JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.04.2020

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina
O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit?
Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky
najdete odpovědi v této knize,
která se skládá ze série analytických zpráv
Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete
přes on-line obchod ozon.ru,
na našem webu
přes formulář objednávky,
a také přes odkazy pod videem na našem kanálu
v YouTube Fond konceptuálních technologií,
nebo v rubrice zboží u našich
skupin na sociálních sítích.
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I. si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 27.04.2020.
V minulém pořadu z 20. dubna byla položena otázka související s přenosem
svátku Dne konce
2. světové války ze 2. na 3. září.
A podle zpětných vazeb to vypadá, že vaše
odpověď ponechala mnoho nevyjasněného.
Lidé tak žádají komentáře
ke konkrétním věcem.
A jak známo, tak podle informací TASS například Peskov nekomentoval přenos oslav Dne konce 2. světové války.
Já přečtu hned dvě otázky od dvou návštěvníků
s prosbou o podrobnější komentář k této věci.
Valeriji Viktoroviči, Putin podepsal zákon
o přenosu data Dne konce 2. světové války
a příčiny tohoto přenesení nevysvětlil.
Neradi bychom si mysleli, že to bylo podniknuto kvůli výchově pokolení Ivanů nepamatujících si svůj původ,
nebo kvůli zaretušování
dne smutku kvůli Beslanu.
V čem tkví příčina přijetí zákona, je jasné,
ale z jakých příčin ho podepsal gosudar?
A druhá otázka od Viktora.
Putin ten zákon podepsal, není to zrada?
Nač vybičovávat již tak velice napjatou vnitřní situaci?
Což nechápe, že se takto
stále více znemožňuje?
Dříve jsem Putina ve všem podporoval,
ale v posledních dvou letech jako by ho vyměnili.
Okomentujte prosím,
co si o tom myslíte?
Tady bych hned chtěl podotknout, že kdyby ten člověk pochopil příčiny přijetí toho zákona,
tak by chápal i příčiny toho,
proč ten zákon Putin podepsal.
A je očividné, proč Peskov nekomentoval
samotné přijetí toho zákona,
jeho podepsání prezidentem, gosudarem,
protože ta otázka je velice složitá,
jednak je okolo toho velmi mnoho lží,
a navíc má ta otázka více vrstev.
O žádnou zradu ze strany Putina se
i přes podpis toho zákona nejedná,
to je třeba si ujasnit,
jako že jedna a jedna jsou dvě.
Je třeba pochopit jednoduchou věc.
Při řízení státu ten, kdo stojí v jeho čele nikdy, jednoduše nikdy, nemůže být zcela samostatný a nezávislý,
aby všechno probíhalo
jen podle jeho přání.
Ta věc se má tak,
že objektivně ve všech státech
i v nadnárodním řízení vznikají klanově-korporativní skupiny,
které mají svůj vlastní názor na probíhající procesy, i ve vztahu ke konkrétním státům.
Prosazují své zájmy a ovlivňují řízení tak,
že ty procesy, které jsou pod jejich kontrolou…
Fakticky vydírají hlavu státu, aby byl učiněn ten či onen krok, aby hlava státu jednala tak a nejinak.
Vždy to tak bylo, historicky,
při řízení jakéhokoliv státu.
Abyste chápali, co je to stát,
je dobré si přečíst tu práci o něm.
V papírové podobě je to ve druhé
knize O světě křivých zrcadel.
V knize O světě křivých zrcadel II.
Takže podstatou té nespokojenosti je:
„Vy tvrdíte, že se snaží udělat něco pro stát
a ve skutečnosti to a to neudělal“,
nebo že to vypadá jako by ho vyměnili.
To vše se zakládá na tom, že je řízení hodnoceno jen podle toho, co udělal prezident,
co udělal premiér a už nejsou hodnoceny všechny ty spodní proudy.
Proč to udělal? A k čemu to vedlo? Co vedlo
k tomu, že bylo přijato to, či ono rozhodnutí?
Když měl SSSR kritický
nedostatek vlastních kádrů…
A Sovětský svaz s ohledem na svou zdrojovou stabilitu nemohl bojovat proti celému světu,
takže když se potřeboval znovu
nadechnout, krátký oddychový čas,
nějakou dobu, aby se
připravil na novou válku,
tak v SSSR proběhly takzvané
„stalinské“ represe.
Stalin byl ve jménu záchrany státu nucen
ustoupit klanově-korporativnímu ultimátu,
aby zachránil stát a dokázal ho připravit na budoucí válku, aby katastrofa nenastala hned.
A potom ty represe otočil
proti…
…těm, kteří s nimi začali.
A teď jsou nejvíce oplakáváni ti,
kteří je sami využívali proti lidem.
Tu společnost Memoriál vůbec lidé nezajímají,
ti pláčou přesně nad těmi katy,
kteří tenkrát lidi likvidovali,
to oni jsou předmětem té jejich péče.
A souhlas s provedením represí se nedá
porovnat se souhlasem s penzijní reformou,
nebo s podepsáním toho současného zákona
o přenosu data ze druhého na třetího.
To vůbec není to samé,
vůbec to není to samé.
Umožňuje to zachovat stát i lidi v něm, umožňuje to manévrovat do budoucna, to vše se tím řeší.
Putin takto v řízení projevuje
svou konceptuální moc.
A mimochodem je v tom jediný z celého toho mocenského Olympu,
je jedinou hlavou státu
uplatňující globální politiku.
Takže o žádné zradě nemůže
být řeči. Problém je v tom…
Vždyť čemu měl napomoci ten přenos
Dne konce 2. světové války?
Aby se vzbouřil Kavkaz. Co se tam v té době dělo? Ve stejnou dobu se tam lidé bránili…
Mám na mysli na Kavkazu.
Vyšli do ulic protestovat
proti těm samoizolačním opatřením.
A teď si představte i další takové problémy jinde, a jak se to všechno rozbíhá…
To právě v souvislosti s tím dostal Putin ultimátum.
Jenže si tak s prominutím sami naběhli.
Putin tak získal možnost
provést manévr.
Oni si mysleli, že tak vyhráli, jenže se jim nepovedlo vybičovat lidi do té míry,
aby z toho byl majdan a následně státní převrat a občanská válka v našem státě.
Putin tak ale získal možnost
manévrovat v globální politice.
Abyste pochopili, oč jde, musíte se vrátit
k tomu, co se vlastně stalo tím podpisem.
A proč já jsem říkal, že nejsou žádné důvody
k tomu přenosu data ze druhého na třetího.
A mimochodem, kdyby s podobným názorem nepřišel jen náš fond,
ale bylo by to podpořeno
všemi lidmi, tak by v podstatě…
Mám na mysli bez manifestací, kdyby byl
zformován určitý konsensus v informačním poli,
tak by k tomu přenosu možná ani nedošlo.
Jenže kdyby jsou chyby.
Stalo se to tak, jak se to stalo, ale my musíme přece vědět, oč tu jde.
Jakmile jsem řekl, že pro to nebyly žádné důvody, tak mi začali lidé posílat zprávy:
„Jen se podívej. Stalin přece vydal rozhodnutí, že dnem porážky Japonska je 3. září.
Tady je medaile, kde je jasně
uvedeno 3. září.“
A já na to: „Ano, to je pravda.
To vše je pravda!“
Já se jen ptám, jaký to má
vztah k tomu, co jsem řekl já?
Jen si povšimněte, že v tom
zákonu podepsaném Putinem…
Vůbec od počátku tu je řeč
o datu konce 2. světové války
a o svátku a medaili
na počest porážky Japonska.
Můžete namítat: „No promiňte, ale ta porážka
Japonska přece znamená konec 2. světové války!“
Tak zaprvé to automaticky neznamená konec 2. světové války, to vůbec ne.
A za druhé, to mi promiňte, tu jde o porážku Japonska a ne o den konce 2. světové války.
Vždyť kdo může tvrdit, že 2. září
skončila druhá světová válka?
V odborném společenství je doposud
tak jako tak probírána otázka,
zda 2. světová válka
opravdu skončila 2. září,
tím podpisem kapitulace na bitevní
lodi Missouri japonským velením.
A ta otázka vůbec není bezpředmětná. Ale já jsem přece mluvil o tom, že válka skončila 2. září.
Abyste to vše pochopili, musíte vědět, jak jsou vedeny války,
jakými metodami, jak dlouho trvají,
jak jsou začínány a jak ukončovány.
Podrobněji se o těchto teoretických otázkách dozvíte v práci Válka.
Abychom se dostali k té 2. světové válce,
uděláme si takové malé nahlédnutí do dějin.
Každá válka je vedena
za účelem dosažení nějakých cílů.
V podstatě je souhrnná definice války taková: jedná se o zmocnění se cizích,
o soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů,
v tomto pořadí.
A dokud se toho nezmocnili, dokud nedošlo
ke splnění těchto cílů, válka pokračuje.
A v roce 1945 ještě
nebylo fakticky jasné…
Tím ustanovením svátku porážky Japonska, přece nebylo řečeno, že tím fakticky skončila válka.
Jejích cílů přece nebylo dosaženo.
A války vždy trvají tak dlouho, jak
je to zapotřebí pro dosažení jejich cílů.
Ve světě je známá stoletá válka,
také třicetiletá válka,
kdy jedny a ty samé státy bojovaly jednou
na jedné, podruhé na druhé straně,
nebo si vzaly oddechový čas.
Nebo došlo k hromadné přestávce, aby státy
nahromadily zdroje. Válka je velice nákladná záležitost.
Všechno je to v pohybu,
všechno se to vzájemně prolíná.
Ale dokud nebylo dosaženo
cíle války, tak probíhá.
A s ohledem na 2. světovou válku v roce 1945 nebylo vůbec zřejmé, zda válka skončila.
Proto také Stalin a sovětské vedení…
Nejvyšší sovět vydal výnos o tom,
že byla ukončena válka s Japonskem
a k připomínce toho byl ustanoven svátek Vítězství.
A nikdo tu otázku nestavil tak,
že to znamená i konec 2. světové války.
Všem bylo jasné, že státy, které se v průběhu
té 2. světové války velice vyčerpaly,
potřebují určitou dočasnou pauzu.
Je takové úsloví, které s oblibou
používají různí ti vlastenci:
Jednou za sto let se celá Evropa vypraví na Rusko,
aby tady dostala pořádně přes čumák.
Vždyť si to vezměte, rok 1612, 1710
nebo 1709 počítáme-li to od Bitvy u Poltavy,
1812, 1914, tedy každých sto let
k nám přichází s válkou.
A v té práci Válka je více méně dostatečně popsán proces přípravy takové války.
Kdy byla naplánována 1. světová
válka, jak probíhala příprava.
Celých sto let na to státy
a národy byly připravovány.
Zakládaly se aliance, připravovala se
ekonomika, aby ta válka mohla proběhnout.
K válce vždy dojde tehdy, kdy je k tomu připraven subjekt řízení, který ji vede.
Může se jednat o státní nebo také nadnárodní subjekt.
Světové války jsou vedeny nadnárodním subjektem.
Nezávisle na tom, že si 1. světovou válku nikdo nepřál, byla nevyhnutelná.
Proto také německý velvyslanec Pourtales plakal, když Rusku vyhlašoval válku,
a proto také ruský ministr zahraničí Sazonov plakal
na tribuně Státní dumy, když oznamoval začátek války.
Neboť si oba uvědomovali, jakou katastrofu znamená pro jejich státy účast v této válce.
A my jsme nejednou mluvili o tom, že není správné mluvit o 1. a 2. světové válce
jako o samostatných válkách 20. století.
Mluvili jsme o tom, že 1. i 2. světová válka byly dvě etapy jedné války.
A tohle si uvědomovali například
důstojníci ruského generálního štábu,
důstojníci Hlavní výzvědné služby,
Ústřední dělostřelecké správy,
kteří provedli Velkou říjnovou socialistickou revoluci, aby zachránili stát.
Oni si to uvědomovali.
A chápal to také například bílý generál Slaščov,
který byl lítým nepřítelem sovětské moci,
ale když se ocitnul v cizině a promyslel si, za čí zájmy reálně bojoval, a co je zapotřebí udělat pro Rusko,
tak se vrátil a začal učit v důstojnických kurzech ve vojenské akademii
a připravoval ty velitele,
kteří potom porazili Německo.
A byli i jiní.
Někdo chápal, že Sovětský svaz potřebuje pomoc bez ohledu na ideologii
a stejně jako Slaščov začali
se sovětskou mocí spolupracovat
a druzí odmítali pomáhat přímo, ale bojovali například v armádách spojeneckých států.
A ti, kteří zcela bezpodmínečně odmítali sovětskou moci, odmítali i Rusko jako takové, odvrhli ho.
To byl například generál Krasnov,
kterému ten moderátor…
…Kulikov, oj Kiseljov, omlouvám se, navrhuje tomu fašistickému zmetkovi postavit památník!!!
Tvrdí, že si ho zaslouží
stejně jako ostatní.
Ten, co kázal o zabíjení Rusů
a sloužil Hitlerovi!
Tak proč bychom mu za tyto
jeho činy nepostavili památník?
Vždyť to byl hrdina, ruský patriot!
To vám už musí opravdu přeskočit,
abyste z Krasnova dělali ruského vlastence!
Co to musíte být sám za zmetka?
Proč by tedy rovnou nenazval ruským vlastencem Gruppenführera Škuro?
Nebo rovnou Hitlera či Goebbelse?
Göringa, Himmlera…
Proč zůstat stát na půli cesty?
Takže ruští vlastenci nezávisle na svých ideologických přesvědčeních…
Například velkokníže Alexandr Michajlovič, ten už
za občanské války pochopil, že bolševici mají pravdu.
Jen ještě nedokázal
rozlišit trockisty a bolševiky.
Rusko nemělo dostatek kádrů!
To je v té práci o bolševismu, přečtěte si ji.
Takže všem bylo jasné, skončila
1. světová válka a všem bylo jasné,
že svět má opět maximálně dvacetiletý
oddychový čas a ta válka vzplane znovu.
Za těch dvacet let je tedy třeba stihnout
industrializovat Rusko, vytvořit silnou armádu,
a posílit vědu, jinak bude
Rusko převálcováno.
Jak to řekl Stalin v roce 1931? „Musíme
to dohnat za deset let, jinak nás převálcují!“
Bylo to zcela jasné!
A zatímco okolo 1. světové války, okolo jejího časového vymezení je vše jasné, kdy začala, kdy skončila…
A proč je to jasné?
Protože nehledě na to, že s ohledem na Rusko nebylo dosaženo jeho úplné likvidace,
jak to měla za cíl únorová revoluce,
tak celkově byly cíle první etapy světové války 20. století ukončeny,
tedy ne ukončeny, bylo
dosaženo plánovaných výsledků.
Jediné selhání bylo s Ruskem.
Ale stejně bylo v plánu, že ho s konečnou
platností vyřídí jeden z evropských subjektů.
A zda ho dorazí díky tomu, že se SSSR vydá
na pomoc nějaké evropské revoluci,
nebo půjde o vpád,
už bylo jen otázkou taktiky.
Rusko ale mělo být
tak jako tak doraženo.
Mělo to proběhnout podobně
jako s Napoleonem, s Francií.
Francie znamenala pro Velkou
Británii příliš velkou hrozbu.
Měla silné námořnictvo, vlastní strategii globalizace,
i když tedy jen v podobě vnější politiky, ne té globální.
Ale stejně tam dosadili Napoleona, rozpoutali napoleonovské války a jaký byl výsledek?
Zatímco před Velkou francouzskou revolucí měla Francie 27 miliónů,
tak po jejím ukončení jich zbylo 17
a prudce se snížila i kvalita obyvatelstva.
Prakticky veškeré mužské obyvatelstvo utrpělo citelné ztráty.
Zbylo tam hodně válečných mrzáků,
takže Francie byla velice silně podlomena.
Něco podobného bylo v plánu
s Ruskem díky únorové revoluci.
Aby se část republik odtrhla,
vytvořily se nové státy a zbylá část?
Oni si velmi dobře uvědomovali,
jaký je zdrojový potenciál Ruska,
a že jedna revoluce stačit nebude,
že bude muset následovat druhá etapa
a ta druhá etapa měla
proběhnout za 2. světové války.
A skutečnost, že do začátku 2. světové války Rusko získalo zcela jinou kvalitu,
byla pro globální řízení
nepříjemným překvapením.
A následný úkol vyjádřil Truman: „Uvidíme-li,
že vítězí Rusko, budeme pomáhat Německu.
Uvidíme-li, že vítězí Německo, budeme pomáhat
Rusku. Vždy pomůžeme tomu slabšímu.
Jen ať se vzájemně
pobíjejí co nejdéle.“
A v podstatě už okolo začátku
2. světové války
probíhal velice závažný spor
o tom, kdy reálně začala.
Zda to bylo v roce 1936,
kdy došlo ke španělské revoluci.
Nebo zda to bylo v roce 1937,
kdy Japonsko vtrhlo do Číny.
Nebo zda to bylo v roce 1938, kdy proběhl anšlus Rakouska a přerozdělení Československa.
Nebo zda začala v roce 1939.
Jednohlasně to víceméně…
Tedy ne jednohlasně,
ale řekněme díky souhrnu příčin,
se trvá na tom, že 2. světová
válka začala 1. září roku 1939.
A proč?
No jen proto, že na ty předchozí etapy
se SSSR/Rusko jako účastník nedostavil.
Ale když došlo k útoku na Polsko, tak Sovětský svaz neměl na vybranou a nemohl zůstat stranou,
a to z toho jednoduchého důvodu, že Polsko okupovalo ta území, která podle linie…
Curzonovy linie náležela Rusku,
Sovětskému svazu.
Když Hitler Stalinovi nabízel větší území, tak ho odmítl
a chtěl jen to, co bylo mezinárodně uznáno,
jen v těchto hranicích.
To bylo až až, abychom si s tím poradili,
nač stačil zdrojový potenciál státu.
Když přišel čas, tak Stalin
zabral i Zakarpatskou oblast.
Vždyť jak dlouho je možné týrat lidi
a pěstovat z nich „svidomé“ a banderovce,
lidi služebné,
aby Rusové bojovali proti Rusům?
A jestliže je takový galimatyáš okolo začátku
2. světové války, tak s jejím koncem je to ještě horší.
Jak říkám, mnozí si dokonce pokládají otázku,
zda ta 2. světová válka vůbec toho 2. září skončila.
Minule jsem řekl, že tehdy
skončila a nyní to zopakuji.
Ano, 2. světová válka
skončila 2. září.
A nyní to vezmu podrobněji.
Takže když byla 2. září na bitevní lodi Missouri podepsána kapitulace Japonska,
tak vůbec nebylo jasné,
zda 2. světová válka vůbec skončila.
Nikdo z jejích účastníků to nevěděl,
a to z jednoho jednoduchého důvodu,
že těch cílů druhé etapy světové války
20. století nebylo dosaženo, a to tak, že vůbec ne.
Sovětský svaz nejenže se zachoval, SSSR/Rusko,
ale navíc jako globální subjekt řízení posílil,
což bylo pro ně absolutně nepřijatelné.
Ale válka přece také může skončit porážkou toho, který sledoval nějaké své cíle!
Zaútočil, ale nevyšlo mu to.
Zde by to bylo možné nazvat porážkou,
ale já mluvím o tom, že to bylo nejasné.
A proč říkám, že to bylo nejasné?
Protože se všechny státy rozhodly vzít si dočasný oddechový čas, aby obnovily své zdroje,
vyhodnotily, jak postupovat
dál, podle dalšího vývoje situace.
Takže skončila ta
2. světová válka nebo ne?
Jedním ze segmentů druhé etapy světové války bylo přerozdělení koloniálních držav.
A jednou z takových kolonií byla i současná Korea, jak ta severní, tak i jižní.
Mám na mysli zeměpisně,
ne jako stát.
A proč je nyní takto rozdělená?
Protože tam existují rozdílné státy.
V roce 1950 v Koreji začala válka.
Logicky, absolutně logicky se jednalo
o pokračování 2. světové války.
A když v roce 1955 začala válka ve Vietnamu,
tak to byl zcela jasný důsledek 2. světové války.
Byly zde řešeny otázky přestavby světa na základě výsledků druhé etapy světové války 20. století
v rámci vlastnictví koloniálních zdrojů.
Takže válka pokračovala,
řešily se otázky 2. světové války.
A my přitom tvrdíme, že 2. září 1945
2. světová válka skončila. Proč?
Uznávat do té či oné míry, že 2. světová válka
skončila podpisem kapitulace Japonska 2. září,
začal Sovětský svaz hned,
zdůrazňuji ihned po Stalinově smrti.
Do té doby se o žádném ukončení 2. světové války vůbec nemluvilo, vůbec ne.
Neexistoval ani jediný proces, který by
ukazoval na to, že 2. světová válka skončila.
Navíc se všichni usilovně
na válku připravovali.
USA vypracovávaly různé
plány jaderného útoku na SSSR.
V SSSR zběsilým tempem probíhala
výroba jaderných zbraní.
Přičemž se přitom nehledělo
na náklady, důležitá byla rychlost.
Bomba musela
být vyrobena co nejrychleji!
A všechno to gradovalo.
Už v roce 1946 začalo to,
čemu se dnes říká studená válka.
A všichni tehdy hodnotili tu dobu jako oddechový čas před bojem, před pokračováním války.
Opakuji, že všem tehdejším
generálům bylo jasné,
že je-li 2. světová válka důsledkem té první,
že jedná-li se o dvě etapy jedné války…
Nu jen si to vezměte, 1. světová válka
začala v roce 1914 a konec 2. světové války,
jestliže za něj podmínečně budeme považovat porážku Německa a Japonska, byl v roce 1945,
a to dělá celkem 31 let.
A co ta třicetiletá válka,
stoletá válka?
Cílů v podstatě nedosáhla
ani jedna z válčících stran.
My jsme neodrazili agresi natolik,
abychom se mohli cítit bezpeční
a ti, kteří rozpoutali první
a druhou světovou válku,
tedy tu světovou válku 20. století,
nedosáhli hlavní složky,
kterou byla likvidace Ruska
jako subjektu řízení globální úrovně,
který realizuje alternativní globalizaci, buduje alternativní svět.
Teď s oblibou říkají, že Ruské impérium bylo impérium na ruby,
které zachraňovalo všechny
národy, které do něj vstoupily.
Britské impérium, Francouzské
impérium, Německé impérium…
Ti všichni potlačovali národy,
které kolonizovali.
Tyto národy neměly žádnou šanci
stát se v těchto impériích elitou.
Co bylo Indii platné, že byla perlou
v koruně Britského impéria?
Stali se snad Indové
rovní anglické aristokracii?
A co v Rusku?
Jakýkoliv připojený národ… Kolik gruzínských knížat se například okamžitě začlenilo do ruské elity?
Třeba Bagration.
Takže protože těch cílů nebylo dosaženo, všichni si uvědomovali, že ten boj bude pokračovat.
A co se stalo hned po tom,
co zemřel Stalin?
Sovětské vedení začalo před Západem kapitulovat. Zcela…
Jak bych to řekl.
Zcela bezdůvodně!
Okamžitě se s USA usmířili
s ohledem na Koreu.
Absolutně ignorovali
začátek války ve Vietnamu.
A ten rok 1955 byl
mimochodem velice zajímavý.
Jednalo se o rok přípravy návštěvy
Chruščova u královny Velké Británie.
Navštívil Velkou Británii.
A v roce 1955 při přípravě této návštěvy vyšla najevo ta věc,
že Sovětský svaz odmítnul uspokojit jakékoliv nároky společnosti Lena Goldfields.
V roce 1955 se poprvé při přípravě návštěvy Chruščova tato otázka vynořila.
Chruščov očividně již něco přislíbil, jestliže se ta návštěva konala na tak vysoké úrovni.
Ale nás teď přece zajímá otázka začátku,
tedy konce 2. světové války.
Proč právě 2. září?
To poté, kdy Stalin zemřel, se začalo mluvit
o konci 2. světové války, který byl 2. září.
Tato věc byla neustále rozviřována
a ve vědeckém společenství,
v širokých masách byla ukotvena
v období takzvaného Détente,
jak se tomu říká na Západě,
nebo období Uvolňování mezinárodního
napětí, jak se tomu říkalo rusky.
Toto období, které charakterizují, tedy vymezují přibližně od roku 1969 do roku 1979,
kdy SSSR vstoupil s vojsky do Afghánistánu,
což prý vyvolalo nové napětí…
PRÝ!
Z vnějšího pohledu to tak vypadalo, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Jednalo se o velké divadélko.
Ale zajímavé je, jak vzniklo
to období uvolňování.
V roce 1967 se v červnu konalo plénum ÚV KSSS,
na kterém takříkajíc rozdrtili komsomolce.
Šlo o poslední lidi, kteří upřímně věřili
v budování socialismu a komunismu v SSSR.
Přesně měsíc po tomto plénu se Kosygin, předseda Rady ministrů setkal s americkým prezidentem Johnsonem.
A v roce 1968, byla 5. ledna
podepsána dohoda, na základě které SSSR uznal
všechny finanční nároky společnosti Lena Goldfields,
přičemž Lena Goldfields získala podle té dohody právo vypořádat se se všemi zainteresovanými.
To znamená, že hlavním operátorem ve věci této dohody se stala Velká Británie a ne Sovětský svaz.
Sovětský svaz jen platil!
Měl jen platit a kát se, od roku 1968.
A již v roce 1969 se vše začalo připravovat
k uzavření dohody z Helsinek.
A ve stejné době, v roce 1971 byl zrušen zlatý standard dolaru, přestal být krytý zlatem.
Dolar se v podstatě zhroutil.
V podstatě se tehdy zhroutil.
A všichni čekali jen na jedno, že SSSR, ten nejsilnější globální subjekt řízení na planetě Zemi,
začne obchodovat v rublech.
Ale SSSR obchodovat
v rublech odmítnul
a všem oznámil, že jeho zahraniční obchod bude probíhat jen v dolarech!
To byl pro celý svět šok!
Vítězství ekonomické, politické, důkaz toho,
že SSSR buduje tu správnou společnost…
To vítězství již držel ve svých rukou, a přesto se Sovětský svaz sám v roce 1971 podřídil USA.
V té knize O světě křivých zrcadel je část o tom,
jak ve skutečnosti probíhala studená válka.
A aby Sovětský svaz mohl
zradit toto své směřování
vybudování spravedlivé
společnosti v celém světě,
mám na mysli sovětskou partajní nomenklaturu, aby ji na její cestě zrady nic nebrzdilo,
proběhla v roce 1968 ve Francii
takzvaná „studentská revoluce“,
v jejímž důsledku byl svržen
francouzský prezident de Gaulle.
A čím byl ten de Gaulle zajímavý?
Nejen tím, že poslal do USA řezané papírky a chtěl za ně zlato.
De Gaulle všude trval na tom, že veškerý světový obchod má být založen na rublu, na sovětském rublu.
S tím neustále přijížděl
za sovětským vedením.
De Gaulle jim byl trnem v patě, stál jim v cestě, bránil tomu, aby mohli zradit stát a přičlenit se k Západu.
To právě na tom plénu v roce 1967,
po tom vypořádání se s komsomolci…
A je zbytečné hledat v materiálu toho pléna to,
o čem tu teď mluvím. Hlavní byl ten princip:
zbavit se lidí, kteří upřímně hodlali
budovat socialismus a komunismus.
Potom tu nezbyli lidé, kteří by
posouvali stát tímto směrem.
A všechny následující kroky ukazují na to, že partajní sovětská nomenklatura začala usilovně pracovat na tom,
aby se stala segmentem západního světa,
aby ji přijali do západní korporace.
Takže SSSR se prostě vzdal
a začal svými zdroji podporovat Západ,
aby to ten dokázal doklepat do té doby,
než bude možné odstřelit SSSR,
který byl pořád
příliš zdrojově stabilní.
Je tedy možné mít za to, že právě
od tohoto okamžiku se svět vydal…
Tedy on se k tomu ukončení
2. světové války posouval už dříve,
ale reálně bylo rozhodnuto o tom, zda bude 2. světová válka ukončena toho 2. září 1945 nebo ne,
reálně o tom bylo
rozhodnuto až v roce 1995,
kdy ve výčtu státních svátků zmizel
svátek Dne vítězství nad Japonskem,
který se slavil 3. září a objevil se do té doby
neexistující svátek Dne konce 2. světová války.
To tehdy došlo k té záměně.
A právě v tom roce 1995 začalo být zcela jasné,
že 2. světová válka skončila 2. září,
že to byl konec, že potom už SSSR
jen ustupoval ze svých pozic
a z historického hlediska
bylo dosaženo cíle 2. světové války,
kterým byla likvidace SSSR/Ruska
jako subjektu globální politiky,
jako jediného uceleného státu.
Bylo ho dosaženo v tom roce 1995.
Nemohl to udělat už v roce 1991, až v roce 1995 Jelcin mohl tuto věc dát takto najevo.
A právě tehdy vznikly
všechny ty otázky.
Co se to stalo?
Měli jsme tu svátek vítězství nad Japonskem
a nyní je z toho jakýsi konec 2. světové války.
To tam došlo k té záměně.
A když nám teď tvrdí, že je nutné slavit vítězství a zařadit to slavné vojenské…
Jak bych to řekl.
Nu prostě, že pamětní datum 2. září je podmíněno tím, že jsme konec války slavili 3. září,
a dokonce jsou k tomu i ty medaile,
tak je to manipulace, je to podvod.
Jde o to, že…
Je to švindl a jde o to, že je nutné
za každou cenu zaměnit pojmy,
překroutit průběh světových dějin.
A proč bylo provedeno samo
to zkreslení, sama ta záměna?
Bylo to provedeno v konkrétních
historických podmínkách.
Kdyby už nebyl ten datum 3. září Dnem smutku po těch dětech z Beslanu,
ta otázka nebyla tak ostře vnímána,
nemělo by to takové politické pozadí,
bylo by možné k tomu přistupovat v klidu.
A my bychom mohli jen přivítat,
pokud by Státní duma, Rada federace obnovily svátek 3. září jako den porážky Japonska.
To bychom mohli jen přivítat.
Vždyť v roce je bohužel jen 365 dnů
a v různých dnech roku prostě
docházelo k různým událostem.
Takže je možné odlišit, že jednou událostí byla
porážka Japonska a druhou událostí smrt těch dětí.
To se dá pochopit a je možné to skloubit
Ale ta otázka přenesení data ze 2. září,
kdy byl reálně podepsán Akt kapitulace
na 3. září, je podmíněna jen jednou věcí,
vytvořením podmínek pro majdan,
vytvořením podmínek pro provedení státního převratu v našem státě.
Ale to se nepovedlo, není dost páry.
A tady bych všem liberastům, kteří si myslí,
že vyhráli, řekl, že sami nechápou, co udělali.
Tím, že přenesli den konce války na 3. září,
velice silně rozvázali Putinovi ruce
a umožnili provést velice
závažný manévr v globální politice.
Ta hra teprve začíná.
A některým trochu napovím,
že 3. září se od nedávné doby
stává stále větším státním
a celonárodním svátkem v Číně!
Protože 3. září tam stejně jako v SSSR slavili Den porážky militaristického Japonska a slaví ho doposud.
A kam je přenášeno centrum
koncentrace řízení?
Ale o tom budeme mluvit v procesu,
nebudeme nyní napovídat co a jak.
V každém případě však Putinovi velice rozvázali ruce, umožnili velice závažný manévr.
Všichni podpindosníci
si sami vykopali díru.
A další otázka se také
váže k minulému pořadu.
Světlana tam položila
následující otázku.
Ten koronavirus jako by byl speciálně načasován
k těm nejdůležitějším událostem v Rusku:
hlasování o změnách v ústavě
a oslava 75. výročí Vítězství.
Byla to náhoda nebo informační
útok sledující nějaké cíle?
A v souvislosti s tím tu máme otázku/výčitku směřovanou na vás, Valeriji Viktoroviči:
A na samotnou otázku jste neodpověděl.
– Nu tak odpovíme nyní.
Ne, speciálně to plánováno nebylo.
Ale je nutné si uvědomit jednoduchou věc a vracíme se k tomu,
čím jsem začal svou
odpověď na předchozí otázku.
Všechny hlavy států
ve všech státech světa
vždy za všech dob řídí v podmínkách tlaku
vyvíjeného klanově-korporativními skupinami,
které se tak snaží dosahovat
svých klanově-korporativních zájmů.
A nadnárodní řízení se vždy
střetává se zájmy státních elit.
Když byl plánován tento manévr
na provedení přestavby světa,
tak bylo v plánu provést ho
na základě jiného schématu.
V plánu bylo, že Čína přijme ta opatření, která přijala,
a že potom ten virus trochu zasáhne i Evropu…
Pamatujete se na ten rating ukazující, jak jsou které státy připraveny na koronavirus?
Podle něj byly nejvíce připraveny
USA, lépe než všichni ostatní.
USA měly ten koronavir
zdolat raz dva
a předvést, jak si s tím
Trump poradil, jak vše zvládl.
A jak to v USA vypadá nyní?
Vůbec nic neprobíhá tak, jak to bylo v plánu.
Je tam teď nejsložitější situace ve světě.
A v západním tisku jsou již se vší vážností zveřejňovány různé odborné názory,
že proti obyvatelstvu USA byla v některých místech použita biologická zbraň.
Zda to tak je či ne,
je ještě zapotřebí zjistit.
Ale je velmi mnoho informací ukazujících na to,
že tento názor má nejen právo na svou existenci,
ale že je celkem dost
podložen argumenty i faktologií.
Takže co se vlastně stalo?
Když se globální prediktor rozhodl
zorganizovat globální divadélko,
aby díky němu přestavěl celý svět, tak naplánoval s ohledem na každý stát realizovat určité akce.
A v tomto ohledu bylo s Putinem…
Opakuji, že Putin neustále vede dialog,
který může uslyšet kdokoliv,
kdo má znalosti Koncepce sociální bezpečnosti
a Dostatečně všeobecné teorie řízení.
Stačí se dívat, poslouchat
a všechno je to vidět.
Putin měl dohodu, že pro zajištění manévru,
který potřebují provést globalisté,
bude nutné zvýšit zdrojovou stabilitu Ruska,
což vyžaduje provedení určitých změn v ústavě.
Všechno bylo dohodnuto.
My tady taky předvedeme potřebný počet lidí nemocných koronavirem a tak dále,
ale uděláme to tak, aby u nás byly v termínu přijaty ty změny.
V tomto ohledu se nejedná o podraz
ze strany globalistů, to je třeba chápat.
Ten problém spočívá v tom, že globalisté opět nezvládli uřídit americkou státní elitu.
Poprvé… Nu v tom komplexu, o kterém neustále
mluvíme, není to samozřejmě úplně poprvé.
Je mnoho případů, kdy globalisté nezvládli americkou státní elitu.
Teď mám na mysli ten ISIL, který měl ustupovat
před Íránem, který ho měl všude vítězně „pobíjet“.
No a ISIL měl ještě předtím smést všechny státy na své cestě Evropou a vytvořit evropský islámský chalífát.
Jenže to nevyšlo, protože ISIL, který je sám
o sobě nepravidelnou armádou USA,
začal proti Íránu bojovat doopravdy,
a ten si s ním nedokázal poradit.
A tak byl ten problém likvidace ISIL vyřešen
až když Rusko vstoupilo do Sýrie, do té války,
až potom americkou státní elitu
v tomto ohledu přiskřípli.
Když kvůli přestavbě USA, kvůli tomu, aby
se uzavřely do sebe v hranicích národního státu,
aby přestaly plnit roli mezinárodního četníka,
globalisté dosadili do jejich čela Trumpa,
který dostal na starosti realizaci procesu přeformátování USA, jak to svého času prováděl Gorbačov a Jelcin…
Jenže těm se to nepovedlo
a Trumpovi a jeho nástupci to vyjít musí,
aby jaderná energetika byla pod kontrolou,
stejně jako jaderné zbraně a tak dále.
Aby Spojené státy jako stát rozebrali
a zase poskládali, ale už v jiné kvalitě.
Takže kvůli tomu dosadili Trumpa.
A jen si vzpomeňte, jak se americká státní elita bránila Trumpovu zvolení.
Bránila se natolik silně a tvrdě,
že potom byla sama šokovaná,
když Trump přesto vyhrál
a ona proti tomu nic nezmohla.
Ale nikam přece nezmizel ten zájem americké státní elity svrhnout Trumpa
a zachovat postavení USA jako mezinárodního četníka, aby mohli dál okrádat jiné státy.
Oni už jsou nuceni řešit vyřazení dvou
letadlových lodí, rozebrat je do šrotu,
nemají dost sil, aby si udrželi současné bojové skupiny letadlových lodí,
nemluvě o zvyšování
své vojenské přítomnosti.
Jenže státní elita to pořád nechápe, oni si myslí: „Vždyť máme všechny koupené.
V Rusku máme: Vološina, Medvěděva,
Šuvalova a další tu chátru.
A takto ve všech státech. Ti lidé nám všechny ty státy položí k nohám.“
Takto hodnotí všechny státy a myslí si,
že si vždy všude potřebné dokážou prosadit,
na všechny si došlápnout.
Vůbec nepochopili ani takovou jednoduchou věc,
jak silně už byla Čína odstřihnuta od řízení ze strany USA,
mám na mysli na úrovni elit, v průběhu
té epidemie koronaviru, když se Čína uzavřela.
Vždyť USA fakticky přišly o možnost
ovlivňovat vnitřní politiku Číny.
Americká státní elita o tu možnost přišla.
Osobní vazby byly narušeny, přestřiženy.
Někdo byl zproštěn funkce,
někdo se stáhnul sám…
Ne ve smyslu, že by ho zavřeli do vězení,
jednoduše se stáhnul do ústraní:
„Já radši vyčkám stranou,
než si to tam mezi sebou vyřídíte.“
Bylo toho dosaženo různými způsoby
a oni si toho nijak zvlášť nepovšimli.
Vůbec totiž nechápou,
že se svět globálně změnil.
Oni si postavili hlavu
a snaží se svrhnout Trumpa,
a za každou cenu zachovat postavení USA jako mezinárodního četníka.
Americká státní elita v tomto ohledu ohrožuje
budoucnost celého světa jako opice s granátem v ruce.
Oni vůbec nerozumí státnímu řízení,
ani nadnárodnímu řízení,
oni o následcích vůbec nepřemýšlejí.
Byli neustále pod vedením
globalistů, a proto se jim řízení dařilo.
A teď si myslí, že to umí oni sami,
jenže jakmile dojde na praxi,
tak se ukáže, že žádné
takové znalosti nemají.
A americká státní elita,
a té je její vlastní národ ukradený,
ona v té epidemii koronaviru
uviděla svou příležitost,
neboť Trump prohlašoval, že to období USA překonají levou zadní,
také zveřejněné ratingy tomu napovídaly,
všechno to nahrávalo Trumpovi,
a tak se rozhodli, že Trumpa podrazí.
Takže tam, kde je státní elita silná,
se spustila epidemie koronaviru.
A teď se snaží ze všech sil válcovat Trumpa,
kde jen můžou, jak jen můžou.
Vznikla tu ta otázka ropy.
Saúdská Arábie začala tlačit na Rusko a to řeklo:
„Ne, promiňte, my máme své vlastní státní zájmy.
My máme nějakou svou státní politiku a nehodláme ustupovat ze svých zájmů ani od své politiky.“
A na tu dohodu nepřistoupilo.
Trump musel vynaložit ohromné, obrovské úsilí,
aby se v USA nezhroutil těžařský segment.
Abychom se opět vrátili k tomu vzorci OPEC+
a bylo dosaženo takové dohody,
která by umožnila zabránit
zhroucení americké ekonomiky,
neboť by se tam rozběhly
nekontrolovatelné procesy.
Jen se podívejte, jednotlivé státy už začaly mluvit o suverenitě, o své „nezávislosti“.
Oni už jsou připraveni se trhnout,
může se to začít sypat.
Jenže pokud se to rozsype nekontrolovaně,
nebude možné to dát opět dohromady.
A státní elita si to neuvědomuje!
Oni chtějí svrhnout Trumpa!
A co tedy dělají?
Jeden z hráčů ropného trhu hodil najednou
na trh všechny futures, které měl,
takže se cena na ropu zhroutila do mínusových hodnot.
Nejdůležitější bylo zavařit Trumpovi, svrhnout ho,
a jaký to bude mít efekt na ekonomiku,
s tím si vůbec hlavu nelámali.
Nejdůležitější pro ně je zbavit se Trumpa.
Je jasné, že se jednalo o spekulativní cenu,
takže na to nikdo nezareagoval, všichni znají hodnotu těch futures a jak fungují,
a světová ekonomika se přes to přenesla. Ale vždyť ten útok byl veden s cílem svrhnout Trumpa.
Jedním z mechanismů jak svrhnout Trumpa je i působení na Rusko.
Počínaje rokem 1991 je Rusko bez jakéhokoliv
fíkového listu, kterým se to krylo v době SSSR,
neboť to začalo rokem 1955
a pak už to jen progresivně narůstalo,
přičemž od roku 1971 jsme se již plně podřídili USA
a začali svými zdroji jistit výslovně dolar.
No a od roku 1991 bylo Rusko už otevřeně zahrádkou, vnitřním dvorečkem USA,
kolik zdrojů potřebovali,
tolik si jich také z Ruska brali.
U nás k tomu byla dosazena řídicí elita,
která pracovala výslovně pro zájmy USA:
Čubajs, Jelcin, Vološin
a další podobná chátra.
Pro ně vždy bylo důležité posloužit páníčkovi.
Rusko je nikdy nezajímalo, ani za mák.
Rusko je pro ně jen dojná kráva,
a pak s nakradeným vypadnout za hranice.
Jinak je Rusko absolutně nezajímá.
Čubajs velice trpí tím, že mu přikázali,
aby žil tady a nemůže vypadnout.
Ano, nežije si tady špatně, je vydržovaný,
miliardy mu vyčleňují jen tak pro nic za nic.
Jeho Rosnano za celou
dobu své existence,
přičemž za srovnatelnou dobu Stalin provedl
industrializaci celého státu, se ještě ani nezačalo vyplácet.
A to i za těch podmínek, kdy je na všech institutech úspěšný vývoj připisován Rosnanu.
„Ale mne Rosnano přece vůbec
nefinancovalo a já bych chtěl…“
„Budeš-li se stavět na zadní, bude
autorem tvého vynálezu někdo jiný…“
Cožpak nevíme, jak funguje Rosnano?
Takže ani v tomto ohledu
Rosnano nic nedokázalo.
A jak Rusku vždy pouštěl žilou,
tak v tom Čubajs pokračuje dál.
Protože náš stát nenávidí,
nenávidí ruské lidi.
Jeho nenávist k Rusku
a ruským lidem je zvířecí.
Západ nenávidí Rusko racionálně a chápe,
kdy je možné otěže popustit a kdy přitáhnout.
Jenže podpindosníci uvnitř Ruska
nenávidí Rusko iracionálně,
je to zvířecí nenávist s jediným cílem – zničit Rusko, a co bude dál, je jim úplně jedno.
Na prvním místě
je jejich služba páníčkovi.
V tom tkví s ohledem
na ně to velké nebezpečí.
A když americká elita vidí tu iracionální nenávist podpindosníků uvnitř Ruska
a ona se přece opírá právě o ně
při svém působení na řízení Ruska.
A když začalo být jasné…
A oni se nezastaví před ničím,
když to potřebovali,
tak demonstrativně nechali vybuchnout Sajansko-Šušenskou hydroelektrárnu,
demonstrativně, exemplárně,
aby to všem bylo jasné.
Takže když se gosudar obrací k lidem
a říká: „Lidi, musíte sedět doma!“
Tak to není jen tak. Myslíte si, že to je jen tak,
že urychleně staví mobilní nemocnice?
To vůbec není jen tak.
Už jsem doporučoval přečíst si Válku.
Všichni si musí uvědomit, že naplno běží válka.
Tohle jsou bojové akce války nového typu.
My všichni jsme právě teď ve válce.
Přečtěte si válku, abyste pochopili,
jak probíhá dobývání a vzájemný boj.
Válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů.
Je to komplex opatření
na všech šesti prioritách,
se zohledněním všech pěti druhů sociální moci,
pěti druhů sociální idiocie a všeho ostatního.
Ale abyste pochopili, jak probíhá taková válka,
musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti
a ovládat aparát Dostatečně
všeobecné teorie řízení.
Když tohle budete znát, bude pro vás všechno očividné a jednoduché.
Takže k tomu selhání došlo
právě na tomto místě.
Americká státní elita se začala bránit Trumpovi,
omlouvám se, globalistům a tlačit na Trumpa.
S daleko větší silou aktivovala všechny zdroje pod svou kontrolou uvnitř státu,
kdejakého státu světa
a obzvláště uvnitř Ruska.
A proto bylo nutné přejít na ten režim odkladu
hlasování o změnách v ústavě, což je dokonce lepší,
protože lidé budou mít čas lépe těm změnám porozumět a pochopit jejich potřebnost.
Bylo nutné vzdát se vojenské přehlídky.
Ale když na bojišti hvízdají kulky a vybuchují nálože,
tak se tudy nedá slavnostně pochodovat,
protože by to všichni
zaplatili svým životem.
Je třeba chápat, jaká teď probíhá válka,
jaké jsou metody vedení této války,
že bojiště je dnes všude, všude, celá planeta Země,
veškeré její území je teď jedním velkým bojištěm.
A Rusko je jedním z úseků, kde je to nejintenzivnější, kde probíhá nejintenzivnější bitva.
Protože jestliže se americké státní elitě povede provést státní převrat,
kvůli kterému všude
ze všech sil zvyšují napětí…
Vysílají takzvané covid-disidenty,
aby lidi někde sehnali do většího houfu,
na který by se dala použít biologická zbraň
a využívají tu politiku s přenosem dat.
To všechno dělají jen z jednoho prostého
důvodu, že potřebují zkrušit Rusko,
provést státní převrat v Rusku a díky ruským zdrojům svrhnout Trumpa.
Jenže potom se civilizace
na planetě Zemi zhroutí.
O tom ale americká státní elita vůbec nepřemýšlí, oni to nechápou, jde to mimo okruh jejich chápání.
Když o tom někomu řeknete, tak zareaguje: „Chacha, chichi… Co je to za pitomosti? Co si to vymýšlíš?
Celá staletí to takto běželo
a najednou…“ No ano, najednou,
protože na základě zákona času
žijeme ve zcela jiné společnosti.
A tato společnost se nachází na zcela jiné technologické úrovni svého rozvoje.
Černobylská hydroelektrárna,
oj omlouvám se jaderná elektrárna,
to jsem se přeřekl kvůli
té Sajansko-Šušenské hydroelektrárně…
To byl jen takový malý zvoneček. Bhópálská
katastrofa, to byl také jen takový malý zvoneček.
Všechno se to může začít
sypat s daleko větší silou.
A potom se na celé planetě Zemi
nenajde jediné místečko,
kde by se dalo schovat se zachováním této civilizační úrovně
a budeme tu mít opět předpotopní
civilizaci, která zmizela v nenávratnu.
A jak to bude vypadat po potopě?
Pokud vůbec bude lidem Shora dovoleno nějakou civilizaci obnovit.
Ale americká státní elita o tom nepřemýšlí, absolutně je to nezajímá.
Oni vedou svět ke globální katastrofě a rossionští podpindosníci dělají všechno možné,
aby v tom svým páníčkům
pomohli a zlikvidovali Rusko.
Proto je nutné přistupovat k takovým tvrdým opatřením, a snažit se to takto zastavit.
Opakuji, že probíhá válka. Je třeba si uvědomit, že jsme ve válce!
A co je ještě nutné k tomu
v tomto ohledu dodat?
Jedná se o bonus, který se teď globální
prediktor zcela určitě pokusí využít.
Poté, kdy skončí celá ta hysterie okolo koronaviru,
kdy skončí samoizolace, bude společnost tvárná…
Nu, víte, jako modelína.
Bude z ní moci být
vymodelováno cokoliv.
Je to totiž tak, že žije-li člověk svým obvyklým
životem, je velice těžké přenastavit jeho vědomí,
ale když ty lidi zavřou, vyresetují je stresem,
tak když vstoupí do nového světa,
jsou připraveni přijmout nová životní pravidla zcela přirozeným způsobem.
V Rusku tedy musíme být
na ten okamžik připraveni.
Musíme se už teď připravovat na to, že to bude použito proti obyvatelstvu Ruska.
Musíme se na to už teď
připravit a ochránit se.
A co je k tomu zapotřebí? Mít příslušné znalosti
o řízení složitých sociálních supersystémů.
Ty znalosti, které jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti a v jejím pilíři,
kterým je Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTŘ). Je nezbytné, tohle všechno si osvojit.
A musíte si uvědomit, že bez DVTŘ
Koncepci v životě uplatnit nedokážete.
Ale stejně tak je DVTŘ
bez Koncepce také k ničemu.
Je to totiž jeden celek.
Doufám, že jsem nyní odpověděl.
Nebylo to speciálně takto zamýšleno,
ale vzhledem k tomu, že ani jeden proces
neprobíhá přesně tak, jak byl naplánován,
protože se vždy zapojí další
zainteresované subjekty řízení,
které začnou na tento proces působit podle svých vlastních zájmů, je vždy nutné manévrovat.
A zde ten odpor americké státní elity vedl k tomu,
že globalisté museli začít manévrovat tímto způsobem.
To ale vůbec nic nemění na tom, že je třeba provést ty změny v ruské ústavě
a provést vojenskou přehlídku Vítězství.
To byly všechny otázky.
V podstatě jsem už řekl, jak moc jsou potřebné znalosti, teoretické znalosti
o řízení složitých sociálních supersystémů.
Proto využijte čas, ten současný volný čas a připravujte se na to, abyste ubránili zájmy své i své rodiny.
Studujte Koncepci sociální bezpečnosti.
Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení.
Stávejte se konceptuálně mocní.
Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou
a štěstí. Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář