JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

S výjimkou zdravotníků by nikdo neměl mít roušku. Nošení roušek je zcela nezdravé, s následkem onemocnění!

SVĚT: Většinou nošení roušek je zcela nezdravé a někdy dokonce podporují nemoc – tady je proč!

Chemické odplyňování

Ti, kteří projevují příznaky COVID-19, potřebují čerstvý čistý vzduch. Kvůli různým respiračním onemocněním spojeným s Coronavirovým syndromem, plíce vyžadují čistý vzduch více než cokoli jiného. Stejně tak lidé, kteří chtějí zabránit nakažení koronavirem.

Když však člověk nosí syntetickou roušku, filtruje vzduch vzdechem přes syntetický materiál, který obsahuje petrochemicky odvozené složky, z nichž je většina roušek vyrobena. Takto maskovaný jedinec potom dýchá aerosolizováne toxické chemikálie.

Mnoho nemocných pacientů COVID již má jiné respirační onemocnění a / nebo chemickou senzitivitu, takže nasazení roušky je to nejhorší, co lze udělat. Totéž platí pro lidi, kteří jsou relativně zdraví, ale mají EI syndrom nebo MCS. *

* EI syndrom = Syndrom nemoci z prostředí a MCS = vícečetná chemická citlivost.

Zcela nové produkty, které byly právě vyňaty z krabice, jsou známé tím, že obsahují různé chemické toxiny. V případě nové roušky, která je umístěna přímo nad ústa a nos, přecházejí tyto vzdušné chemikálie přímo do obou dýchacích cest.

Proto by pacienti, kteří byli postiženi novým koronavirem, měli být ušetřeni takové zavádějící praxe. Chemické přemožení může dokonce vyvolat respirační stav, který nutí ošetřujícího lékaře, aby dal pacienta na ventilátor, jemuž se měl striktně vyhnout každý pacient COVID-19.

KLÍČOVÝ BOD: Ventilace pacientů COVID-19 se ukázala jako škodlivá pro plíce a často smrtící, jak svědčí několik lékařů a sester. Pět profesorů lékařské fakulty v Itálii také správně poukázalo na extrémní rizika ventilátorů v tomto vědeckém výzkumu. Covid-19 nevede k „typickému“ syndromu akutní respirační tísně.

Kyslík a oxid uhličitý

Při každém nadechnutí každý člověk také přijímá část oxidu uhličitého, který právě vydechl.

Namísto vdechování čerstvého čistého vzduchu naplněného kyslíkem, rouška snižuje příjem kyslíku a nahrazuje jej odpadním vydechnutým produktem – oxidem uhličitým.

Snížením hladiny kyslíku, tímto způsobem, jsou plíce zbaveny nejúčinnějšího léčivého prostředku pro respirační onemocnění – Molekulárního kyslíku (O 2 ).

Kromě toho může i mírné zvýšení hladiny oxidu uhličitého v lidském krevním řečišti přispět k úzkosti, pocitu nervozity a může také způsobit bolesti hlavy, závratě a únavu.

Obzvláště z těchto důvodů by se zdraví i nemocní měli vyhýbat nošení roušky, jinak by mohli nakonec dostat tento mor Coronavirus.

Špinavé a nehygienické

I po krátké době nošení roušky se tato ušpiní. Čím více je znečištěn venkovní okolní vzduch, tím rychleji se kontaminuje rouška.

Nejen, že rouška zachycuje částice a chemické znečištění okolního vzduchu, ale jejich hromadění v průběhu dne dále brání nezbytnému dýchacímu procesu.

Čím déle je rouška nošena ve znečištěném prostředí, tím bude znečištěná a kontaminována. Stačí se podívat na filtr zpětného vzduchu ve vašem domě nebo v garáži, pokud chcete vidět, co se děje s nošenou rouškou, i když v mnohem menším měřítku.

Nyní přidáme do směsi neustálý kašel, kýchání a plivání hlenu. Co se nevyhnutelně vyvine ohledně rouškyy, je nejhorší scénář, který může pacienta tlačit na ventilátor. To je jediný důvod, proč se tolik nemocných pacientů odvádí; nevhodné léčebné plány také zahrnují specifická farmaceutická léčiva, která jsou silně kontraindikována pro Coronavirusův syndrom .

Poškození imunitního systému

Následující výňatek byl převzat z článku publikovaného na Alachua Chronicle v Gainesville na Floridě: Roušky na obličeji mohou poškodit imunitní systém.

Stres může snížit vaši imunitu. Zakrytí obličeje nebo rouška, která narušuje dýchání, může zvýšit stres. Kortisol je hormon úzce spojený se stresem. Funguje jako klíčový hráč v tělesné stresové reakci a ve výzkumu se často měří jako indikátor stresu.

Kortisol hraje zásadní roli ve fungování těla, vylučují ho ledvinové nadledvinky. Vysoké a trvalé hladiny kortisolu v krvi u jedinců zdůrazněných strachem z COVID-19 však mohou vyvolat vážné a naléhavé zdravotní problémy.

Ukázalo se, že vyšší a delší hladiny kortisolu v krevním řečišti, (jako jsou hladiny spojené s chronickým stresem), mají negativní účinky, například:

 • Zhoršený kognitivní výkon.
 • Potlačená funkce štítné žlázy.
 • Nerovnováha cukru v krvi, jako je hyperglykémie.
 • Snížená hustota kostí.
 • Snížení svalové tkáně.
 • Vyšší krevní tlak.
 • Snížená imunita a zánětlivé reakce v těle, zpomalené hojení ran a další zdravotní následky
 • Zvýšený břišní tuk, který je spojován s větším množstvím zdravotních problémů než tuk uložený v jiných částech těla. Mezi zdravotní problémy spojené se zvýšeným tukem v žaludku patří infarkty, mrtvice, vývoj metabolického syndromu, vyšší hladiny „špatného“ cholesterolu (LDL) a nižší hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL), což může vést k dalším zdravotním problémům.

Nepříjemné a depresivní

Každý, kdo kdy nosil pevnou, poškrábanou, syntetickou masku ví, že je tak nepříjemná, že ji chce sundat, jakmile ji nasadí. A čím déle je nucen masku nosit, tím depresivnější je celá zkušenost.

Nejen, že je tento nepohodlný zážitek fyzicky depresivní ze všech důvodů vysvětlených výše, ale může se také stát emocionálně stresující.

Existuje spousta neoficiálních důkazů, které dokazují, že čím déle je rouška nošena po celý den, tím více je znepokojující. Podobně, čím více dní nebo týdnů nepřetržitého nošení roušky, tím se život stává těžším.

Nejlepší příklad této nové skutečnosti života lze nalézt v mnoha obchodech, kde jsou zaměstnanci nuceni nosit roušku po celý pracovní den. Je zřejmé, že nejsou šťastní. Nejsou také tak nápomocní, jak bývali. Obvyklá zdvořilost a veselost je nahrazena chmurností a / nebo smutkem a / nebo frustrací.

Zánětlivé klínové vydání

Každý, kdo vydal oficiální příkaz nošení roušky způsobem, který byl přijat na celostátní úrovni, provedl obrovské poškození. Zdravý rozum říká všem, že když vaše imunitní reakce může být ohrožena neustálým nošením roušky, je nakažení coronavirem mnohem pravděpodobnější.

Lékařské autority a úředníci ve zdravotnictví odpovědní za reakci na koronaviru, měli by navrhnout novou celostátní variantu, než dojde k dalšímu poškození individuálního a kolektivního zdraví lidi.

Po mnoha desetiletích zvládnutí nejrůznějších podobných epidemií a pandemií neexistuje žádný dobrý důvod, proč by takové nevhodné doporučení bylo vydáno. Mnoho z těchto epidemií zahrnovalo podobná onemocnění dýchacích cest, takže co dělá COVID-19 tak odlišným, kromě neustálého strachu?

Ti, kteří jsou zodpovědní za tento extrémně špatný příkaz nošení roušek, vytvořili, vědomě nebo nevědomky, toxickou kulturu koronavirů, při které se nositelé roušek dívají na ty, kteří je nemají, jako na nebezpečné nekonformisty, jež nějakým způsobem ohrožují zdraví nositele roušek.

Tímto způsobem se rouška rychle stává dělícím se klínovým problémem, který se dostal hluboko do srdce každého. To rozhodně nepomůže léčebnému procesu, který dnes mnozí zoufale potřebují.

Rodiny a přátelé se během kritických období nemoci COVID-19 nejen zbytečně oddělují, ale během tohoto mimořádně bouřlivého roku se sociální napětí ještě více prohlubuje. Tento stav vytváří pouze příznivější prostředí k růstu coronaviru jak houby po dešti. Koneckonců, stres oslabuje imunitní systém, (pokud není dobře zvládnut).

Zvláštní poznámka: Většina příkazů, vydaných vládou a zdravotními úřady, byly v zásadě založeny na strachu a nebyly založeny na vědě nebo realitě. Tyto příkazy založeny na strachu sloužily k tomu, že bezpočet lidí uvrhly do stavu slepého dodržování. Nejenže mnoho nevědomých obětí, tohoto extrémně špatného rozhodnutí nikdy neopouští domov bez roušky, ale někteří z nich pečlivě sledují každého jednotlivce bez roušky. Jiní najdou odvahu a kritizují chybnou politiku, zatímco ostražitci chytají zločince bez roušky. Z těchto a dalších důvodů jsou mainstreamová média a vlády v celé zemi povinny co nejdříve vyjasnit nošení roušek.

Závěr.

Ano, zdravotničtí pracovníci by měli nosit nemocniční roušku hodnocenou jako antivirová N95 v každém prostředí, které to vyžaduje. Mimochodem, dokonce i Dr. Fauci říká, že nosit roušku, s výjimkou poskytovatelů zdravotní péče, není vhodné.

Stejně tak by domácí pečovatelé nakažených COVIDem-19 měli při práci s nemocným členem rodiny, přítelem, nebo milovanou osobou, nosit zdravou, netoxickou roušku, ale pouze v případě potřeby. Je důležité okamžitě roušku sundat, kdykoli to není potřeba.

Je zřejmé, že každá situace je jiná a vyžaduje vlastní vlastní reakci. Například přeplněné metro je třeba řešit jinak než procházku po klidné příměstské ulici. Obyvatelé města tedy mají vlastní rozhodnutí, kdykoli se procházejí v oblastí s vysokým provozem, nebo přeplněným prostorem.

Na druhou stranu mohou lidé žijící na venkově v zásadě odložit roušky. Totéž platí pro většinu předměstských. Pokud jde o park nebo pláž, v tomto případě by se měl každý volně vyhřívat v terapeutickém slunečním světle a pod širým nebem.

Pointa je zde pro všechny, aby mohli použít svůj zdravý rozum. Pokyny poskytnuté v tomto koučovacím programu koronaviru lze použít k informování o jakémkoli rozhodnutí nosit nebo nenosit roušku. Ale možná nejdůležitější instrukcí je, že nikdo by se nikdy neměl poddávat útočnému tlaku vedení, aby nosil roušku, když ví, že v zásadě je to špatná věc.

Všichni, prosím, zůstaňte v bezpečí a dělejte vše pro svou ochranu.

Mějte se dobře!

Autor: The Coronavirus Coach

Překlad: Desítka.org

Komentářů3)

 • Freddie

  6. září 2020

  Že by konečně normální názor? Jsem zdravotník, roušku jsem nenosila, nenosím a nosit nebudu! Žádná epidemie neexistuje! Žádné stovky nakažených nejsou. Viděl snad někdo dlouhé fronty v testovacích laboratořích? Pokud by třeba v Praze přibylo za noc 800 nakažených, musely by stát hodinové fronty ve všech centrech a ta by do rána rozhodně nestihla mít výsledky. Nic takového se neděje, je to jen jedna velká lež a podvod, aby nás mou ovládat, omezovat svobodu! Corona jednotky a JIPy jsou prázdné, je tam občas někdo na pozorování, je otestován a po negativním výsledků propuštěn. Diagnózu Covid člověku ale ponechají, nemocnice si udělá čárku a ředitel dostane příspěvek! Lidi, servěte si roušky, začněte protestovat, trvejte na obnovení života, akcí a koncertů, které máte zaplacené a které vám zrušili, tím pádem vás stát omezil a okradl. Bojujte a nebuďte jako ovce. Žádná epidemie není ani nám nehrozí. Jen zastrašují, aby měli neomezenou moc a mohli nás terorizovat. Spousta lidí se chová normálně, náhubky nenosí, protestují tím a bojují i za poslušné ovce. Přestaňte se nechat ovládat a terorizovat!

 • Pavel Zencak

  12. září 2020

  No to je zase snůška blbostí.

  Prach a další škodliviny. Pokud dýchám přes roušku, logicky se prach a poletující škodlivé částice do určité velikosti zachycují v roušce a nedostanou se do plic. Argumentovat tím, že rouška je pak zdrojem nečistot a ty pak vdechujeme, je totální nesmysl. To co zachytí rouška, bychom naopak bez roušky měli v dýchacích cestách.

  CO2 / O2 – při běžném dýchání je obsah vydechovaného a nadechovaného vzduchu zhruba 0,75 – 1,5 litru, jen při těžší práci či námaze je ventilace samozřejmě větší. Ale i při klidném dýchání je obsah vydechovaného CO2, který zůstane v prostrou mezi rouškou a obličejem a při dalším nádechu ho opět vdechneme, je naprosto zanedbatelný. Při výměně vzduchu zhruba 1 litr je mezi obličejem a rouškou zhruba 0,1 litru, přitom při výdechu není obsah čisté CO2, ale jen určité procento. Jinak bychom při umělém dýchání z úst do úst postiženého udusili námi vydechovaným CO2. Daleko horším problémem je zateplení budov a hlavně zatěsnění oken, kdy se „najednou“ konečně někdo probudil a zjistil, že ve třídách je po 15 – 20 minutách natolik zvýšená koncentrace CO2 a chybí O2, že žáci ztrácejí koncentraci a některým se i dělá nevolno a podobně. To je jen jednoduchá matematika a fyzika.

  Chemické látky v roušce – samozřejmě, to nerozporuji, ale je takový problém nechat roušku nejdřív někde ležet, aby tyto látky unikly? Copak si koupíme třeba spodní prádlo a hned po vybalení si ho oblékneme, aniž bychom ho nejdřív vyprali? Nebo si doneseme nové nádobí a rovnou do něj servírujeme, aniž bychom jej předtím umyli?

  Rouška je prokazatelný nejjednodušší nástroj na zachycení námi produkovaných kapének, které mohou obsahovat nejrůznější mikroorganismy. A pokud tyto mikroorganismy bezohledně šíříme kolem sebe zejména v prostoru, kde je vyšší hustota lidí (dopravní prostředky, kina, divadla, …) – pak jsme bezohlední, protože nikdo z nás v daním okamžiku neví, zda náhodou není taky nakažený.
  Tvrdit, že nošení roušky je škodlivé a uvádět výše uvedené arumenty, je jako kdybychom u zlomenin odmítali sádru, protože to nese spoustu negativních vlastností ( zvýšené pocení, špatné větrání pokožky, možnost vzniku kožních problémů a pod.).

 • Pavel Zencak

  12. září 2020

  Jen doplním – abych autorům nekřivdil a jen je nehaněl: na konci mají svatou pravdu v tom, že používání roušky by mělo být s rozumem. Rouška má bránit šíření infekce pomocí kapének z našich úst ši nosu, dosah je běžně do 2 m. Takže pokud někdo nařídí trvalé nošení roušky kdekoli a kdykoli, je to stejný nesmysl, jak když někdo bude tvrdit, že rouška je naprosto bezvýznamná. Zkrátka v místech, kde je vyšší koncentrace lidí, rouška smysl má, ale pokud si jdeme zaběhat do parku, kde mineme na kilometru 10 lidí a profrnkneme kolem, nebo pojedeme na kole či půjdeme po vesnici, kde potkáme cestou do obchodu a zěpt 2 lidi a to ještě na protější straně ulice, tak rouška smysl opravdu nemá.
  Rouška se používá stejně jako další podobné ochranné pomůcky v medicíně dlouhé desítky let a její význam a funkce jsou nezávislé na politickém zřízení či vládnoucí straně nebo premiérovi. Proto nechápu, proč někdo spojuje funkci roušky s nějakou ztrátou svobody, zastrašováním či politickými hrátkami před volbami.

Odeslat komentář