JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.05.2020 Titulky CZ

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete přes on-line obchod ozon.ru, na našem webu přes formulář objednávky,
a také přes odkazy pod videem na našem kanálu v YouTube Fond konceptuálních technologií, nebo v rubrice  zboží u našich skupin na sociálních sítích.
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I. si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 25.05.2020.
První otázka je od Valerije.
Jak vyplynulo z vašich nedávných, a především
z posledních pořadů Otázka-Odpověď,
tak globální prediktor s využitím COVID-19 uplatňuje dávno známý princip: Rozděl a panuj!
S ohledem na Čínu je to jasné, ta bude mít zvláštní podmínky. A co ostatní státy?
Rozesadit všechny do svých koutků znamená dostat mnohé státy, a obzvláště ty,
které nemají dostatek kompetencí pro zajištění své existence, na pokraj přežití.
Nebude to tedy mít spíše opačný efekt, až se tyto státy začnou spojovat se státy v tomto ohledu silnějšími?
Například bývalé svazové republiky s Ruskem?
Tohle by si globální prediktor asi nepřál?
Globální prediktor si bezesporu nepřeje
obnovu konceptuálně mocného
Ruska v roli subjektu globální politiky.
Jenže v životě to dopadá tak,
že globální prediktor,
který již 3000 let realizuje strategii budování světového řádu na planetě Zemi,
nemá možnost se zastavit
a vzdát se realizace svých plánů.
Oni jsou k tomu konceptuálně připoutáni,
mají zformovanou určitou mravnost
a tím pádem před sebou vidí určitý úkol.
Otázku přeformátování Ruska/SSSR globální prediktor řešil v průběhu 20. století
a v podstatě se mu to s konečnou platností vyřešit nepovedlo.
To však neruší jeho úkol
zcela přeformátovat celý svět.
To je proces známý
pod názvem globalizace.
Nyní mnozí tvrdí:
„Tak globalizace se nepovedla.“
My si teď promluvíme o tom, co to znamená uzavřít se v jednotlivých národních státech
a kde a s kým je možné
hledat spojenectví.
Ta podstata je následující.
Globalizace není na umření,
globalizace dále pokračuje.
Globalizace jako taková spočívá v tom, že probíhá koncentrace řízení výrobních sil na Zemi.
Řízení různých výrob.
To přece neznamená, že by ty výroby
měly být koncentrovány v jednom místě,
jak tomu lidé rozuměli dříve, když říkali:
Všechno, co se vyrábí, se vyrábí v Číně!
Proč to tak bylo zařízeno?
Říkali nám: „Rozvíjejte sektor domácích služeb, žijte si komfortně
a všechno, co potřebujete,
vám vyrobí jinde:
v Číně, kde je levná pracovní síla,
nebo v nějakém jiném státě.
Vy tam převedete svou výrobu, a vaše italská obuv se bude vyrábět dál, jen to bude tam.
A proto i stroje na výrobu té obuvi už nebudou vyráběny v Itálii, ale někde tam.“
A takto to bylo s ohledem
na všechny parametry.
Takže když mělo dojít k rozvoji
jihovýchodní Asie,
tak jak to probíhalo?
Cožpak se rozvíjel celý region,
v plném rozsahu?
Ne, on se rozvíjel průmyslově,
byla tam převáděna výroba
a vývojově-konstrukční základny,
střediska se nacházela jinde.
A v podstatě, jak bych to řekl, s těmi
technologickými zónami jen spolupracovaly,
s těmi zónami, kam
byla převedena výroba.
Tam skutečně byla levnější pracovní síla
a byly tam menší výrobní náklady – i díky klimatu.
Nebylo tam zapotřebí stavět velké vytápěné výrobní haly jako například u nás v Rusku.
Takže tam byla převáděna výroba, vysoce technologická výroba, špinavá výroba,
výroba náročná na pracnost a v čistých státech „na úrovni“ zůstal jen sektor služeb.
Takto tyto státy přišly o řadu
kompetencí ve výrobě,
což jim znemožňuje další existenci
v podobě národního státu.
Ano, dokud máte zajištěnu výrobu někde v Číně, Vietnamu či jinde,
a tato produkce přichází k vám, tak i nadále
vzbuzujete dojem, že existujete jako národní stát.
Ale co když bude narušena
třeba i jen logistika?
A dodávka hotového zboží jak přímo do státu, tak i zákazníkům v zahraničí bude přerušena?
Bude stát soběstačný?
Samozřejmě, že nebude.
Dokázalo by Rusko konkurovat státům světa,
kdyby bylo připraveno o vlastní leteckou výrobu?
A to jak osobních, tak
i nákladních letadel? Nedokázalo.
Tento sektor je třeba obnovit.
Pouze tehdy bude moci Rusko jako stát konkurovat státům, které takovou leteckou výrobu mají.
Jestliže Rusko tuto výrobu mít nebude, tak bude kriticky závislé na dodávce leteckého šrotu,
jako je tomu dnes, různé ty Airbusy, Boeingy
a tak podobně, veškerý ten letecký šrot.
Zda nám ho vůbec dodají či ne,
zda nám dodají náhradní díly nebo ne.
A otázka provozních licencí?
Přiletíte někam, a oni vám tam
to letadlo zadrží, protože není vaše,
výrobce vám to nedovolil a co když je navíc to letadlo na leasing?
To znamená, že stát v podstatě nemá
leteckou dopravu pod svou kontrolou.
A proč to všechno vykládám?
Protože je to tak, že když byly vytvářeny
ty obrovské výrobní celky v jihovýchodní Asii
a vůbec ve státech třetího světa, tak bylo
s ohledem na vytvoření těchto základem úkolem,
aby si všechny státy, které se rozvíjely
v průběhu globálního historického procesu,
vypracovaly jen určité kompetence, o které by se
mohly opírat a být tak národním státem.
Zde odkazuji na práci stát, kde jsou uvedeny příklady Maďarska, Kuby, Jemenu…
Je však třeba si uvědomovat, že například Jemen má jen ten potenciál, který mu byl dán
a má také potřebný počet obyvatelstva,
aby se ten potenciál k vytvoření
vlastního národního státu mohl uplatnit.
A co Kuba?
Tam se soustředili na zdravotnictví a díky tomu si udržují svůj národní stát.
V celém světě je to zařízeno tak,
aby žádný národní stát nedisponoval žádnými průlomovými oblastmi,
díky kterým by se dokázal zachovat
v podobě skutečného národního státu.
Takže bylo nutné, aby tato odvětví
byla převedena do zahraničí:
„Tam ta výroba přece bude levnější!
Budou tam nižší pracovní náklady.“
A všichni převedli výrobu tam.
A například ty italské boty, to je takový názorný příklad, co stále uvádím,
se vyrábějí v Číně,
ale přesto jsou stále „italské“.
A takto je to se všemi segmenty.
Když tedy teď Čínu uzavřete a narušíte tím logistiku,
tak nikde ve světě žádné italské boty mít nebudou.
A teď ve světě vyvolali
samoizolace kvůli koronaviru
a najednou se ukazuje, že jsme
sice oblast služeb rozšířili,
ale výroba produkce u nás prudce poklesla a nedokážeme si vyrobit ani to nejnutnější,
abychom alespoň přežili ten režim samoizolace a měli zajištěny životně nezbytnou produkci a služby.
Proto ve všech státech vyvstala otázka návratu části výroby,
která by dokázala zajistit přinejmenším běžné životní potřeby obyvatelstva v každém jednotlivém státě.
Je třeba vrátit tuto část výroby,
urychleně.
A není to nic tak těžkého,
protože se jedná o lehký průmysl.
Čína… Asi jste všichni viděli film
Ivan Brovkin na celinách.
Tam je takový příklad.
Probíhala propaganda, že v SSSR
nic kvalitního vyrobit nedokážou, a proto:
„Podívejte se, jaký překrásný
materiál vyrobený v Číně…“
Čína byla do té doby neustále ve válce a jediný průmysl, který tam měli, byl ten lehký.
Ale rychle ho pozvedli a dokázali
zajistit potřebnou kvalitu.
Měli suroviny, pracovní sílu i stroje.
A kde vzali ty stroje?
A to je ta hlavní otázka.
Když se vrací část výroby potřebného zboží a služeb
do národních nebo projektově zkonstruovaných států,
tak se vrací jen ta část, která bude zajišťovat běžné životní potřeby.
Vrátit výrobu obráběcích strojů, letecký průmysl nebo něco jiného vysoce technologického
v podstatě není možné, protože již přišli
o potřebnou kádrovou základnu,
přišli o potřebné kompetence
celého toho spektra výroby,
které musí zajistit sám stát uvnitř sebe, aby ta či ona oblast mohla existovat.
Tj. ve všech státech zrušili těžkou strojírenskou výrobu, všechny vysoce technologické oblasti
a teď vám navrhují, abyste si milostivě navrátili lehký spotřební průmysl. A k čemu je to dobré?
Nesmíme zapomínat, že tu stále
je ta teorie zlaté miliardy.
A také tu existuje takový sektor
v podobě mezinárodního turismu,
obzvláště ten rekreační, když lidé létají
na dovolenou do Turecka, Thajska nebo jinam.
A proč ti lidé létají?
Protože na to mají prostředky.
A kdo nejvíce létá?
Zástupci drobného a středního byznysu, kteří jsou
ve své většině zaměstnaní v oblasti služeb.
Dokud bylo v plánu
rozvíjet nějaké regiony,
aby se tam přesunovaly zdroje a mohla tam být přesunuta výroba z těchto států,
bylo zapotřebí rozvíjet oblast služeb.
Ale když ta oblast služeb…
Vždyť jaký byznys ten koronavirus prakticky ihned pohřbil? Tetovací salóny.
Ty hned skončily, třeba v USA
jsou na tom katastrofálně.
A co dále? To není výroba.
Nejedná se o životně nezbytný produkt.
To vzkvétá, když už lidé neví co by,
a nechají se takto tetovat.
To přece není k životu
vůbec potřebné.
A teď si představte, že najednou
všechny lidi omezili,
ty zóny už není třeba rozvíjet,
potřebná výroba už byla rozčleněna,
a je zapotřebí uchránit
ekologii planety Země…
Nesmíme zapomínat na ten Světový fond
na ochranu přírody. Planeta je přece přelidněna.
Co je tedy zapotřebí udělat?
Je nutné zařídit to tak,
aby ti lidé, kteří se uvolnili,
jejichž oblast služeb už není v takové míře potřebná, byli něčím zaměstnaní.
Proto jim tam musí být vrácena ta výroba
zajišťující běžné životní potřeby státu.
Je nutné, aby pracovali v různých
továrnách, provozech a tak dále.
Zatím pracovali třeba v pohostinství,
ale ty možnosti se zúžily,
různé ty služby poskytované turistům, to všechno se omezilo a teď budou potřební dělníci do továren.
A tito dělníci už nebudou moci
létat na takové dovolené,
budou vázáni na svůj stát, takže jim bude možné snížit jejich spotřební normy.
A tak vzniká otázka, jak se tyto státy
z tohoto dokážou vymanit?
Z této situace?
Zda stát dokáže existovat a neživořit, plně
záleží také na tom, jak to bude vypadat v jeho okolí.
Zda bude mít kde brát suroviny, stroje,
zda bude mít dost energetických nosičů.
A tohle všechno už je pod kontrolou díky tomu,
že byl vytvořen jednotný svět globální výroby.
Řízení výrobní oblasti
bylo zcela globalizováno.
A kterýkoliv stát je možné v tomto ohledu zmáčknout, nepárat se s ním.
Ty státy nic z toho nemají.
Nemají tam ani žádné vysoce technologické
výroby, o které by se tam mohli opřít
a díky tomu, že by někomu jinému poskytovali exkluzivní služby, dostali něco výměnou.
Ne, všechny je zprůměrovali,
zajistili jim pohodlný život.
A teď řeknou: „Chcete si vydělat?
Tak ke strojům!
A když se vám nebude chtít, je to vaše suverénní volba, zemřít hladem.“
Takto se všechny státy ocitly v situaci,
kdy jsou zcela závislé na nadnárodním řízení!
A nemohou se tomu vzepřít.
Jakmile by se chtěly postavit
na zadní, okamžitě je zmáčknou.
Vždyť co to bylo za sílu, že dokázala všem státům vnutit režim samoizolace?
Cožpak někde existuje
nějaká světová vláda,
kde bylo zaprotokolováno rozhodnutí a rozeslána nařízení všem hlavám státům k vykonání?
Ne, to vůbec ne.
Kolikrát už jsem o tom mluvil?
Že dříve, než tohle bylo realizováno, se v celém světě konala cvičení s horečkou Ebola, MERS, SARS a tak dále.
To byla ta cvičení! A v čem spočívala podstata těchto cvičení?
Podstata těchto cvičení spočívala
v tom, aby bylo zjištěno,
jak budou v těchto případech fungovat mezistátní kooperační vazby v podmínkách nějaké epidemie.
Z nadnárodní úrovně byly takto předem vybudovány takové kooperační vazby,
takové formy globalizace
jak výroby, tak i spotřeby,
které by fungovaly tak, že stačí na jednom místě zatáhnout za provázek,
aby se nějaký stát dostal do problémů.
A kdyby se tedy hlava nějakého státu odmítala účastnit tohoto divadélka,
prostě by to odmítala, tak si ale na druhou stranu velmi dobře uvědomuje,
že celé tohle divadélko se koná kvůli tomu,
aby byla upuštěna inflační bublina,
která visí nad světovou ekonomikou.
A takový člověk by byl
okamžitě potrestán.
A jak? Dovolí všem jeho partnerům v byznysu, aby ho sežrali.
Začne okamžitě mít obrovské
ekonomické problémy
a zároveň se tak na úkor daného státu budou
do určité míry řešit problémy světové ekonomiky,
ten úkol odpouštění
světové inflační bubliny.
Životní úroveň v daném státě
maximálně poklesne,
potom dojde na státní převrat a stát se ocitne v určitém postavení.
Přesně tento úkol si také vytyčila americká státní elita ve vztahu k Rusku.
Oni potřebovali státní převrat a vyřešit problém stabilizace světové ekonomiky prostřednictvím ruských zdrojů.
Abychom my svými… Peníze, to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží.
A v souladu s tím bychom měli své zdroje: přírodní, lidské, výrobní dát k dispozici pro zajištění určitých peněz.
A těmi penězi už mohou být
dolary, euro, jakékoliv.
Proto také stál před Putinem úkol zachovat ekonomiku, nenechat ji vydrancovat,
zachovat stát, nenechat ho rozkouskovat a upadnout do občanské války,
a uchránit tak lidi,
ty lidi na prvním místě.
Neboť ty první dva úkoly vlastně řeší právě tento úkol, uchránit lidi.
A Putin tento úkol stále řešil a řeší.
My postupně navyšujeme
své kompetence.
Pro někoho je krize katastrofou,
a pro někoho to znamená možnosti.
No a Putin, jako skutečný lídr
státu, jako gosudar,
využil tyto objektivní okolnosti
pro dosažení subjektivních cílů,
aby Rusko dál kráčelo cestou
dalšího získávání suverenity,
a cestou navyšování, navracení kompetencí
ve výrobní a vědecké oblasti,
aby mohla být zajištěna existence
Ruska jako státu a civilizace.
Tohle Putin dělá. A všechny ostatní státy jsou vystaveny nátlaku.
Vždyť proč svého času nedokázali takto celý svět donutit reagovat na AIDS?
Na začátku, tedy uprostřed
osmdesátých let?
Protože tenkrát existovaly dva tábory,
neexistovalo jednotné informační pole.
Až kapitulace SSSR a vytvoření
jednopolárního světa,
vytvoření jednotných
pravidel řízení pro všechny,
kdy SSSR/Rusko rozkouskovali a jeho úlomky začlenili do světového řízení,
až tehdy získali možnost
takto vše ovlivňovat.
Jak by jinak mohli tlačit
na soběstačný SSSR? Nijak.
Proto si potřebujeme
vrátit svou suverenitu.
Rusko je dnes vlajkovou
lodí svobodného světa.
V Rusku zůstávají zachovány
tradiční lidské hodnoty,
které lidstvu umožňují
se rozvíjet a ne degradovat.
K jakému rozvoji například
může vést homosexualismus?
Jen k úplnému vymírání.
A normální rodina, kde je táta,
máma a děti, to znamená rozvoj.
To je přece očividné.
A jen my bráníme tyto pozice.
Celý svět už je zlomen
a my obnovujeme svou suverenitu
a poskytujeme tak celému lidstvu naději, že toto lidstvo nevymře,
že se národy zachovají a zachovají
si své národní kultury.
Ale jen v tom případě, kdy si uvědomí, že kvůli tomu musí vstoupit do orbity Ruského světa,
protože jinak je převálcují,
zlikvidují je.
Už je k tomu všechno připraveno,
veškeré řízení bylo soustředěno…
Jak může mít nějaký stát nějakou svou suverénní či nezávislou politiku,
když se daný stát nedokáže
sám ničím zaopatřit?
Když tam mají výrobu jen kvůli tomu,
aby se lidé nepotloukali bez práce
a byli zapřaženi v práci s nízkou produktivitou.
Například, jak bych to vyjádřil, aby nešili oblečení v průmyslových měřítkách, ale na úrovni krejčovské dílny.
Aby boty nevyráběli pomocí strojů, ale ručně,
aby se takto snížila produktivita.
Vždyť už jsem nejednou mluvil o tom,
že globální prediktor se od konce 19. století snažil najít ten optimální model existence společnosti,
kde by byl z jejich hlediska optimálně vyvážený technologický rozvoj světa a jeho sociální zřízení
a tuto vyváženost objevili v podobě novodobého středověku.
Kdy státní mechanismy
pracují na úrovni středověku
a vysoce technologická výroba a vysoce technologická odvětví vůbec jsou pod kontrolou nadnárodního řízení.
ISIL je klasický příklad takového novodobého středověku,
na tuto úroveň chtějí snížit celou planetu Zemi.
A také to udělají, jestliže to Rusko neustojí. Ale Rusko to ustojí.
To Rusko je tím novým majákem,
pokud to řeknu takto v krátkosti, dvěma slovy.
V podstatě by to bylo
všechno také dobré sepsat…
Jak se tady Valerij ptá, že s Čínou je to jasné,
ta bude mít zvláštní podmínky, ale co Hongkong?
Vy jste říkal, že protesty v Hongkongu byly ukončeny
a teď tam pozorujeme jejich nový vzestup.
Co bylo ukončeno a o čem jsem mluvil?
Vždyť jsou protesty a protesty.
A skutečně, když bylo řečeno, že s Čínou je to všechno jasné, tak to je…
Jestliže má samozřejmě člověk určité znalosti Koncepce sociální bezpečnosti,
zná Dostatečně všeobecnou teorii řízení a dokáže ji uplatnit v praxi,
tak je samozřejmě všechno jasné, ale když člověk takové znalosti nemá, tak samozřejmě…
Co to má znamenat? Vždyť ty protesty už skončily, jejich lídři byli zatčeni,
aktivní velitele všechny pozatýkali, označili barvou a najednou tam vznikly nové nepokoje.
Kde se vzaly a proč? Možná, že je prostě předtím dostatečně neodrovnali?
Ne, převálcovali je dostatečně.
Tak co se nově stalo?
A zde je nutné pochopit
následující věc.
Už nejednou jsem říkal, že jedním
z klíčových úkolů formování Číny
jako centra koncentrace
řízení na globální úrovni,
je zpřetrhání vazeb
mezi státní elitou Číny a USA,
Číny a Velké Británie, Číny a Evropy,
mezi státními elitami.
Globalisté si sami přenesou své kompetence do Číny, sami změní svou základnu.
Čína jako taková nic nezíská.
Čína není nic jiného než nosič.
Je jako kůň, na kterém jede jezdec.
Když lidé říkají: „Čína přece sama o sobě něco znamená.“
Cožpak Anglosasové něco znamenali,
než se tam přestěhovali Benátčani a Janované?
Vždyť ta otázka vůbec
takto nestojí.
Čína musí poskytnout prostor,
energii, stát se nástrojem.
Má být jako kůň pro jezdce.
A ten jezdec tam teď přenáší
svoje centrum koncentrace řízení.
Ale každého koně, dříve než začne jezdce poslouchat, je nutné vydrezírovat.
A to drezírování Číny začalo
už v 15. století, už jsme o tom mluvili.
Ale to je dlouhé, rozsáhlé téma a je nutné to více rozebrat, já k tomu pravidelně vždy něco říkám.
A co se týká toho, co se nyní děje v Číně,
tak se vrátíme k tomu, že je třeba zpřetrhat vazby
mezi čínskou státní elitou a americkou státní elitou.
V tomto ohledu to probereme.
Mnozí…
My tu máme podpindosníky a jejich víra ve Spojené státy, jejich láska k USA je iracionální.
A Rusko také nenávidí iracionálně,
protože se chtějí zavděčit USA.
V Číně je značná část elity úplně stejně iracionálně zamilovaná do USA.
Jsou to stejní podpindosníci a úplně stejně pohrdají svou vlastní Čínou
a nenávidí ji, stejně jako
naši podpindosníci Rusko.
Není na tom nic nového,
jedná se o jeden a ten samý jev.
Oni trpí kvůli tomu, že se narodili jako Číňané.
Chtějí být Američany více než sami Američané.
To je to, oč se snaží.
A najednou byla tato láska čínské
státní elity k USA hrubě pošlapána.
Z ničeho nic je neustále začínají deptat
a oni na to: „Co se to děje?
Vždyť my jsme ty USA tak milovali a snažili jsme se pro ně dělat, co se jen dalo.
Byli jsme vaším výrobním a surovinovým přívěškem.
My jsme zcela proameričtí a vy nás za to trestáte?“
Jsou uraženi.
A co se děje v USA?
V USA probíhá boj americké
státní elity a globalistů.
Trump zastupuje globalisty.
Takže americká státní elita v tomto ohledu vysvětluje…
Neboť nechce přijít o své vazby na Číňany.
Oni přece potřebují mít oporu,
surovinovou základnu.
Přestože se klíč k řešení všech problémů nachází
v Rusku, tak Čínu musí také brát do úvahy.
Je to velice důležitý nástroj, důležitá síla ve světě.
Obzvláště v době, kdy je Rusko slabé.
Takže státní elita USA té čínské vysvětluje:
„My jsme připraveni obnovit naše dřívější vztahy
My stojíme o obnovu těchto
vztahů mezi USA a Čínou.“
To totiž vyhovuje čínským podpindosníkům i státní elitě v USA.
„A kdo nám v tom brání?
Brání nám v tom Trump!“
A kdo pomáhá Trumpovi? Čína.
Hraje s ním na přihrávky a Trump potom vypadá jako velký frajer, který všechno dokáže.
Co je tedy třeba udělat? Připravit Trumpa
o čínskou podporu jeho pozic.
To znamená, že uvnitř Číny musí být vyvolány takové události,
které by vedly ke změně státního řízení Číny, které by
z Číny opět udělaly výrobní a surovinový přívěšek USA.
Chtějí rozvrátit Čínu stejně, jako to udělali se Sovětským svazem.
Vždyť už takový pokus byl učiněn.
Tenkrát ho odvrátili rozehnáním protestů
na náměstí Nebeského klidu v roce 1989.
Ten pokus už tu byl.
V Číně, v její řídicí elitě existuje velice početná politická síla, která má zájem na tom,
aby Čína i nadále byla v postavení kolonie
a surovinového a výrobního přívěšku.
Oni si přejí být podřízeni USA, stejně jako naši podpindosníci. Na tom není nic nového.
Stejní jsou podpindosníci v celém světě, zájmy jejich vlastního státu je nezajímají.
A jak to tedy bylo dál?
Dále globální prediktor začal
realizovat globální manévr
s ohledem na přeformátování celého
světového uspořádání na planetě Zemi,
tj. při kterém mají státy získat jinou kvalitu,
mají vzniknout nové mezistátní vztahy, v nové podobě.
Všechno má být přenastaveno.
A první, koho se to
v tomto ohledu dotklo,
protože v podstatě v celém ostatním světě to mělo proběhnout v odlehčené podobě,
jednoduše v odlehčené podobě.
Takže jako první se to dotklo Číny, protože právě tam bylo zapotřebí tohle všechno udělat.
Jenže tuto šanci využila
americká státní elita,
která se s využitím své periférie v řízení
okamžitě pokusila o odplatu globalistům.
Papež nehraje podle našich pravidel, proto mu
vyvoláme epidemii v Itálii a on sám musí zemřít.
Trump nehraje podle našich pravidel, tak musí být v USA ta nejsilnější epidemie ve světě.
Putin také nehraje podle našich pravidel,
takže s využitím ruských podpindosníků
musíme provést státní převrat a využijeme
k tomu tu situaci okolo koronaviru,
abychom tam provedli
státní převrat.
Musíme ty lidi vytočit tak, aby se zvedli,
vyšli na majdan, svrhli Putina,
a potom se do Ruska vrátí
ty takzvané „svaté devadesátky“,
kdy bude opět stát absolutně rozvrácen,
kdy budou lidé zase umírat hladem,
a stát zabředne do občanské války, ovšem jeho zdroje budou zcela bez problémů proudit opět na Západ
a zaručí tím pádem dominování
americké státní elitě v celém světě.
To zde je pramen těch problémů, kvůli kterým byli nuceni zavést v celém světě tak tvrdý režim.
Americká státní elita,
která má velkou početní převahu,
která má ve svých rukou strukturní řízení
vybudované ještě v době konfrontace se SSSR,
se pokusila všude nabýt vrch.
Oni potřebovali vytvořit situaci chaosu, za které je možné svrhnout nežádoucí řízení v každém konkrétním státě.
A v dané situaci také nutně potřebují podlomit pilíře tomu řízení, které tam buduje Si Ťin-pching.
Vždyť co dělá si Ťin-pching?
On se začal díky koronaviru
vypořádávat s podpindosníky:
„Tak vy jste nezačali proti koronaviru přijímat opatření včas?!“
Viz například ten dopis lékařky,
která tvrdila, že na to včas upozorňovala.
To se podobá dopisu Timašukové, pamatujete?
Na ten nechvalně proslulý případ s lékaři?
Přibližně na základě stejné
technologie se vyvíjí události v Číně.
Ta lékařka: „Já to říkala, kdyby včas zareagovali,
tak by tak velká epidemie nebyla.“
Hlavní epidemiolog řekl: „Když se to rozjelo, tak se to pokoušeli utajit!“
Na základě toho
se dá jednat: „Oni chtěli…“
I když je jedno, zda to chtěli či ne,
ale poškodili čínský stát,
obyvatelstvo, čínské občany
a za to musí být potrestáni!“
Ale oni jsou těmi podpindosníky.
Jsou to ti podpindosníci.
Vždyť od začátku chtěli pod touto záminkou provést jejich čistku.
To právě proto v Číně
ten koronavirus rozehráli.
Ale kočka zahnaná
do kouta se stává tygrem.
A zde se jedná o shodu zájmů americké státní elity a čínských podpindosníků.
Oni potřebují bojovat proti stejnému nepříteli, proti globální elitě zosobněné
Trumpem a Si Ťin-pchingem.
Proto jsou nyní ty události v Hongkongu již jinými událostmi s částečným využitím stejné svalové hmoty.
Ale tyto události jsou již organizované americkými podpindosníky v Číně a americkou státní elitou.
A cílem je oslabení čínského státního řízení,
aby podlomili Trumpovi jeho pozice.
A potom Čínu dovedou
do stejného stavu,
jako byla na začátku 20. století, kdy byla
surovinovým a výrobním přívěškem Západu.
To je to, oč se snaží.
Jsou to už jiné události.
A je třeba si uvědomovat,
že je to jako ve válce.
Zlikvidujete jedno ohnisko a objeví se druhé,
dokud nezlikvidujete subjekt, který s vámi vede válku.
Další otázka. Valeriji Viktoroviči, už dlouho jste se nezmiňoval o Ukrajině.
Až teď se někdo rozhodl odrovnat Porošenka a dal do oběhu jeho telefonický rozhovor s Bidenem.
Je to tedy tak, že globalisté zaúčinkovali prostřednictvím poslance Nejvyšší rady Děrkače? – Přesně tak.
Ano, je to tak, že už jsem o Ukrajině dlouho nemluvil,
ale tam se nic zásadního v poslední době nedělo.
Ukrajina je dál jen polem boje, o jehož výsledku se vůbec nerozhoduje v Kyjevě,
přestože právě tam sedí ta kyjevská fašistická banda, která provedla státní převrat.
A to, že tam zorganizovali dvě divadla v podobě
prezidentských voleb, vůbec nic neznamená, vůbec nic.
Jedinými legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti byly a zůstávají Luhanská a Doněcká republika.
Tak to prostě je
a pro všechny je to očividné.
Jen úplný hlupák by to mohl rozporovat,
ale popírat očividné je věc nevděčná.
Co se stalo?
V USA probíhá velice tvrdý,
opravdu tvrdý boj.
Pomyslel Zelenskij vůbec na to,
kam se poběží schovat, jestliže…
Tedy ne jestliže, ale až, až se
na Ukrajinu vrátí zákonná vláda
a Luhanská a Doněcká republika udělají pořádek
na celé Ukrajině a zlikvidují banderovce?
Jiný způsob, jak na Ukrajině nastolit mír neexistuje, jednoduše neexistuje.
Jakmile tam zůstane byť i sebemenší banderovská líheň,
tak v Luhanské a Doněcké republice nebudou mít klid.
A když někdo tvrdí, že to Rusko je má ochránit,
tak to má za cíl jen jedno, rozpoutat světovou válku.
Protože Ukrajina je řízena, zatím
je stále ještě řízena americkou státní elitou
a ten fašistický převrat na Ukrajině sledoval jen jeden cíl – zatáhnout Rusko do války,
která by se přenesla i do Evropy a spálila tak celý starý svět i Asii ve válce,
zatímco Američané by stejně jako
v 1. i 2. světové válce vyhráli.
Podle této šablony
to chtěli všechno zařídit.
Aniž by si uvědomili, že kdyby
se rozhořela tato nová světová válka,
tak už jí nikdo neujde a oni to tam
za tou svou louží nepřečkají.
Už za 2. světové války byla vyhodnocována možnost raketového útoku z Německa.
A na Empire State Building mělo být umístěno
naváděcí zařízení, které by pomohlo navádět rakety.
Už tenkrát se o tom uvažovalo
a dnes už by se to zrealizovalo raz dva.
Už se jim to za louží přečkat nepovede.
Americká státní elita v to doufá marně.
Jenže jejich vzdělání je v tom omezuje, oni přece byli speciálně vychováni jako hlupáci.
Vzdělání v USA je prostě
katastrofálně nekvalitní.
Jen Psaki se všichni smáli.
A proč se teď tak nesmějete dalším jejich státním činitelům, kteří žvaní úplně stejné pitomosti?
A prokazují své neznalosti ze zeměpisu, dějepisu
a tak dále a myslí si, jak se blýskají svými znalostmi.
Cožpak by vzdělaný člověk
něco takového mohl prohlásit?
A znemožnit se, jak se to neustále děje s jejich státními činiteli?
Obzvláště to platí pro státní elitu, globalisté jsou vzdělanější a vědí toho více.
Zatímco státní elita mele, co jí na jazyk slina přinese a potom: „Ó, ono to tak není?!“
Trumpa k nim neřaďte,
jeho chování má zcela jiný účel,
i když z hlediska některých formálních
příznaků je ho možné k nim také přiřadit,
ale to už je jiná věc,
o to teď nejde.
Americká státní elita
bojuje proti Trumpovi.
Už jsem říkal,
že USA měly koronavir překonat vítězně,
už předem zveřejnili rating, že USA jsou
perfektně připraveny na epidemii koronaviru.
Vše je prostě skvělé.
Až by přišel koronavirus do USA, Trump by předvedl svou efektivitu: „Vidíte, jak jsem se na to připravil?
Vidíte, jak to všechno proběhlo?“
A co provedla státní elita?
Zatímco Trump hrál podle předem
schváleného scénáře toho divadélka,
se státní elita rozhodla
rozehrát scénář epidemie.
A soudě podle všeho skutečně proti svému
obyvatelstvu použili lokálně, v některých místech,
bodově biologické zbraně.
A jinde zase když třeba někdo zahynul při havárii:
„Zapište ho mezi oběti koronaviru!“
Je to ještě třeba zkoumat a analyzovat, co a jak se tam dělo. Ale jaký je výsledek toho všeho?
„Podívejte se na toho stávajícího prezidenta,
který si s tím nedokáže poradit.
Situace je katastrofální, všechno se sype, všechno se hroutí…“ Rozhodili tam vrtulníkové peníze.
A všichni ti naši rádoby „patrioti“,
různí ti patriasti:
„Jen se podívejte, jak tam
na Západě lidem pomáhají penězi.“
A k čemu vedla ta podpora,
kterou použili na Západě?
Třetina malého a středního byznysu
jednoduše zbankrotovala, prostě zmizela.
A těch vrtulníkových peněz se zmocnili
podvodníci a k lidem se nedostaly.
Ne jako Putin s Mišustinem, kteří zcela konkrétně a bodově, sektorově, v určitých směrech,
podle zpětné vazby od lidí,
podle jejich, takříkajíc, požadavků…
Putin ty peníze nerozdával vrtulníkově,
ten se snažil zachránit ekonomiku a lidi.
Především zachraňoval lidi.
Nebylo to jako v USA.
A Trumpovi se všechno začalo sypat.
Trump začal prohrávat,
začal prohrávat s Bidenem.
Ale ne kvůli tomu, že by Bidenovi jeho rating speciálně nafoukli.
Nezapomeňte, jak bezprostředně před minulými volbami všechny noviny psaly: „Na 92% vyhraje Clintonová!“
A bum, vyhrál Trump!
„Ale co naše ratingy? Teď je to příliš do očí bijící, musíme se z té situace nějak dostat.“
A jak to bylo? Clintonová ani nepočkala
na konečné sečtení hlasů a zavolala Trumpovi,
protože reálně viděla,
jak to hlasovaní dopadá.
Skončilo to sčítání hlasů: „Kruci,
nějak to sčítání nedopadlo.
Mluvili jsme stále o tom, že všichni lidé hodlají hlasovat pro Clintonovou a teď vyhrál Trump!“
Nu tak dobře, státní elitu nedokázali uklidnit, tak řekli: „Připište si nějaké ty hlasy.
Vyrovnejte to v některých státech.“
A volby už skončily, ale oni stále nacházeli nové a nové hlasovací lístky.
Připsali 500 tisíc. Řekli jim: „To stačí!“
„Ne, ne…“ a nenechali toho.
2 milióny hlasů tam připsali,
post factum, už po ukončení voleb,
už po sečtení všech hlasů dokázali najít další dva milióny hlasů:
„Tamhle jsme něco zapomněli připočítat a támhle taky. Tady jsme to ještě nespočítali.“
No to se podívejme.
A tak se z toho vykroutili.
Pro Clintonovou sice hlasovalo víc lidí, ale ten volební systém je takový, že to vyhrál Trump.
Nemyslete si, že jsou všichni tak pitomí.
Pozorně jsme ty volby sledovali a dobře víme,
kde a jak se ty hlasy začaly objevovat.
My nečteme Wikipedii.
Teď je ale ta situace jiná.
Bidenovi sice tradičně dělají reklamu,
jaký je to kabrňák, jaký je to skvělý chlapík,
ale když ti lidé v USA začali mít kvůli té situaci potíže, tak se skutečně zaměřili na Bidena:
„Vždyť je to jediný kandidát,
který bude čelit Trumpovi.“
A tak bylo zapotřebí
udělat tah koněm.
A ten tah koněm byl podniknut, zveřejnili nahrávky telefonních hovorů Porošenka s Bidenem.
A oč tu jde?
Když Bidenovi obhájci říkají: „Mluví-li
s někým Trump, tak je to něco jiného,
než v případě Bidena, který mohl mluvit s Porošenkem tímto způsobem, protože tam není žádný stát.“
Takže sama státní elita teď byla nucena přiznat, že Ukrajina není žádný stát,
že je to území, které se nachází
pod vnějším řízením.
Musí to teď dokázat,
aby vytáhli z bryndy svého Bidena,
a přestalo se jednat o korupci, tedy přesněji řečeno, aby byl její význam menší.
Vždyť jedna věc je, když je spolupráce vedena s nějakým státem,
to by se totiž jednalo
o zradu národních zájmů.
A takto z toho bude
jen ekonomický přečin:
„Nu, ano, s využitím státních
mechanismů se Biden postaral o to,
aby jeho syn, narkoman,
milovník prostitutek
měl dost peněz
na ty své drogy a prostitutky.
A ano, využil k tomu státní pokladnu USA.
To ještě musíme blíže prošetřit,
ale nejednalo se o zradu národních zájmů USA, protože Ukrajina není žádný stát.“
Ale v každém případě zveřejněním toho rozhovoru Bidena jednoduše zadupali do země, až po uši.
A Trump díky tomu…
On to teď jen potřebuje
určitou dobu protahovat,
aby se právě Biden stal jeho protikandidátem
ve volbách, ve kterých potom vyhraje.
Samo zveřejnění toho rozhovoru…
Ukrajina není ničím, jak to teď dává najevo státní elita USA, je to jen území, je to jen území.
A pokud se nejedná o stát, nemohlo dojít ke zradě národních zájmů.
To je to, co potřebují eliminovat
z toho obvinění proti Bidenovi.
A vzhledem k tomu, že Ukrajina je skutečně jen územím, tak se to omezí na obvinění z korupce.
S tím v podstatě globalisté souhlasí.
A jak to konkrétně dopadne
s Ukrajinou, ještě není rozhodnuto.
Stejně jako v případě Lukašenka a Gurbanguly Berdymuchamedova tomu dali na chvíli volný chod,
ať zatím dělají, co umí,
nějak to dopadne,
protože teď nemají dost sil.
No a stejné je to s Ukrajinou.
Ta rovnováha ještě nevznikla,
neví se kdo a jak.
Ta realizace scénáře, toho divadla
s koronavirem se příliš zvrtla,
americká státní elita ten
scénář příliš silně pozměnila.
Mnohé změnili, promíchali
a teď je zapotřebí řídicí procesy ve světě stabilizovat,
potom se teprve začnou zabývat i Ukrajinou.
Takže ta situace je teď taková.
Až se doberou do Ukrajiny,
budeme to rozebírat.
A, ano, ještě k tomu Zelenskému.
Ještě jsem neskončil…
Přemýšlel už o tom, kam se schová?
Vždyť tu fašistickou bandu budou likvidovat v každém případě. O tom žádná.
To už je jisté, bylo to přiznáno. Jedná se o území,
které přejde do zájmové zóny Ruska. To je jisté.
Žádný státní převrat v Rusku nebude,
protože ty snahy sejdou na úbytě.
Všichni účastníci budou
odhaleni a odstraněni.
A co potom bude dělat Zelenskij,
až se na Ukrajinu vrátí stát?
Až na Ukrajině opět začne fungovat stát, který tam sebou přinesou Luhanská a Doněcká republika?
Co potom bude dělat?
Kam poběží? Kde se schová?
Mohl by ses zamyslet
a hrát na straně Trumpa.
Ale co se dá dělat, vždyť on byl jen najat a po volbách mu řekli:
„Je po volbách, teď se chlapečku
na chvíli vypař, odpočiň si v Turecku,
zatímco my tady budeme
řešit co s řízením ve státě.“
A on? „Nu, samozřejmě strýčkové. Já svých
pár drobných za tu roli prezidenta dostal
a tak se vám klidím z cesty,
jen to tu pěkně vyřešte.“
On nic neřídí. Ale alespoň by se měl zamyslet,
kam se potom uklidí? Kam uteče?
Ať se podívá na Míšu Saakašviliho,
jak se chudák pachtí po celém světě,
protože zradil zájmy Gruzie a gruzínského lidu.
Podobná havěť není nikomu k ničemu.
Dokud ještě může být užitečný třeba na Ukrajině, tak ho tam pošlou.
A až jim tam nebude k ničemu,
tak se budou moci protloukat spolu.
Ještě jedna otázka
týkající se tohoto regionu.
Hlava DLR Denis Pušilin prohlásil,
že spojit se s LLR by nebylo účelné.
Odvolával se na Minské dohody, kde DLR a LLR figurují jako různé subjekty.
V případě sloučení regionů by tak Donbas přišel o své zastoupení v jednáních.
Hlava DLR také poznamenala, že přestože mají republiky stejnou ideovou složku… – Že by?
…tak jejich zákonodárství, ekonomická a průmyslová základna se liší.
Podle Pušilinových slov ve vedení DLR o sloučení s kolegy z LLR nejednali.
Je očividné, že jím uvedené argumenty jsou nanicovaté a sotva se stanou vážnou překážkou pro sjednocení republik,
ale Pušilin se tomuto sjednocení očividně brání. Okomentujte toto prohlášení.
Tak zaprvé to sjednocení republik nemá vůbec nic společného s Minskými dohodami.
Tyto integrační, sjednocovací procesy mohou být řešeny i v rámci Minských dohod,
aniž by republiky přišly o své zastoupení
a kvalitu zastoupení, to vůbec není problém.
A jak je to s tou ideologií? Viděl vůbec,
jak vypadají erby jeho DLR a LLR?
Nebo jsou to jen obrázky jako
z časopisu Mateřídouška?
Ale dokonce i v Mateřídoušce
obrázky něco označovaly.
A takový erb má zcela určitou
ideologickou náplň. To jsou úplné bludy.
Ale když už jsme se opět dostali k těm Minským dohodám, tak ty jsou trnem v patě úplně všem.
Překážejí u nás podpindosníkům stejně jako v Kyjevě té fašistické bandě.
Co jsem vždy říkal?
Kdyby se Rusko vzdalo
těchto Minských dohod,
tak by to znamenalo předat území Ukrajiny pod vnější řízení,
vzdát se jakékoliv jeho podpory a nechat se zatáhnout do 3. světové války.
Neměli bychom v ruce diplomatický nástroj
pro zabránění této 3. světové válce,
která bude znamenat konec nás všech.
Kdyby se realizovaly
plány americké státní elity…
A je to právě ona, kdo se snaží
o zrušení Minských dohod.
Ale proto jsme je přece neprosazovali a nenechávali schvalovat v OSN, abychom se jich potom vzdali.
Jedná se o náš nástroj globální politiky,
přičemž jeho dosah se neomezuje pouze
na Luhanskou a Doněckou republiku na Ukrajině,
ale slouží jako obecný princip
pro řešení všech konfliktů.
Je to obecný princip.
Začínali jsme otázkou:
„A kdo dokáže pomoci Rusku?“
Tedy vlastně: „Kdo může pomoci menším státům,
aby si mohly zachovat své národní kultury?“ Rusko!
A dokud má Rusko v rukou takový mocný nástroj,
snižuje se prudce i míra krvavosti nadcházejících událostí.
Bez Minských dohod by se
zase prudce navýšila.
Ale to jen v případě, že bychom
se jich vzdali my, Rusko.
Kdyby se Rusko samo vzdalo své konkurenční výhody a nivelizovalo Minské dohody.
Co jen si tam nenavymýšlejí: volby a tak dále,
protože prostě ty Minské dohody plnit nechtějí.
A my je k tomu nutíme a díky tomu budujeme své
vztahy s Francií, Německem, Velkou Británií, USA.
Slouží nám ve vztazích s Indií,
Čínou, Íránem, prostě všude.
Je to naše silná pozice při řešení globálních otázek řízení, aby i Rusko dále získávalo suverenitu,
abychom zajistili mír na veškerém postsovětském prostoru, a potom i na celé planetě Zemi.
Proto také nepřátelé Ruska nechtějí, aby mělo v rukou takový nástroj, proto také od samého začátku,
jakmile ty Minské dohody byly uzavřeny
všichni společně, jedním hlasem zavřeštěli:
„Vzdejme se Minských dohod,
je to zrada!“ Jaká zrada?
Teď už je všem zřejmé, že dokud má Rusko v ruce tyto Minské dohody, může konkrétně poukazovat na:
„Tohle jste nesplnili, tohle jste nesplnili!
Tohle jste nesplnili!!!“
A budovat díky tomu informační působení
na společnost. A řízení je proces informační!
Šíření informací je řízením.
Takže pokud jsme v právu
a máme to právně podložené…
A Západ přece tak bazíruje
na zákonech, dohodách, smlouvách…
Na a my jim můžeme ukázat:
„Tady to máte! Chcete mír? Tak plňte!
To vy, Německo neplníte sliby a nevytvořili jste jednotný bankovní systém.
To vy nadržujete kyjevským
fašistům! To vy je kryjete!“
„To vy, Francie, nedokážete zatlačit na Kyjev,
aby plnil dohody o odstupu vojsk od bojové linie!
Vy jste se přece za to všechno zaručili!“
S tímto v ruce se vám jedná zcela jinak.
Kdyby se jich Rusko vzdalo,
tak oč by se opíralo?
Tvrdí nám, že je Rusko
účastníkem té války na Donbasu.
Kdyby se Rusko vzdalo Minských dohod,
tak by tak přímo potvrdilo, že je stranou konfliktu.
A když bychom se takto stali stranou konfliktu, tak co by to spustilo?
Je naše ekonomika řízena zvnějšku? Je.
Majdanu bychom se tady nevyhnuli, protože
jeho vyvolání je v zájmu americké státní elity.
Jakmile bychom se vzdali Minských dohod.
Jinou věcí by bylo, kdyby se Minských dohod vzdala Ukrajina.
Minské dohody jsou tím jediným dokumentem, který neumožňuje vyřešit osud Ukrajiny na nadnárodní úrovni,
aniž by se někdo musel zeptat, jaká je v tomto ohledu vůle pseudostátního řízení v Kyjevě.
Jestliže se kyjevská banda vzdá Minských dohod
a v podstatě by to bylo dobré, kdyby se jich vzdali,
tak to umožní provést konferenci…
Mnozí například negativně vnímají Mnichov.
Ale ten příklad je vypovídající.
Cožpak se ptali Československa na jeho názor, jak bude Československo vypadat?
Kudy povedou jeho hranice,
když mu odebírali Sudety?
A nakonec to vedlo k úplné okupaci
a vytvoření toho, no jak se to…
Protektorátu Čechy a Morava.
Ptal se jich někdo na něco? Neptal.
A v dané situaci, jakmile se Ukrajina vzdá Minských dohod, tj. řekne:
„My je odmítáme, my z nich
vystupujeme a plnit je nebudeme…“
Přímo, jakmile tohle prohlásí, tak to znamená konec,
okamžitě to Rusku poskytne právní základ,
aby ten problém Ukrajiny vyřešilo
jednoduchým krokem,
třeba i vstupem armády a nikdo nebude moci ani pípnout, ani pípnout!
Jedná se o naše území.
A proto, ať od nich klidně odstoupí!
Mimochodem k takovému kroku, kdyby se nyní Ukrajina vzdala Minských dohod,
máme řídicí potenciál dostatečný.
Příslušný zdrojový potenciál máme,
ale dá se to vyřešit i jinak.
Prostě poskytneme všemožnou podporu Luhanské a Doněcké republice,
které obnoví stát na území Ukrajiny.
Ta podpora může vypadat tak, že s ohledem
na ty jednotky ukrajinské ozbrojené sebranky,
které se Luhanské a Doněcké
republice hned vzdají,
bude věc vyřešena běžným způsobem
a s těmi, které se poněkud opozdí, to bude
vyřešeno raketami ruských raketových vojsk.
A co se týká té banderovské pakáže, tak ti budou jednoduše likvidováni, ať už budou dělat cokoliv.
Ať se třeba zase poschovávají
do lesních bunkrů.
Jenže doba se změnila,
už nejsme v padesátých letech.
Nyní je ta úroveň technologického rozvoje
taková, že vám ty bunkry budou máloco platné.
Jen se podívejte na Čečensko.
Tam se různí ti bandité schovávali v horách,
a přesto byli rychle zlikvidováni.
Stejně tak se zbaví banderovců na Ukrajině.
To je absolutně nevyhnutelné, jakýmikoliv způsoby!
Dokonce do toho mohou být zaangažováni
i bývalí páníčkové těchto banderovců.
My máme Velké Británii, Německu i USA co nabídnout za přesné informace,
kam má přiletět raketka, aby jedním vrzem odrovnala nějaký ten kárný batalión,
nějaký ten pluk Ajdar nebo Azov.
A kde se nachází ten či onen banderovský zmetek,
který nějaké takové kárné jednotce velí.
Oni vás podrazí. Rusko má
co nabídnout výměnou.
Ta výměna bude vzájemně výhodná, jak
pro americkou státní elitu, která si je pěstuje…
Vždyť to jsou absolutní nuly,
pracovní dobytek.
Takto ty „svidomé Ukrajince“
přímo vychovali.
Proto také bylo zvoleno slovo Ukrajinec, protože je to ruská obdoba latinského slova marginalis (okraj).
Ukrajinec je marginální Rus.
To přesně bylo tím zadáním,
tedy přesněji tím významem,
který měl mít ten projekt na vytvoření Ukrajince v podobě národa.
Projekt realizovaný
od poloviny 19. století.
Strukturně ho realizovalo Rakousko-Uhersko
a přesněji generální štáb Rakouska-Uherska.
Ať se těch Minských dohod vzdají.
To by byl pro nás velmi dobrý krok, velmi dobrý.
Už je načase udělat na Ukrajině pořádek.
Už je na čase provést čistku
veškeré té banderovské pakáže.
Zmínil jste dnes Lukašenka.
Je tu taková otázka.
Nedávno byly v Bělorusku ohlášeny prezidentské volby. Už se objevili i nějací kandidáti.
Považujete tyto volby za analog loňských voleb na Ukrajině?
Není z koho si vybrat
a tak je třeba volby bojkotovat?
Nepovažuji je za analog voleb na Ukrajině,
ale vybrat si opravdu není z koho.
To, co se nyní děje
v Bělorusku, je už očividné.
Pod rouškou jakýchsi demokratických procedur tam jde o zachování moci jednoho člověka.
To znamená, že se o žádné volby nejedná.
Účast ve volbách předpokládá možnost rozšíření alternativních informací,
aby tak lidé měli možnost říci jiným lidem,
proč je něco třeba udělat tak a nejinak.
Taková možnost nebyla lidem v Bělorusku dána,
stejně jako na Ukrajině při volbách Zelenského.
Proto nemá smysl účastnit se voleb.
Stejně dopadnou potřebným způsobem
a oznámí potřebnou „volební účast“
a zajistí i potřebný počet
vítězných volebních procent.
Na Ukrajině, tam byla…
Proč tam neměli chodit k volbám?
Dnes se mnohým nelíbí
to vyostření situace na Ukrajině.
A proč k tomu vyostření ve vztahu
k Luhanské a Doněcké republice došlo?
Protože podpindosníci a americká státní elita potřebují za každou cenu bojový střet
a zatáhnout díky tomu Rusko do války.
Potřebují urychleně rozpoutat válku.
Proto také říkám, že je nyní možné to zaonačit
s Američany, Brity a dalšími tak, že sami řeknou:
„Ten je tam a tam a tenhle tady.“
Řekněme to takto, karatele,
ty Krasnovovy kozáky…
Převážnou část těch Krasnovových kozáků,
to byli také karatelé, Británie vydala.
A stejně tak vydá všechnu tu
banderovskou pakáž. Západ je vydá.
Pokud to pro něj bude výhodné,
tak je podrazí, to není problém.
A my nyní máme
o čem si s nimi promluvit.
Bylo by v podstatě dobré je zlikvidovat.
Přiletěly by rakety, oni jsou teď v pěkně kompaktních hloučcích, takže by je to zasáhlo všechny.
A zbytek už by byl
zlikvidován individuálně.
Na Ukrajině si hráli na opozici, bylo zapotřebí takto upevnit určitý vládnoucí režim.
Jakmile zvolili ve své většině Zelenského,
tak dali najevo, že dav je ovladatelný,
že je možné ho opít rohlíkem,
takže je možné prudce zhoršovat situaci.
Kdyby ti lidé ignorovali volby na Ukrajině,
tak by nebylo možné například prosazovat zákon
o prodeji půdy, nešlo by udělat jedno, druhé, třetí…
Ale když jim lidé ukázali,
jak snadno jsou manipulovatelní,
že se nechají zblbnout pseudoopozicí,
znamenalo to možnost prudce jim zhoršovat životní
podmínky a pokračovat v politice genocidy.
Zatímco v Bělorusku žádná opozice
neexistuje, tam si ani na tu opozici nehrají.
Tam je jen jeden člověk, za kterého máte přijít hlasovat. A proč?
Přijdete, budete hlasovat: „Á, takže to stále ještě snáší, to je dobře,
můžeme tedy dál utahovat
šrouby, když stále hlasují.“
A druhá možnost:
„Kolik lidí přišlo hlasovat?
Nu ano, čísla jsme si napsali, ale kolik jich doopravdy přišlo? To je špatné.
Mezi lidmi to vře, mohlo by dojít k výbuchu.
To by se mi nemuselo vyplatit.“
To je situace, kterou je třeba vytvořit.
Na Ukrajině to bylo zapotřebí
a stejně tak v Bělorusku.
S ohledem na volby jsem tedy
řekl, čím se od sebe liší.
Ale jak v prvním, tak i ve druhém
případě není z koho volit.
Ještě jedna otázka od Borise.
Nemyslím si, že by Valerij Viktorovič nechápal to, že ideologie, která by byla alternativní ke Koncepci, KSB,
by mohla být a tím spíše zaujmout vedoucí úlohu ve společnosti, kde vládne biblická koncepce.
Vždyť kde je konec Anpilovovi, Makašovovi
a mnohým dalším, kteří byli odrovnáni?
Všechny větve moci jsou zaměřeny na prosazování a ochranu vládnoucí koncepce.
Tak o jaké ideologii, o jaké straně tak vytrvale mluví Valerij Viktorovič?
Já jsem ani jednou, nikdy o žádné straně nemluvil! Mluvil jsem o státní ideologii.
A proč byli odrovnáni Anpilov a Makašov?
Protože působili ve stejné koncepci se všemi ostatními stranami, které je také odrovnaly.
Oni se přetlačovali na stejném dvorečku.
Pokoušeli se získat část davu pod své řízení,
a protože na to neměli, tak je odrovnali.
To je stejná koncepce řízení.
Všechny jejich ideologie tam patří.
A v této ideologii, s pluralismem názorů není možné budovat stát. Je potřebná státní ideologie.
Ta je potřebná v každém případě.
V USA existují v podstatě jen dvě velké politické strany: demokraté a republikáni
a vypadalo to, že mezi sebou
bojují, až cucky létají.
A přitom, jak se k moci dostávali různí prezidenti, tedy do nedávné doby, než začalo být nutné přestavět USA,
se ukazovalo, že pracují
v jedné a té samé ideologii.
Měli jednu a tu samou ideologii vysvětlující, jak mají USA jako stát vypadat,
jaké místo mají ve světě zaujímat a otázkou byly jen metody, jakých toho bylo dosahováno.
Jak toho dosahovat?
Zda cestou vedení jednání, cestou vyvíjení nátlaku, cestou ekonomické spolupráce
nebo cestou nějakých ekonomických sankcí.
Jen v tom se to lišilo. Ale uvědomovali si, jaký stát mají, jak má vypadat a oč se tedy musí snažit.
Takovou ideologii Rusko nemá
a stát se nemůže rozvíjet bez cíle.
Stát si musí vymezit nějakou ideologii,
v jejímž rámci budou působit všechny strany.
Žádná partajní ideologie nesmí
mít ve státě vedoucí úlohu.
To je princip rozvoje státu.
Jinak se opět dostaneme k článku číslo šest o vedoucí úloze Komunistické strany Sovětského svazu.
A jak to skončilo? V roce 1977 to přijali
a už v roce 1991 po nich bylo veta.
Nesmíte si partajní ideologii plést se státní ideologií.
To jsou zásadně odlišné věci, zásadně odlišné.
V domě je množství různých bytů,
ve kterých žijí různí lidé s různým zaměřením.
Pokud si tito lidé neuvědomí, že ten dům nesmí ničit, že mu nesmí narušovat základy,
že mu nesmí bořit střechu,
probourávat stěny…
Pokud si tohle nebudou uvědomovat, tak nebudou mít kde bydlet!!! Jednoduše nebudou mít kde bydlet!
Proto je třeba si uvědomovat, v rámci jaké koncepce je ten dům budován.
A taková koncepce může být prosazována otevřeně nebo skrytě.
Koncepce se zpravidla realizuje skrytě.
Nelze říci přímo, že z pozic Koncepce sociální bezpečnosti bude teď státní ideologie taková a taková. Ne.
Ale ve společnosti už zcela jasně panuje určitý konsenzus, jaké parametry by měl mít stát,
aby to zajišťovalo jeho rozvoj, a to nezávisle na tom, jaké ideologické zabarvení má ta či ona politická strana.
Kromě podpindosníků a liberastů všichni ostatní, kteří mají zájem na tom, aby Rusko existovalo,
už mají určitý společný náhled na to, že Rusko musí existovat v určitých parametrech.
A to je možné vzít za základ státní ideologie, že stát musí existovat, že se musí rozvíjet
a na základě jakých principů ten rozvoj má probíhat.
Aby žádná partajní ideologie nedokázala tyto principy zaměnit.
A to musí formalizováno, aby to nedopadlo tak jako se Sovětským svazem nebo teď se Spojenými státy.
Dokud nevznikla ta nutnost přestavby USA, tak tam ta státní ideologie byla.
Jakmile vznikla potřeba USA přeformátovat, tak se ta státní ideologie vypařila a nyní obrazně
řečeno táhnou demokraté hot a republikáni čehý.
Ve skutečnosti ale táhne státní elita hot a globalisté čehý.
Konsensus se vytratil a je tu problém.
Pokud tuto státní ideologii formalizujeme v ústavě, tak se budeme mít oč opřít.
To je přesně to, co udělal Putin svým návrhem, aby bylo připoutáno zvyšování životní úrovně…
Aby neustále probíhala indexace.
To je přesně o tom, o té státní ideologii, protože jinak stát nedokáže přežít.
Dá se to formalizovat v obecných principech, doslova ve dvou třech větách.
Může být vypracována deklarace, o jedné dvou stranách, ale tu státní ideologii je třeba zformulovat.
Stát bez státní ideologie nemůže přežít.
Už jsme k tomu dospěli, beze zbytku.
A znovu opakuji, že si v žádném případě nesmíte plést státní ideologii s tou stranickou.
A stranická ideologie se v žádném
případě nesmí stát státní ideologií.
Naše společnost je mnohonárodnostní, mnoho-konfesionální, máme tady politický pluralismus.
Jak to všechno chcete spojit?
Ale všichni přece žijeme v jednom domě?!
Chceme mít mírové nebe nad hlavou?
Chceme, aby se náš život den ode dne
zlepšoval? Chceme mít jistotu v zítřku?
Ale to všechno se přece dá formalizovat.
A dalo by se to zformulovat, ale to teď dělat nechci, protože jakmile bych to udělal, začal by útok: „Á, tak to jsou ti konceptuálové…“
Dá se to udělat jinak, bez ohlášení s tím, že tyto parametry budete vnášet do informačního pole.
A takto my pracujeme.
Takto šíříme Koncepci.
To byla poslední otázka.
A opět znovu, jako vždy jsme dospěli k tomu,
jak rozumíme událostem, které okolo nás probíhají?
A znovu se ukazuje, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý,
ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů.
Je nutné rozšiřovat si okruh svých pojmů.
Je to nutné k tomu, abyste dokázali ubránit zájmy své i své rodiny.
Abyste si dokázali zajistit mírové nebe nad hlavou a štěstí pro své děti v jejich budoucím životě.
Proto vám přeji štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.
A studujte Koncepci sociální bezpečnosti!
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář