JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Slovenský poslanec Baránik obvinil 900 prokurátorov z korupcie a predložil novelu zákona o prokuratúre. Generálna prokuratúra SR je tým znepokojená! Podarí sa odvážnemu poslancovi vyhrať boj s justičnou mafiou a vyčistiť Augiášov chliev?

SLOVENSKO: Generálna prokuratúra je znepokojená a odmieta zneužívanie všeobecných tvrdení, paušalizovanie individuálnych zlyhaní a zaťahovanie do politického boja. Populistické politické obvinenia na hranici šírenia poplašnej správy sa veľmi necitlivo sa dotýkajú každodennej odborne i psychicky náročnej práce prokurátorov. 

Generálna prokuratúra SR vyslovuje vážne znepokojenie nad vyjadreniami predkladateľa novely zákona o prokuratúre poslanca Alojza Baránika v relácii „Z prvej ruky“ z 20.mája 2020.  Takéto verejné vyjadrenie stanoviska poslanca ako ústavného činiteľa považujeme za krajne nevhodné a nezodpovedné voči právneho štátu vo všeobecnosti i autorite orgánov vymožiteľnosti práva.

Zásadne sa ohradzujeme voči prezentovaniu obrazu prokuratúry poslancom v spoločnosti, ktorý veľmi nespravodlivo obviňuje všetkých prokurátorov z nečestnosti korupcie a fungovania ako súčasti organizovaného zločinu.

Odmietame  zneužívanie všeobecných tvrdení, paušalizovanie individuálnych zlyhaní a zaťahovanie do politického boja. Populistické politické obvinenia na hranici šírenia poplašnej správy sa veľmi necitlivo sa dotýkajú každodennej odborne i psychicky náročnej práce viac ako 900 prokurátorov.

Postup, ktorým bol pripravený a predložený návrh novely zákona o prokuratúre je v rozpore s princípom spolupráce štátnych orgánov, ktorý je odporúčaný v správe Benátskej komisie (časť E bod 35) pre proces voľby generálneho prokurátora. Orgány prokuratúry SR a prokurátori boli v rozpore s týmto princípom vynechaní z odbornej diskusie o poslaneckom návrhu novely zákona o prokuratúre, ale aj odborná verejnosť. Zmeny právnej úpravy sa nemajú robiť s predsudkami a animozitou bez verejnej diskusie. Takto nemožno dospieť k rozumným zmenám právneho systému Slovenskej republiky.
Prokuratúra SR a prokurátori nezakrývajú porušenia zákona, ktoré boli riadne preukázané. V súčasnosti sa v predmetných veciach koná.

V tej súvislosti poukazujeme aj na to, že disciplinárne komisie Generálnej prokuratúry SR opakovane zbavili funkcie prokurátora Dr. Trnku, ktoré však krajský súd z dôvodov, ktoré nám neprináleží komentovať, zrušil.

Generálna prokuratúra so znepokojením konštatuje, že pán poslanec Baránik v rozhovore opakovane potvrdil ambíciu zasahovať z pozície politickej moci do výkonu pôsobnosti generálneho prokurátora.

Takýto prístup je v zásadnom rozpore s postavením orgánov prokuratúry a generálneho prokurátora v právnom systéme, ktoré má byť stabilné a nezávislé od aktuálnych politických zmien (správa Benátskej komisie časť E bod 37).

Táto skutočnosť by mala byť alarmujúcou pre všetkých zástancov budovania právneho štátu založeného na rovnováhe mocí a systéme vzájomných bŕzd a rovnováh medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Benátska komisia zdôrazňuje, že rozhodnutie, či trestne stíhať alebo nie, by mala prijímať jedine prokuratúra, a nie výkonná moc, ani zákonodárna moc.“ TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Odeslat komentář