to udělám, ten problém vyřeším!“
A zpravidla nikdo nic potom nevyřeší. Stejně jako v USA: „Já stáhnu armádu z Afghánistánu.“
A jak dlouho už ji stahují?
Otázkou je, jak rozvíjet dál stát.
A na tomto poli se ukazuje,
že Putin žádné politické konkurenty nemá.
Putin je jediný akceschopný politik globální úrovně odpovědnosti.
Na celé planetě Zemi to zosobňuje jen on. A to uznává celý Západ.
Oni si velmi dobře uvědomují, že nebudou moci vykrádat náš stát, dokud ho bude řídit Putin.
A to okrádání našeho státu by znamenalo to, že ti,
kteří se dnes rozhodují, zda koupí jedno auto nebo dvě,
zda si koupí byt nebo auto, potom v tom lepším případě budou žebrat almužnu,
protože nejsou potřební, zbytečné krky
na planetě Zemi nejsou žádoucí.
Je tu ta politika zlaté miliardy.
A ti, kteří nyní vystupují proti změnám v ústavě, zapomínají
na lekce 2. světové války, Velké vlastenecké války.
Cožpak to byla náhoda, že tu Třetí říše prováděla genocidu civilního obyvatelstva?
Nebo tu snad ti naši reformátoři jen tak náhodou vytvořili podmínky,
za kterých jsme přišli o více obyvatel než za Velké vlastenecké války?
Kdy byla u nás porodnost nižší než za Velké vlastenecké války. Co tím asi sledovali?
Dělali to jen tak?
Jen tak celé podniky
rozprodávali do šrotu?
No ano, něco za ten šrot z těch strojů dostali
a určitou dobu z toho mohli být slušně živi,
dobře jíst a sladce spát.
Nějakou dobu to vydrží, ale co potom? Když už nebudou mít co expedovat na Západ?
A mnohým to docvaklo.
Proto část kriminálních kruhů dál rozprodávala stroje do šrotu
a část si řekla, že musí nějak tu výrobu zachovat,
výrobu potravin, výrobu různorodé produkce.
Ale o tom už jsme mluvili.
To je, oč tu jde.
Putin navrhuje lidem, aby sami
rozhodovali o své budoucnosti.
Pokud si někdo myslí, že řídit stát
v takovýchto podmínkách je…
…tak jednoduché a snadné,
tak se hluboce mýlí.
Dokonce ani pro takového klauna jakým je
Zelenskij, to není tak jednoduché,
přestože byl najat jen na to,
aby prodával svou tvář.
A být navíc odpovědným lídrem,
bránit svůj stát, být vlastencem
své země, svého státu, svého národa,
to vůbec není jednoduché.
Vzdát se své suverenity,
to je jednoduché.
Ano, i přesto jim to trvalo dost dlouho, od roku 1953
do roku 1985, kdy začali s aktivním ustupováním z pozic.
A v roce 1991 to zcela
zabalili, a náš stát vydali.
V roce 1992 zrušili oslavu
Dne vítězství nad Japonskem,
to byl ten předěl.
A když to v roce 2010 zákonodárně
zakotvili za Medvěděva,
že 2. světová válka skončila 2. září 1945,
tak už to stejně bylo rozhodnuté.
To v roce 1992 se rozhodlo o zrušení oslavy Dne vítězství nad Japonskem.
Tenkrát to bylo rozhodnuto, tenkrát to znamenalo konec, konec SSSR, konec Ruska.
A druhou šanci už nám Bůh dát nemusí. Musíme využít to, co máme.
Někdo vymyslel takový fígl: „Teď pro ty změny
hlasovat nebudeme a vymůžeme si tak lepší změny!“
To okno možností se otevírá jednou, pokud ho nevyužijete, spláčete nad výdělkem.
Putinovi trvalo dvacet let, než
to dokázal dovést do tohoto stádia.
A oni to zohlední a víckrát
se podobné chyby nedopustí.
Jen se podívejte, jak tvrdý je ten odpor.
Jakýmikoliv způsoby, prostě jakkoliv je nutné lidi přesvědčit, aby pro ty změny ústavy nehlasovali,
protože si velmi dobře uvědomují, že to bude
znamenat jen začátek skutečné obnovy Ruska.
Jeho skutečné obnovy
a územní celistvosti.
A také ukončení všech válek probíhajících na území velkého Ruska.
Mám na mysli všechno,
co bylo součástí SSSR.
Nebo se snad národům
chce válčit? Hladovět?
Loutkovodiči, kteří se chtějí dobrat k našim zdrojům, si to přejí, protože lidé se potom nezajímají o vysokou politiku,
nezajímají se o běh svého státu
a pomalu vymírají uvolňujíce tak přírodní zdroje
a životní prostor cizím dobyvatelům.
Přesně tak, jak to bylo provedeno
s indiány v Severní Americe, v USA.
Takže každý si to musí
rozhodnout sám.
Jakou budoucnost si vybere
pro své děti a pro sebe.
Přejete si, aby zahynuly ve jménu páníčka?
Tak agitujte pro to, aby lidé nešli hlasovat.
A jestliže chcete, aby Rusko existovalo, přejete si mírové nebe nad vašimi hlavami, aby vaše děti měly budoucnost,
tak tyto jednoduché pravdy
vysvětlujte svému okolí.
A na ty vši a odchovance Vysoké školy ekonomické svými silami neplýtvejte.
Ty nepřesvědčíte.
Musíte aktivovat lidi, přesvědčovat lidi a ukazovat jim, že si tak volí vlastní budoucnost,
zda se chtějí vrátit do devadesátek, nebo chtějí pokračovat v tvořivém budování svého státu.
Takto totiž stojí ta otázka.
Přičemž devadesátky se vám v porovnání s tím potom budou zdát rájem.
Tenkrát jsme ještě čerpali
ze zdrojové stability SSSR.
a takovou stabilitu nyní nemáme
Současné Rusko pod trikolórou nedokázalo nahromadit takové tukové zásoby
a staré zásoby už byly
v mnohém projedeny.
Tak taková je to složitá
situace okolo těch změn.
Další otázky k těm protestům v USA.
První je od Vadima. Valeriji Viktoroviči,
chápu to správně,
že ty protesty v USA jsou
směřovány do žádoucího rámce
a jsou plně začleněny do programu globálního prediktoru s ohledem na přenos centra koncentrace řízení?
Uvědomuje si Trump, že pracuje
pro globální prediktor?
Trump si uvědomuje, že pracuje
v rámci globálního scénáře.
Do jaké míry si uvědomuje existenci nadnárodního řízení jako subjektu globálního řízení,
konceptuálně mocného
subjektu, je otázkou.
Ale jako nástroj je na svém
místě a je plně akceschopný.
A co se týká toho úplného
začlenění, tak už jsem říkal,
když ty události začaly, že je nyní v USA velmi nebezpečná situace.
Mimochodem, gosudar
na to také upozornil,
že tam vznikla velice nebezpečná situace,
nebezpečná pro celý svět.
Ten boj americké státní elity proti globální elitě se posouvá na úroveň šesté priority,
do bojových střetů, lidi vyvedli do ulic.
A nakolik se tento střet
prohloubí a rozroste,
nakolik se stane všezahrnujícím z hlediska použití výslovně prostředků na šesté prioritě, je otázkou.
Zatím probíhá demonstrace síly.
Tohle, tamto, páté, desáté.
Ale využití toho koronaviru ke svržení Trumpa znamená obětování lidských životů, konkrétních lidských životů.
Globalisté si s tím úplně
poradit nemohou.
Oni nad státní elitou vyhrávají, očividně vyhrávají, ale mluvit o tom,
že ty procesy probíhající v USA zcela začlenili
do rámce přestavby celého světa
a přenosu centra koncentrace
řízení z Velké Británie a USA,
UK-USA, takový termín používáme v knihách, který přesně tohle označuje, do Číny je zatím předčasné.
Je to velice předčasné.
Přestože státní elita, která nedokázala prudkým náporem strukturně zlomit globalisty,
je na tom stále hůře a hůře.
Řeší se zde velmi mnoho otázek.
Podívejme se na tu situaci.
Jak probíhá potlačování protestů v USA? Liší se od potlačování protestů v Hongkongu? Liší.
A nač čeká Trump?
Já už jsem v minulém pořadu vysvětloval, že potřebuje vyčkat,
až v demokratických státech, relativně
demokratických, tam, kde vládne státní elita.
V těch státech, kde vládne státní elita, a to nejsou jen demokratické státy, neboť záleží,
nakolik je v nich státní elita silná ve strukturním řízení, aby dokázala ten živel ovládat.
Já to řekl nesprávně, oni ho neovládají, oni ten živel organizují.
Ale jaký je užitek z toho poklekání na kolena?
Vy teď dáte rozkaz, aby se všichni rozešli,
ale dav, který nic netuší o tom,
že se jedná o jednu velkou hru,
v domnění, že se mu povedlo zlomit stát, začne živelně všechno rabovat.
No a lidé, kteří se těch divadélek účastní, potom už nevědí, zda je to organizované a řízené nebo…
Takže to musí začít zjišťovat, a potom to všechno začíná získávat nekontrolovaný charakter.
A ve výsledku všechny pogromy probíhající v té sféře odpovědnosti, kde státní elita čelí globalistům,
mají ten následek,
že Trump vyhrává všude.
A když už jsem se zmínil o Hongkongu,
tak musím poukázat na takovou paralelu,
která je velice vypovídající a zajímavá.
Povšimli jste si, že v USA ty protesty napřed exponenciálně narůstaly,
a potom se to najednou zastavilo
a začalo se to všechno tak nějak rozmývat?
Právě proto, že je více přítomen
prvek živelnosti než organizovanosti.
A co řekl generální prokurátor Barr?
Že ty protesty vznikly ve výsledku činnosti celé palety extrémistických skupin.
Ale všechny ty extrémistické skupiny jsou přece
pod kontrolou tajných služeb, které je v podstatě řídí.
Protože všechny tyto extrémistické skupiny jsou svého druhu pojistnými ventily.
Je třeba sledovat různé nálady ve společnosti, kontrolovat je, a potom tomuto protestu upustit páru do ztracena.
Povšimli jste si, že u nás FSB
v posledním týdnu
zasahovala proti celé sérii různých extremistických skupin?
Ty byly připraveny ke státnímu převratu, měly připraveny zbraně a vše ostatní.
Byly připraveny, ale oni je neutralizovali.
V USA proti sobě bojují tajné služby.
Jedny ty služby se snaží o stabilizaci státu
a ty druhé se snaží svrhnout Trumpa.
Všechny protesty v ulicích
vyžadují organizovanost.
My víme, jak před nějakou dobou čínská policie v Hongkongu
použila požární stříkačky a modrou barvou označila všechny protestující.
Potom už bylo jen nutné
je identifikovat, odstranit lídry,
odhalit strukturu, zbavit ji lídrů
a bylo, protesty utichly.
Potom to ještě přidusil koronavirus, a až potom začaly nové protesty, ale již na jiném základě.
Zde se jedná o vnitřní
partajní třenice elit v Číně.
Tam je tedy obarvili všechny.
V USA došlo k něčemu podobnému, ale trochu jinak.
A já jsem za celou tu uplynulou dobu neslyšel…
Zdálo by se, že každý analytik, který to sleduje, by už měl učinit příslušné závěry, ale žádného jsem neslyšel.
A jaké závěry?
Co použila americká policie při rozhánění demonstrací? Paintballové zbraně!
Chlapíci!
Proč použili paintballové zbraně?
Asi jsou úplně pitomí, ne?
Ale oni nejsou hloupí, snajpry z nějakého důvodu vyzbrojili paintballovými zbraněmi, postavili do řady a oni vyrazili.
Oč jde?
Ta podstata je následující.
Všechny protesty jsou organizované.
Těm protestům velí
seržanti, poručíci, kapitáni…
Ti, kteří jsou oblečeni do výrazné červené, to jsou animátoři.
To není velení, je mylné
je považovat za velení.
Velí tomu ti, kteří jsou oblečeni nenápadně, aby se zbytečně nevyčleňovali.
Ale stejně je možné je identifikovat podle jejich chování a odborníci je dokážou rozeznat.
Jenže oni nikdy nestojí v prvních řadách.
Tak jak se k nim chcete dostat?
K těm seržantům a poručíkům?
Velice jednoduše.
Vezmete si paintballové zbraně, a když ho v nějaké té skupince uvidíte,
tak na něj vystřelíte a pěkně ho označkujete, aby se hned tak neschoval.
A potom už ho jen izolujete.
Videokamery a všechno to ostatní vám to umožní udělat.
A jakmile americká policie nastoupila
s paintballovými zbraněmi,
tak okamžitě ty protesty organizované státní elitou ztratily na síle. Okamžitě opadly.
Oni prakticky okamžitě přišli o všechny své seržanty a poručíky, protože byli označkováni a zatčeni.
A proč to nemohli udělat stejně jako
v Číně? Ten rozdíl je zásadní.
V Číně celý ten dav, který tam protestoval,
ohrožuje samotný systém.
Už nejednou jsme o tom mluvili.
Hongkong je svým způsobem očkovací látkou s jinou kulturou, tou anglojazyčnou,
která se má rozšířit na území Číny.
A aby to bylo možné, tak byly
v Číně podniknuty přípravy.
Napřed zpřetrhaly vazby mezi otci a dětmi,
to byly ty rudé gardy, ta kulturní revoluce,
potom zavedli tu politiku jednoho dítěte,
aby lidi uvolnili od výchovy dětí
a co nejvíce je převedli na západní algoritmus principu práce.
Když byly ty masy takto vypěstovány
a příslušně naočkovány,
tak bylo nutné zvýšit počet těchto lidí,
a tak jim dovolili mít druhé dítě.
To znamená, že toto prostředí posilují.
A potom následoval v tomto procesu další krok, připojení Hongkongu k Číně.
Ty dvě kultury, to prostředí připravené na kontinentální Číně a to v Hongkongu jsou ve vzájemné interakci.
Ale v Hongkongu,
stejně jako v každé společnosti,
existuje na základě zákona rozdělení
pravděpodobnosti i extrémistický segment,
který se nezačlení, protože se nepodvolí.
A ten je třeba celý zlikvidovat,
ten je třeba úplně celý zlikvidovat.
A proto tam také polili všechny, označkovali je tak a tohoto prvku je třeba se zbavit,
protože je přebytečný
a způsobil by selhání systému.
V USA je situace jiná.
Tam bylo to prostředí protestujících předem
připravováno globalisty kvůli přestavbě USA.
Bylo připravováno k tomu, aby vyšlo do ulic.
To černošské obyvatelstvo bylo cílevědomě vychováváno v systému kriminální kultury.
Černošské obyvatelstvo, to jsou ti původní černoši,
kteří tam byli přivezeni jako otroci a usadili se tam.
Na ty byly aplikovány speciální programy,
které jim umožňují nepracovat a neučit se, takže mají dost času vést asociální způsob života.
Oni je speciálně… V těch černošských školách jsou speciálně vytvářeny takové podmínky,
za kterých se ty děti neučí.
Černošské školy dostávají
přednostní financování.
Například nyní na internetu snadno najdete
nástin té situace od amerického učitele,
který pracoval v černošské škole.
Ale v podstatě se jedná o typový příklad, jakých najdete spoustu, věnujete-li se tomuto tématu.
Například tam černošským dětem,
kterých bylo 850, rozdali notebooky.
A v průběhu roku jim vydali ještě dalších 1000.
A proč? Protože je rozbíjeli.
Jezdily na nich ze schodů, nebo je házely z oken a tak podobně, a tak jim vyčlenili dalších 1000.
850 dětí dostalo dalších 1000 notebooků,
aby se mělo na čem učit.
Žádná jiná škola Latinoameričanů nebo bělochů takové financování nemá.
A tady jim to financování speciálně poskytli,
aby ty notebooky mohly rozbíjet.
Oni se nemusí učit
a dostávají známky za nic.
Dali jim potravinové balíčky,
aby je odnesly rodinám.
Děti z nich vytahaly sladkosti,
zbytek vyhodily a hotovo.
Speciálně jim vytvářejí takové podmínky,
aby nepracovaly, aby se seskupovaly do band
a neustále je jim vštěpováno: „Vy jste byly otroky, teď musí být běloši vašimi otroky.
A vy nemusíte pracovat.“
A tato ideologie je přiživována ze státní
pokladny a to velice zásadním způsobem.
Bylo to spuštěno v předstihu, hned jak bylo jasné,
že SSSR je s konečnou platností odepsaný,
od poloviny sedmdesátých let, kdy SSSR začal svými zdroji zajišťovat existenci USA
a začalo být připravováno
přeformátování SSSR, ale i USA.
Pro přeformátování USA bylo
zvoleno černošské prostředí.
Takže je napřed cíleně tou ničím neomezovanou svévolí připravili o znalosti.
Oni se mohou prosadit jen v kriminálním prostředí, protože nemají žádné znalosti.
Černoši, kteří tam přijedou odjinud,
například z Nigérie, se snaží získat znalosti.
Snaží se pozvednout, někam se začlenit a nechápou způsob života místních,
kteří nepracují a neustále
prosazují nějaká svá práva…
„My jsme přece černoši, největší frajeři,
ti nejsilnější ze silných…“
A proč? Protože se jedná
o řízený proces.
A černoši, kteří přijedou odjinud, se nemohou začlenit do tohoto černošského prostředí.
Černoši v USA tvoří 13% obyvatelstva.
Takže mohou velice závažným způsobem všechno
ve státě rozbouřit, ale reálně ho rozložit nedokážou.
Takže se fakticky jedná o ideální variantu k tomu, aby na jejím základě mohlo proběhnout přeformátování USA.
Donutit je tam kát se za otrokářství a tak dále.
A potom je snadné to všechno zase potlačit,
protože černoši nemají žádné vzdělání
a žádné návyky řízení složitých
sociálních supersystémů,
a to dokonce ani na úrovni
samořízení nějaké komunity.
Jednoduše to neumí, speciálně jsou
o to připravováni, o takovou možnost.
Mohou zorganizovat jenom bandu.
Když někdo namítá, že tam v USA jsou to tvrdí chlapíci a že mají v rukou hromadu zbraní,
tak je to sice pravda.
Lidé tam mají velmi mnoho zbraní,
více než kdo jiný, ale legálních zbraní.
Legálních!
A použití těch legálních zbraní může mít velice závažné následky, takže si to tisíckrát rozmyslí, než je použijí.
Protože v tomto ohledu je tam drží na uzdě.
Zatímco v černošském prostředí je obrovské množství nelegálních zbraní.
A ti si vůbec nedělají hlavu
s tím ty zbraně použít.
Stačí vytvořit podmínky pro jejich použití.
Proto je ta otázka vzájemného boje ošemetná. Teď se hraje na přihrávky soupeřovi.
Černoši jsou využíváni pro destabilizaci a rozklad amerického státu.
Tento nástroj si globalisté
připravovali v předstihu
a oni si ten nástroj chtějí zachovat.
Celý ten problém spočívá v tom, že tento předem připravený nástroj potřebný pro přeformátování USA
začala řídit americká státní elita přes ty tajné služby, které jsou pod její kontrolou.
Takže američtí globalisté, ti, kteří chtějí zachovat stát, mají jen jednu možnost, jednu možnost.
Nástroj si potřebují zachovat a zároveň musí odstřihnout státní elitu od jeho řízení.
Takže si označili jen seržanty a poručíky, eliminovali je a hotovo.
Potom to černošské prostředí opatrně zklidní
do okamžiku, kdy ho sami budou potřebovat aktivovat.
A v některých místech mohou dosadit své
důstojníky a nasměrovat to tam, kam potřebují.
Takže se zdá, že jde
o jeden a ten samý protest,
ale na úrovni svého místního působení vede k různým následkům.
A místo na Trumpa začíná být vyvíjen nátlak
na státní elitu tak, jak to globalisté právě potřebují,
aby posílili Trumpa.
A když někdo tvrdí, že elity a bankéři
na sebe nebudou chtít brát odpovědnost
za snížení životní úrovně ve svém státě, a proto jsou připraveni přenechat vítězství Trumpovi,
tak je to hovadina,
absolutní hovadina.
Elity se nikdy nestarají o to, jaká bude životní úroveň objektu, který řídí.
Jediné, co je v tomto ohledu směrodatné, je, aby si udržely svou moc!
A pokud je to v jejím zájmu, tak elita vždy nechá upadnout stát, který řídí, aby ho donutila k poslušnosti.
Vždyť si otevřete učebnici dějepisu,
těch příkladů tam najdete celé moře
s ohledem na jakýkoliv stát,
v davo-elitářské společnosti
to tak prostě funguje.
A celý problém se tedy omezuje na to,
kdo bude využívat zdroje státu USA,
zda Trump, aby stát přebudoval v ten národní,
a ti druzí pro zachování jeho dominantního postavení.
A v tomto ohledu, k těm černochům.
Vždyť jaká je tam situace?
Státní elitě se moc nedaří.
Mezi černošským obyvatelstvem, včetně toho
původního, je dost lidí, kteří se povznesli mezi elitu.
Stali se řediteli škol, nějakými umělci,
nějakými manažery a tak dále.
Takže se fakticky odtrhli od toho lumpenizovaného, kriminálního prostředí bez vzdělání, žijícího z almužen,
jehož bandy ostatní okrádají,
aby sami měli více.
A tito lidé v podstatě nemají zájem na destabilizaci celého státu, a tak to nepodporují.
Pokoušeli se dostat na kolena černého policistu
a co jim řekl? „Já si kleknu jen před Bohem.“
A hotovo.
To je velké množství lidí, kteří v podstatě nemají zájem na destabilizaci svého státu.
A to je řádově 40% z toho
černošského obyvatelstva.
Takže budeme-li vycházet z toho, že černoši tvoří 13% z celkového počtu amerického obyvatelstva
a z nich tvoří 40% lidi, kteří nemají zájem na destabilizaci státu.
Tak zbývá jen 8% z celého obyvatelstva státu,
které by mělo vyvolávat ty nepokoje.
Cožpak ti dokážou položit stát? Ne.
Ti mohou být jen vývěsním štítem, kvůli vyvolání určitých politických zmatků a změn ve státě.
Je to přesně jako majdan na Ukrajině.
Akorát že pro ten majdan
vychovávali západní Ukrajince,
ty také dlouhodobě připravovali, stejně jako ty černochy v USA.
Ty západní Ukrajince připravovali v SSSR od dob Chruščova pro majdan, aby destabilizovali stát,
aby se stali tím vývěsním štítem pro vyvolávání politických zmatků a změn ve státě.
Proto pro ně… Jen se podívejte
na toho Floyda.
Toho zloděje a recidivistu pohřbívají ve zlaté rakvi. Vozili ho po Státech.
A ještě tam stojí ti animátoři v červených
tričkách a vykřikují: „Je to náš nový Ježíš!“
Tento proces prostě nemůže
mít žádnou budoucnost.
Takže tuto destruktivní část černošského
obyvatelstva napojili na matrici, jakou je Floyd.
To je konec, nemá to tedy
žádnou budoucnost.
Protože ta kriminogenní situace musí být potlačena buď úplně,
nebo být alespoň natolik minimalizovaná,
aby nemohla působit na řízení státu.
Něco jsem ještě chtěl k těm USA.
Ano, ten Seattle, to je velice zajímavá věc.
Ano, ta autonomní zóna, AZS. I když ji tedy přejmenovali, udělali z toho…
Teď nevím, jak se jmenuje
ten pahorek… Kapitol.
Autonomní zónu
Kapitolského pahorku – CHAZ.
Všichni jasně vidí tu prostou věc, že se jedná
o proces, který je bezesporu řízený. Jednoznačně.
A v čem spočívá podstata toho řízení?
Vždyť na to, aby potlačili tu „autonomní zónu“, nic moc nepotřebují.
Stačí přestat jim tam dodávat potraviny a vodu. Nu, stačí ty potraviny.
Vodu budou pít z vodovodu
a bude jim to jedno. Takže potraviny.
Každé velkoměsto zápasí
s logistikou dodávky potravin.
Jakmile do obchodů nedovezou potraviny, vyvolá to problémy.
A když tam nebudou dovážet potraviny,
nebudou mít ani možnost je prostě rozdávat,
kdy každý přijde a vezme si, kolik potřebuje.
A všechny protesty okamžitě opadnou.
Také tam můžou poslat policejní síly a udělat tam pořádek.
Oni si tam postavili jakési drátěné ploty,
ty zboříte velice jednoduše.
Ale oni nic moc nepodnikají, neustále se tam něco děje, něco ti lidé vykřikují. A proč?
Protože toho protestu se zmocnil někdo jiný. Řízení toho protestu se zmocnil někdo jiný.
To je přesně to, o čem jsem mluvil.
A proč Seattle? Všichni přece vědí, že…
Tedy asi ne všichni.
Ten, kdo se trochu zajímá o výrobu ve světě, ví, že se tam nachází hlavní stan jedné „maličké“ společnosti,
která si říká Boeing.
A hned vedle je město, teď si opravdu nevzpomenu, v sousedním státě,
kde se nachází velká fabrika,
tedy v jiném okresu.
Tohle je okres King, a tamto je okres…
To teď není důležité.
Tam je továrna Boeingu.
Takže je náhoda, že ty protesty jsou právě
v Seattlu, a že právě tam se nachází Boeing?
Škoda, že nemáme napsaný ten text
ke koronaviru, teď bych na něj jen odkázal.
Tak si vzpomeňme na to, o čem jsem mluvil, když ten koronavirus teprve začínal a to v Číně, vzpomínáte?
Tehdy to bylo jen v Číně
a celý svět byl ještě v klidu.
Už tehdy jsem řekl, že jedním z problémů,
který vyřeší tato pandemie koronaviru v Číně,
je to, aby se do stavu, kdy budou ovladatelné čínským státem,
čínským centrem koncentrace řízení na globální úrovni dostaly „menší“ společnosti.
A jmenoval jsem společnosti typu
Toyoty, Mazdy a Nissanu.
Ale z hlediska globálního řízení je Boeing stejnou „menší“ společností.
A v poslední době se pořád okolo Boeingu něco děje, má neustálé problémy.
Nepovedl se jim model Boeing 737 MAX, prostě se nepovedl.
Nejde na odbyt, žádné prodeje,
nikdo ho nechce.
A Boeing má stále
jen ztráty, ztráty a ztráty.
Má neustálé ztráty a právě v této době přímo
v Seattlu, kde se nachází hlavní stan Boeingu,
probíhají události, které jsou
symbolické pro celou planetu.
Všichni se zajímají, co je tam s tou AZS,
s tou Autonomní zónou v Seattlu?
Co se to tam děje? A všichni nenápadně:
„Vždyť je tam Boeing, je tam Boeing.“
A Boeing má přece problémy.
Jde o otázku přestavby Boeingu, aby Amerika byla připravena o vlastní letecký průmysl,
což bylo už odstartováno těmi
problémy, které Boeing začal mít.
Letecký průmysl se teď rozvíjí v Číně. Jeden za druhým se tam objevují důležité výrobní procesy.
Co myslíte, napomohou řešení tohoto problému ty protesty v Seattlu nebo ne?
Velice tomu napomohou, protože to umožňuje dezorganizovat výrobu Boeingu
přímo v klíčovém článku řetězce,
přímo ve státě Washington,
kde se nachází jak hlavní stan…
Co? Ano, Everett. A hlavní továrna Boeingu.
Tam se to vše vyřeší hned.
Prý si vymýšlím? Tak si pojďme připomenout,
jak o letecký průmysl připravovali Sovětský svaz?
Rusko, jak ho o něj připravovali?
Nebylo to náhodou prostřednictvím národnostních problémů v jednotlivých subjektech?
Vůbec nic se nemění.
Všude používají jednu a tu samou šablonu, jednu a tu samou šablonu.
Ale to ukazuje, že globalisté
v konkrétním místě převzali řízení.
A ten proces s protesty bude v Seattlu trvat přesně tak dlouho,
jak to bude potřebné pro vyřešení klíčových
problémů s omezováním výroby Boeingu v USA.
Jakmile budou tyto klíčové problémy vyřešeny,
bude možné se s touto zónou vypořádat.
A omezování výroby Boeingu a leteckého průmyslu jako takového v USA bude pokračovat jak má.
Ten proces bude spuštěn,
s konečnou platností.
To je cílem té Autonomní zóny v Seattlu.
Ale že se globalisti zmocnili řízení právě v Seattlu, ještě neznamená, že ho mají pod kontrolou v celých Státech.
A co víc, dnes jsi se řízení zmocnil ty,
a zítra o tuto iniciativu zase můžeš přijít.
To je jako v průběhu války, když proti sobě stojí dvě armády a bojují, kdo na jakém úseku přemůže koho.
To je třeba si uvědomovat. V USA probíhají bojové akce se střídavým úspěchem.
Globalisté jsou na tom s úspěchy lépe,
ale ti vždy vyhrávají v dlouhodobějším horizontu,
zatímco státní elita má v ruce
operativnější nástroj rychlé akce.
Takže uvidíme, jak se to
tam bude dále vyvíjet.
Ale gosudar na to neupozorňoval náhodou,
je tam velice závažná situace
a tvrdit, že je něco vyřešeno tak a nejinak, zatím není možné.
Probíhají tam velice závažné procesy, americká státní elita a globalisté se do sebe pustili opravdu natvrdo.
Už pracujeme hodinu a půl,
ale máme tu ještě další otázky.
Valeriji Viktoroviči, Trump prohlásil,
že USA už nejsou světovým četníkem.
USA už nemají dost zdrojů
a Trump pracuje pro zájmy státu,
nebo globální prediktor jasně naznačil,
že to musí být provedeno?
Já se vynasnažím
odpovědět velice krátce.
Takže v čem je ta podstata?
USA skutečně už nemají zdroje.
Ale v čem je ten problém?
Neustále se nám snaží vnutit, že Trump je představitel státní elity, protože chce USA uzavřít do národního státu,
a že bojuje s globalisty, kteří chtějí,
aby USA stejně jako dřív všechno ovládaly.
Ve skutečnosti je to přesně naopak.
Globalisté odpovídají za pořádek na celé planetě Zemi a velmi dobře si uvědomují,
že planeta dlouho nevydrží Pax Americana, na to tu není dost zdrojů.
Žít podle amerických standardů znamená, že už
v blízké perspektivě bude všechno prožráno,
a nezbyde než na této planetě zdechnout.
Žádná náhradní planeta k dispozici není, takže je nutné přeformátovat USA a odstranit americký způsob života.
Pro globalisty je zásadně důležité zlikvidovat Pax Americana.
Oni potřebují USA z mezinárodního četníka proměnit v národní stát
a přesně tento úkol globálního významu řeší Trump, který je představitelem globální elity.
Zatímco americká státní elita byla tou
svalovou hmotou, tím nástrojem řízení ve světě
a dokud USA plnily roli světového četníka, tak
po celém světě právě tito lidé byli těmi brigadýry,
vysávali z něj mízu a díky tomu si také žili.
Jenže tak 5% obyvatel planety spotřebovávalo 40% světo-
vých energetických zdrojů, takto to přece dál nešlo.
A tito lidé teď nechtějí přijít o své dominantní postavení ve světě,
nechtějí spadnout na úroveň národního státu, protože si budou muset začít vydělávat sami na sebe.
A to se jim nechce, když dosud všichni pracovali na ně a oni to jen řídili.
Kvůli tomu si také pořídili ty útočné skupiny letadlových lodí,
kvůli tomu byly všude založeny…
…ty vojenské základny.
Jenže ty mohou existovat jen do té doby,
kdy je přes FED vydržují globalisté,
národní stát to utáhnout nemůže.
A o to právě bojuje státní elita, snaží se zbavit Trumpa, aby si zachovala svou dominanci.
Oni odmítají začlenit se do nového scénáře, ve kterém je jim přisouzena role řadového národního státu.
Ale to je ta budoucnost,
která umožní Američanům přežít.
Vždyť oni chtějí zničit planetu,
aniž by si to uvědomovali.
Myslí si, že budou parazitovat stejně jako dřív na celém světě:
„Za mého života těch zdrojů bude dost
a co bude potom, je mi ukradené.“
A tohle se teď eliminuje, proto Trump zastupuje globalisty a státní elita stojí proti Trumpovi.
Trump má za úkol… Stejně jako se SSSR stáhnul ze socialistického tábora,
tak má Trump za úkol stáhnout armádu z celého světa, aby USA přestaly být světovým četníkem.
A kdo je má nahradit?
Kdo staví v zahraničí své vojenské
základny v klíčových bodech? Čína.
Jedná se o globální scénář,
vůbec to není státní úroveň.
Proto tak velká konfrontace s Čínou,
proto taková konfrontace s Ruskem.
Trump není žádný náš přítel,
ale on dělá USA předvídatelnými.
Snaží se o realizaci situace,
za které bude mít svět šanci dál žít.
Zatímco americká státní elita je ochotna spálit svět v globální jaderné válce
a nevěří tomu,
že takto zahynou i oni sami.
Oni pořád ještě přemýšlí v kategoriích 1. a 2. světové války, tedy té světové války 20. století,
že za tou svou louží všechno v klidu přečkají. Jenže nepřečkají.
Kolikrát už je Putin varoval?
Nepřečkají to.
Jenže oni si myslí, že tady u nás mají tu svou elitu, kterou si vychovali,
že ti ruští podpindosníci jim umožní
provedení prvního zdrcujícího útoku.
Není důležité, že ti podpindosníci
při něm sami zdechnou.
To přece není důležité, vždyť právě proto si je USA vydržují.
Státní elita USA si říká: „Nic jiného jim nezbyde, chtějí nám lízat zadek, tak…“
To je činí šťastnými. Vološin je přitom štěstím bez sebe, když může lízat americký zadek.
To je smysl celého jeho života.
Nic jiného nezná, byla by to pro něj katastrofa, kdyby to bylo jinak.
On nepřemýšlí nad tím, že by měl být člověkem,
že by měl mít nějakou svou lidskou důstojnost.
A takto je to se všemi podpindosníky.
Takže USA se musí stahovat
a Trump to průběžně realizuje.
A když přišel s tímto prohlášením
v takové složité situaci,
tak to ukazuje na to, že globalisté se v podstatě zmocňují řízení těch protestů, které v USA vyvolala státní elita.
Ta otázka souvisí s tím, že lidé mají zmatek v tom,
kdo vlastně patří ke státní elitě a kdo k té globální.
Vy o nich neustále mluvíte, jak byste je definoval tak, aby se na ně takříkajíc dalo sáhnout?
Zde odpovím velice,
opravdu velice krátce.
Už mnohokrát jsem mluvil o tom,
čím se liší státní elita od té globální.
Státní elita přemýšlí ve formátu vnější politiky svého státu a globalisté přemýšlí ve formátu globální politiky,
kde i jejich národní stát zaujímá
nějaké konkrétní místo.
Ale ať už o tom mluvíme, jak často chceme, je potřebná i určitá praxe, osahat si to.
Dynamika poskytuje jen málo možností k tomu, aby se člověk zabýval takovou analýzou.
Ale když hodnotíte minulost, tak vám to umožní takříkajíc vyhmátnout to prakticky.
Já už jsem dávno chtěl, a teď k tomu využiji tuto vaši otázku, doporučit lidem jednu knihu,
která vyšla už v roce 2013
nebo 2014 od autorky…
Všichni, kteří se zajímají o to, jak začít rozpoznávat globalisty od státních elit, by si to měli zapsat.
Autorkou té knihy je Frances Saunders a ta kniha se jmenuje
CIA a umělecký svět s podtitulem Kulturní fronta studené války.
To je velice dobrá kniha pro praktický nácvik rozpoznávání státních a globálních elit.
Ať už to bylo či nebylo cílem té autorky, tak je to prostě skvělá praktická učebnice o tom,
jak probíhala studená válka na kulturní frontě v poválečné Evropě.
Je to velmi přínosné, můžete si přímo s tužkou v ruce zaznamenávat,
tenhle pracuje pro tyto zájmy,
tohle patří sem.
Odhalíte tam velice zajímavé vazby.
Je to velice dobré cvičení, velice dobré.
Bohužel náklad té knihy nebyl velký.
Jak je dnes možné získat tu knihu
v papírové podobě nevím
a ani nevím, zda je k dohledání
v elektronické podobě na internetu.
Ale určitě vám ji doporučuji.
Jestliže chcete umět snadno identifikovat představitele státní a globální elity podle jejich činnosti,
tak k tomu velmi napomůže jako
praktické cvičení právě tato kniha.
Když porozumíte obsahu té knihy,
přečtete si ji s tímto vědomím,
nesmíte ji číst povrchně,
ale s hlubším porozuměním,
potom je to dobrá učebnice pro nácvik identifikace státních a globálních elit,
v praxi, na příkladu kulturní spolupráce, kulturní fronty ve studené válce v poválečné Evropě.
Už dnes pracujeme hodinu a čtyřicet minut,
takže to byla poslední otázka.
Ty otázky byly dost závažné a na ty dvě
poslední se dá odpovědět daleko obsáhleji,
ale také se musíte
věnovat samostatné práci.
Takže už mi zbývá jen jedno.
Pamatujte si, že mnohé věci jsou nám
nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý,
ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů.
Rozšiřujte si okruh svých pojmů.
A pamatujte ještě na jednu věc, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy
a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.
Snažte se proto znát a chápat toho více.
Ale to musíte být konceptuálně mocní,
rozumět tomu, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů
a prostřednictvím toho potom
hájit zájmy své i své rodiny.
Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018.
Stávejte se konceptuálně mocnými. Pracujte pro své zájmy, nedovolte, aby vás balamutili.
Rozšiřujte si okruhy svých zájmů, abyste porozuměli těm pojmům, kterým jste dříve nerozuměli.
Potom budete také umět efektivně bránit zájmy své i své rodiny,
zajistit si mírové nebe nad hlavou a zajistit šťastnou budoucnost svým dětem.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou
a štěstí. Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář