JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Server Politico přinesl zprávu, že se Norská vláda rozhodla zmrazit poskytování peněz ze svých fondů dvěma zemím Evropské unie – Maďarsku a Polsku. Nezbožňují LGBT

NORSKO: Server Politico přinesl zprávu, že se Norská vláda rozhodla zmrazit poskytování peněz ze svých fondů dvěma zemím Evropské unie – Maďarsku a Polsku. Protože prý nedodržují evropské hodnoty. Konkrétně má jít, v případě Polska, o škrtnutí 65 milionů eur, původně určených na podporu polských soudů a nápravných nařízení a pak o dalších 100 milionů eur pro ta polská města, která se v loňském roce provinila zákazem takzvané “LGBT ideologie”. Kolik eur a na co „zmrazí” Norové Maďarsku, není zatím známo.

Zdálo by se, že je to škoda. A že to musí Poláky s Maďary strašně mrzet. Vždyť přece každé euro dobré. A kolik užitečných věcí by se mohlo za takové peníze pořídit! Jenže právě v tom se skrývá jádro pudla Tyhle peníze, z tak zvaných Norských fondů, totiž vůbec nejsou určeny na nějaké zlepšení života obyčejných Maďarů, Čechů, Poláků… Ba právě naopak.

Ostatně, přesvědčte se sami. Nahlédněte do programů, určených pro Českou republiku. Hned pěkně na začátku tu najdete třeba Program pro Aktivní občanský fond v České republice. Jeho deklarovaným cílem je „posílit občanskou společnost a aktivní občanství a posílit postavení zranitelných skupin”, na což nám Norové posílají 15 milionů EUR. Krásné. Ovšem o jaké aktivity a jakou společnost Norům ve skutečnosti jde, naznačí hned druhý řádek: Program provozuje Open Society Fund Praha (vedoucí) v konsorciu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Českým skautským institutem…

Tak pojďme na stránky OSF a podívejme se, co nám tedy ona úctyhodná organizace za ty prachy (a mnohé další) pro letošní rok nabízí. Začít můžeme třeba projektem s názvem „Revoluce na střední”. Jeho cílem je, ve spolupráci s MŠMT, změnit vzdělávání nastupující generace. Jak? Nechme promluvit tvůrce programu: „Je třeba brát v úvahu konzervativní přístup české společnosti k reformám ve školství, proto se projekt intenzivně zaměří na společenský nátlak, osvětovou činnost a odbourávání stereotypů.”

Z podobného soudku je i další „užitečný” projekt v oblasti vzdělávání, tentokrát nazvaný „Rodiče za inklusi.” Navazuje na předchozí více jak čtyřletou činnost spolku Rodiče za inkluzi a jeho cílem je „podpora inkluzivního společného vzdělávání se zaměřením na rodiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami”. Jak už z několikaleté zkušenost tušíme, o děti na vozíčku, či barvoslepé tu skutečně nejde. Stejně jako o kvalitnější přípravu běžného dorostu z většinové populace.

Ovšem opravdovou perlou je program, nazvaný „Stronger Roots”. Jeho podstatou je činnost, v angličtině nazývaná „constituency building”. Což by se dalo přeložit, jako vytvoření sítě příznivců. OSF o tom praví: „V našem novém programu Stronger Roots jsme podpořili celkem 35 neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku, aby během dvou let oslovily své existující příznivce či nové skupiny občanů… a postupně si vytvořily stabilnější základnu podporovatelů”. Svého času se tomu říkávalo budování rozvědné sítě, protistátní spiknutí, vlivová agentura, či zločinné spolčení. Ale to svět ještě fungoval. Teď na takové účely s radostí přijímáme 30 000 EUR z Norska.

To by snad, jako malá ukázka rozvratných aktivit, provozovaných skrze OSF, stačilo. Další „zajímavé” programy pořádají Norové přímo ve spolupráci s orgány naší vlády. Například s ministerstvem financí spojili síly v programu Lidská práva v České republice. Jeho cílem má být „ zlepšit situaci v oblasti lidských práv a bojovat proti diskriminaci a extremismu na národní úrovni”, na kterýžto účel nám z Norska věnovali 19 milionů EUR.

Půjde přesně o to, co od podobných programů, jakožto poučení občané, čekáte. O Romy, o „citlivé a znevýhodněné” skupiny, o genderově podmíněné násilí (s nepatrnou hrozbičkou, že jsme ještě neratifikovali Istambuskou smlouvu)… Krom toho má být vyškoleno 5800 profesionálních zaměstnanců v oblasti ochrany lidských práv a dalších 600 profesionálů, úředníků, včetně policistů a zdravotníků, poučeno „o současných, nových a vznikajících formách násilí na základě pohlaví.”

A dalších podobných příkladů by se našlo mnoho. Spojuje je důraz na ty nejškodlivější a společnost nejvíce rozvracející aktivity a ideologie – gender, LGBT, aktivismus, klimaalarmismus, tak zvaná práva menšin, podpora cizorodých skupin a náboženství, snižování úrovně vzdělanosti dětí z majority…

Ne opravdu není třeba litovat Maďary a Poláky, že na tohle nedostanou z Norska peníze. Spíš je tu další důvod jim závidět.

Autor: LUBOMÍR VYLÍČIL

Zdroj: https://pravyprostor.cz/

Odeslat komentář