JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Po totálním fiasku ve Finsku, taky V Německu zkoušejí projekt základního nepodmíněného příjmu

NĚMECKO: V Německu rozbíhají projekt základního nepodmíněného příjmu, tedy poskytování peněz lidem bez ohledu na to, zda a kolik si vydělávají jinde, zda jsou majetní apod. Účastníci tohoto experimentu budou dostávat měsíčně 1200 eur (dle aktuálního kurzu 31 200 Kč). Pilotní studii organizuje berlínský Institut pro ekonomický výzkum (DIW).

Projektu se ve finální fázi bude účastnit celkem 1500 lidí. Z nich bude 120 dostávat základní nepodmíněný příjem ve výši 1200 eur a to bez jakýchkoliv podmínek.

Zbylých 1380 osob se bude experimentu účastnit jako kontrolní skupina, jejichž životní úroveň bude srovnávána s výsledky experimentální skupiny příjemců nepodmíněného příjmu.

Německý projekt nefinancuje stát ani jiná instituce placená z veřejných zdrojů. Financovat jej bude 140 tisíc drobných soukromých dárců.

Zahájena už byla fáze získávání dobrovolníků pro tento projekt. Ta skončí, až se jich na webu přihlásí jeden milion.

Z nich bude vybráno 1500 účastníků projektu a následně, formou náhodného výběru bude vyčleněna skupina 120 příjemců nepodmíněného příjmu, který jim bude vyplácen od jara 2021 po dobu tří let.

Jedinou podmínkou je věk účastníků, kterým musí být více než 18 let.

Za prvních 24 hodin se do projektu přihlásilo už 500 tisíc dobrovolníků.

Podle organizátorů je cílem projektu zjistit, jak základní nepodmíněný příjem mění lidi a společnost. A tedy zda základní příjem může pomoci vyřešit současné výzvy společnosti, vysvětlil Michael Bohmeyer, zakladatel spolku Můj základní příjem, který se na projektu podílí.

Vybraní účastníci projektu budou základní nepodmíněný příjem dostávat bez ohledu na to, zda si vedle toho přivydělávají.

Během tří let experimentu budou muset vyplnit celkem 6 on-line dotazníků, ve kterém se jich organizátoři budou ptát na zaměstnání, spotřebitelské chování, životní hodnoty a zdravotní stav.

Částka 1200 eur byla zvolena jako německá hranice příjmové chudoby. Takováto výše příjmu by údajně měla umožňovat normální existenci i účast na životě společnosti.

Finský projekt

Experiment se základním nepodmíněným příjmem začal již před časem ve Finsku. Tam jej však organizoval stát a vztahoval se na nezaměstnané obyvatele.

Závěry finského projektu jsou však neprůkazné.

Podle koordinátora výzkumu Ohto Kanninena, lze z dat získaných během prvního roku projektu říci jen to, že „příjemci základního příjmu na tom při hledání zaměstnání na otevřeném pracovním trhu nebyli ani lépe ani hůře, než kontrolní skupina“.

Podle šéfů tohoto projektu však příjemci základního nepodmíněného příjmu pociťovali, že se jejich blahobyt zlepšuje. Mírná většina příjemců vnímala svůj zdravotní stav jako dobrý či dokonce velmi dobrý.

A jen 17 procent z nich zažívalo vysokou či dokonce velmi vysokou úroveň stresu.

Příjemci základního nepodmíněného příjmu ve Finsku byli také optimističtější ohledně své budoucnosti, než lidé v kontrolní skupině (těch, kdo nepodmíněný příjem nepobírali).

Odeslat komentář