JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

Akční plán Tag

ČESKO: Národní demokracie předkládá české veřejnosti IV. balíček navrhovaných opatření / doporučení Vládě ČR k zvládnutí souběhu několika krizových situací v souvislosti s šířením nákazy Covid-19, tzv. SUPERKRIZE. Níže předložené body se týkají bezpečnostně-politických rozhodnutí. Vycházíme z toho, že jsme ve

1. Zcela odmítnout Green Deal i celou koncepci tzv. „boje proti CO2“, která nemá s rozumnou ochranou přírody nic společného. Změnu klimatu musíme přijmout jako objektivní danost, která s sebou nese jak přínosy, tak i problémy – a tyto problémy pak řešit za pomoci prostředků,

ČESKO: V souvislosti s ekonomickými následky virové nákazy COVID-19 pro ČR a dalšími očekávanými změnami předkládá Národní demokracie veřejnosti druhý balíček opatření, která mohou pomoci relativně rychle se dostat k původnímu HDP a celkově i českou společnost ozdravit a nastartovat

ČESKO: V souvislosti s šířením virové nákazy COVID-19, ale i v souvislosti s možnou panikou a dalšími průvodními jevy krizové situace (hromadění zásob, zvýšená kriminalita zahraničních pracovníků, možné rabování apod.) předkládá Národní demokracie veřejnosti první balíček opatření, která mohou zklidnit