JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otvorený list belgických lekárov a zdravotníckych pracovníkov proti cenzurovaniu odbornej diskusie a neopodstatneným korona opatreniam

Dňa 5. septembra 2020 napísali belgickí lekári a profesionálni zdravotníci Otvorený list lekárov a profesionálnych zdravotníkov všetkým belgickým autoritám a všetkým belgickým médiám. List podpísalo 394 belgických lekárov, 1340 profesionálnych zdravotníkov a 8897 občanov.

Tu je jeho slovenský preklad (krátený):

„My, belgickí doktori a profesionálni zdravotníci, chceme vyjadriť naše vážne znepokojenie z vývoja situácie v posledných mesiacoch v súvislosti s epidémiou SARS-Cov-2 vírusu.

Chceme, aby boli politici nezávisle a kriticky informovaní pokiaľ ide o rozhodovací proces a zavádzaní povinných korona opatrení. Žiadame otvorenú diskusiu bez akejkoľvek formy cenzúry, v ktorej budú zastúpení všetci odborníci. Po počiatočnej panike okolo COVID-19 teraz objektívne fakty ukazujú úplne odlišný obraz – už nie je medicinálne odôvodnenie pre mimoriadnu situáciu.

Súčasný krízový manažment sa stal totálne disproporcionálny a spôsobuje viac škody než úžitku.

Žiadame ukončiť všetky opatrenia a okamžite obnoviť naše normálne demokratické vládnutie a zákonné štruktúry a naše občianske slobody.

Sme presvedčení, že prijaté povinné opatrenia nie sú dostatočne vedecky podložené, že sú jednostranne nariaďované a že v médiách nie je dostatočný priestor pre diskusiu, pri ktorej by boli vypočuté aj odlišné názory a pohľady.

Predpovedaná pandémia s miliónmi úmrtí

Na začiatku pandémie boli opatrenia pochopiteľné a široko podporované, aj keď v okolitých krajinách boli rozdiely v ich uplatňovaní. WHO pôvodne predpovedala pandémiu, ktorá si mala vyžiadať 3,4% obetí, inými slovami, milióny úmrtí, a vysoko nákazlivý vírus, proti ktorému nebola dostupná žiadna liečba ani vakcína. To malo vyvolať bezpríkladný tlak na jednotky intenzívnej starostlivosti v našich nemocniciach.

To viedlo k celosvetovému poplachu, aký bol v dejinách ľudstva nevídaný: „sploštenie krivky“ bolo uskutočňované lockdownom, ktorý uzavrel celú spoločnosť aj ekonomiku a zavrel do karantény zdravých ľudí. V očakávaní záchrannej vakcíny sa stali normou sociálne odstupy.

Fakty o COVID-19

Postupne ale začal zaznievať poplašný zvonec z mnohých zdrojov: objektívne údaje ukazovali úplne inú skutočnosť.

Priebeh COVID-19 sa podobal priebehu normálnej vlny infekcie, podobný sezónnej chrípke.

Ako každý rok, vidíme zmes chrípkových vírusov sledujúcich krivku: najprv rhinovírusy, potom vírusy chrípky A a B, nasledované koronavírusmi. Nič, čo by sa líšilo od toho, čo vidíme normálne.

Použitie PCR nešpecifických testov, ktoré vykazujú veľa falošných pozitivít, ukazuje exponenciálny nárast. Tieto testy boli chvatne zavedené v núdzovom postupe a neboli nikdy seriózne pretestované. Ich tvorca výslovne upozornil, že tieto testy sú určené pre výskum, nie pre diagnostiku.

PCR testy prebiehajú v cykloch amplifikácii genetického materiálu – časť genómu je opakovane amplifikovaná. Akákoľvek kontaminácia môže viesť k falošnej pozitivite.

Test nezmeria, koľko vírusov je vo vzorke. Skutočná vírusová infekcia znamená masívnu prítomnosť vírusov, takzvanú vírusovú nálož. Keď je niekto pozitívne testovaný, neznamená to že táto osoba je skutočne klinicky infikovaná, že je chorá, alebo ide ochorieť.

Keďže pozitívny PCR test neznamená automaticky aktívne ochorenie, neoprávňuje sociálne opatrenia, ktoré sú založené výhradne na týchto testoch.

Lockdown

Keď porovnávame vlny infekcie v krajinách s prísnym lockdownom a v krajinách, kde lockdown nezaviedli (Švédsko, Island…), vidíme podobné krivky. To znamená že nie je žiadne spojenie medzi zavedením lockdownu a priebehom infekcie. Lockdown neviedol k nižšej mortalite.

Keď pozrieme na údaje o lockdownoch, vidíme, že boli zavedené po tom ako bol vrchol infekcie prekonaný a počet prípadov bol už klesajúci. Pokles teda nebol výsledkom prijatia opatrení.

Náš imunitný systém

Počas tisícov rokov bol náš imunitný systém denne vystavovaný kvapôčkam obsahujúcim infekčné mikroorganizmy (vírusy, baktérie a huby). Prenikaniu týchto mikroorganizmov bráni výkonný obranný mechanizmus – imunitný systém. Silný imunitný systém je závislý na normálnej dennej expozícii týmto mikrobiálnym vplyvom. Prehnané hygienické opatrenia majú škodlivý účinok na našu imunitu. Iba ľudia s oslabenou alebo narušenou imunitou by mali byť chránení extenzívnou hygienou, alebo cez sociálne odstupy.

Náš imunitný systém pozostáva z dvoch častí: vrodeného, nešpecifického imunitného systému a adaptívneho imunitného systému.

Nešpecifický predstavujúci prvú bariéru: koža, sliznice, sliny, žalúdočná šťava, črevná mukóza …. a zabraňuje naviazaniu mikroorganizmov na tkanivá.

Adaptívny systém pozostáva zo slizničnej imunity (IgA protilátky, produkované hlavne -bunkami črevného a pľúcneho epitelu), bunkovej imunity (aktivácia T-lymfocytov, ktoré sú generované pri kontakte s cudzími substanciami alebo mikroorganizmami), a humorálnej imunity (IgM a IgG protilátky, produkované B bunkami).

Ukazuje sa, že väčšina ľudí už má vrodenú alebo celkovú imunitu voči chrípke a iným vírusom. To je potvrdené zisteniami z lode Diamond Princess, ktorá bola daná do karantény lebo niekoľko ľudí zomrelo na COVID-19. Väčšina pasažierov boli starí ľudia a na lodi boli v ideálnej situácii pre prenos ochorenia. Avšak 75% nebolo infikovaných. Takže aj v tejto vysoko rizikovej skupine bola väčšina voči vírusu rezistentná.

Štúdia v časopise Cell ukazuje, že väčšina ľudí neutralizuje koronavírus slizničnou (IgA) a bunkovou imunitou (T-bunky) pociťujúc mierne, alebo žiadne symptómy.

Výskumníci našli až 60% SARS-Cov-2 reaktivitu CD4+T buniek u neinfikovanej populácie, čo naznačuje skríženú reaktivitu s inými (korona) vírusmi vyvolávajúcimi prechladnutie.

Teda väčšina ľudí už má vrodenú, alebo skríženú imunitu, pretože bola už v kontakte s variantmi toho istého vírusu.

Protilátková formácia (IgM a IgG) predstavuje len relatívne malú časť imunitného systému. To môže vysvetliť, prečo môže byť aj pri 5-10% protilátok skupinová imunita. Účinnosť vakcín sa odhaduje podľa toho, či máme alebo nemáme tieto protilátky. To je skresľovanie skutočnosti.

Rúška

Rúška majú opodstatnenie u rizikových skupín, alebo u ľudí s postihnutím horných dýchacích ciest, a v medicínskom kontext v domovoch dôchodcov. Redukujú riziko kvapôčkovej infekcie pri kýchaní alebo kašľaní. U zdravých ľudí sú ale rúška proti šíreniu vírusových infekcií neúčinné.

Nosenie rúška nie je bez vedľajších účinkov. Rýchlo sa objavujú príznaky nedostatku kyslíka (bolesti hlavy, nevoľnosť, únava strata koncentrácie), podobne ako pri výškovej chorobe.

Náš laboratórny predpis (Codex 6) odkazuje na obsah CO2 900 ppm, za špecifických okolností maximálne 1200 ppm. Po minúte v rúšku je tento toxický limit značne prekročený, k hodnotám tri až štyri krát vyšším ako tieto maximálne hodnoty.

Druhá vlna?

Teraz sa v Belgicku diskutuje o druhej vlne, s ďalším sprísnením opatrení. Ale podrobný výskum ukazuje, že hoci od polovice júla stúpal počet infikovaných, nezvýšil sa počet hospitalizácií ani úmrtí. Nejde preto o druhú vlnu korony, ale o takzvaný „laboratórny vzostup prípadov“, spôsobený zvýšeným počtom testov. Počet hospitalizácií a úmrtí vykázal minulý týždeň krátkodobý, minimálny vzostup, ale pri jeho interpretácii treba vziať do úvahy poslednú vlnu horúčav. Navyše, obrovská väčšina obetí je v skupine ˃75 rokov.

To ukazuje, že prijaté opatrenia sú pre pracujúcu populáciu a mladých ľudí v zmysle zamýšľaného cieľa neprimerané.

Vakcína

Prehľad štúdií o očkovaní proti chrípke ukazuje, že za desať rokov sme len trikrát boli úspešný pri vývoji vakcíny, účinnej na viac ako 50%. Vakcinácia našich seniorov sa ukazuje byť neúčinná. Vo veku nad 75 rokov účinnosť takmer neexistuje.

Netestovaná vakcína, ktorá je zavádzaná v núdzovom postupe a pre ktorú majú výrobcovia už zákonnú imunitu proti prípadným poškodeniam, vyvoláva vážne otázky. My nechceme používať našich pacientov ako morčatá.

Úloha médií a plán úradnej komunikácie

Ako sa zdá, počas posledných mesiacov stáli noviny, rozhlas a televízia takmer nekriticky za panelom odborníkov a vlády. To viedlo k tomu, že komunikácia v našich médiách bola skôr propaganda ako objektívna reportáž.

Podľa nášho názoru je úlohou žurnalistov prinášať noviny objektívne a tak neutrálne ako je to len možné, s cieľom hľadať pravdu a kriticky kontrolovať vládu, dávajúc priestor aj odborníkom s opačným názorom. Takýto prístup je podopretý kódexom novinárskej etiky.

Oficiálne tvrdenie, že lockdown bol nevyhnutný, že to bola jediné možné rozhodnutie a každý stál za týmto lockdownom, výrazne sťažuje odborníkom a ľuďom s opačným pohľadom vyjadriť ich názor. Opačné názory boli ignorovaní, alebo zosmiešňované.

Nevideli sme v médiách otvorené diskusie, v ktorých by bol vyjadrený odlišný názor.

Boli sme tiež prekvapení množstvom videí a článkov mnohých vedeckých odborníkov, ktoré boli, a ešte stále sú, odstránené zo sociálnych médií. Máme pocit, že to nie je v súlade s demokratickým, ústavným štátom, keďže to vedie k tunelovému pohľadu. Táto politika má tiež paralyzujúci účinok a živí strach a obavy spoločnosti. V tejto súvislosti odmietame zámer Európskej únie cenzurovať odporcov.

Spôsob, akým bol COVID-19 vykreslený politikmi a médiami, nepriniesol nič dobrého. Populárnymi sa stali vojnové výrazy a nechýbala ani vojnová rétorika. Časté boli zmienky o „vojne“ s „neviditeľným nepriateľom“, ktorý musí byť „porazený“. V médiách sa používali frázy ako „hrdinovia starostlivosti vo frontovej línii“ a „obete korony“, ktoré živili strach, akoby sme celosvetovo bojovali s „vražedným vírusom“.

Neustále bombardovanie populácie číslami deň čo deň, hodinu po hodine, bez interpretácie týchto čísel, bez ich porovnania s úmrtiami na chrípku v iných rokoch, bez ich porovnania s úmrtiami z iných príčin, navodili v populácii skutočnú psychózu strachu. Toto nie je informovanie, toto je manipulácia.

Odsudzujeme v tomto úlohu WHO, ktorá volala po umlčaní odlišných názorov (vrátane odlišných názorov expertov) bezpríkladnou cenzúrou médií.

Žiadame otvorenú diskusiu, v ktorej budú vypočutí všetci odborníci.

Ako lekári a profesionálni zdravotníci, čeliaci vírusu ktorý sa v zmysle jeho škodlivosti, mortality a prenosnosti blíži k sezónnej chrípke, môžeme len odmietnuť extrémne neprimerané opatrenia.

Preto žiadame okamžité ukončenie všetkých opatrení.

Spochybňujeme legitímnosť súčasných poradných odborníkov, ktorí sa stretávajú za zavretými dverami.

V zmysle ACU 2020 žiadame hĺbkové preskúmanie úlohy WHO a možný vplyv konfliktu záujmov v tejto organizácii. Bola srdcom boja proti „infodémii“, systematickej cenzúry všetkých nesúhlasných názorov v médiách. Toto je neprijateľné pre demokratický štát, fungujúci podľa zákona.“

Text originálu listu v angličtine: https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

***************

List dodatočne podpisujú ďalší belgickí lekári, podobný list napísalo svojej vláde už aj 800 holandských lekárov. Pod názvom „Lekári za pravdu“ so sloganom „Svetová diktatúra so sanitárnou výhovorkou“ usporiadalo verejnú tlačovú konferenciu v Madride 400 španielskych lekárov. V USA usporiadali tlačovú konferenciu lekári združení v America’s Frontline Doctors” a medzinárodná iniciatíva vedená laureátom Nobelovej ceny Lucom Montagnierom a Robertom Kenedym oslovila ohľadne nezrovnalostí týkajúcich sa koronavírusovej pandémie vedúcich predstaviteľov WHO, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Zdroj: zemavek.sk

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář