JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Slováci majú problém: V úplnej tichosti je pripravovaná 5G legislatíva pre viac nekontrolovaného ožarovania

Momentálne je bez akejkoľvek pozornosti médií v parlamante návrh novely stavebného zákona, ktorá ak bude schválená, umožní operátorom nekontrolované pridávanie „malých“ vysielačov bez potreby akéhokoľvek ďalšieho schvaľovania. Týka sa to vysielačov do veľkosti 1,5 metra. Na ne budú môcť operátori postupne pridávať ďalšie zariadenia bez povinnosti skontrolovať, ako sa zvýšila celková expozícia obyvateľstva v okolí vysielača. Ako upozorňuje iniciatíva „Slovensko bez 5G“, v rámci ohrozenia zdravia nie je podstatná veľkosť vysielacieho zariadenia, ale intenzita žiarenia.

Iniciatíva v týchto dňoch distribuuje poslancom NR SR výzvu nasledujúceho znenia:

„Dobrý deň vážený pán poslanec, pani poslankyňa.

V najbližších dňoch bude podaný zákon Tlač č.161, na doplnenie stavebného zákona, kde sa v § 56 zvoľňuje povinnosť oznámiť inštaláciu malých antén (do 1,5 x 2,5 m) stavebnému úradu. K paragrafu sa pridáva písmeno k), ktoré znie:

„k) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 1,5 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.“

Bohužiaľ v dôvodovej správe nie je k tomuto bodu žiadne odôvodnenie. Máme za to, že sa tým vychádza v ústrety mobilným operátorom na úkor zdravia bežných občanov.

Dnes majú panely antén pre bežné BTS (makrocely) výšku zhruba 1,8 – 3,3 m, ale panely pre 3.5 GHz môžu mať kľudne pod 1,5 m. 26 GHz minicely budú ešte menšie. To znamená, že operátor si ich môže postaviť de facto kedykoľvek a kdekoľvek (na steny, existujúce stožiare, strechy, výklenky, balkóny, terasy, apod.)

Menšia anténa však neznamená menší výkon či menšiu expozíciu elektromagnetického žiarenia.

Treba ešte upozorniť, že tým sa stávajú hygienické správy a predikčné štúdie úplne formálne, keďže zvyčajne sa hygienická správa projektu vypracuje na minimálnu zostavu vysielačov a následne, napr. po roku a viac sa pridajú ďalšie vysielače aj s niekoľkonásobným výkonom. Stožiare sú stavané na 50 rokov a viac. Výsledkom môže byť prekročenie akčných hodnôt platnej Vyhlášky 534/2007, ktorú už teraz považujeme za nedostatočnú na ochranu zdravia obyvateľov.

Schvalením tohto bodu zákona by sa výrazne ohrozilo zdravie obyvatelov, nakoľko nie veľkosť stavby, ale intenzita RF-EM žiarenia musí byť pod kontrolou! Nekontrolovanou akumuláciou žiarenia z rôznych zdrojov by v mnohých prípadoch mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia obyvateľov.

Naopak, namiesto uvoľňovania kontroly nad RF-EM žiarením, ktoré je podľa odborníkov potenciálne karcinogénne, treba zvýšiť kontrolu a spôsob povoľovania týchto zariadení.

Oslovujeme Vás preto so žiadosťou o zváženie našich argumentov pri hlasovaní o zákone tlač 161, prípadne pripomienkovanie tohto zákona s vynechaním § 56 písmeno k). Taktiež žiadame o rešpektovanie prebiehajúceho vybavovania petície „Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku“ a teda neprijímanie zákonov, ktoré uľahčujú zavedenie tejto technológie a zvyšujú expozíciu elektromagnetickému žiareniu.“

Spomínanú petíciu nájdete tu: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku.

 

 

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář