JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Proč se Evropa nevyhne nepokojům a občanským válkám

EU: Média nám lžou, protesty ve Francii jsou proti neoliberalismu jako kapitalistickém dominantním směru, nikoli ,,jen“ proti cenám pohonných hmot a důchodové reformě. Nejedná se přitom ani o ,, protesty“, ale sociální konflikt blížící se úrovni občanské války. Vzhledem k tomu, že neoliberalismus nemůže zařadit zpátečku a dle své logiky bude stále ožebračovat široké vrstvy obyvatel, ohrožovat bezpečnost a tunelovat veřejné finance, je téměř jisté, že sociální střety a občanské války do několika let zasáhnou celou Evropu. Francie byla vždy předvoj sociálních zemětřesení v Evropě ( Francouzská revoluce 1789, Napoleonova ofenzíva 1809-15, vzpoura Komuny 1870, studentské nepokoje 1968… ). Francouzi nejsou tupci, vědí proč protestují a kam směřuje režim, že bude stále hůře…

Také mají Žluté vesty jasně sestavený manifest:

OFICIÁLNÍ CHARTA ŽLUTÝCH VEST (GILETS JAUNES)

25 návrhů jako východisko z krize

Vzhledem k tomu, že politici se tváří, že nechápou požadavky Žlutých vest.
Vzhledem k tomu, že požadavky některých nejsou zdaleka postačující pro vážnou a trvalou změnu, zde je neúplný seznam, který však představuje záruku výsledku z dlouhodobého hlediska. Nejsme naivní, plutokrati u moci udělají vše, aby tomu zabránili, ale nicméně je podstatné, aby se uplatnilo těchto několik návrhů.

I. EKONOMIE PRÁCE

1. Obecný zákon pro daně. Zabudovat do ústavy nemožnost pro stát odebírat na daních více než
25% bohatství obyvatelstva
2. Okamžité zvýšení minimální mzdy, důchodů a životního minima o 40%
3. Masivní nárůst zaměstnanosti státních zaměstnanců pro navrácení kvality veřejných služeb: Nádraží, nemocnice, školy, pošty,…

4. Bydlení: plán vybudovat 5 milionů nízkonákladových bytů s cílem snížení nájemného, cen nemovitostí a zvýšení dynamiky hospodářství a zaměstnanosti. Těžce trestat prefekty a starosty, kteří nechají nocovat bezdomovce venku

5. Banky: snížit jejich velikost, aby byla zajištěna větší ochrana před krizemi, rozbít monopoly, oddělit spekulace od úspor a zakázat veřejné podpory

6. Zlikvidovat zadluženost: tato byla již několikrát splacena

5536493-img-zlute-vesty-francie-pariz-protesty-demonstrace-v3

II. POLITIKA

7. Ústava: přepsat ústavu lidem a pro lid a ve prospěch suverénního lidu. Zavést referendum na základě lidové iniciativy

8. Zákaz lobování a dalších vlivových sítí. Definitivní vyloučení z politického života všech, kteří nemají čistý rejstřík, skončit s kumulací funkcí

9. FREXIT: vystoupit z EU, abychom znovu získali politickou, peněžní a hospodářskou suverenitu (respektování referenda z roku 2005), znovuzískání práva na vydávání naší měny vystoupením z článku 123 Lisabonské smlouvy (50 miliard € uspořených ročně)

10.Daňové úniky: získat 80 miliard € vydaných státem ročně na CAC 40 (40 největších firem z burzovního indexu)

11.Okamžitý zákaz privatizací a navrácení veřejných statků: dálnice, letiště, parkoviště, dráhy,…

12.Radary a pokuty: zrušení zbytečných radarů a pokut na základě videa, což není nic jiného, než skryté zdanění

13.Veřejné vzdělávání: vyloučit jakoukoli ideologii příslušného ministerstva a prověřit destruktivní výukové postupy (methode globale,…)

14.Soudnictví: zečtyřnásobit jeho rozpočet a zkrátit čas projednávání. Zjednodušit soudnictví a zajistit jeho bezplatnost a dostupnost všem

15.Média: rozbít monopoly a medio-politické propojení. Zpřístupnit sdělovací prostředky veřejnosti a zajistit pluralitu názorů. Ukončit propagandu editokratů (laiků, kteří jsou mediálními hvězdami a ovlivňují veřejné mínění). Odstranit subvencování sdělovacích prostředků (2 mld € ročně) a daňových úlev novinářů.

16.Zajistit svobodu obyvatelstva a zakotvit do ústavy zákaz zasahování státu do výuky, vzdělávání, zdravotnictví, rodiny,…

III. ZDRAVÍ, EKOLOGIE

17.Naprogramovaná obsolence: prodloužit záruky výrobců na nejméně 10 let, pokud jde o zajištění náhradních dílů

18.Plasty: co je nejrychleji zakázat plastové lahve a další znečišťující obaly

19.Farmaceutické firmy: oslabit jejich vliv, zdanění zdraví a nemocnic

20.Zemědělství: zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, látek ovlivňujících hormonální systém, monokultur,…

21.Reindustrializace Francie, aby se snížily dovozy a tím znečištění

IV. GEOPOLITIKA

22.NATO: okamžité vystoupení ze Severoatlantického paktu a zákaz účasti francouzské armády v agresívních válkách

23.FRANCAFRIKA: skončit s okrádáním, s politickým a vojenským ovlivňováním. Vrátit peníze Diktátorů a zločinně získaných statků lidu afrických zemí. Repatriovat okamžitě všechny francouzské vojáky. Ukončit systém franku CFA (koloniální africká měna), který udržuje Afriku v chudobě. Uspořádat mezinárodní vztahy s africkými státy na úrovni rovný s rovným.

24.Imigrace: zabránit imigračním tokům, které jsou vyloučené nemožností příjmu a integrace vzhledem k hloubce civilizační krize, kterou prožíváme.

25.Zahraniční politika: přísné dodržování mezinárodního práva a podepsaných závazků

Kdy i my pochopíme, že co si nevybojujeme, to také nedostaneme?

Odeslat komentář