JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Soeren Kern: Komentáře prominentních černochů ke hnutí Black Lives Matter – část 1

USA: „Tento názor není dnes moc populární, ale musíme si uvědomit, že skutečná neutěšená situace černochů souvisí s policií a se ‚systémovým rasismem‘ jen velmi málo nebo vůbec ne. A na tom nedávné sociální nepokoje nic nezmění. Zaměřme se raději na odpovědnost těch, kteří řídí naše velkoměsta.“ — Walter E. Williams, profesor ekonomie na Univerzitě George Masona.

„Města ovládaná Demokraty mají navzdory svým velkým a rostoucím rozpočtům na školství nejhorší úroveň státních škol. Podívejme se například na Baltimore… V ostatních městech řízených Demokraty je to podobná katastrofa.“ — Walter E. Williams.

„Naše rodiny se rozpadly: 75 % všech černošských dětí se rodí mimo manželství, bez otce. Je jedno, kolik probíhá státních sociálních programů. Ty náš problém nevyřeší. Ten vyřešíme pouze my Afroameričané, když konečně vezmeme svůj osud zpět do vlastních rukou a změníme ho k lepšímu. Vymlouvání se na rasismus nic nevyřeší.“ — Shelby Steele, vedoucí spolupracovník Hooverova institutu.

„Nastává však čas, kdy my černoši musíme přestat vnímat sami sebe jako oběť a musíme uznat, že… máme svůj osud vždy ve svých vlastních rukou. Jedním z nejrozkladnějších vlivů liberalismu 60. let 20. století je to, že u lidí, které se snažil pozvednout, podkopal ducha svépomoci a individuální zodpovědnosti.“ — Shelby Steele.

„Prosím vás, nenechte sebou manipulovat a nevěřte, že jste obětí a že za všechny vaše problémy může někdo jiný. Člověk, který může nejvíce ovlivnit váš osud, jste vy. To neznamená, že v životě nebudete mít problémy, ale že váš úspěch nebo neúspěch v životě bude záviset na tom, jak na ty problémy zareagujete.“ — Ben Carson, neurochirurg a ministr bytové výstavby a rozvoje měst USA.

„Politika, kterou jste vy [Demokratická strana] zavedli, byla po staletí, obrazně řečeno, kolenem na krku mým lidem. A kvůli vám a vašemu špatnému vedení dnes mnozí z nás stále nemohou dýchat.“ — Damani Felder, politický komentátor.

1. část předchozí dvoudílné série věnované BLM odhalila protiamerický politický program hnutí Black Lives Matter, které se pod rouškou boje proti rasismu snaží transformovat Spojené státy na komunistickou dystopii. Vůdci BLM otevřeně přiznávají, že chtějí zrušit nukleární rodinu, policii, věznice a kapitalismus vůbec. Jeden z vůdců BLM pohrozil, že pokud požadavky BLM nebudou splněny, „tak to tady všechno podpálíme.“

2. část předchozí série také zdokumentovala ideologické vlivy a zdroje financování hnutí BLM, které převzalo velkou část svého programu od radikálních levicových skupin aktivních ve Spojených státech v 60. a 70. letech 20. století. BLM je ideologickým pohrobkem hnutí Black Power Movement, Black Panthers, Black Liberation Army a Weather Underground. Všechna tato hnutí se pokoušela svrhnout politický systém USA. Zaměření BLM na rasové otázky je kouřovou clonou pro mnohem větší úsilí o úplné zničení amerického ekonomického, politického a sociálního systému a následné vybudování společnosti podle marxistických principů.

Tato nová vícedílná série se věnuje názorům konzervativních, liberálních i libertariánských Afroameričanů na hnutí BLM a jeho agendu. Následující výběr komentářů černochů ze všech oblastí společenského života — herců, sportovců, podnikatelů, aktivistů za občanská práva, duchovních, komentátorů, lékařů a politiků – ukazuje, že černošské veřejné mínění není monolitické a že hnutí BLM nemluví za všechny Afroameričany.

Thomas Sowell, ekonom a zasloužilý spolupracovník Hooverova Institutu Stanfordovy univerzity, uvedl:

„Pokud by policisté za celý rok v celých Spojených státech nezabili ani jednoho jediného černocha, tak by to nesnížilo počet obětí vražd z řad černochů ani o jedno procento. Když davy demonstrantů prohlašují, že na ‚černošských životech záleží‘, tak je třeba se zeptat, zda jim ZÁLEŽÍ na VŠECH černošských životech — nebo jen na tom méně než jednom procentu černošských životů, které vyhasly při konfliktech s policií?“

„Stále slyšíme, že ‚na černošských životech záleží‘, ale zdá se, že na nich záleží jen tehdy, když to pomůže politikům získat hlasy, nebo když tento slogan pomůže demagogům démonizovat policii. Nezdá se, že by zbylých 99 % černošských životů zavražděných lidmi, kteří nemají s policií nic společného, přitahovalo tolik pozornosti médií, jako ono již zmíněné necelé jedno procento černochů zabitých policisty.“

Thomas Sowell také napsal:

„V těchto dnech média neustále opakují mantru, že došlo k ‚pokojné demonstraci‘, i když skončila násilím. Kolik lidí musí při ‚pokojných demonstracích‘ ještě zemřít, než média připustí, že ti, kdo podněcují davy k výtržnostem, musí vědět, co se asi stane, když pustíte v noci chátru do ulic?“

„Vláda davu není demokracie. Vláda davu ve skutečnosti demokracii ohrožuje, protože ohrožuje životy — černochů i bělochů — a na všech životech by mělo záležet.“

Walter E. Williams, profesor ekonomie na Univerzitě George Masona, napsal:

„Tento názor není dnes moc populární, ale musíme si uvědomit, že skutečná neutěšená situace černochů souvisí s policií a se ‚systémovým rasismem‘ jen velmi málo nebo vůbec ne. A na tom nedávné sociální nepokoje nic nezmění. Zaměřme se raději na odpovědnost těch, kteří řídí naše velkoměsta.“

„Mezi nejnebezpečnější velkoměsta patří: St. Louis, Detroit, Baltimore, Oakland, Chicago, Memphis, Atlanta, Birmingham, Newark, Buffalo a Filadelfie. Tato města mají jednu věc společnou — již celá desetiletí jsou všechna tato města řízena liberálními demokraty. Některá města — například Detroit, Buffalo, Newark a Philadelphia — neměla republikánského starostu již déle než půl století. Řadu těchto měst řídí černoši jako starostové, často ovládají městské rady a jsou zde náčelníky policie a řediteli škol…“

„Města ovládaná Demokraty mají navzdory svým velkým a rostoucím rozpočtům na školství nejhorší úroveň státních škol. Podívejme se například na Baltimore. V roce 2016 neudělal na 13 z 39 baltimorských středních škol úspěšně testy z matematiky ani jeden student. Na šesti dalších středních školách udělalo úspěšně testy z matematiky pouze 1 % studentů. V testech z angličtiny uspělo v Baltimoru jen 15 % studentů. V tomtéž roce ve Filadelfii pouze 19 % žáků osmých tříd udělalo úspěšně testy z matematiky a 16 % ze čtení. V Detroitu udělala testy z matematiky pouze 4 % žáků osmých tříd a ze čtení 7 %. V ostatních městech řízených Demokraty je to podobná katastrofa.“

„Násilná kriminalita a špatné školství nejsou jediným problémem měst ovládaných Demokratickou stranou. Kvůli vysoké kriminalitě, špatným školám a nepříjemnému prostředí ztrácejí tato města svou ekonomickou základnu a houfně je opouštějí jejich nejproduktivnější obyvatelé…“

„Akademičtí liberálové, obhájci občanských práv a další označují za rasismus také „bílý útěk“ (white flight) — stěhování bělochů na předměstí měst, aby nemuseli bydlet vedle černochů. Z některých měst se však černoši stěhují dokonce rychleji než bílí. Mezi pět měst, na jejichž předměstích roste černošská populace nejrychleji, patří Miami, Dallas, Washington, Houston a Atlanta. Ukazuje se, že černoši, stejně tak jako běloši, chtějí pro své děti lepší a bezpečnější školy, jsou neradi přepadáváni a nepřejí si ničení svého majetku. A pokud na to mají černoši finanční prostředky, tak problémová vnitřní města opouštějí stejně jako běloši.“

„Bílí liberálové a černošští politici zaměřují většinu své pozornosti na to, co dělá policie, ale jak relevantní je to tváří v tvář celkové tragédii? Podle společnosti Statista zemřelo letos (tj. v první polovině roku 2020) po celé zemi rukou policistů 172 bělochů a 88 černochů. Abych dal tato čísla do kontextu: Jen v samotném Chicagu došlo v první polovině roku 2020 k 1 260 případům střelby, při nichž bylo zabito 256 lidí, a byli to černoši, kteří byli obětmi v drtivé většině případů. To znamená, že se v Chicagu každé tři hodiny někde střílí, a každých 15 hodin je někdo zastřelen. Přitom v Chicagu byli zabiti policií 3 lidé – slovem tři. Počet černochů zastřelených policií je až na samém konci tohoto smutného žebříčku — což samozřejmě neomlouvá neprofesionální chování některých policistů.“

Shelby Steele, vedoucí spolupracovník Hooverova institutu, v rozhovoru s televizí Fox News uvedl:

„Naše rodiny se rozpadly: 75 % všech černošských dětí se rodí mimo manželství, bez otce. Je jedno, kolik probíhá státních sociálních programů. Ty náš problém nevyřeší. Ten vyřešíme pouze my Afroameričané, když konečně vezmeme svůj osud zpět do vlastních rukou a změníme ho k lepšímu. Vymlouvání se na rasismus nic nevyřeší.“

„Ano, je zde nějaký rasismus, vždy zde byl a vždy zde bude. Ale proč se rasismus používá jako argument k hození flinty do žita místo toho, abychom převzali odpovědnost za svůj vlastní osud?“

Ve své knize Shame: How America’s Past Sins Have Polarized Our Country (Hanba: Jak minulé hříchy Ameriky polarizovaly naši zemi) Shelby Steele napsal:

„Dnešní rasové rozdíly jsou způsobeny spíše dysfunkční černošskou komunitou a — řekl bych — liberální sociální politikou, která nás povzbudila k tomu, abychom se raději stavěli do role obětí, než abychom tyto škody způsobené viktimizací [1] překonali s pomocí naší vlastní vůle a hrdosti. Někdo si možná říká, že tento postoj ‚svaluje vinu na oběť‘ tím, že ji činí odpovědnou za újmu, kterou jí způsobily předsudky a útlak. Nastává však čas, kdy my černoši musíme přestat vnímat sami sebe jako oběť a musíme uznat, že — existenciálně — máme svůj osud vždy ve svých vlastních rukou. Jedním z nejrozkladnějších vlivů liberalismu 60. let 20. století je to, že u lidí, které se snažil pozvednout, podkopal ducha svépomoci a individuální zodpovědnosti.“

Ben Carson, neurochirurg a ministr bytové výstavby a rozvoje měst USA, poznamenal:

„Prosím vás, nenechte sebou manipulovat a nevěřte, že jste obětí a že za všechny vaše problémy může někdo jiný. Člověk, který může nejvíce ovlivnit váš osud, jste vy. To neznamená, že v životě nebudete mít problémy, ale že váš úspěch nebo neúspěch v životě bude záviset na tom, jak na ty problémy zareagujete.“

Robert L. Woodson, aktivista za občanská práva, v televizním rozhovoru řekl:

„George Floyda použili jen jako symbol a záminku, pro svou snahu o sociální spravedlnost a útok na institucionální rasismus. A přitom stále hledají další ‚George Floydy‘. Lídr Black Lives Matter navštívil Houston poté, co tam byla zastřelena sedmiletá černošská dívka, a ve veřejné sbírce vybral 100 000 dolarů jako odměnu za odhalení jejího vraha, protože předpokládal, že vrahem dívky byl běloch. Když zjistil, že dívku zavraždil černoch, tak ho celá tragédie okamžitě přestala zajímat…“

„Toto není o sociální spravedlnosti. Toto hnutí zneužívá podporu chudých černých Američanů k násilnému povstání v zemi a k nastolení anarchie… Tito lidé nechtějí nic jiného než zničit občanskou společnost. Když může rozvášněný dav obsadit policejní stanici, tak proč by se nemohl nastěhovat třeba do vašeho domu?“

Robert L. Woodson v rozhovoru s televizní stanicí Fox News řekl:

„Hnutí Black Lives Matter, které se stavělo do role zastánce sociální spravedlnosti pro černochy, se ve skutečnosti stalo parazitem. Od prosazování sociální spravedlnosti přešlo k útoku na nukleární rodinu. Spalování Biblí, znesvěcování křížů… Přitom to byla právě nukleární rodina a naše křesťanská víra, které nám umožnily přežít otroctví a diskriminaci.“

„Kde jsou hlasy disentu hnutí za občanská práva? Kde je organizace Urban League? Kde je NAACP? Kde je výbor černošských kongresmanů, aby se ohradil proti těmto rasově rozhořčeným buřičům, kteří ničí tento národ? Kde proboha všichni vězí?“

„Realita je taková, že 80 % chudých amerických černochů policii podporuje. Tito lidé chtějí více policistů, ale nemají příležitost vyjádřit svůj názor. Máme jen samozvané mluvčí, které média milují a vyzdvihují, korporátní Amerika tyto parazity stále platí a naše země stále upadá.“

Robert L. Woodson v jedné eseji napsal:

„Slogan ‚Black Lives Matter‚ (Na černošských životech záleží) byl vznešenou frází v době, kdy hnutí BLM bojovalo za spravedlnost pro černochy. Je tragické, že kdysi pokojné protestní hnutí se začalo podílet na svévolném násilí a bezpráví, které si vybírají největší daň mezi nejzranitelnějšími chudými komunitami.“

„Ve jménu sociální spravedlnosti pro černochy se hnutí Black Lives Matter posunulo k odsouzení kapitalismu a k tvrzení, že nukleární rodina je evropským modelem, a proto je rasistická. Nesmyslné násilí dospělo do situace, kdy jsou páleny Bible a křesťanský kříž je odsuzován jako symbol bělošské nadřazenosti. Násilnosti a zuřivé plenění obchodní čtvrti v centru Chicaga bylo jedním organizátorem BLM prohlášeno za formu reparací. Policie je démonizována a označována za prodlouženou ruku všemocného ‚institucionálního rasismu‘, který údajně určuje osud všech Afroameričanů v USA. Policisté se stávají terčem útoků a nemají často podporu ani u místních politiků, a proto mnoho z nich svoji profesi opouští. Toto léto (2020) kriminalita strmě vzrostla. Vraždění černochů černochy je v mnoha komunitách již celá desetiletí zcela běžné…“

„Martin Luther King po sobě zanechal úplně jiné poselství: ‚Násilí je nemorální, protože se opírá spíše o nenávist než o lásku. Ničí komunity a znemožňuje bratrství. Ve společnosti podporuje monolog na úkor dialogu. Násilí končí porážkou. Vyvolává hořkost v přeživších a brutalitu v násilnících.'“

Clarence Henderson, průkopník občanských práv, v rozhovoru s televizí Fox News řekl:

Black Lives Matter není hnutí za občanská práva. Jsou to marxisté. Řekli nám to na rovinu. Jejich záměrem je zbourat celou společenskou strukturu Ameriky.“

Brandon Tatum, bývalý policista a komentátor, řekl:

„Nejsem zastáncem hnutí Black Lives Matter. Nemyslím si, že duch a úmysly hnutí BLM jsou efektivní, a ani si nemyslím, že jsou upřímné. Nezaznamenal jsem zatím ani jeden jediný skutečný úspěch hnutí BLM. Podle mého názoru je hnutí BLM destruktivní, což je daleko kontraproduktivnější, než kdyby dělalo něco pozitivního.“

„Slogan ‚na černošských životech záleží‘ má podle mě rasistický a předsudečný podtón, protože záleží přece na všech životech. Nemůžeme si vybrat jednu komunitu a zdůrazňovat, že na jednotlivcích z této komunity záleží víc, než na někom jiném. Některé myšlenky BLM samozřejmě chápu, například to, že mnozí černoši se potácejí na spodních příčkách společenského žebříčku ne úplně vlastní vinou, ale myslím si, že je špatné soustředit se na jednu rasovou skupinu a ostatní vyloučit.“

„Pokud by nějaká bělošská skupina v Americe prohlašovala, že na bílých životech záleží, tak by s tím ostatní lidé měli problém a označili by to za rasovou předpojatost. Toto podle mě není dobrá cesta.“

„Podívejme se na fakta. Pokud spolu budeme mluvit, tak musíme začít rovností všech. Pokud bude jedna strana mlátit druhou, tak těžko něčeho dosáhneme.“

„Organizace Black Lives Matter i její ideologie se mi zdají být falešné. Když se podíváte na jejich argumenty, tak to vypadá, že záleží pouze na černošských životech, které vyhasli vinou policistů.“

„Když se na to podíváte podrobněji, tak drtivá většina černošských životů byla ztracena v důsledku potratů, špatného zdraví, srdečních chorob a dalších příčin, včetně násilí spáchaného černochy proti černochům. Argument hnutí BLM je falešný, protože se nezajímá o životy všech černochů. Dovolte mi jeden příklad. Minulý víkend bylo v Chicagu zabito 25 Afroameričanů. To je za jeden víkend víc černošských obětí, než kolik neozbrojených černochů zabila policie od začátku roku 2019 do poloviny roku 2020. Když si uvědomíte tyto věci a pak vidíte, že BLM se o tyto oběti nijak nezajímá, tak začnete být nedůvěřiví k jejich motivům.“

„Lidé zneužívají smrt George Floyda jako záminku k dosažení jiných cílů. Jejich pobouření nemá nic společného s problémem policejní brutality a dokonce ani se snahou tento problém napravit. Vidíte lidi, jak kácejí sochy. Jak souvisí nějaká historická socha s Georgem Floydem? Co má s Georgem Floydem společného rabování a vypalování budov ve Spojených státech amerických? Jak souvisí rabování, okrádání a vraždění mnoha jiných lidí s protestem proti smrti George Floyda?“

Damani Bryant Felder, politický komentátor, ve videu, které se stalo virálním, řekl:

„Kriminálním vzbouřencům v Americe vzkazuji toto: Mělo to být volání po spravedlnosti za vraždu George Floyda vinou několika nekompetentních policistů. Ale vaše činy jasně ukázaly, že vám je osud George Floyda šumafuk. Ukázali jste, co ve vás skutečně je. Takže vás teď oslovuji přímo.“

„Máte právo být rozzuření na policisty z Minnesoty, kteří zabili George Floyda. Máte právo požadovat přísný trest pro všechny čtyři policisty na místě činu. A máte právo pokojně protestovat proti nespravedlnosti, ať se děje kdekoliv. Ale nemáte právo beztrestně pustošit města, ve kterých všichni žijeme.“

„Nemáte právo připravit své vlastní spoluobčany všech barev pleti o práci tím, že srovnáte jejich podniky se zemí. Nemáte právo útočit na policisty, kteří se vás snaží chránit, i když proti nim protestujete. Nemáte právo mlátit majitele malých obchodů, div nevypustí duši, za to, že se jen snažili bránit své byznysy.“

„Nemáte právo říkat, že jste kvůli barvě vaší pleti terčem policejního násilí, nemáte právo porušovat zákony v reakci na tuto situaci a očekávat, že vás barva vaší kůže zbaví jakékoliv odpovědnosti. Nemáte právo říkat ‚na černošských životech záleží‘ a přitom se bouřit jenom tehdy, když život černocha zmaří nějaký běloch.“

„Nemáte právo cestovat z města do města, zúčastňovat se násilných demonstrací, ničit vše, co vám přijde pod ruku, a přitom si myslet, že děláte něco produktivního. Nemáte právo být uraženi stereotypy, které zobrazují černochy jako násilníky z podstaty, když to je přesně to, co děláte vy, jakmile k tomu dostanete příležitost. A nemáte právo pošlapávat památku George Floyda tím, že jeho nespravedlivou smrt použijete jako záminku k odůvodnění svého kriminálního chování. A pak máte ještě tu drzost použít nějaké zapeklité obezličky a pokusit se z toho chaosu obviňovat bělochy a policii, když jste to byli vy, kdo se vědomě rozhodl zpustošit své vlastní komunity.“

„Já do vás ale vidím a vím, že to už dávno přestalo být o Georgeovi Floydovi. A říkám, že se chováte jako absolutní vyvrhelové. A mám právo vás veřejně odsoudit, protože jste pokřivení, nenávistní, živočišní, hanební, násilní, sobečtí, vzteklí, vykořisťující a kontraproduktivní pokrytci. A proto na vás zde žaluji.“

V jiném videu Felder řekl:

„Bezohledným a pokryteckým lídrům Demokratické strany, kteří jen ‚signalizují ctnost‚: Udělali jste si čas na pokleknutí za George Floyda, abyste mohli předstírat, že vám na Afroameričanech záleží, ale já vím, jak se věci mají. Skutečnou situaci pořád ignorujete. A tak vás volám k odpovědnosti za tu horu problémů v černošské komunitě, které si odmítáte vůbec připustit.“

„Co takhle pokleknout a uznat, že nejhorší nepokoje a nejhorší případy policejní brutality v této zemi se stávají ve vašich městech a jenom ve vašich městech. Vy jste tím společným jmenovatelem. Co takhle pokleknout a omluvit se za to, že nejnižší míra gramotnosti a ukončeného středoškolského a vysokoškolského vzdělání a zároveň také nejvyšší počet matek samoživitelek, potratů a počtu ‚černochů zavražděných jinými černochy‘ je právě ve volebních okresech, které zastupujete?“

„Co takhle pokleknout za miliony a miliony černošských dětí, které nikdy nedostaly šanci, protože je vaši přátelé z Planned Parenthood (Plánované rodičovství) zmasakrovali dřív, než se stačili narodit? Co takhle pokleknout za nesčetné zástupy mých předků, kteří byli lynčováni vašimi bývalými protějšky z KKK za to, že se je jednoduše odvážili požádat o to, aby s nimi zacházeli jako se sobě rovnými? Těm se nikdy nedostalo zadostučinění ani spravedlnosti.“

„A dokonce i dnes, i když poklekáváte a omlouváte se za svoje bílá privilegia, tak na nás stále nenahlížíte jako na sobě rovné. Cítíte, že se za svoje výsady musíte donekonečna omlouvat, protože v hloubi duše si pořád myslíte, že jste něco víc než my. Měli byste svou kamarádku, demokratickou senátorku z Minnesoty Amy Klobuchar, žalovat za to, že během 19 let Chauvinovy služby u policejního sboru Minneapolisu se nezabývala ani jednou z deseti stížností, které na něj byly podány. Měli byste Amy Klobuchar pohnat k odpovědnosti za to, že trestně nestíhala poldu Dereka Chauvina, když k tomu měla příležitost. Kdyby to bývala udělala, možná, že by byl George Floyd ještě naživu.“

„Faktem je, že kdybyste poklekli za každý černošský život ztracený kvůli vašemu zkrachovalému řízení, byli byste na kolenou navždy. Záleží vám jen na těch černošských životech, které se hodí do krámu vašim politickým cílům. Já to vím. Vy to víte. A svět to ví také.“

„Vaše strana je stranou, která v roce 1964 několik měsíců úmyslně zdržovala jednání Kongresu USA, aby zabránila přijetí zákona o občanských právech. Vaše strana je ta, která podpořila jen 23 % hlasů přijetí 13. dodatku, který zrušil otroctví, a potom už vůbec nepodpořila ani 14. dodatek, který udělil občanství propuštěným otrokům ani 15. dodatek, který nám dal volební právo.“

„Politika, kterou jste vy zavedli, byla po staletí, obrazně řečeno, kolenem na krku mým lidem. A kvůli vám a vašemu špatnému vedení dnes mnozí z nás stále nemohou dýchat. Ale já mám pro každého z vás novinu. Pokud si myslíte, že stačí, že se budete nestydatě podbízet a poklekávat, abyste získali podporu lidí, jako jsem já, pokud si myslíte, že vám pomůže dát si kolem krku šál z látky kente afrického kmene Ašantů, který prodával své vlastní lidi do otroctví, pokud si myslíte, že budete strhávat sochy a přejmenovávat budovy a ulice, abyste před všemi skryli svou špinavou historii, pokud si myslíte, že to je vše, co potřebujete k vítězství nad námi černochy, a pokud si navíc přitom všem ještě myslíte, že naše barva kůže nám brání kriticky myslet, tak se připravte na nepříjemné překvapení.“

Star Parker, publicista, v článku nazvaném „BLM potlačuje pravdu o chudobě“, napsal:

„Prostřednictvím své organizace UrbanCURE pracuji na politických otázkách týkajících se rasy a chudoby již 25 let.“

„Pronajali jsme si billboardy v těžce strádajících čtvrtích po celé zemi a zveřejnili jsme krátkou, prověřenou výzvu, která jde k jádru toho, co způsobuje chudobu.“

„Billboardy zobrazují mladého černocha nebo černošku s tímto textem: ‚Máš už chudoby plné zuby? Tak víš co? Dodělej si školu. Vezmi jakoukoliv práci. Uzavři manželství. Šetři a investuj. Udělej něco pro svoji komunitu.'“

„Billboard také odkazuje na pasáž z Bible, Přísloví 10:4, kde se píše: ‚Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.'“

„Je to rada, kterou propagujeme s péčí a láskou. Je to poselství, o kterém vím, že je pravdivé.“

„Toto poselství je tak pravdivé, že vyvolalo okamžitou reakci hnutí Black Lives Matter, které kontaktovalo reklamní společnost Clear Channel Outdoor a požadovalo odstranění naší výzvy z billboardů.“

„Tvrzení BLM — samozřejmě plné vulgárních výrazů — že naše poselství je rasistické, zavádějící a nenávistné, je hrubým zkreslením reality…“

„Dopad ‚postupného úspěchu‘ na chudobu je velice dobře zdokumentován.“

„Ron Haskins a Isabell Sawhill, vědci z think tanku The Brookings Institution, ve své knize Creating an Opportunity Society (Vytvoření společnosti příležitostí) uvádějí, že lidé, kteří udělají v životě tyto tři základní kroky – dokončí střední školu, získají zaměstnání na plný úvazek a uzavřou manželství před narozením dětí – čelí jen 2% pravděpodobnosti, že budou chudí.“

„Na tento výzkum navázali Brad Wilcox a Wendy Wang z American Enterprise Institute, kteří ukázali, že mezi mileniály, to je mezi lidmi ve věku 28-35 let, žije v chudobě 53 % těch, kteří tyto kroky opomněli, a jen 3 % těch, kteří podle této rady ve svém životě postupovali.“

„Ale bez ohledu na to, zda se mnou souhlasíte či ne, vypadá takto svoboda projevu?“

„V našem národě je přece hluboce důležité udržovat otevřený a svobodný dialog, abychom se dobrali pravdy. Jak může ukončení vzájemné komunikace sloužit zájmům kohokoliv?“

„Ukončení dialogu, ukončení svobodné a otevřené výměny názorů je přesně to, co si hnutí BLM přeje. V jednom příspěvku na Facebooku adresovanému pronajímateli billboardů bylo: ‚Ovšemže, kontrola nad zprávami a narativy má nevyčíslitelnou hodnotu.'“

„Společnost Clear Channel Outdoor na stížnost BLM bohužel okamžitě reagovala a výzvu organizace UrbanCURE z billboardů odstranila a prohlásila: ‚Usilujeme o respektování široké škály názorů na rozmanitost a rasovou citlivost.'“

„Jak odráží respekt k ‚široké škále názorů‘ odstranění silného a pravdivého poselství jen proto, že se nelíbí hnutí BLM?“

„Šok a rozhořčení amerického národa po zbytečné smrti George Floyda byl ospravedlnitelný. Ale tato reakce byla bohužel vodou na mlýn hnutí Black Lives Matter.

„Otázka zní: Co potřebuje Amerika? Co potřebují černí Američané? Co potřebujeme k vyřešení našich problémů?“

„Potlačení svobody projevu rozhodně neudělá nikoho bohatším.“

„Máme zde komunity, které potřebují pravdu, potřebují lásku a potřebují posílení svého postavení.“

Darrell Scott, černošský pastor mohutné evangelikánské církve v Ohiu, v rozhovoru ve videu na YouTube řekl:

„Vždy a všude existuje nějaký zákeřný a hanebný kriminální živel, který zneužívá lidskou tragédii, utrpení nebo zármutek, pro svoje účely. Tak například incident s Georgem Floydem a incident s Ahmaudem Arberym byly použity jako katalyzátory k dosažení jejich hanebných cílů.“

„Toto už není o Georgeovi Floydovi. Už to není o Ahmaudovi Arberym. Nyní jde o to, podkopat strukturu amerického systému vlády a rozvrátit náš ‚americký způsob života‘.“

„Je za tím také politický záměr. V naší zemi probíhá předvolební kampaň a oni se snaží vyvolat co největší chaos. Vzpomínám si, že v roce 2016 jsme také měli nepokoje v ulicích a proběhla spousta občanských protestů, které se snažily negativně ovlivnit volby. A nyní se opět vynořili ti, kteří mají zlověstné cíle a kteří je prosazují prostřednictvím důvěřivých lidí a prostřednictvím lidí, kteří tak důvěřiví nejsou, ale jejichž cílem je podkopat náš americký systém vlády.“

Black Lives Matter je americká domácí teroristická skupina, která se snaží o svržení amerického vládního systému, chce infiltrovat americkou vládu a podkopat zákon a pořádek. Lidé ustoupili tlaku levicových médií. Zdá se, že se levicová média stala propagandistickou odnoží organizace Black Lives Matter.“

„Dělají to proto, aby dosáhli svých vlastních zlověstných a hanebných cílů. Ve skutečnosti je černošské životy nezajímají, zajímají je jen tehdy, pokud jsou zmařeny bělochy. Zločiny spáchané černochy na jiných černoších je nezajímají. Nestarají se o zločiny černochů proti bělochům. A zločiny černochů proti lidem hnědé barvy pleti jsou jim šumafuk. Jediné zločiny, které je zajímají, jsou zločiny bělochů proti černochům. Pokud běloch zabije černocha, tak se hned jako ohaři vrhnou na místo činu a udělají z toho obrovskou událost, všechno hned zveličí a celou situaci jen zhorší. Ale když se podíváte do Chicaga a vidíte, jak jsou tam lidé vražděni ve velkém, a vidíte, jak jsou tam zabíjeny děti, tak jsou lidé, kterým se to nehodí do jejich narativu, ticho jako pěna. Je to fakt k smíchu.“

Když dostal slavný herec Morgan Freeman v televizním pořadu 60 Minutes (60 minut) otázku, co si myslí o Měsíci černošské historie (Black History Month), tak řekl: „Je to směšné. Nepotřebujeme nějaký Měsíc černošské historie. Černošská historie je americká historie.“ Na otázku „jak se zbavit rasismu ve společnosti“ odpověděl: „Přestaňme o tom mluvit. Přestanu vás nazývat bělochem a požádám vás, abyste mě přestal nazývat černochem. Znám vás jako Mikea Wallace a vy mě znáte jako Morgana Freemana. Tečka.“

Na otázku televizního moderátora – černocha – Dona Lemona, zda rasa hraje roli v nerovnosti příjmů, Morgan Freeman odpověděl:

„Ne. Ne. Nemyslím si to. Vy a já jsme toho důkazem. Proč by s tím měla rasa mít něco společného? Ať se každý mladý člověk zamyslí, co chce dělat, a pak do toho jde všemi deseti. Skutečným problémem je dělat z rasy daleko větší problém, než jakým je.“

Autor: Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Zdroj: https://cs.gatestoneinstitute.org/

Odeslat komentář