JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Předkupní právo k spoluvlastnickým podílům na nemovitostech se od července téměř kompletně zruší

ČESKO: Předkupní právo k spoluvlastnickým podílům na nemovitostech se od července téměř kompletně zruší, resp. vrací se v podstatě do stavu, který platil v letech 2014 až 2017. Vládní novelu schválenou poslanci na začátku dubna podepsal i prezident.

V současné době musí spoluvlastník v případě prodeje nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Výjimkou jsou případy v rámci rodiny, nebo pokud by se nemovitost rozdělením znehodnotila.

Předkupní právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví.

Spoluvlastníci, především rodinných či bytových domů, změnu kritizují. Vadí jim, že ztratí právo ovlivnit, kdo s nimi bude nemovitost vlastnit.

Vládní předloha jednoznačně stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo s užíváním bytu.

Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Přijatá změna občanského zákoníku také zakotvuje povinnost vlastníka bytu předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.

Vlastník bytové jednotky je podle novely nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost se bude vztahovat i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

Odeslat komentář