JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Stojí lidstvo těsně před vyhlazením?

SVĚT: Aneb, strká Člověk dobrovolně hlavu na špalek nebo do oprátky?

Zasaženi panikou a strachem, řeší miliardy lidí v poslední době dennodenně, zda mají správně připevněnou roušku, zda si dobře umyli ruce, nebo nemají horečku, a zda nepřichází o své celoživotní úspory poklesem akciových trhů či v důsledku manipulovaného kolapsu globálního hospodářství a devalvací rezervních měn.

Nevšímají si přitom procesů, které se kolem nich odehrávají, byť by to byly procesy na té nejhlubší úrovni existence. Nevšímají si, že kolem nich kulminuje temné spiknutí na planetární úrovni, které může znamenat konec člověka ve světe, jak jej známe. Začínají se totiž naplňovat programované predikce, vnucované lidskému podvědomí od dob průmyslové revoluce (na mysli máme původní literární díla H.G. Wellse, Aldouse Huxleyho, nebo George Orwella, ale i mnoho dalších kterých výčet by byl nad rámec tohoto varování).

Body se začínají spojovat podobně jako v nějaké velmi znepokojivé halucinaci, která se stává realitou. V tomto případě by ale bylo namístě říci naopak, že realita se stává spíše znepokojivou halucinací, protože to, co je reálně by brzy mohlo být jen přeludem, jakousi virtuální realitou předkládanou lidské mysli za skutečnost.

Tato nová virtuální realita, svět přeludů bude dokonale řízena umělou inteligencí a bude budit zdání, že se ve světě vůbec nic nezměnilo, svět virtuální reality bude k nerozeznání od našeho světa reálného, byť se bude jednat jen o představu, přelud, halucinaci mysli, uzavřené v boxu podobně, jako byli v pohádkách dušičky utopených polapené vodníkem uzavřeny v hrníčkách. Vodníci budou našim dušičkám hluboko pod hladinou reality promítat vlastní, vykonstruovanou realitu na stěny hrníčků, kde polapené dušičky budou spokojeně a nevědomě přežívat dále již jen virtuální životy, nikoliv nepodobné dystopické vizi, prezentované v epochální filmové tvorbě, vhodně označené jako Matrix.

Instrumenty ujařmení lidských duší se pod kouřovou clonou různých zástupných událostí dlouhodobě připravují. Vyvrcholením je záměrně zinscenovaná celosvětová nákaza (přezdívaná COVID-1984) a jí doprovázející hospodářský a finanční kolaps, který poskytuje příhodné podmínky pro zavedení globální věřitelské tyranie, diktující nové normy zadluženým a tím zcela deprivovaným společenským celkům, doposud známým jako národní státy.

Mezi tyto instrumenty patří zcela nepochybně zavádění telekomunikační sítě páté generace. S ní zdánlivě související sítě satelitní, nyní známe pod názvem Skylink naprosto šíleného „sympaťáka“ Ilona Maska, o jehož lidství panují oprávněné pochybnosti a který protlačuje agendu uvěznění Člověka do matrixu zvanou Neuralink.

Dále taktéž projekt pekelného „(pod)vodníka“ v lidském těle, Viléma Gejtse, nahrávání každodenní reality prostřednictvím senzorů, která je patentována pod podivuhodným kódem WO2020060606 což lze interpretovat jako kód pro světový řád, letošní rok a biblické číslo vodníků (nehledě na jeho mnoho dalších dílčích projektů v souvislosti s touto mimozemskou operací proti lidstvu – zejména zhoubná nanotechnologická vakcinace a zavádění globální digitální permanentní identifikace). Název tohoto patentu je systém kryptoměna používající data tělesné aktivity.

Bylo by nad rámec našeho varování, zabývat se tímto projektem dopodrobna, lze jen naznačit, že výměnou za jak jinak než virtuální úplatu, budou vodníci získávat podrobná bio-elektronická data lidí, která budou pečlivě uložena a po přesunu do matrixu ve smyčkách přehrávána coby projekce dušičkám již uvězněným v hrníčkách virtuální reality, které díky věrohodnosti a vysokému rozlišení záznamu nahraných denních aktivit budou mít dojem, že žijí nadále v původní realitě. Jak také jinak by mohl být vytvořen virtuální svět umělé inteligence než na základě přesných dat původní, dnešní reality?

Nasnadě je otázka, proč není snadnější lidstvo rovnou vyhubit? Lidstvo si přece prošlo mnoha obdobími, kdy samo sebe hubilo ve velké míře, vzpomeňme si na nedávné světové války, uvědomme si probíhající hladomory a přerušení těhotenství… Odpověď ale nebude snadno stravitelná: Protože by byla porušena karma. Byl ba to zločin proti univerzálním pravidlům bytí.

Uvěznit duše a manipulovat karmu je jediná cesta, jak tento zločinný plán realizovat, bez vážnějších karmických následků pro jeho pachatele, bez významnějších perturbací univerzálního kontinua. Jak to ale souvisí s předchozím vyjádřením o válkách, hladomorech a dobrovolných potratech? Snadno, protože uvedené zločiny proti lidskosti páchá člověk sám na sobě, byť k tomu může být ponoukán cizími prvky. Je to bohužel svobodná vůle člověka, ať už sebenesmyslnější.

Je to karma člověka a o tu se právě hraje. Protihráč lidstva, ta entita, která se z vlastních pohnutek chce zhostit lidského světa, ze závažných důvodů nemůže porušit univerzální zásady a narušit vlastní karmu. Lidská duše musí být zachována, nesmí a ani nemůže být zničena. Může být nicméně vodníky uvězněna do hrnečku pod hladinou reality, přesunuta do virtuálního světa projekcí, šalby a mámení, kde bude živořit věčně, aspoň do doby, než přijde nějaký Ježíš vysvobodit duše zemřelých z evangelického předpeklí, nebo v moderním jazyce, než přijde nějaký vyvolený Neo a vysvobodí lidstvo z matrixu.

Všechno shora uvedené by se mohlo jevit jako výplod bujné fantazie, jako snaha o povídku žánru SciFi, nebo jako výplod poblouzněné mysli, kdyby neexistovala svědectví, která přesně na to, co se v této době děje neupozorňovala již dříve, s předstihem 14 let.

Na mysli máme konkrétní knihu, která sama o sobě působí jako SciFi, nikoliv ale z dnešní perspektivy, kdy se naplňuje mnoho z podrobně uvedených plánů nepřátelské entity, popsaných autorkou Jennie Gosbell, jenž knihu napsala pod pseudonymem Susan Reed. Nepřátelská entita podle jejích slov z roku 2003 hodlá Člověka očipovat: „nechceme, aby zůstal kdokoliv, kdo není „očipovaný“. „Opatříme vás všechny implantátem s nastaveným časovačem a ten implantát vás všechny vymaže“. Ve svém vyprávění se autorka při setkání s entitou táže „Jak budou lidé souhlasit s tímto implantátem?“. Entita jí odpovídá: „Budou to chtít, protože si budou myslet, že je to dobrá věc.

Právě na tom pracujeme – peníze holka – není to bezpečné – krádež, podvod, praní špinavých peněz, odcizení peněženek, podvody s kreditními kartami, ztracené pin-kódy. Implantovaný mikročip bude vypadat jako lepší volba – budete naprosto v bezpečí, čip nikdy nebude moci býti odcizen – to je naše druhá možnost, naše volba číslo jedna je průkaz totožnosti, to je plán A – ten nahradí úplně všechno – váš pas, číslo zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, řidičský průkaz atd., to je další způsob, jak můžeme vnutit implantát“.

Podobné rozhovory vedla autorka na téma dematerializace mezinárodních měn, kterou dnes vidíme ve světle uzákoněním digitálního dolaru a digitálního Eura na blockchainového principu. Z rozpravy vyplývá, že zrušení hotovosti je pilíř plánu entity na zničení starého řádu Člověka a v důsledku i zničení lidské společenské struktury. Odmítnutím zrušení hotovosti lze plán nepřátelské entity zmařit. Entita hodlá v případě úspěchu obydlet Zemi bytostmi, které byly geneticky vytvořeny na bázi člověka tak, aby umožnily entitě jako její nositelé obydlet náš svět a vymýtit zbytky jeho lidské populace, která nebyla přemístěna do virtuální reality.

Nepřátelská entita má údajně absolutní kontrolu nad světovými měnovými systémy. Stejně tak autorka odhaluje přiznání nepřátelské entity k šíření virových nákaz mezi lidmi (kromě jiných energických a skalárních zbraní, které jsou umístěny v orbitu Země). „Jsme zodpovědní za některé virové infekce. Vyrábíme je a poté lidi úmyslně infikujeme. HIV – zmutovali jsme původní kmen a učinili jej virulentnějším, povedlo se nám tím potlačit lidskou sexualitu, dále například SARS a nejrůznější kmeny chřipky, herpetické viry, které oslabují nervovou soustavu a mysl.

Život Člověka se díky tomu stává neatraktivním. Jeho bdělost a intelekt jsou potlačovány, duchovno nelze být rozvíjeno“. V otázce záměrného potlačování duchovního růstu Člověka se autorka odvolává na svědectví Capt. W. B. Robertsona, vysoce postaveného člena scientologické církve L. Rona Hubbarda. Autorka dále cituje entitu v tomto smyslu: „Uzavíráme tuto planetu sítí silového pole, takže nikdo z vás nebude moc odejít – je to něco jako silové pole. Budete zde všichni uvězněni – nikdo se nedostane na druhou stranu, na vyšší rovinu vědomí. Bude nám to trvat asi 20 let – osvícení vám pak už nijak nepomůže – budete jen zde uvěznění navždy dokud vás neodstraníme.“. Autorka dále odhaluje, že entita úmyslně oddaluje povznesení duší pančováním jejich karmického záznamu. Tím prodlužuje jejich cyklus na Zemi do doby, kdy je bude schopna uvěznit. A tato doba se blíží…

V tomto světle lze současné působení nepřátelské entity nalézt v jejím prediktivním programování člověka v mnoha SciFi filmech. Jako, dle našeho názoru, dobrý, ba až děsivý příklad lze uvést filmy Nevědomí z r. 2019 (pův. Oblivion, pracovní název Horizons), nebo Na hraně zítřka z. r. 2014 (On the Edge of Tomorow),ve kterých hraje hlavní roli její Tomáš Cruiz. Z těch starších filmů lze odkázat mimo jiné na film Johna Carpentera z roku 1988, Oni Žijí (They Live).

V tomto kontextu je nasnadě i další otázka, proč by nepřítel sděloval, byť pod rouškou zábavy a SciFi své záměry a plány? Opět je nutno odkázat na ony univerzální principy a řád karmy, který nesmí být porušen a o jehož mechanizmech má nepřítel zjevně mnohem větší povědomí než Člověk, který je o toto vědění systematicky a dlouhodobě ochuzován.

Jedná se o princip svobodné vůle. Člověk musí vědět, co jej čeká, aby mohl svému osudu informovaně svolit. To, že je informace podávána jako kratochvilná povídka z budoucnosti, je samozřejmě lest a podvod, který se na člověku páchá od jeho prvopočátku – například od biblického symbolického svedení Adama a Evy reptilem ke konzumaci plodu stromu poznání dobrého a zlého. Nepřítel je v některém ohledu člověku nadřazen, nejen v ohledu technologickém (jeho technologie se uplatňují v současném vývoji umělé inteligence), ale také v ohledu lsti, klamu a bezskrupulóznosti.

Nyní je nasnadě odložit předsudky, nalézt způsob, jak tuto informaci uchopit a uvést v souvislost s právě probíhajícími procesy. Lidstvo možná nyní hraje o celou svoji další existenci. Tato hrozba je mnohem naléhavější než globální oteplování, které je jen cyklickým jevem. Snaha o snižování zcela běžného uhlíku v atmosféře může mít naopak souvislost s adaptací planety pro technologie nepřátelské entity. Jaká škoda, že se Člověk nechá tak snadno ošálit.

Na druhé straně je z informací předaných Jenny zřejmé, že lidský intelekt a spiritualita jsou dlouhodobě záměrně potlačovány. Naší jedinou výhodou je množstevní přesila. Je tedy nutné odvrátit se od potlačujících technologií, které jsou lidem podbízeny příslibem jednoduššího života a obrátit se k životu duchovního růstu a rozvoje. Jakou cenu má materiální blahobyt, když povede lidstvo do záhuby? Opravdu se neobejdeme bez telekomunikačních technologií páté generace a bez tisíců satelitů šíleného sympaťáka Ilona Maska, které vysoko nad našimi hlavami spřádají hustou síť silového pole, jež nám má zabránit v posmrtném nanebevzetí? Chceme snad dobrovolně volit věčné vězení našich duší a luxusní peklo virtuální reality?

Odeslat komentář