JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Preklad jedného článku – Korčokovej správy, zo zdegenerovaného diplomatického jazyka do ľudskej reči

SLOVENSKO: Považujem si  za povinnosť preložiť informácie zo  stránok MZVaEZ SR do ľudskej reči… Prečo?

Predovšetkým preto, že to musí dať ozaj veľkú námahu vyjadrovať sa spôsobom, ktorý je nečitateľný, nejasný, nekonkrétny, zahmlievajúci a ešte k tomu bezobsažný. Takýmto spôsobom sa vyjadrujú viacerí slovenskí „diplomati“. Pozrime sa na stručnú informáciu pána ministra Korčoka:

 Názov:

Ivan Korčok: máme záujem budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo

  • Pekné predsavzatie

Zdôraznenie solidarity a pomoci Európskej únie v čase pandémie, zhodnotenie doterajších výsledkov Východného partnerstva a implementácie reforiem a prijatých záväzkov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy EÚ so šiestimi východnými partnermi, ale aj nastavenie nových dlhodobých priorít a cieľov Východného partnerstva po roku 2020 boli hlavnými témami dnešnej (11. júna 2020) videokonferencie ministrov zahraničných vecí krajín členských štátov Únie a východných partnerov.

Slovensko na nej zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

  • Konštatačná veta.

„Tradičné výročné ministerské zasadnutie Východného partnerstva sme podobne ako plánovaný summit v júni museli odložiť vzhľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia z dôvodu pandémie korona vírusu. Stretli sme sa aspoň virtuálne formou videokonferencie, ktorá umožnila dobrú diskusiu nielen o súčasných výzvach, ale aj o budúcich cieľoch a ambíciách tejto strategickej politiky EÚ. Ocenili sme pritom doterajší pokrok a zároveň povzbudili partnerov v reformách, v ktorých im bude EÚ naďalej oporou. Partneri pritom vysoko ocenili našu pomoc v boji s pandémiou.“

  • Vyjadrenie pána ministra opäť bez obsahu na úrovni všeobecných fráz.

Ministerské zasadnutie Východného partnerstva umožnilo prvú spoločnú diskusiu o budúcnosti Východného partnerstva po niekoľkomesačnom dialógu naštartovanom v roku 2019. Rokovanie ministrov potvrdilo silný obojstranný záujem o zintenzívnenie politického dialógu a spolupráce a postupnú hospodársku integráciu do vnútorného trhu EÚ. Budovanie odolnosti partnerov čeliť vnútorným a vonkajším výzvam bude jedným z kľúčových cieľov Východného partnerstva v nasledujúcich rokoch.

  • Technická informácia o tom, že sa im podarilo prvýkrát spolu diskutovať od roku 2019 a že majú záujem o spoluprácu.

„Zo strany členských štátov EÚ zazneli jednoznačné uistenia o záujme spoločne budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo postavené na spoločných hodnotách a princípoch, ktoré priblíži východných partnerov k EÚ, pomôže dokončiť ich transformačný proces a prinesie konkrétne zlepšenie života obyvateľov týchto krajín, ako aj ich stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Slovensko bude aj naďalej silným a aktívnym podporovateľom Východného partnerstva a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, najbližšie už 18. júna vo forme videokonferencie našich najvyšších predstaviteľov.“

  • V preklade to znamená, že členské štáty EÚ uistili menované štáty, že im pomôžu do EÚ a NATO, čím urobia ich ekonomiku závislú od rozhodnutí EÚ a v oblasti bezpečnosti ich vtiahnu do agresorského paktu NATO, ktoré sa tak priblíži bezprostredne k ruským hraniciam. Dalo by sa to vyjadriť aj takto: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“…

Z údajného „diplomaticko degenerovaného jazyka“ čitateľom umožnil preklad do ľudskej reči  Ivan Štubňa (zdroj)

Odeslat komentář