Analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně: NÁRŮST NÁBOŽENSKY MOTIVOVANÉHO NÁSILÍ JE ÚZCE SPJAT S IMIGRANTSKÝMI KOMUNITAMI MUSLIMŮ, ŽÁDNÝ JINÝ NÁBOŽENSKÝ SMĚR KROMĚ ISLÁMU NENÍ TAK AGRESIVNÍ A NENÍ TAKOVÝM PŮVODCEM NÁSILÍ, VČETNĚ TERORISMU

EU: Každé světové náboženství má svůj radikální nebo extremistický proud. Ale žádný jiný náboženský směr kromě islámu není tak agresivní a netíhne k terorismu, minimálně…