JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

Katolickí bojovníci Tag

ČESKO: Církevní tradice chápala Matku Boží i jako nebeskou vojevůdkyni, která pomáhá křesťanům ve spravedlivé válce proti pohanům, mohamedánům a heretikům, již vojenskou agresí chtějí zničit Kristovo království Pan kazatel Církve bratrské dr. Pavel Černý ve své filipice proti mariánskému sloupu