JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Povinné očkovanie …… alebo Hráči so smrťou?

Počty nakazených vírusom COVID-19 rýchlo rastú aj na Slovensku. Vraj jediným riešením bude iba očkovanie. Naozaj?

Očkovanie patrilo kedysi medzi najvýznamnejšie medicínske vynálezy, zlepšujúce a chrániace život človeka. A to až donedávna. Odkedy bola zničená pôvodná výroba detských očkovacích látok vo firme Imuna v Šarišských Michaľanoch, ktorá bola našou, slovenskou firmou vyrábajúcou očkovacie látky, používajú lekári na Slovensku výlučne očkovacie látky zo západnej Európy alebo USA. Paradoxne, od tej istej doby počet autistických detí na Slovensku narástol stonásobne. Všetci nás presviedčajú, že tieto dve skutočnosti nemajú žiadnu súvislosť. Veríme, samozrejme.

Očkovacie kauzy

Nedávno organizácia Global Polio Eradication Initiative (Globálna iniciatíva pre odstránenie obrny), financovaná aj napríklad nadáciou Billa a Melindy Gatesových, rozšírila hromadne v Sudáne očkovaciu látku proti obrne. Táto očkovacia látka spôsobila podľa Svetovej zdravotníckej organizácie naopak vážne ochorenie obrnou u zaočkovaných detí a minimálne dve deti boli po očkovaní paralizované. Účinky vakcíny boli teda presne opačné ako mali byť. Nejedná sa o správu starú niekoľko rokov, stalo sa tak teraz, pred pár dňami.

Zaujímavá očkovacia kauza vyšla na povrch taktiež nedávno. V roku 2014 tri nezávislé akreditované laboratóriá v Keni otestovali vakcínu proti tetanu, aplikovanú v Keni ako súčasť kampane Svetovej zdravotníckej organizácie. Vakcína bola vyrábaná v západných krajinách. Všetky tri laboratóriá zistili aspoň v polovičke testovaných vakcín prítomnosť hormónu HCG (human chorionic gonadotropin), ktorý musí byť prítomný v tele ženy počas tehotenstva. Podávanie hormónu HCG spolu s vakcínou proti tetanu spôsobovalo imunitnú reakciu, pri ktorej bol zničený predmetný hormón v tele ženy, následkom čoho tehotná žena potratila alebo stratila schopnosť donosiť dieťa. Pri opakovanom očkovaní proti tetanu spolu s pridaním hormónu HCG je neplodnosť ženy trvalá. Takže, pod zámienkou očkovania proti tetanu Svetová zdravotnícka organizácia spôsobovala neplodnosť žien v Keni.

Uvedené prípady vyšli na povrch iba náhodou, pravdepodobne sa jedná iba o špičku ľadovca. Je zrejmé, že očkovacie látky sú používané aj na niečo iné ako iba na ochranu pred chorobami. Výrobcovia sledujú svoje vedľajšie ciele.

AstraZeneca
Na snímke logo britsko-švédskeju farmaceutickej firmy AstraZeneca v britskom meste Cambridge
AstraZeneca uzatvára so všetkými štátmi, v ktorých bude používaná ich vakcína, dohodu

Slovensko údajne objednalo vakcínu proti COVID-19 od firmy AstraZeneca. Podľa verejne dostupných zdrojov, firma AstraZeneca uzatvára so všetkými štátmi, v ktorých bude používaná ich vakcína, dohodu, na základe ktorej nie je možné žiadať od firmy Astra Zeneca náhradu škody v prípade poškodenia zdravia očkovanej osoby, a ak by takéto žaloby nebodaj firma AstraZeneca prehrala, štát sa zaväzuje škodu nahradiť namiesto AstraZeneca. Takéto zmluvy akoby potvrdzovali, že firma AstraZeneca vie, že jej COVID-19 vakcíny môžu spôsobiť škodu očkovaným osobám a v prípade vzniku škody je firma AstraZeneca s tým uzrozumená. Zákon takéto konanie definuje ako nepriamy úmysel (§ 15 Tr. zák.).

To je jasný prípad úmyselného poškodzovania zdravia, s ktorým je očividne aj slovenská vláda uzrozumená. Predpokladám, že podobnú dohodu s firmou AstraZeneca, u ktorej Slovensko objednalo vakcíny, uzavrela aj naša vláda.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, s odobrením Svetovej zdravotníckej organizácie, môže byť životu nebezpečné.

Je dôležité, aby očkovanie (nielen) proti COVID-19 bolo výlučne dobrovoľné

Preto je dôležité, aby očkovanie (nielen) proti COVID-19 bolo výlučne dobrovoľné a aby nezaočkovaní občania nemali menej práv ako zaočkovaní.

Mnohí z nás by sa však radi nechali zaočkovať, najmä starší ľudia.

Najlepším dlhodobým riešením by bolo obnovenie slovenskej firmy na výrobu očkovacích látok, bývalej Imuny Šarišské Michaľany. Je zrejmé, že takáto firma by potrebovala štátnu investíciu a že západní výrobcovia vakcín by urobili všetko pre to, aby jej vznik znemožnili. No pre ochranu zdravia Slovákov je vytvorenie takejto národnej firmy asi jediným dlhodobým riešením a predstavuje štátny záujem.

 

Ruská vakcína Sputnik V

Vakcína proti COVID-19 je však potrebná už dnes. Preto je namieste uviesť, že zatiaľ jediná existujúca a overená vakcína proti COVID-19 je ruská vakcína Sputnik V. Podľa výsledku nezávislej štúdie, uverejnenej v prestížnom britskom časopise The Lancet, je ruská vakcína účinná na sto percent, u všetkých testovaných osôb sa vyvinuli účinné protilátky bez žiadnych vedľajších účinkov. Upozorňujem, že tieto výsledky pochádzajú od vedcov zo západnej Európy.

Bolo by vhodné, aby naša vláda zabezpečila prístup aj k ruskej vakcíne Sputnik V. Z ideologických a iných politických dôvodov tak asi nechce urobiť. Som však presvedčený, že ruská vakcína je aj lacnejšia ako vakcína od AstraZeneca. A má oproti nej neskutočnú výhodu: už existuje.

Ak sa niekto chce dať zaočkovať, dajme šancu aj ruskej vakcíne. Vyzerá, že nie sú na ňu žiadne sťažnosti a že funguje výborne. Najmä, nie je známe, že by akákoľvek ruská vakcína spôsobovala neplodnosť alebo rozširovala chorobu, ktorej mala zabrániť. Konkurencia vakcín vytvorí tlak aj na firmy ako AstraZeneca, ktoré tým budú nútené vytvárať lepšie vakcíny a bez vedľajších účinkov.

Ján Čarnogurský ml.
Na snímke Ján Čarnogurský ml.
Povinné očkovanie detí

Ešte pár slov k povinnému očkovaniu detí. V 14-tich krajinách Európskej únie a vo Veľkej Británii nie je ŽIADNE očkovanie detí POVINNÉ (!). Očkovanie detí nie je povinné napríklad v Nemecku, Belgicku, Holandsku. Ústavný súd doteraz nebral do úvahy pri posudzovaní povinného očkovania údaje o úmyselnom poškodzovaní zdravia vedľajšími účinkami vakcín zo strany farmaceutických firiem a povinné očkovanie nezrušil. Možno prišiel čas, aby sa Ústavný súd alebo priamo poslanci zaoberali otázkou povinného očkovania nanovo. Tak, ako to navrhol pán poslanec Taraba na minulotýždennom zasadaní parlamentu.

Keďže vláda nedokáže rozptýliť obavy z vedľajších účinkov zahraničných očkovacích látok, nie je namieste, aby očkovanie bolo na Slovensku povinné. A už vôbec nie je dôvod, aby očkovanie detí bolo podmienkou prijatia dieťaťa do jasiel alebo škôlky. A to až do doby, keď bude obnovená výroba detských  očkovacích látok na Slovensku, bez globálnych záujmov bažiacich predovšetkým po profite.

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, ml.

(autorove deti absolvovali všetky povinné očkovania vyžadované na Slovensku)

Odeslat komentář