JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Tajní agenti sledujú vaše blogy. Špeciálne pracovisko s krycím názvom Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie

SLOVENSKO: Povedzme si teda, kto vlastne zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie?

Národný bezpečnostný úrad zriadil 1. júla 2020 pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Po rezorte diplomacie ide o druhú štátnu inštitúciu, ktorá napĺňa zámer EÚ aj vlády SR systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na informačné operácie zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií.

Povedzme si teda, kto vlastne zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie?

Nuž, zriadil ho Národný bezpečnostný úrad. Inštitúcia, ktorá má za sebou vážne pochybenia a prešľapy v minulosti.

Národný bezpečnostný úrad vykonáva v zmysle zákona okrem iného aj bezpečnostné previerky podnikateľov a fyzických osôb.

Niekedy tento “tajomný úrad” vykonával aj tzv. bezpečnostné previerky kandidátov na sudcov.

Kedže tzv. bezpečnostné previerky kandidátov na sudcov po Náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96 už nie sú možné, úrad pre svojich príslušníkov našiel novú činnosť.

Tento úrad (Národný bezpečnostný úrad) dokonca vydal aj pani Monike J. osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.6.2017 platné do 22.6.2022 na stupeň utajenia PRÍSNE TAJNÉ!!!

Pani Monika J. je momentálne vo väzbe, ale požiadala už o prepustenie.

Niekto sa ma v debate ako ďalej dokonca pýtal, či do veci jej prepustenia z väzby sa budú angažovať aj tajnoši, ktorí jej udelili bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň utajenia – PRÍSNE TAJNÉ?

Inštitúcia, ktorá používa v roku 2020 Informačný systém Previerka vyvinutý v roku 2006 a nasadený do ostrej prevádzky v roku 2007, zriadila sofistikované pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD).

S minimálnymi aktualizáciami je Informačný systém Previerka fungujúci nepretržite viac než 12 rokov.

A teraz sa podržte. Čo je naväčší GÓOOL ?

Pôvodný dodávateľ Informačného systému Previerka už neexistuje!!! Tajnošom sa stratil (prestal existovať) pôvodný dodávateľ Informačného systému Previerka.

No uznajme, priatelia, také niečo sa môže stať len na Slovensku a ešte určite aj v africkom Bananistane.

A títo „odborníci“ v kuloároch nazývaní aj „Tajnoši“, ja osobne ich nazývam v komunikácii s inými subjektmi krycím menom a heslom: “Pozor, tajnoši nbusr123 chytili červenú čiapočku“ idú bojovať proti hybridným hrozbám a dezinformáciám.

Tajnošom nbusr123 som poslal niekoľko otázok. TU si môžete prečítať otázky aj odpoveď týchto profíkov, ktorí v minulosti „analyzovali“ aj moju osobu. Preto priatelia, dávajte si pozor, čo píšete, ako píšete a o kom píšete.

Na druhej strane v Petržalke sedí chlapík, ktorý číta aj blogy na Pravde. Jeho „analytická“ činnosť nie je rozhodne jednoduchá.

Moje blogy v minulosti títo tajnoši čítali tiež a vytvárali z nich napríklad kompiláty, ktoré skrývali a stále skrývajú  pod „utajované skutočnosti“. Prečo to tajnoši taja?

Nuž lebo tajnoši veľmi dobre vedia, že ich činnosť a skutočnosti, ktoré sa udiali dňa 24.10.2018 na neverejnom zasadnutí Súdnej rady SR boli protiústavné. Viac je možné si prečítať napr. TU

Takže na záver priatelia, pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) vzniklo a bude bdieť aj nad Vašimi blogmi a dezinformáciami, ktoré v nich píšete.

A preto buďte veľmi opatrní, čo píšete, ako píšete a o kom píšete.

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky má síce každý právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu ale v Ústave sa tiež píše:

„Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon. Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku“

Súdruhovia a pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) môže za istých okolností vyhodnotiť Vaše blogy  a informácie v nich uvedené ako hybridné hrozby a dezinformácie.

A keď sa to udeje a bude to nevyhnutné, môže sa stať, že raz skoro zrána, keď ešte sladko spíte, nezaklopú na Vaše dvere tajnoši ako v 50.tych rokoch minulého storočia ale iné zložky štátu a s baranidlom vyrazia dvere Vášho obydlia, aby Vám zhabali počítač, z ktorého píšete hoaxy a dezinformácie.

V zmysle Ústavy je obydlie síce nedotknuteľné a nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva, ale veď sme na Slovensku a tu je všetko relatívne. Hlavne keď sa súdruhovia riadia starým dobrým komunistickým heslom: Nepřítel nikdy nespí! BDĚTE !

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář