JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Švédská vláda vytváří novou agenturu „Úřad psychologické obrany“, který bude pověřen obranou „svobody formování názoru“. Jinými slovy Inkviziční myšlenková policie, dohled na potlažení opozice a svobody projevu

ŠVÉDSKO: Švédská vláda vytváří novou agenturu k monitorování psychologických operací (psyops) a k boji proti nim, když jsou směřovány proti této zemi, nikoliv jen z jiných zemí, nýbrž i z vnitřku Švédska samotného.

Nový Úřad psychologické obrany bude pověřen obranou „svobody formování názoru“ ve Švédsku proti psyops, takže bude lidem nabízet „odlišný image“ země, než takový, jaký by chtěli vnést „oponenti“, hlásí Samhällsnytt.

Vytvoření tohoto úřadu je důsledkem vyšetřování, které současný švédský levicový ministerský předseda Sefan Löfven za Sociální demokraty poprvé oznámil v roce 2018. Šéfem tohoto vyšetřování byl jmenován bývalý šéf švédské Migrační rady Anders Danielsson. To dospělo k závěru, že je třeba „podpořit, posílit a koordinovat celkovou odolnost společnosti z hlediska psychologické obranyschopnosti“ proti psyops vedeným protivníky jak domácími, tak zahraničními. Ten bude spadat pod jurisdikci švédské Agentury občanské nouze (MSB).

Samhällsnytt získal určité vnitřní e-maily, které v lednu 2019 posílali činitelé MSB, které ukazují, že tento úřad dostal pravomoc omezovat svobodu tisku a názoru zvýšením státních pravomocí nad nimi. Rovněž úzce spolupracuje se zpravodajskými agenturami země.

Úkolem tohoto úřadu bude „identifikovat, analyzovat a konfrontovat se s nepatřičným informačním vlivem a s dalšími zavádějícími informacemi směřujícími proti Švédsku nebo švédským zájmům.“ Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je „pomoci mediálním společnostem nepatřičný informační dopad identifikovat, analyzovat a reagovat na něj.“

Misí tohoto úřadu bude „zabezpečit otevřenou a demokratickou společnost, svobodné vzdělávání a svobodu a nezávislost Švédska,“ trdí Danielsson. „Švédské hodnoty jsou předmětem nepatřičného vlivu cizích mocností, aby se vytvořilo rozdělení společnosti. To může vést ve ztrátu důvěry v demokracii a k menší volební účasti.“ Jmenoval kyberútoky a snahy ovlivnit švédské politiky, instituce, společnosti, žurnalisty a výzkumníky jako určitý druh psyops, se kterými bude tento úřad bojovat. To by mohlo přicházet ve formě šíření „fám a dalších forem zavádějících informací.“

K tomuto účelu vyšetřování navrhlo, aby tento úřad obsahoval i národní centrum pro psychologickou obranu, které by bojovalo proti takovému vlivu na informace ve Švédsku. Vláda doufá, že jej rozběhne do roku 2022.

Úřad tak, jak je popisován, by se však potenciálně mohl stát hrozbou svobodě slova a demokratickému procesu, jelikož jde o vládní agenturu s pravomoci určovat, co je „nepatřičný informační dopad,“ co je „zavádějící informace“ a co jsou „švédské zájmy“. Tudíž je potenciál k jeho zneužití proti těm s disidentskými názory vůči vládě značný.

Řadu západoevropských vlád v posledních letech vyděsil vzestup pravicového populismu, takže navrhují omezování svobody slova kvůli boji s tím, o čem tvrdí, že jsou protidemokratické ideje. Loni německá kancléřka Angela Merkel paradoxně řekla, že se musí omezit svoboda projevu, aby se udržela svobodná společnost, jak už o tom Voice of Europe referoval.

Michael Lord

Překlad: reformy.cz

Odeslat komentář