JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Prieskum EU projektu na Slovensku: Rómovia (Cigáni) majú nezaslúžené výhody, myslí si 80 percent opýtaných

SLOVENSKO: Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a využívajú sociálny systém. S týmto tvrdením súhlasilo 80 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili prieskumu v rámci európskeho projektu PolRom realizovaného Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Z prieskumu, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť postoje voči Rómom, tiež vyplýva, že vyše 60 percent opýtaných sa stotožňuje s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch a 51 percent ich vníma ako hrozbu pre národnú identitu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Prieskum uskutočnila v júni 2019 agentúra 2muse prostredníctvom online panelu na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie. Zúčastnilo sa ho 1033 respondentov vo veku 18 a viac rokov.

Výskum tiež skúmal, do akej miery sú pre respondentov prijateľné tri typy politických diskurzov, teda vyjadrení politikov o Rómoch: nepriateľský politický diskurz, ktorý zdôrazňuje otvorené negatívne stereotypy o Rómoch, napríklad, že sú leniví alebo kradnú; paternalistický politický diskurz, ktorý zdôrazňuje, že musíme Rómom pomáhať, pretože sú na pomoc majority odkázaní a bez nej by to sami nezvládli a spojenecký politický diskurz, ktorý naznačuje, že Nerómovia sa musia aktívne postaviť proti diskriminácii spoločne s Rómami.

„Respondenti označili za najprijateľnejší nepriateľský politický diskurz, ktorý skôr akceptovalo 45,2 percenta opýtaných. Za výrazne menej prijateľné označili paternalistický diskurz a spojenecký politický diskurz. S nepriateľským politickým diskurzom sa viac stotožnili tí respondenti, ktorí sa zároveň domnievali, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a stotožňovali sa s otvorene negatívnymi stereotypmi,“ uviedla Hucáková v tlačovej správe.

Respondentov sa tiež opýtali, či by boli ochotní pripojiť sa k pro- alebo proti-rómskym politickým hnutiam, pričom túto účasť označili pojmom kolektívna akcia. Nadpolovičná väčšina respondentov by sa nezapojila do žiadnej kolektívnej akcie, bez ohľadu na to, či by bola zameraná v prospech alebo v neprospech Rómov. Do niektorej formy kolektívnej akcie by sa zapojila menej ako pätina respondentov.

„Čím vyššia bola ochota respondentov zapojiť sa do pro-rómskej kolektívnej akcie, tým menej sa stotožňovali so stereotypmi o nezaslúžených výhodách a s otvorenými negatívnymi stereotypmi. Naopak, čím vyššia bola ochota zapojiť sa do proti-rómskej kolektívnej akcie, tým viac sa s uvedenými stereotypnými postojmi stotožňovali,“ vyplýva z prieskumu.

Podľa prieskumu 62 percent respondentov vyjadrilo presvedčenie, že aj k Rómom sa treba správať férovo. Menej než pätina respondentov by bola ochotná investovať osobné či verejné zdroje do zlepšenia postavenia Rómov na Slovensku.

Odeslat komentář