JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Prorocká slova Muhammada Aliho v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení! Americký aktivista a míšenec vyzval ke zničení soch a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie! Není to Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista! Je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazu Domu Sion financuje George Soros a nadace napojené na globalizační fondy! (VIDEO)

SVĚT: Včerejší článek o nové písni Daniela Landy vyvolal mezi čtenáři velký ohlas. Všichni si zřejmě všímáte, že s naší civilizací se děje něco divného, něco, co se dá jen těžko popsat z pohledu logiky, protože veškerá logika jako kdyby najednou zmizela.

V USA hoří ulice, demonstruje se za práva černochů, ale nejsou to černoši, kteří tyto demonstrace vedou, jsou to běloši, liberálové, americká ultralevice, anarchisté, teroristická organizace Antifa a cílem demonstrací už dávno nejsou mírumilovné protesty proti policejní brutalitě.

Americký boxer Muhammad Ali, 1971

Proces genocidy bílé rasy probíhá na všech prioritách řízení, úplně všude. A přitom v roce 1971 to bylo všechno ještě jinak. Tehdy bylo možné slyšet, jak černošský boxer a světová celebrita obhajuje rasovou segregaci a odmítá mezirasové svazky, protože jsou proti Bohu.

Muhammad Ali je v podstatě nejslavnější ikonou světového boxu, černoch s muslimským vyznáním, kterého obdivovali úplně všichni, protože byl úplně normální, přestože byl světovou hvězdou.

V roce 1971 poskytl britské BBC rozhovor v televizní show Parkinson, kde hlavní moderátor Michael Parkinson zabrousil na téma rasismu a Muhammad Ali pronesl legendární proslov o tom, že mezirasové míchání je proti Bohu, proti přírodě.

Muhammad Ali: “Kdo by chtěl smrt vlastní rasy?”

Protože kdyby Bůh chtěl, abychom byli multikulturní, udělal by nás všechny stejné a v ničem bychom se neodlišovali. Ale my se odlišujeme, každá rasa má své vlastní kvality a nedostatky, každá rasa potřebuje svůj vlastní oddělený životní prostor. Míchání ras a slučování ras do jednoho tavícího kotle je proti Bohu a jeho plánu s odlišností lidí na planetě. Nikdo to nedokázal publiku vysvětlit lépe než černoch Muhammad Ali.

Kdyby to řekl běloch, okamžitě by skončil a jeho kariéra by byla v troskách s nálepkou bílého Supermacisty, ale protože to řekl Muhammad Ali, nikdo proti tomu nemohl nic říct, i když to byl i v roce 1971 na BBC totální šok pro sluníčkově už tehdy naladěného moderátora. Syn Muhammada Aliho před několika dny ostře odsoudil [2] protesty Black Lives Matter a označil je za zlo a dílo ďábla, přičemž řekl, že jeho slavný otec by násilí v ulicích odsoudil úplně stejně, jako kdysi odsuzoval násilí Černých panterů.

VIDEO: Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení! Americký aktivista a míšenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazováni jako bělošští nadřazenci! Globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace! Všimněte si dobře, že to není Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista! Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazu Domu Sion financuje George Soros a nadace napojené globalizační fondy!

Nově totiž dochází k rasovým útokům proti bělochům, černoši napadají bělochy, Antifa napadá bělochy chránící své obchody před rabováním, davy liberálních bělochů strhávají sochy amerických hrdinů, generálů a politiků, dochází k zapalování už dokonce i kostelů v USA. Včera americký prezident Donald Trump napsal na Twitter, že dokud bude prezidentem, v hlavním městě USA nikdy žádná autonomní zóna nevyroste.

A pokud se o to někdo pokusí ji vybudovat, narazí na mohutnou sílu, která mu v tom zabrání. Donald Trump tím narážel na autonomní zónu CHAZ v Seattlu, kde Antifa vyhlásila de facto nezávislou kvazi-republiku, kde nevládne americká moc, ale Antifa a demonstranti. Donald Trump proto na Twitteru reagoval, že ve Washingtonu D.C. nic takového nikdy nepřipustí.

Twitter opět smazal Trumpovi další tweet, ale tentokrát už je to opravdu na pováženou

Jenže, představte si, co se stalo. Společnost Twitter tento tweet Trumpovi smazala [3] s odůvodněním, že příspěvek hlásá nenávist a je v rozporu s komunitními pravidly. Twitter sice umožňuje Trumpův tweet zobrazit po odkliknutí tlačítka, ale firma Twitter odstranila pod tweetem veškerou diskusi Trumpových příznivců, kteří mu vyjadřovali podporu v jeho rozhodnutí nedovolit Antifě, aby v hlavním městě provedla to, co udělala v Seattlu.

Tohle už je dalece a dalece za hranou únosnosti, protože Trump v příspěvku prostě napsal, že nikomu nedovolí porušovat v hlavním městě zákon a útočit na policejní stanice a zapalovat je, že nedovolí stažení policistů z těchto oblastí, a tím neumožní vytvoření zón bez státní moci, které potom obsadí Antifa.

A přesto Twitter Trumpovi tento tweet smazal, resp. označil za smazaný a odstranil diskuse pod tweetem. Řeknete si, že to nedává smysl? Že to nemá logiku? Proč Trumpovi mažou tweet, který prostě vyjadřuje postoj prezidenta k ochraně pořádku? Tak pokud máte stejný pocit, potom si ještě jednou přečtěte včerejší článek s analýzou o písní Daniela Landy. Tohle, co se děje Trumpovi, co se děje v USA, a co se de facto okopíruje do Evropy, to je válka proti bílé rase, je to likvidace všech, kdo se odmítají i v roce 2020 poklonit Šelmě, tedy Domu Sion jako hlavnímu architektovi globalizace a všech jejích filištínů.

Delegace výkonu zla na podřízenou osobu je zachycena přímo v Bibli, musíme se proto všichni znovu poučit

V systému řízení nikdy není zlo pácháno architektem, ale vždy pouze pověřenci, delegáty, degeneráty, loutkami, marionetami, emisary, prostě těmi, na které architekt delegoval svoji moc, propůjčil jim svoji autoritu a tito delegovaní potom provádí strašné věci, zvěrstva, zrůdné činy, zamažou si ruce natolik od krve, že se to ani nedá slovy popsat. Delegace procesů řízení je tudíž zachycena i v Bibli ve Zjevení sv. Jana v kapitole 13, kde veškeré zlo na lidu země páchá šelmička v rouše beránčím, ale s jazykem hada, která z pověření velké Šelmy nutí lid a národy klanět se velké Šelmě a všemu, co velká šelma představuje. Delegace zla z architekta na vykonavatele a zmocněnce je tedy věrně v kapitole 13 Zjevení sv. Jana popsána.

Kostel sv. Jana ve Washingtonu D.C. zapálený demonstranty BLM.

A právě všechny sociální sítě jako Twitter jsou těmito pověřenými vykonavateli procesů nasunování Nového světového řádu, kde bude zničen a umlčen každý, i kdyby to byl prezident USA, kdo se nepokloní Šelmě, tedy globalizaci Domu Sion a jejím procesům řízení, mezi které patří likvidace bílé rasy a všeho, na čem stojí, tedy její kultury, jejího náboženství, rozuměj křesťanství, kostelů, jejího umění, soch, obrazů, plastik, veškerého umění, veškeré historie, která bude přepsána, překroucena, budou probíhat pogromy na bělochy po celém světě, na to se připravte, děti bílé populace budou zdegenerovány, budou bezpohlavní, budou nenávidět bílou rasu, nebudou respektovat bílé rodiče. Bílé ženy budou nuceny vytvářet svazky s černochy, jinak budou vystaveny útokům, represím, znásilňování.

Celá bílá civilizace se klaní globalizaci, ale každý oltář uctívané Šelmy vyžaduje obětiny, a na to konceptuálně negramotní gójové zapomínají

Tento děsivý proces zániku bílé civilizace je možný jen díky tomu, že probíhá zevnitř bílé rasy v důsledku korupce výchovy nové generace bílé rasy. Globalizace indoktrinovala na všech prioritách řízení, kromě té šesté, za posledních 30 let naprosto veškerou mládež k uctívání… a teď schválně, jestli si sami doplníte… ano, k uctívání Šelmy ZION, a pokud jste řekli globalizace, tak jste to řekli také správně. Obojí je totiž totéž!

Všechno, co je dnes v globalizaci uctíváno mladými lidmi a novou generací, tedy sociální sítě, filmy, média, svoboda cestování, volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, plné nákupní vozíky zboží z dalekých zemí, které se u nás nevyrábí, to všechno jsou atributy Šelmy, před kterými se klaníme. To je oltář globalizace. Jenže každý oltář, a to jistě víte, každé božstvo, každý rit, vyžaduje oběti a skládání obětin. A tou obětí, která bude složena na oltář globalizace z naší strany, je naše vlastní bílá civilizace. Šelma totiž chce její zánik, rozpuštění, rozmixováni, rozmělnění v kalergiovském tavícím kotli s nižšími a méně rozvinutými rasami.

Nákupy v nadnárodních supermarketech jsou dnes hlavním uctívaným znakem oltáře globalizace.

Pokud se ptáte, proč o to globalizace usiluje, tak odpovědí je Nový světový řád (NWO) jako nové světové společenské vládní zřízení pod kontrolou Domu Sion. A proč bílá rasa je terčem útoku? Protože bílá rasa na této planetě je nejrozvinutější, dosáhla největšího technologického pokroku, a představuje pro Šelmu, tedy globalizaci, největší existenční hrozbu v plánu na ukotvení světovlády Domu Sion, hrozila by totiž vzpoura gójských národů, povstání tak mohutné, které by smetlo nejen oltář Šelmy, tedy globalizaci, ale především i architekta glboalizace, samotnou Šelmu, tedy Dům Sion a světový sionistický kaganát.

To je to tajemství, to obrovské spiknutí Satanovy synagogy proti rodině (vnitřní kruh), proti lidu (vnější kruh) a proti národu (kruh národa). Proto globalizace útočí na tradiční rodinu, cpe dětem do hlav sračky s odpuštěním o pohlavní neutralitě, o svobodě volby pohlaví, o pohlavní neurčitosti, o více jak 50 různých druzích pohlaví, proto se útočí na školy, na zjednodušování škol, na inkluzi s nepřizpůsobivými, zpomalenými, aby prostě bílá rasa přestala generovat vzdělané a vysoce chytré potomky, aby zdegenerovala a nastal úpadek.

Míšenecký americký aktivista vyzval ke strhávání soch Ježíše Krista a Panny Marie

Proto se indukuje do civilizace pomocí 5. priority chemicky a biologicky neplodnost, vývojové poruchy plodů, indukce pohlavních indiferencí u novorozeňat, zženšťování mužské populace, LGBT propagace, masivní nárůst neschopnosti bílých žen rodit přirozeně a útěk k císařskému řezu a jedinému dítěti. Likvidace bílé populace na úrovni sociální bezpečnosti, bílí obyvatelé nemají nárok na žádné dávky, končí v exekucích pod mostem. Viděli jste ale někdy pod mostem někoho z nějakého etnika nepřizpůsobivých? Proč jsou upřednostňovány jiné etnické rasy, zatímco bílá rasa je utlačována? Proč u českého soudu dostane černý migrant z Afriky menší trest za znásilnění české nezletilé dívky než obyčejný člověk, který v krámu ukradl 16 tabulek čokolád? Přinesli jsme o tom článek zde. Chápete?

Shaun King

A potom uběhne necelých 50 let a v USA se objeví nová generace zdegenerovaných lidí. Jedním z nich je i americký aktivista Shaun King, který před několika hodinami vyzval [4] ke stržení všech soch Ježíše Krista a Panny Marie, protože propagují bělošskou nadřazenost. Stejně tak vyzval ke zničení všech křesťanských obrazů, maleb v kostelech, k likvidaci tapisérií, prostě veškerých náboženských křesťanských maleb, které zobrazují všechny svaté jako bělochy. Je to prý propagace rasismu a bílého nadřazení. Podle Kinga si bílá rasa přivlastnila Krista, protože když v roce 1 utíkal Josef s Marií před Herodem, tak utekli a schovali se v Egyptě, nikoliv v Dánsku.

Útoky na symboly křesťanství nejsou aktem šílených černochů nebo míšenců, ale procesním nástrojem globalizace reprezentované Domem Sion a jeho Satanovou synagogou

Ježíš Kristus byl Aramejec, jenže Shaun King vůbec netuší nic o tom, že Aramejci byli běloši semitského původu a nikoliv Arabové, ani černoši, ani míšenci. Jejich kůže byla opálená od Slunce jako u všech lidí v Galilei, ale Shaunovo křičení, že nebyl běloch, je naprosto otřesnou ukázkou diletantismu. Shaun King je míšenec, jeho otcem byl černoch, matka běloška a výsledkem je dnes tupý neoliberál, který vyzývá k likvidaci soch, maleb a fresek Krista a Panny Marie. Znovu se ukazuje, že tyto výkřiky nepochází od lidí, kteří tyto Shauny Kingy, Antify a BLM protesty financují, ale tuto špinavou práci prostě za tyto peníze odvádí právě tito vojáci globalizace v bitevním poli.

George Soros, pověřenec Šelmy.

Proto nikdy neuslyšíte George Sorose nebo kohokoliv z Bruselu hovořit proti Kristu, kdepak. Ale o to více těmto degenerátům v ulicích a v médiích sypají peníze, aby to udělali za ně, aby útočili proti symbolům Krista. A tím je to dané, kdo je kdo! Pokud bychom to měli připodobnit k Bibli, Shaun King je prostě jedním z mnoha filištínů globalizace a slouží Satanově synagoze, tedy Domu Sion a jeho globalizaci.

Slouží jim, slouží Satanově synagoze a slouží jim dobře. Jenže, té synagoze slouží i čeští poslanci, politici, média, organizace, školství, soudy a úřady. Bylo by naivní ukazovat jen na Shauna Kinga, protože i v ČR se útočí na Krista. A není to na Twitteru, jako v případě Shauna Kinga, ale přímo na jevišti divadla v Brně placeného z rozpočtu radnice, pamatujete? A všechno to vyšumělo. Současné útoky proti Kristu jsou tak jen brutálním pokračováním toho, co už začalo dříve.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Odeslat komentář