Ruský návrh zákona zavádza zákaz financovania verejných podujatí, mítingov a protestov zo zahraničia. Je to odpoveď na zasahovanie do vnútroštátneho politického diania riadené zo zahraničia cez mimovládne organizácie, ktoré sú predĺženou rukou zahraničných „šéfov, sponzorov a poradcov“

Od získania samostatnosti Slovenska, čo je už 31 rokov, sa nevieme zbaviť pocitu, že mnohé mimovládne organizácie, ktoré sú predĺženou rukou zahraničných „šéfov, sponzorov a poradcov“, tu poťahujú nitky vo „svoj“ prospech. Montujú sa do diania, ovplyvňujú politikov, podnikateľov, úradníkov a tým zhoršujú život obyvateľstva našej krajiny. Príslovie „Kto platí, ten objednáva hudbu,“ vždy platilo a platiť bude. To, čo zahraniční šéfovia nariadia štedro kŕmeným mimovládkam na Slovensku, je z ich strany aj vykonané. Na záujmy Slovenska a jeho obyvateľov z vysoka kašľú.

Je verejným tajomstvom, že podobným spôsobom sa zo zahraničia „sponzorujú“ mnohé protivládne aktivity, mítingy, protesty, média, atď. Ak im vláda v niektorej krajine nevyhovuje, nešetria financie na podporu akcií týchto mimovládok. Najzreteľnejším príkladom sú štedro sponzorované a zo zahraničia organizované farebné revolúcie, alebo majdany vo viacerých európskych krajinách a štátoch bývalého ZSSR.

Absolútne čerstvým príkladom je stále prebiehajúci pokus o štátny prevrat v Bielorusku. „Rady a priania“, ako aj finančné prostriedky naďalej tečú do vreciek niektorých mimovládok a lídrov opozície. Prirodzene, vlády mnohých krajín sa snažia čeliť podobnej „pomoci“ zo zahraničia a obmedzujú, alebo zakazujú činnosť niektorým z nich, ktoré sa premenili na poslušného psa cudzieho gazdu.

Najsilnejšie útoky zo zahraničia už celé desaťročia pokračujú proti Rusku. Preto sa Moskva, v snahe predísť katastrofe, tomu stále razantnejšie bráni. Nechce dostať krajinu a jej obyvateľov do otroctva. Najnovšie poslanec frakcie „Jednotné Rusko“, Dmitrij Vjatkin, podal do parlamentu návrh zákona, ktorý bude zakazovať financovanie verejných protestných podujatí, mítingov a demonštrácií vedených cez mimovládky zo zahraničia. Návrh zákona bol zverejnený v elektronickej databáze Dolnej komory ruského parlamentu.

„Za účelom zabezpečenia priehľadnosti činnosti organizátorov verejných podujatí, daný návrh zákona zavádza zákaz financovania verejných podujatí zo zahraničia,“ uvádza sa v dokumente. Zákon hovorí o zákaze prijímania finančných prostriedky organizátormi verejných podujatí od iných štátov, zahraničných organizácií, medzinárodných spolkov, politických strán, hnutí a združení, prostredníctvom ľudí, alebo od ľudí, ktorí nemajú ruské občianstvo. Ide o takzvané nekomerčné organizácie, ktoré vykonávajú funkciu zahraničného agenta, „anonymných sponzorov“ a občanov Ruska, ktorí nedosiahli vek 16 rokov.

„Všetky finančné prostriedky, venované na organizáciu a konanie verejného podujatia, sa budú realizovať iba bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v oznámení o uskutočnení verejného podujatia. Tento účet má byť otvorený v ruskej banke,“ prízvukuje sa v návrhu zákona. Dmitrij Vjatkin pre média vysvetlil, že po uskutočnení podujatia, majú jeho organizátori v priebehu desiatich dní sponzorom vrátiť nespotrebované finančné prostriedky, slúžiace na organizáciu a konanie daného verejného podujatia.

Poslanec ruskej Štátnej dumy Jevgenij Fedorov tiež navrhol, aby nekomerčným organizáciám, ktoré plnia funkcie zahraničného agenta, bolo zakázané zbierať milodary na organizačné účely. Ruskí politici, pod stále sa stupňujúcim tlakom domácej verejnosti, začínajú značne obmedzovať financovanie mimovládok zo zahraničia, ako aj financovanie protestných akcií a mítingov, ktoré sponzorujú „šéfovia“ z iných štátov.

Na Slovensku je to bohužiaľ tak, že na činnosť mimovládok dirigovaných zo zahraničia, prispieva navyše ešte aj štát. Z našich daní sponzoruje tých, ktorí komplikujú a zhoršujú kvalitu nášho života. Nie to paradox?

Autor:

Zdroj: https://zemavek.sk/

Napsat komentář