JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

PŘEDNÍ ČESKÝ EPIDEMIOLOG PROFESOR JIŘÍ BERAN: TOTO JSTE ZPŮSOBILI DŮCHODCŮM! PLOŠNÉ LOCKDOWNY NEFUNGUJÍ A VŠICHNI ŽÁCI BY MĚLI JÍT HNED DO ŠKOL! PROFESOR SEČETL CELÝ COVIDOVÝ PRŮŠVIH VLÁDY

ČESKO: Přední český epidemiolog profesor Jiří Beran napsal otevřený dopis ministru školství Robertu Plagovi a poradci premiéra Babiše Petru Smejkalovi. Očkovat by se prý v tuto chvíli měli jen lidé starší 65 let. Plošné lockdowny podle něj nefungují. Počet infikovaných seniorů v nich údajně dokonce stoupl. Ve školách by děti neměly „rotovat“. Všichni žáci by měli jít hned do škol, a to ne ani tak kvůli vzdělání, ale kvůli něčemu jinému. „Sportem posílí imunitní systém!“ V závěru dopisu profesor prosí vládní odborníky: „Přehodnoťte svůj názor. Označují mě sice za Mengeleho, ale…“

„Ze sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že je opět ohrožena pravidelná výuka všech dětí ve školkách, školách a že navrhujete rotaci žáků po třídách. Chtěl jsem vás proto požádat, zda byste si prosím přečetli tento dopis a pokusili se ještě jednou přehodnotit svoje stanovisko. Obracím se na vás jako otec, pedagog, lékař a profesor epidemiologie s platnou licencí pro výkon povolání,“ začíná svůj dopis Beran.

Všichni občané jsou podle epidemiologa již z covidu unavení. Vládou navrhovaná plošná opatření Beran považuje většinou za neúčinná. Nikdo prý také podle něj nenašel kuráž, aby realizoval cílená opatření, zaměřená na známé rizikové skupiny.

„Během realizovaného lockdownu společnosti od 1. 3. 2021 došlo k dalšímu uzavření škol a zařízení pro děti a mládež. V mnoha rodinách se stalo, že děti byly ve větším kontaktu se seniorskou populací, která je pomáhala hlídat. Docházelo tak k intenzivnímu mezigeneračnímu přenosu viru, který je skutečnou příčinou téměř neklesajícího počtu úmrtí seniorů na covid-19. Ukázalo se, že během prvních tří týdnů lockdownu dokonce stoupal podíl infikovaných osob starších 65 let v porovnání se stejným obdobím předtím. To je jasný důkaz neúčinnosti plošných opatření,“ popisuje Beran.

Každý podle epidemiologa chápe, že je nutné mít roušky a rozestupy například v supermarketu, ale lidé často nechápou, že se musejí chovat podobně ve styku se seniorskou, tedy rizikovou populací. „Nejde o to seniory, kteří nejsou očkováni, separovat, izolovat, ale mít intenzivní každodenní, ale krátký kontakt za dodržení pravidel 4R,“ domnívá se Beran.

Z výše zmíněných důvodů se profesor Beran obává, že ministerstvem navrhovaná rotace dětí ve školách povede znovu k vyššímu počtu infikovaných a zemřelých osob starších 65 let, které ještě nestihly být naočkovány. „Do nemocnic proudí osoby starší 65 let, které neustále i po třech měsících očkování přispívají k více než 90 % všech úmrtí na covid-19. Jakmile bude konečně tato skupina proočkována, pak výrazně poklesne zátěž nemocnic,“ uvádí v dopis Beran.

Beran dále prosí adresáty dopisu, aby se zasadili především o to, aby seniorská populace dostala absolutní prioritu a aby se od 12. dubna, kdy půjdou děti do školy, neočkoval nikdo mladší 65 let.

„I přestože všichni, nás deset milionů lidí, nosíme respirátory ve vnějším prostředí, pořád se najde denně asi 1 500 lidí, kteří v rodině nebo jako přátelé infikují neočkované seniory. Tento aspekt byste měli vysvětlovat a vysvětlování mít jako druhé cílené opatření. Na základě vámi doporučeného plošného testování v podnicích jsme všichni zjistili, že počet pozitivních osob je jen kolem jednoho procenta. Osobně bych chtěl všem lidem poděkovat, že opatření dodržují, protože důkazem je právě velmi nízký počet pozitivně testovaných osob v práci a v závodech,“ napsal Beran s tím, že se stále více ukazuje, že tzv. bezpříznakový přenašeč je více „chiméra než realita“.

„Virus se množí v živé tkáni nosohltanu, která je inervována, a pokud nemocný nemá nějakou neurologickou poruchu, musí cítit, že mu není dobře, a podle toho by se měl zachovat – intenzivně dodržovat 4R.“

Děti by podle Berana v současné chvíli neměly chodit do školy ne tak kvůli výuce, ale kvůli socializaci a pevnému dennímu režimu.

„Do prázdnin je celkem deset týdnů výuky, a pokud by se dodržel nesmyslný návrh na rotaci tříd, děti by tak přišly do školy jen na pět týdnů. To je pro mě nejen jako pro otce naprosto nepřijatelné. Děti by měly mít každý den po školní výuce ještě alespoň dvě hodiny školou řízených pohybových aktivit mimo budovu na hřištích nebo v parku či lese, aby více sportovaly, posilovaly imunitní systém a zjistily, že viset na mobilním telefonu není tak příjemné jako si zazávodit a vyplavit endorfiny z vítězství a zátěže.“ Výuka by podle Berana měla být dokonce prodloužena až do 15. července a znovu zahájena už asi v polovině srpna.

„Prosím přehodnoťte svůj postoj. Jsem si vědom toho, že jsem někde označován za Mengeleho, pablba, exota, prezidentem Kubkem i za dezinformátora, ale nemůže mi nikdo upřít, že v oblasti epidemiologie pracuji desítky let a že jsem v této oblasti nejcitovanějším českým lékařem v zahraničí. Prosím otevřete školy a neprovádějte další plošné experimenty s dětmi. Nezaslouží si to. Na světě jsme především kvůli svým dětem a pro ty chceme to nejlepší. Vše ostatní je podružné,“ apeluje Beran v závěru svého dopisu na údajné vládní experty.

Celý dopis:

Otevřený dopis Ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy panu Ing. Robertu Plagovi, Ph.D., 
členu Rady vlády pro zdravotní rizika MUDr. Petru Smejkalovi 
a expertům z Mezioborové skupiny pro epidemické situace. 
Vážení odborníci, 
Ze sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že je opět ohrožena pravidelná výuka všech dětí ve školkách, 
školách a že navrhujete rotaci žáků po třídách. 
Chtěl jsem Vás proto požádat, zda byste si prosím přečetli tento dopis a pokusili se ještě jednou přehodnotit 
svoje stanovisko. Obracím se na vás jako otec, pedagog, lékař a profesor epidemiologie s platnou licencí pro 
výkon povolání. 
Všichni v této republice jsou již epidemií Covid-19 unaveni a také všichni v přímém přenosu vidí, že plošná 
opatření, jak jsou navrhována jsou neúčinná, anebo účinná až po velmi dlouhé době. Nikdo doposud nenašel 
odvahu, aby s plošnými opatřeními realizoval zároveň opatření cílená, zaměřená na vnímavou, ale ohroženou 
populaci. 
Během realizovaného lockdownu společnosti od 1. 3. 2021 došlo k dalšímu uzavření škol a zařízení pro děti a 
mládež. V mnoha rodinách se stalo, že děti byly ve větším kontaktu se seniorskou populací, která je pomáhala 
hlídat. Docházelo tak k intenzivnímu mezigeneračnímu přenosu viru, který je skutečnou příčnou téměř 
neklesajícího počtu úmrtí seniorů na Covid-19. Ukázalo se, že během prvních tří týdnů lockdownu dokonce 
stoupal podíl infikovaných osob starších 65 let v porovnání se stejným obdobím předtím. To je jasný důkaz 
neúčinnosti plošných opatření. 
Každý chápe respektování 4R (ruce, rouška, rozestup a rozum) v Lidlu a na náměstí, ale pořád se nedaří 
vysvětlit v populaci, že nejdůležitější je dodržovat tato opatření při styku se seniorskou populací. Nejde o to 
seniory, kteří nejsou očkováni, separovat, izolovat, ale mít intenzivní každodenní ale krátký kontakt za dodržení 
pravidel 4R. 
Obávám se, že navrhovaná rotace dětí ve školách povede znovu k vyššímu počtu infikovaných a v konečném 
důsledku zemřelých osob starších 65 let, které ještě nebyly očkovány. 
Do nemocnic proudí osoby starší 65 let, které neustále i po třech měsících očkování přispívají k více jak 90 % 
všech úmrtí na covid-19. Jakmile bude konečně tato skupina proočkována, pak výrazně poklesne zátěž 
nemocnic. 
Proto se prosím zasaďte především o to, aby seniorská populace dostala absolutní prioritu a aby třeba od 12. 4., 
kdy půjdou děti do školy, se nebude už očkovat nikdo mladší 65 let. To je cílené opatření, které jste měli 
realizovat již od počátku uzavření společnosti. 
I přesto, že všichni nás 10 miliónů lidí nosíme respirátory ve vnějším prostředí, pořád se najde denně asi 1500 
lidí, kteří v rodině nebo jako přátelé infikují neočkované seniory. Tento aspekt byste měli vysvětlovat a 
vysvětlování mít jako druhé cílené opatření. 
Na základě vámi doporučeného plošného testování v podnicích jsme všichni zjistili, že počet pozitivních osob je 
jen kolem jednoho procenta. Osobně bych chtěl všem lidem poděkovat, že opatření dodržují, protože důkazem je 
právě velmi nízký počet pozitivně testovaných osob v práci a v závodech. 
Jen potřebujeme, aby tento malý počet osob neinfikoval seniory, a to je potřeba vysvětlovat. 
V poslední době se ukazuje, že bezpříznakový rozsévač většího množství viru je více chiméra než skutečnost. 
Virus se množí v živé tkáni nosohltanu, která je inervována a pokud nemocný nemá nějakou neurologickou poruchu, musí cítit, že mu není dobře a podle toho by se měl zachovat – intenzivně dodržovat 4R. Děti patří do školy dnes už snad ani ne kvůli výuce, jako spíše kvůli dennímu řádu a hlavně socializaci. Do prázdnin je celkem 10 týdnů výuky a pokud by se dodržel nesmyslný návrh na rotaci tříd, děti by tak přišly do školy jen na 5 týdnů. To je pro mě nejen jako pro otce naprosto nepřijatelné. Děti by měly mít každý den po školní výuce ještě alespoň 2 hodiny školou řízených pohybových aktivit mimo budovu na hřištích, nebo v parku či lese, aby více sportovaly, posilovaly imunitní systém a zjistily, že viset na mobilním telefonu není tak příjemné jako si  zazávodit a vyplavit endorfiny z vítězství a zátěže. Výuka by měla být prodloužena alespoň do 15. července a nový školní rok by se měl zahájit už kolem poloviny srpna. 
Prosím přehodnoťte svůj postoj. Jsem si vědom toho, že jsem někde označován za Mengeleho, pablba, exota, 
prezidentem Kubkem i za dezinformátora, ale nemůže mi nikdo upřít to, že v oblasti epidemiologie pracuji desítky 
let a že jsem v této oblasti nejcitovanější českým lékařem v zahraničí. 
Prosím otevřete školy a neprovádějte další plošné experimenty s dětmi. Nezaslouží si to. Na světe jsme 
především kvůli svým dětem a pro ty chceme to nejlepší. Vše ostatní je podružné. 
Děkuji! 
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 
SCI = 3300; h-index = 30; i10-index = 62 
Hradec Králové 4. 4. 2021 

Odeslat komentář