JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Slovenská Domobrana je našťastie stále funkčná na rozdiel od Čiech, kde bola zlikvidovaná protinárodnými vládnymi činiteľmi a politikmi

SLOVENSKO: Aj napriek nedávnej vyťaženosti príslušníkov národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, ktorú spôsobila nejasná situácia a následný vývoj pandémie, v rámci ktorej sa branci aktívne zapájali v plnení úloh operácie Archa a ďalej pre pomoc našim občanom, funkčný režim regrutácie, personálnych a logistických úkonov ako aj udržiavanie bojovej pripravenosti organizácie, musel zostať naďalej zachovaný tak, aby domobrana plnila skutočný charakter svojho určenia.

V období posledných dvoch mesiacov je badať zvýšený záujem zo strany našich občanov v zapojení sa do služby vlasti prostredníctvom dobrovoľných aktivít vyplývajúcich z členstva síl SB. Vzhľadom k tejto skutočnosti, boli spustené intenzívne náborové procesy v rámci celej oblasti Slovenskej republiky, v ponímaní na štruktúry síl SB v oblastiach Západného, Stredného a Východného regimentu.

Posádky oddielov týchto regimentov výrazne naberajú na počtoch, čo sa viditeľne odrazí v najbližšom období. Na tieto náborové aktivity bude ďalej nadväzovať zvýšená intenzita základného a odborného bojového výcviku v oblastiach západného , stredného a východného Slovenska. Táto príprava posunie brannú bojovú vycvičenosť pôvodných ale aj nových štruktúr ktoré budú doplnené o úspešných absolventov prijímacích procesov a následne vyvrcholí spoločným univerzálnym nasadením v rámci plánovanej operácie ktorá preverí každého branca vo všetkých nadobudnutých schopností a návykov.

Oddiely – Slovenskí Branci

Mimo rozvoj istej budúcnosti organizácie v navyšovaní počtov personálu, prebehli v dňoch 9. 5. a 10. 5. 2020 dve odborné cvičenia v rámci posádky 3. oddielu SB Žilinčan a Západného regimentu síl SB, ktorý pozostáva z príslušníkov 1., 7., 9. a 17. oddielu.

Cvičenie Žilinského oddielu bolo zamerané na pechotný eskort chránených osôb v oblasti otvoreného a zastavaného priestranstva. Tento výcvik splnil významnú úlohu zladenia posádky cvičiacich Žilinčanov tak, aby bol ich oddiel v prípade nasadenia kompatibilný s oddielmi Západného regimentu ktoré toto cvičenie absolvovali v rámci komplexného aprílového pôsobenia.

Oddiely Západného regimentu v nasledujúci deň po Žilinskom výcviku, pôsobili v štandardnej odbornej príprave zameranej na vyhľadávanie a lokalizáciu cieľov v otvorenom priestranstve a ďalšie taktické pôsobenie a uplatnenie reakčných postupov v prípade kontaktu s narušiteľom.

GALÉRIA:

Vojaci, ktorí sú členmi Slovenských brancov, dostanú padáka | Nový Čas

Dišputa: Slovenskí Branci – užitočné hobby alebo bezpečnostná hrozba?

SLOVENSKÍ BRANCI (@SlovenskiBranci) | Twitter

Zdroj: Slovenskí branci

Odeslat komentář