JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Slovenskí prokurátori varujú pred neprokurátormi na čele Generálnej prokuratúry. Matovičovi a spol. napísali list plný kritiky a znechutenia

SLOVENSKO: Prokurátori upozorňujú, že predložený návrh naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i prezidentka Čaputová.

Navrhované rozšírenie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov SR. V otvorenom liste adresovanom poslancom Národnej rady SR na to upozorňuje Rada prokurátorov SR. Prokurátori varujú tiež pred možnosťou odvolať generálneho prokurátora v parlamente a ohradzujú sa pred kritikou všetkých prokurátorov. Informoval o tom predseda rady Juraj Purgat.

Prokurátori v liste apelujú na zákonodarcov, aby pri hlasovaní o návrhu novely zákona o prokuratúre zvažovali predovšetkým argumenty odbornej verejnosti a prokurátorov. Skonštatovali, že súčasné rokovanie o zmenách zákona na základe predloženého poslaneckého návrhu „obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu konštruktívnu kritiku a diskusiu odbornej verejnosti, ktorej absenciu nemožno nahradiť jednodňovou laickou debatou pripomínajúcou skôr politické divadlo“.

Prokurátori upozorňujú, že predložený návrh naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy SR i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie,“ poznamenali.

Rada varuje tiež pred zneužitím a znevážením funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania. Poukazuje na to, že v uvedenom poslaneckom návrhu by malo výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia, čo do budúcna predstavuje „neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry“.

Rada sa ohradila tiež voči útokom na všetkých prokurátorov pre individuálne morálne zlyhania jednotlivcov. Prokurátori sa cítia byť dotknutí, že pri politických diskusiách sa dehonestuje ich práca. Hovoria, že sú vystavení rôznym útokom a ich doterajšiu prácu politici posudzujú s takou nedôverou, že odrádzajú viacerých veľmi vhodných kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov prokurátorov ich odsúvaním do úzadia do pozície štatistov v budúcich voľbách generálneho prokurátora.

Parlament by mal o novele zákona o prokuratúre definitívne rozhodnúť na júlovej schôdzi. V tom čase tiež vyprší funkčné obdobie súčasnému šéfovi prokurátorov Jaromírovi Čižnárovi. Momentálne sa môže do tejto funkcie dostať len prokurátor, koalícia chce v návrhu okrem iného otvoriť okruh kandidátov, ako aj okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať.

Celé znenie listu:

„Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Rada prokurátorov Slovenskej republiky si Vás dovoľuje osloviť v súvislosti s rokovaním o poslaneckom návrhu zo dňa 18.05.2020 o zmene zákona o prokuratúre ohľadom zmeny pravidiel pre voľbu generálneho prokurátora.

Sme radoví prokurátori, nie funkcionári prokuratúry, a boli sme zvolení tajným hlasovaním na zhromaždeniach prokurátorov a legitímne zastupujeme všetkých prokurátorov Slovenskej republiky, s ktorými sme v každodennom kontakte.
 
Ako prokurátori sa nevyjadrujeme a nezasahujeme do politického diania, ale nemôžeme ostať ľahostajní k neustálym znevažujúcim útokom na všetkých prokurátorov v dôsledku individuálnych morálnych zlyhaní niektorých jednotlivých prokurátorov, ktorých zotrvanie v radoch prokurátorov si sami neprajeme.

Prokurátori sú si vedomí nevyhnutnosti viacerých zmien v systéme prokuratúry, vyjadrením čoho je legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorí vypracovali prokurátori spoločne so zástupcami vlády Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Súdnej rady i tretieho sektora, a ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie (zverejnené na portáli SLOV-LEX číslo legislatívneho procesu LP/2020/206) v rámci riadneho a neskráteného legislatívneho procesu.

Súčasne chceme opätovne upozorniť na skutočnosť, že poslanecký návrh zo dňa 18.05.2020 týkajúci sa voľby generálneho prokurátora naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i pani prezidentka Slovenskej republiky. Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie.

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

apelujeme na Vás, aby ste v rámci diskusie pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvážili aj možnosť zneužitia i zneváženia funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania, ktorý v uvedenom poslaneckom návrhu by mal výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia (§ 8 ods. 3 písm. i/ navrhovanej poslaneckej novely), čo do budúcna predstavuje neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry.

Všetci sa zhodujeme v tom, že generálnym prokurátorom by mala byť absolútne bezúhonná, morálne i politicky nespochybniteľná osobnosť s vysoko odbornými predpokladmi v rámci rezortu prokuratúry.

Prokurátori sa cítia byť dotknutí, že pri politických diskusiách sa dehonestuje práca všetkých prokurátorov, tých, ktorí denno-denne vykonávajú svoju ťažkú prácu s maximálnym nasadením, ročne vybavia desiatky až stovky vecí a to na trestnom, netrestnom a medzinárodnom úseku, pričom sú vystavení rôznym útokom a doterajšiu ich prácu politici posudzujú s takou nedôverou, že znevažujú a tým aj odrádzajú viacerých veľmi vhodných kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov prokurátorov ich odsúvaním do úzadia do pozície štatistov v budúcich voľbách generálneho prokurátora.

Súčasné Vaše rokovanie o zmenách zákona o prokuratúre na základe predloženého poslaneckého návrhu obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu konštruktívnu kritiku a diskusiu odbornej verejnosti, ktorej absenciu nemožno nahradiť jednodňovou laickou debatou pripomínajúcou skôr politické divadlo.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť s naliehavou žiadosťou, aby ste pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvažovali predovšetkým argumenty odbornej verejnosti i všetkých prokurátorov pri hľadaní vhodného a správneho modelu fungovania budúcej prokuratúry aj v rámci možnej optimalizácie navrhovaných oboch legislatívnych návrhov noviel zákona o prokuratúre a nepodieľali sa na tvorbe právnej normy, ktorá by mohla spochybniť Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát.“

Ďakujeme Vám.


S úctou za Radu prokurátorov Slovenskej republiky

JUDr. Juraj Purgat, predseda

Odeslat komentář