JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Polský server wPolityce: Varšava by se měla vzdát role amerického satelitu! 

Dosažení dohody s Ruskem na zkrocení Číny je dnes prioritou americké politiky, a to se týká i pozice samotného Polska.

Role Polska, hlavního spojence USA v Evropě, se v tomto ohledu omezuje na funkci páky, která nutí Rusko uzavřít dohodu za nejvýhodnějších podmínek pro americkou stranu, píše polský novinář Marian Pilka. V článku pro wPolityce naléhá na polské úřady, aby upustily od své role satelitu ve Spojených státech a sledovaly své vlastní zájmy s využitím své zeměpisné polohy.
Polsko se stalo nejdůležitějším spojencem USA ve střední Evropě. Polská vláda, která považuje americkou přítomnost za hlavní záruku bezpečnosti země, je horlivá, aby na své území umístila co nejvíce amerických vojáků, píše polský novinář Marian Pilka na portálu wPolityce.

Poukazuje na to, že vláda USA, i když v omezené míře, reaguje na toto očekávání zvýšením své rotační vojenské přítomnosti v Polsku. Varšava navíc sama ohlásila modernizaci armády, i když je spíše politická a propagandistická než vojenská, a zvyšuje se tak úroveň závislosti v oblasti bezpečnosti na americké politice.

Polsko ve skutečnosti přijímá americkou agendu ohledně bezpečnosti středoevropských států. Stává se tak strategicky závislým na Spojených státech a vzdává se statusu subjektu na mezinárodní scéně v naději, že se Washington vždy postaví k ochraně jeho bezpečnosti. V praxi se to rovná přijetí statusu protektorátu v oblasti národní bezpečnosti. „Taková politika se nakonec může ukázat jako past, za kterou naše země riskuje, že zaplatí radikálním oslabením vlastní bezpečnosti a poklesu její autority na mezinárodní scéně,“ ujišťuje. Podle Pilky se priority polské bezpečnostní politiky příliš nepřekrývají s prioritami americké bezpečnostní politiky v regionu.

Autor si je jist, že hlavní výzvou pro Washington jsou nyní čínské plány na ekonomickou, vojenskou a politickou dominanci v Asii a vytvoření multipolárního modelu světa, o který usiluje také Rusko v naději na vytvoření vlastní sféry vlivu v budoucím systému mezinárodních vztahů. „Američané, kteří mají k dispozici vážný potenciál, nevidí Rusko jako hrozbu, ale pouze jako možnou podporu Pekingu. Z dlouhodobého hlediska však čínská politika také ohrožuje pozici Ruska. Nemůže existovat silné Rusko a silná Čína. Proto dnes Američané považují Rusy za první překážku, kterou je třeba odstranit, aby byly potlačeny čínské ambice,“ vysvětluje Pilka.
Bez zahrnutí Ruska do svého politického systému tedy nebudou Američané schopni Peking izolovat a zadržovat. Američané nejsou připraveni přijmout ruské ambice k vytvoření multipolární světové politiky, a tak se snaží donutit Rusko, aby souhlasilo se začleněním země do systému americké nadvlády bez ústupků, kterých chce Moskva dosáhnout. Podřízení Ruska Washingtonu by osvobodilo východní Evropu od ruského vlivu a ochočilo čínské ambice. Podle této koncepce není americká podpora Ukrajiny a posilování vojenské přítomnosti v Polsku nic jiného, než vyvíjet tlak na Moskvu, aby uznala strategickou dominanci Washingtonu.

„Tyto cíle zásadně odporují cílům ruské politiky. Problém je v tom, že čas nepracuje jen proti Američanům, ale zejména proti Rusům. Rusko je chátrající mocnost, která systematicky ztrácí své postavení v moderním světě z demografického a ekonomického hlediska,“ tvrdí novinář.

Podle jeho názoru je dnes Rusko ve stavu ekonomické stagnace a vyčerpání energetických zdrojů, zejména ropy, jejichž produkce do roku 2035 poklesne na úroveň uspokojující pouze domácí potřeby. Ztrácí také své vojenské pozice. Agresivní politika vůči sousedům nevyhnutelně povede ke zvýšení vojenských výdajů v mnoha zemích NATO a zavání zahájením nových závodů ve zbrojení, které ruská ekonomika určitě nepřežije. Demografická krize omezuje možnosti vojenských odvodů a asi za deset let ztratí Moskva svoji jadernou převahu nad Pekingem, tvrdíí polský novinář.

Američané však neztrácejí naději, že Moskva, ohrožená čínskou hegemonií a neschopná uzavřít strategickou dohodu se západoevropskými státy, bude souhlasit s dohodou s Američany výměnou za dominanci ruské regionální bezpečnosti. Rusové se primárně zajímají o silnou pozici na Ukrajině, na Kavkaze, ve Střední Asii, stejně jako v Pobaltí a Arktidě, píše Pilka.

Proto Washington posiluje svoji politiku nátlaku na uzavření dohody, ve které Moskva plně přijme americký koncept bez velkých ústupků. Dosažení dohody za takových podmínek je však nepravděpodobné, proto Washington nechce zaručit svoji trvalou vojenskou přítomnost v Polsku nebo pobaltských státech, protože tento stav věcí jen zkomplikuje vyhlídky na uzavření dohody s Rusy.

„Američané nechávají otevřené dveře pro případné stažení svého vojenského kontingentu v případě dohody s Moskvou. Uzavření takové dohody by postavilo Polsko do velmi obtížné situace, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale výrazně by to omezilo podmínky našeho rozvoje. Realizace skutečných cílů americké politiky tedy vyžaduje zcela jinou bezpečnostní politiku, než jakou sleduje současná Varšava,“ bije na poplach autor.
 
Vyzývá Polsko, aby přehodnotilo vztahy s Američany a upustilo od role jejich satelitu.
Dosažení dohody s Ruskem je prioritou americké politiky a role Polska v tomto konceptu se omezuje pouze na funkci páky, která nutí Rusko uzavřít dohodu za nejvýhodnějších podmínek. Ovšem hlavním cílem polské politiky není dosáhnout rusko-americké dohody, ale konsolidovat geopolitické změny, ke kterým došlo v důsledku zhroucení komunismu a zhroucení Sovětského svazu, a zajistit geopolitické podmínky pro rozvoj Polska.

„Respektujeme americké zájmy, musíme především sledovat naše vlastní zájmy a využívat naši geografickou polohu k rozvoji našeho ekonomického potenciálu,“ dodává polský novinář Marian Pilka na portálu wPolityce.

Autor:Marian Piłka
Překlad: prvnizpravy.cz

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář