JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Tohle už je přes čáru! Česká vláda odepře lidem v karanténě právo zúčastnit se podzimních voleb do krajů a do Senátu! Vzhledem k velmi nízkým účastem voličů v těchto volbách tak může dojít k mohutnému ovlivnění volebních výsledků v regionech s výskytem nákazy Covid-19! Pokud propukne v říjnu naplno 2. vlna covidové nákazy, hygienici tak svými výnosy o karanténách nad nepohodlnými skupinami obyvatelstva zmanipulují volby! Tohle si nedovolili k voličům ani v banánové republice, ani když řádila nákaza Eboly v Libérii, tak jejich vláda si nedovolila voličům zakázat účast u voleb!

ČESKO: Naprostý šok a zděšení propuklo včera u desítek čtenářů článků AE NEWS, kteří se včera ozvali z Moravsko-Slezského kraje, abychom informovali veřejnost o tom, že česká vláda přichystala na české občany v karanténě neuvěřitelný podraz, který je na hraně porušení lidských práv ukotvených nejen v české Ústavě, ale rovněž i v Lisabonské smlouvě. Vláda včera oznámila , že podzimní volby do krajů a do Senátu, které se mají konat 9. a 10. října 2020, nebudou umožněny pro lidi, kteří v té době budou v karanténě. Nebudou moci se dostavit do volební místnosti, nebude jim dovoleno hlasovat na místě, ale nepřijde za nimi domů ani volební komise s urnou. Volební právo jim bude odepřeno.

A víte, kdo o tom rozhodne, kdo může a nemůže k volbám? No to se podržte, ať to s vámi nešlehne. Rozhodne o tom místně příslušný krajský hygienik, nějaký Franta z Horní Dolní, který volební komisi předá seznam a informuje volební okrskové komise o tom, kdo se nesmí dostavit k volbám, protože je zrovna v karanténě. Přitom by šlo ve skutečnosti hlasování těchto lidí zajistit, a to tradičním způsobem, jaký se používá při karanténách v Jižní Koreji, naposledy tento rok v dubnu.

Pro lidi v karanténě zřejmě volby neproběhnou vůbec

Volební komise přijde s volební urnou ke dveřím člověka v karanténě, členové komise mají ochranné obleky a umožní mu odvolit po předložení dokladu totožnosti. Korejci mohou volit i v nemocnicích na infekčních odděleních, kam za nimi chodí volební pochůzkové komise. Naposledy tak Korejci volili letos v dubnu během koronavirové krize. Zabránění hlasování lidem uvržených do karantény je svinstvo a velice nebezpečný politický nástroj ovlivňování a manipulace voleb! A přesně k tomu dojde na podzim v Moravsko-Slezském kraji, kde vypukla zinscenovaná hysterie s nákazou Covid-19 a obětí jsou horníci a zaměstnanci OKD, tedy tradičně voliči KSČM!

Jejich karanténa je dost možná účelovka. Vzhledem k tomu, že účast v krajských a především potom v senátních volbách je katastrofálně nízká a k volbám chodí do volebních místností jen pár lidí v menších okrscích, tak uvržení několika tisíc lidí do preventivní covidové karantény brutálně ovlivní výsledek podzimních voleb. A veškerou moc nad zmanipulováním voleb bude mít Krajská hygienická správa v příslušném regionu a její detašovaná pracoviště, protože v říjnu to může být v ČR opravdu zlé, naprosté peklo s karanténami.

Druhá vlna covidové nákazy bude enormní, v Kalifornii se už chystají pandemii využít k udělení korespondenčních hlasů i nelegálům

Bill Gates před několika dny v amerických médiích skrze platformu TED varoval, že 2. vlna nákazy Covid-19 může být mnohonásobně hroší, než vůbec předpokládal. Může to být mnohem větší krize, než kterou předpovídal na jaře tohoto roku. Podle jeho názoru USA a Evropu zachvátí podle indicií, které jsou prý k dispozici, mohutná druhá vlna Covidu-19, která se nebude ani dát srovnat s tou první. Obrovský dopad bude tato vlna mít na americké prezidentské volby, které se mají uskutečnit 3. listopadu.

Není vůbec jasné, jestli budou otevřeny volební místnosti, není jasné, jak budou volby probíhat v době karantén, protože v USA při každých volbách se tvoří obrovské fronty lidí namačkaných na sobě a udržování rozestupů bude prakticky nemožné. Zároveň však asi nikdo nebude mít odvahu Američanům účast na volbách zakázat kvůli karanténě, takže podle Billa Gatese se prý dá očekávat, že po amerických volbách přijde 3. vlna, která dosáhne nedozírných rozměrů.

Volební urna pro lidi v karanténě ve Francii

Některé státy, jako např. Kalifornie, však uzákonily novinku v podobě korespondenčního hlasování, které ovšem vyvolává obrovské obavy, protože volební obálky budou zasílány v Kalifornii na všechny adresy registrovaných obyvatel, kteří mají řidičský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. A protože v Kalifornii se řidičáky vydávají i nelegálním přistěhovalcům, tak to prostě znamená, že voleb se budou účastnit i ti obyvatelé Kalifornie, kteří nemají americké občanství.

V Kalifornii jich je zhruba 11 milionů, kteří mají v Kalifornii alespoň 1 legální status na základě dokumentu, např. kalifornský řidičský průkaz. Jenže další obrovskou skupinou osob v Kalifornii jsou nedokumentovaní imigranti, tzv. ilegálové, kteří přešli mexicko-americkou hranici načerno. Kalifornie před několika lety se rozhodla je částečně zlegalizovat tím, že jim poskytla řidičské průkazy speciálního typu AB 60, které opravňují nelegálům v Kalifornii legálně řídit auta a současně se tímto dokladem prokazovat policistům, při nákupech alkoholu v obchodech atd.

V Kalifornii budou hlasovat nelegálové, v Evropě ale česká vláda chce sebrat volební právo vlastním lidem, záminkou bude karanténa

A jak zjistil Donald Trump před několika měsíci, nový kalifornský zákon o korespondenčním hlasování je nastavený tak, že ústřední volební komise v Kalifornii bude tisknout a rozesílat obálky s volebními lístky korespondenčně na všechny rezidenční adresy v Kalifornii, kde žijí osoby uvedené v kalifornské databázi rezidentů. A v této databázi se nachází jak rodilí Američana, tak i migranti s legálním statusem, a rovněž i nelegálové se svými řidičáky AB 60.

Kalifornské zákony totiž považují za rezidenta kohokoliv, kdo má u kalifornských úřadů jakýkoliv vydaný doklad s fotografií a uvedenou adresou bydliště. A protože řidičáky AB 60 pro jinak nelegály v Kalifornii jsou naprosto legálními doklady s fotografií a adresou pobytu, potom podle kalifornských volebních zákonů, jinak pěkně děravých, mají tito nelegálové volební právo a jsou v seznamech voličů. Pokud si myslíte, že to je naprosté šílenství a bordel, co se to děje v té Kalifornii, tak pozor, to samé platí i v Evropské unii!

Sčítání hlasů během voleb v Jižní Koreji

Podle Lisabonské smlouvy může každý občan členské země EU volit i kandidovat v jiné členské zemi EU, aniž by měl v té zemi občanství. Je to konkrétně Hlava V a články 39 a 40 Listiny základních práv Evropské unie, což je dokument, který je nedílnou součástí Lisabonské smlouvy. Jediný rozdíl je v tom, že Mexiko a USA nejsou součástí společného Schengenu, takže v Kalifornii jde skutečně o nelegální migranty, kteří najednou mají volební právo, ale to je právě ukázka toho, jak funguje globalizace. Ta totiž neuznává státnost, státní hranice, ani státní příslušnost.

Úplně stejně to probíhá i v ČR při volbách, ministerstvo vnitra dokonce rozesílá obecním úřadům v ČR metodické pokyny, jak organizovat volby s ohledem na voliče bez českého občanství, a to nejen z jiných členských zemí EU, ale i s ohledem na osoby s dočasnými a trvalými pobyty ze 3. zemí. Takže pozor, nejde jen o cizince bez českého občanství ze zemí EU, ale i o cizince mimo Evropskou unii, kteří na území ČR disponují dočasným nebo trvalým pobytem, např. migranti, plnoletí sirotci migrantů atd.

Odepření volebního práva je namířeno na voliče KSČM na Ostravsku, píší naší redakci horníci a jejich manželky

Takže, zatímco migranti mohou volit a dokonce kandidovat, domácí čeští goyim v karanténě přijdou nyní i o právo volit, pokud nějaký člověk z hygienické správy pošle celou fabriku nebo závod do karantény, čímž se volební účast v daném okrsku a v daném místě propadne o 95% apod. Který idiot v české vládě tohle vymyslel? Copak nikdo nechápe, že hygienik tak dostává pravomoc v jakémkoliv českém regionu vyhlásit karanténu a zmanipulovat tak volby proti vybraným skupinám třídní společnosti? Proč myslíte, že uvrhli do karantény horníky v OKD? No přece kvůli tomu, že to jsou hlavně voliči KSČM, takhle lze pohodlně vytipovat volební okrsky, odkud lidi chodí k volbám, tam spustit karanténu hygienikem a výsledek voleb je rázem úplně jiný, protože při nízké účasti lidí rozhoduje o zvolení senátora pár stovek hlasů, to je celé, co rozhoduje.

Sčítání hlasů v Jižní Koreji

Když uvalíte karanténu ve vybrané oblasti na vybraný podnik, pohodlně změníte výsledek voleb. Přesně takto to chtějí globalisté udělat v USA při prezidentských volbách, kdy pomocí korespondenčních lístků a skrze karantény republikánů chtějí zmanipulovat volby a prosadit do funkce prezidenta Joea Bidena. V Česku se s tím globalčiky nepárají a rovnou goyim odeberou volební právo, rozhodne o tom nějaký týpek z hygieny, jehož jméno ani neznáte. Prostě vám zavolají z firmy, z podniku, z práce, že podnik je v karanténě, zůstaňte doma, děkujeme, že zůstáváte doma a k volbám nechoďte.

V Libérii propukla nákaza Ebolou, ale vláda si nedovolila lidem odepřít hlasovací právo. V Česku se ale odebírá volební právo bez mrknutí oka a rozhodnutím hygienika, který má neomezenou moc

Zabránění hlasování lidem je pochopitelně v rozporu s Listinou základních práv, kterou zaručuje česká Ústava i ten jinak hnusný Lisabon, takže pokud vláda své rozhodnutí nezmění, bude z toho zřejmě žaloba u soudu ve Štrasburku a dost možná opakování senátních a krajských voleb okrscích, kde občané byli o volební právo připravení jakýmsi hygienikem z Horní dolní. Tohle by neprošlo ani v banánové republice, dokonce i v Libérii, když tam řádila Ebola, tak místní vláda lidem nezakázala volit do národního Senátu, více zde. Neexistuje v žádném případě situace, kdy v demokratickém státě zaměstnanec hygieny může porušovat ústavní právo deklarované listinou základních práv a bránit občanovi ve volbách. Ani v Koreji, kde pacienti v karanténách a na infekčních odděleních nemocnic čítali v dubnu desítky tisíc lidí, tak o právo volit nepřišli.

Volební místnost v Jižní Koreji

Přestaňte už české vládě konečně tolerovat protičeské procesy řízení, nebo jednoho dne vám vezmou i právo vychovávat děti, a pověří tím hygienika, sociální pracovnici, policistu, úředníka nebo jinou osobu a budou to obhajovat veřejným zájmem ochrany něčeho. Ne, nic není nadřazeno Listině a žádný zákon a ani regulace se nemůže dotýkat ochrany dané Listinou! Tenhle diletantismus české vlády už přesahuje rovinu veškerého obecného chápání. Hygienik přece nemůže omezovat Listinu základních práv, tohle přece ví každé malé dítě, pakliže není zdegenerované a tupé. Nenechávejte si srát na hlavu, přátelé. Nenechte si sebrat hygienikem ústavní právo volit. Tohle už není legrace, tohle je likvidace lidských práv v ČR v přímém přenosu! A není vyloučeno, že je to celé účelovka, naplánovaná provokace ze strany české vlády k tomu, aby teď lidé začali křičet, že chtějí v ČR zavést korespondenční hlasování jako v Kalifornii, které přitom půjde o to snadněji fejkovat a manipulovat s hlasy. A hádejte, co se stane? Česká vláda jim to přání ráda splní.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář