JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Týden Petra Hampla: Ví pan ministr, co znamená slovo investice?

PONDĚLÍ 8. ČERVNA

Je pravda, že na Taiwanu převzali původně indický obyčej upalování vdov? A že mají zvláště spadeno na vdovy po silných kuřácích?

ÚTERÝ 9. ČERVNA

Z deklarace sdružení bílých heterosexuálních mužů (právě v těchto dnech tak aktuálního):
Ve skutečnosti vybudovali bílí mužové nejlepší civilizaci v dějinách – svobodnou, relativně blahobytnou a bezpečnou. Její kritici mohou vykřikovat své nestoudné bláboly jen proto, že využívají všech jejích výdobytků. Není správné zastírat stinné stránky, ale masivním lžím musíme čelit, zvláště, když jsou šířeny masmédii a vzdělávacím systémem – o rekonkvistě, křížových výpravách a kolonialismu, abychom se dotkli toho nejčastějšího.

STŘEDA 10. ČERVNA

Z třetího dílu Hovorů z Dobřichovic:
Úpadek matematických schopností je příznakem toho, že je ničeno něco, co je cennější než lithium a než majetek privatizovaný v 90. letech – schopnosti místních lidí…. V téhle zemi se vyráběly v zásadě všechny technické produkty od televizí přes automobily, motorky, traktory, lokomotivy, textilní stroje, zařízení cukrovarů a cokoliv si vymyslíš. U každého z těch produktů tu byl celý výrobní řetězec od konstrukce přes testování a výrobu až po finální kompletaci. Všechno tu bylo vyráběno tak, že to nebyly sexy produkty, ale mělo to velmi slušnou technickou úroveň. To svědčí o tom, že tu byly desetitisíce vynikajících inženýrů a jiných techniků… což zase svědčí o vynikající úrovni výuky matematiky a přírodních věd…. To, v čem jsme byli unikátní, to je fuč.

ČTVRTEK 11. ČERVNA

Premiér s hrdostí oznamuje, že přebíráme velení mise v Mali. Klíčová informace ale chybí: Jak to souvisí se zájmy občanů ČR.

PÁTEK 12. ČERVNA

Starý evropský rasismus byl spojen s představou, že domněle nižší rasa (třeba černoši) jsou něco jako děti nebo zvířátka. Bělochům, kteří údajně měli být chytřejší a odpovědnější, připadla povinnost o tyto méněcenná stvoření pečovat. Dohlížet na ně, nutit je k pravidelné práci, učit je kázni apod. Samozřejmě, že realita byla často jiná – těžká práce v dolech nebo na plantážích, nesmyslné tresty nebo i svévolné mučení, zahanbování základní lidské důstojnosti apod. Ale v rovině ideologie převládal pečovatelský étos. Dospělí pečují o nerozumné děti. Je to od nás vlastně oběť, že ty černochy vezmeme na svou plantáž. Zvlášť absurdní to bylo u východoasiatů, kteří mají v průměru výkonnější mozky než běloši, ale lidem to tehdy přišlo úplně samozřejmé.
Hitlerův rasismus byl oproti tomu podstatně jiný. Nikdy netvrdil, že Židé jsou jako malé děti, na které musíme dohlížet a nechat je pracovat na svých zahradách. Tenhle benevolentní postoj měl třeba vůči Francouzům. U Židů měl za to, že představují esenci zla a musí být vyhubeni nebo alespoň izolováni na vzdáleném ostrově. Už samotná jejich přítomnost údajně vedla k tomu, že se na světě žije špatně.
Tento Hitlerův pohled byl převzat současným protibělošským rasismem, který hovoří o údajně vině bílé rasy. Ta vina má ovšem mystickou podobu, nemůže být nikdy a ničím odčiněna, pouze fyzickou likvidací všech bělochů.
Z knihy Prolomení hradeb (2018)

SOBOTA 13. ČERVNA

České aktivistky se zapojily do světového hnutí proti údajnému rasismu. Pokud vím, nikdo těm slečnám nebrání, aby Romům políbily boty nebo cokoliv jiného. Tak směle do toho! Ale nás ostatní o tom informovat nemusíte.

NEDĚLE 14. ČERVNA

Ministr Havlíček jásá, že české země přitahují investory. Je vůbec schopen pochopit, že slovo “zahraniční investice” znamená, že další kus naší země bude patřit cizincům?

PETR HAMPL

Odeslat komentář