JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat, aby uznávalo trendy moderní doby a Vatikán si tak mohl udržet mocenský vliv!

atků a rozvodů pro kněží a akceptování islámských bohoslužeb v církevních stavbách s cílem navázání porozumění a mezi-civilizačního dialogu různých kultur! Papež nejen v roce 2014 vedl první islámskou bohoslužbu ve Vatikánu, ale minulý měsíc ve Vatikánu vedl modlitby před pohanskou bohyní plodnosti z Amazonie a teď vystavil sochu Molocha před Colosseum!

Do naší redakce přišlo před svátky mnoho emailů, které nás upozorňují na skandální výroky papeže Františka ve Vatikánu, kde v Klementinském sále měl minulou sobotu 21. prosince 2019 tradiční projev ke kardinálům ve formě tzv. Vánočního poselství [1]. V tomto poselství zazněla slova, ze kterých věřícím na celém světě doslova zatrnulo, protože něco takového bylo a stále je naprosto neslýchané. Papež František se totiž rozpovídal o tom, že křesťanství jako takové se stává více a více nepodstatným a bezvýznamný, čelí úpadku zájmů a dokonce zesměšňování. Toto konstatování je pravdivé a pokud by zaznělo pouze toto, nikdo by z toho aféru nedělal. Jenže papež dal tento úpadek křesťanství do přímé spojitosti s církevní rigiditou a pevností víry a její doktríny, a proto prý církev upadá, protože nejde s moderní dobou a nereflektuje nové trendy.

Pohanská bohyně Pachamama ve Vatikánu.

Celý svět se prý mění a církvi hrozí, že ztratí svůj světový vliv, varoval papež František kardinály. Církev se prý musí adaptovat na novou dobu a změnit svá neměnná pravidla, jinak prý se celá církev stane naprosto bezvýznamnou. Tyto změny zahrnují především ukončení odsuzování homosexuálních vztahů, dále by mělo být umožněno, aby se kněží mohli ženit a rozvádět, stejně tak ženy ve službách klášterů aby mohly mít rodinné svazky a děti. Stejně tak je podle papeže důležité, aby nedošlo k procesu vytváření minových polí utvořených z nenávisti a z rigidních postojů konzervativních katolíků, kteří kategoricky odmítají změny. Samotný papež jde v čele reforem Vatikánu, a to již od roku 2014, kdy v červnu toho roku uspořádal ve Vatikánu první islámskou modlitbu v historii, a to prý za účelem navázání dialogu a porozumění mezi náboženstvími [2].

Papež svolal modlitby ve Vatikánu k pohanské bohyni z Amazonie

V listopadu tohoto roku papež vyvolal pozdvižení [3], když ve Vatikánu vedl církevní synod a modlitby před pohanskou dřevěnou soškou indiánské bohyně plodnosti Pachamama. Více jak stovka církevních představitelů označila takové počítání papeže za modlářství, blasfemii, jiní dokonce mluví o herezi. Jenže, nás to vůbec nepřekvapuje, protože pokud čtete mé články a posloucháte pořady na SVCS, tak už dobře víte, že papež ve Vatikánu je antikrist, jehož cílem je rozvrat církve zevnitř. Celé to má souvislost s tím, co vidí hluboce věřící v blízkosti současného papeže. Vidí postavu rohatého démona, který sedí papeži na zádech, drží se jej okolo krku a našeptává mu do ucha hadím jazykem zlé myšlenky, jejichž cíle není v první fázi zničení církve, ale její zesměšnění. Ďábel chce církev ponížit svými symboly, a těmito symboly jsou právě procesy, které likvidují princip tradiční rodiny a církve, která je základem evropské civilizace.

Modlitba k pohanské bohyni a k symbolům New Age, mapy světa a dalším artefaktům globalistického náboženství New Age.

Papež velmi zkušeně používá hegelovskou dialektiku, kdy na jedné straně říká pravdu, že víra v Evropu a Západ upadá a normalita tradičních hodnot a církve se přesouvá na východ, zejména do Ruska, kde křesťanství je zatím chráněno a nejsou dovoleny procesy degenerace, které vidíme v západní Evropě. Jenže papež v rámci dialektiky na druhé straně nabízí řešení, které je procesem likvidace církve a hned poté tradiční rodiny.

Navrhuje totiž, aby Vatikán a jeho církev přestala být rigidní a přestala setrvávat na starých hodnotách a principech. Kněží by se tak mohli ženit a řádové sestry vdávat, a to i za protějšky bez vyznání víry, nebo za protějšky, které vyznávají úplně jinou víru, která je o třeba vůči křesťanství nepřátelská. Takový proces povede k destrukci církve, což by sice nebylo to nejhorší, ale následně i k destrukci tradiční rodiny, protože ta vychází z církevního rámce a biblického desatera.

Zatímco Bůh podle Bible srovnal a vyhladil dvě města neřesti z povrchu planety, papež František vyzývá k toleranci a brání aktivisty LGBT

Papež se dopouští hereze, když pořádá jinověrecké bohoslužby ve Vatikánu, např. islámské recitály, nebo když obhajuje sňatky a rozvody kněžích a řádových sester. Koncem září se papež setkal s americkými homosexuálními kněžími [4], kteří se aktivizují v komunitě LGBT a prosazují zájmy homosexuálů v katolické církvi. O měsíc a půl později v listopadu papež dokonce přirovnal hněv proti homosexuálům k nenávisti, kterou šířil Adolf Hitler [5]. Všechny kroky papeže Františka tak vedou k homosexualizaci katolické církve, což je další z procesů Satanovy synagogy.

Papež jedná přímo v rozporu s Biblí, protože každý, kdo se jenom lehce otřel o tuto knihu, tak ví, že města Sodoma a Gomora byla zničena právě kvůli tomu, že se tamní společnosti lidí homosexualizovaly, lidé pořádali průvody nahých a polonahých lidí v obou městech, vytahovali z domů na ulice postele, kde v rámci zvrácené zábavy souložili a jejich děti se na ně dívaly a napodobovaly chování svých rodičů. Bůh se na to nemohl dívat a obě města zničil ohněm a sírou, uvádí Bible.

New Age kresby uvnitř basiliky Sv. Petra ve Vatikánu, v pozadí papež a modlitba před soškou Pachamama.

My se teď zdržíme detailů a hodnocení tohoto popisu, jestli to byl Bůh nebo architekti, jestli to byla síra a oheň, nebo to byl termonukleární úder, po kterém Lotova žena oslepla a na místě zkameněla v solný sloup, když se ohlédla zpátky na obě města v okamžik úderu. Nemusíme Bibli nijak dlouze vysvětlovat, která je i tak ve své podstatě konceptuálním dokumentem, aby nám došlo, že podobné procesy popisované z Bible už běží i v západní civilizaci, znovu a opět. Každý rok v srpnu chodí velkými městy a metropolemi západních zemí průvody prakticky nahých a polonahých lidí.

Nejde jen o průvody, ale o přehlídky LGBT svazků a chování, kterému přihlíží děti. Zatím to ještě nedošlo do stavu, že by v průvodech souložili na postelích vezených na alegorických vozech, líbání homosexuálů je v těchto průvodech zcela běžné. Tyto Gay Pride průvody doslova kopírují obrazy a texty z Bible o Sodomě a Gomoře, kde docházelo ke stejným průvodům městy. A namísto toho, aby církev těmto procesům bránila, tak papež se schází s LGBT zástupci v rolích kněžích a lobuje ve Vatikánu před kardinály za jejich zájmy.

Za rozvratem Vatikánu a církve stojí globalistická víra New Age a její zastánci z Opus Dei

Takže, jak označit takového papeže? Je to služebník Boha na planetě Zemi, když ochraňuje zájmy skupin a spolků s napojením na LGBT agendu? Ne, je to služebník Satana a jeho rolí je uchvácení stolce ve Vatikánu pro Satanovu synagogu. Když v Bibli se píše zcela jasně o tom, proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru, a když papež ochraňuje ty, které naopak Bůh v Sodomě a Gomoře zničil ohněm a sírou, tak potom už není pochyb o tom, že nemáme před sebou papeže, ale dosazeného a delegovaného Antikrista.

Jestliže papež nechá ve Vatikánu sloužit islámské bohoslužby, jestliže pořádá modlitby před pohanskými soškami bohyň namísto před oltářem a křížem s ukřižovaným Kristem, potom jsme svědky destrukce a zničení církve. Papež bude ve jménu záchrany církve ničit tu samou církev, a to tím rychleji, čím rychleji budou prosazovány zájmy těch skupin ve Vatikánu, které stojí za propagacemi procesů proti tradiční rodině, proti Kristu a proti desateru.

Rituál ve Vatikánu u sošky Pachamama.

Není přesně známé, jak se démon dostal k posednutí papeže. K tomuto posednutí dochází pouze při nebezpečných kabalistických rituálech a v některých případech při zasvěcování v zednářských lóžích, jenže pozor, to jsou lóže ateistické. V rámci Vatikánu však existuje okultní sněm v rámci prelátství nazvaný Opus Dei, což je v podstatě sekta uvnitř struktur Vatikánu s obrovskou zákulisní mocí. Tato organizace učí, že každý obyčejný člověk je předurčen k tomu, aby byl svatý, tedy k cestě ke svátosti a původnímu světlu.

Ze studií toho málo, co je k dispozici, si troufám tvrdit, že Opus Dei je součást Syndikátu a jejich prací je propagace cesty k tzv. unitárnímu vesmíru, což je onen návrat do společného a jediného zdroje kolektivního vědomí veškerého lidstva, které má charakter obrovské moci, kterou lze přirovnat k Bohu. Jenže, to potom znamená, že je vysoce pravděpodobné, že Opus Dei experimentuje s okultními rity, které zjevně čerpá z Armínu ve Vatikánu. Co je to Armín a jaké věci v něm církev uchovává, o tom píši v nové knize a nemá smysl to tady rozebírat.

Papeže Benedikta XVI. vyhnali z funkce po 8 letech a nahradili jej antikristem, který pořádá ve Vatikánu pohanské rituály

Papež František je členem Opus Dei a stejně tak papež Jan Pavel II. byl členem. Velkou záhadou je, že papež Benedikt XVI. strávil na stolci jen krátkou dobu a na funkci papeže po 8 letech rezignoval. Benedikt XVI. byl totiž na rozdíl od Jana Pavla II. a na rozdíl od svého nástupce Františka zastáncem tradiční katolické rodiny a tvrdě odmítal změny ve Vatikánu a v církvi. A proto musel odejít. Dodnes se spekuluje, že to byla právě Opus Dei, která Josepha Ratzingera donutila odstoupit z papežského stolce ještě za jeho života. V Evropě se totiž chystaly obrovské změny a migrační vlna, která se spustila 2 roky po odchodu Benedikta XVI. z jeho pontifikátu. Opus Dei bývá označován za vatikánský Deep State, tedy skutečnou zákulisní vládu Vatikánu, která razí globalistickou doktrínu New Age. A právě New Age je jednou z moderních platforem likvidace tradiční církve a rovněž tradiční rodiny.

Papež František 30. dubna 2014 přijímá izraelského prezidenta Šimona Peréze ve Vatikánu. Je to jen krátce poté, co byl vyhnán Benedikt XVI. a nový papež nastoupil do funkce. Papež se uklání svému pánovi.

Myšlenka cesty svátosti v obyčejném životě obyčejného člověka skrze jeho práci a nikoliv skrze víru, to je hlavní myšlenka Opus Dei. Jakkoliv to zní vznešeně, je to v ostrém protikladu s církví a samotnou Biblí, protože vstup do království nebeského je možný jen skrze Krista pro ty, kteří v něj uvěří, o nějaké práci není ve svatém písmu ani řeči. Konáním skutků není možné se vykoupit z hříchů, to je možné pouze a jedině přijetím Krista za svého spasitele.

Cesta ke svátosti vlastní cestou bez účasti Vatikánu, to je cesta Opus Dei ve své podstatě. Jenže, toto má jeden zásadní problém. Opus Dei je cestou sionistické globalizace a organizací, jejímž úkolem je rozklad a rozvrat Vatikánu. A členové Opus Dei nemají tak za úkol chránit církev, ale provádět její destrukci zevnitř. Církev získala za dlouhá staletí mnoho materiálů, které nemají s liturgiemi nic společného. Jsou to vysoce nebezpečné texty, které je nejenom nebezpečně číst, ale rovněž i jenom se jich dotýkat.

Papež František je členem Opus Dei a jeho práce ho ke svátosti rozhodně nedovede

Některé knihy uložené v Armínu byly psány krví obětovaných lidí, dokonce i dětí. Většina těchto rituálů pochází z období Starého Zákona, ale jejich původ je okultní a mnohem starší. Kabalistické lóže skládají obětiny padlým andělům (Bohům) jako je Mammeloth, Mammon, Malloh (resp. Moloch), Makubah, Minervah a dalších, přičemž tyto satanistické rituály na kabalistických stolcích krmí tyto démony utrpením obětí. Krev nasbíraná do misek se poté používá k psaní knih. Ty jsou kvůli tomu posedlé ďáblem a tím konkrétním démonem, v jehož jménu krev oběti byla prolita a z ní daná kniha napsána. Dotknout se této knihy znamená být okamžitě posednut touto fatomickou entitou, která začne osobu buď trýznit, anebo řídit. Zbavit se takového posednutí je potom velmi obtížné a bez asistence několika zkušených exorcistů je to prakticky vyloučené se fatomu zbavit.

Socha Molocha vystavená před Colosseem v těchto dnech.

Tyto nebezpečné knihy se listují pomocí dřívka, nejčastěji z osikového a olšového dřeva, v kabale se tomuto dřívku říká Ef’el Khaun. Démon se bojí osiky, na které se oběsil Jidáš, protože jeho svědomí ho dohnalo k sebevraždě, ovšem toto svědomí nebylo jeho vlastní, promlouval k němu Duch svatý. Osikové dřeva se tak smí posedlé knihy dotýkat a lze dřívkem obracet listy. Vatikán před římským Colosseem teď o Vánocích umístil bronzovou sochu Molocha [6], což byl pohanský Bůh a démon, který požadoval dětské obětí v dobách Kartága. Lidé jsou zhnuseni, že Vatikán v době Vánoc umisťuje před Colosseum takový hnus. Jenže, papež Antikrist dělá pouze to, co mu káže a našeptává jeho démon.

Právě tyto nebezpečné knihy z Armínu jsou podle mého názoru zdrojem papežova posednutí démonem. Někteří kněží jsou natolik mentálně silní, že se na nich posednutí neprojeví a dokáži démonovi dlouho vzdorovat, ale v případě papeže Františka vidíme, že provádí destrukci tradiční rodiny, obhajuje LGBT navzdory tomu, co se píše v Bibli o Sodomě a Gomoře, pořádá modlitby cizověrců ve Vatikánu, pořádá modlitby před pohanskými soškami v Amazonii a dokonce oslavuje sochu Molocha. Toto jsou jasné signály a důkazy, že papež je Antikrist a všechno, co momentálně vidíme ve Vatikánu po odsunutí Josepha Ratzingera z pontifikátu, je práce Opus Dei podle pokynů Satanovy synagogy na jejich plánu reformy Vatikánu do New Age organizace pro potřeby sionistického Nového světového řádu. A to není něco, co by o Vánocích vysílalo lidem radostný signál.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář