JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

Barevná revoluce Tag

Barevné revoluce jsou jedním z nejnovějších modelů destabilizace státu. Umožňují externím aktérům věrohodně zapírat, když jsou obviněni z nelegálního zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Více v tomto vyčerpávajícím dokumentu poukazující na problematiku barevných revolucí.   OBSAH: Účel I Model II Popis proměnných 1. Ideologie 2. Finance 3.

RUSKO: Státní duma na svém plenárním zasedání 23. prosince schválila ve třetím, závěrečném, čtení zákon o zákazu financování mítinků a demonstrací ze zahraničí, zahraničními agenty nebo anonymně. Konkrétně zákon zavazuje organizátora hromadné akce, aby při podání dokumentů před jejím provedením

0:00:00  Jak už to tak bývá, těmi nejzavilejšími kritiky minulého režimu jsou zpravidla samotní nejtvrdší exkomunisté. Dnes si rádi nasazují masku ctnostných autorit, které káží tzv. demokratické hodnoty. Jejich minulost je ale dostihuje. U některých se minulost účelově vytahuje, u

USA: Získá „Trumpův režim“ pachuť taktiky barevné revoluce, kterou Amerika v minulosti použila proti „neliberálním“ zahraničním vládám, které se odmítly zařadit do neoliberální globalistické linie? Je to velmi pravděpodobné. Navzdory velkému úsilí mainstreamových médií situaci bagatelizovat je stále větší počet Američanů

ČÍNA: Crimson Alter komentuje čínské přijetí zákona o bezpečnosti Hongkongu, jehož zamýšlený účinek se dostavil ještě dřív, než nabyl právní platnost Peking přijal výzvu, před kterou ho postavili američtí senátoři a kongresmani. Pokud budeme parafrázovat známý americký princip, lze říci, že

USA: Kdo vyvolal "barevnou revoluci" v USA a za jakým účelem? Odpověď je třeba hledat v nenápadných znameních doby, které ale nesmí mít charakter konspirativních teorií. Takže nejprve skládejme fakta. Koupení korporátní politici a banksteři si hodili módní liberální nátěr