JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Úkol zněl jasně, v textu návrhu zákona slovo “domobrana” nesmí projít!

ČESKO: Tomio Okamura se snaží vyvázat SPD z odpovědnosti na předloženém návrhu zákona o zbraních z dílny Jana Hamáčka, který zakazuje domobrany v České republice. Zákon prý nezmiňuje v textu nic o domobranách, naopak prý brání tomu, aby se ozbrojila ANTIFA a islámistické spolky v ČR! Názor právníka je však zdrcující a zákon bude mít ještě hrozivější dopady, než jsme vůbec tušili! Formulace slov v zákoně nahradila slovo “domobrana” celkem 3 písmeny v paragrafu, které pomocí synonym ale definují totéž! Úkol zněl jasně, v textu návrhu zákona slovo “domobrana” nesmí projít!

Náš včerejší článek způsobil hotový poprask v SPD a dnes přišla oficiální reakce přímo z vedení hnutí, když Tomio Okamura pro EU Portál uvedl text, že SPD rozhodně podporuje domobrany a pro žádný zákaz se nevyslovuje. Ve svém textu Tomio Okamura vysvětluje [1], že navrhovaný zákon má zajistit střelecký výcvik v ČR i poté, co Evropská unie zpřísnila zbraňové zákony a Hlava II předmětného návrhu zákona se prý pouze snaží zabránit tomu, aby se v ČR nemohly ozbrojovat skupiny islamistů, anarchistů a skupiny ANTIFA, případně teroristické organizace.

V celém zákoně se prý navíc ani na jednom místě nenachází slovo “domobrana”, takže ten zákon prý o domobranách vůbec není. Předseda SPD se tak snaží tento zákon obhajovat, přestože pochází z dílny ČSSD, Jana Hamáčka a BIS Michala Koudelky, jehož tajná služba zákon vydatně připomínkovala. My jsme se proto dnes obrátili na právníka, který je spoluautorem desítek českých zákonů z přelomu tisíciletí a diskrétně nám poskytl analýzu svého názoru na uvedený zákon. Podle jeho názoru se jedná o jeden z nejnebezpečnějších zákonů proti shromažďování zájmové skupiny osob od roku 1989!

Nela Lisková, členka Rady Národní domobrany.

Celý problém spočívá v Hlavě II, § 3 předmětného návrhu. Odstavec 1 uvádí, že (1) Zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti, přičemž Odstavec 2 popisuje, jak je tato skupina definována: (2) Ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň a) má povahu paramilitární ozbrojené složky, b) je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii, a c) nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.

Všechny 3 tyto podmínky, tedy písmena paragrafu, musí být splněny současně. Jak uvádí právník, tato 3 písmena nejsou nic jiného než definicí domobrany. Poslanci tak udělali na občany ten podvod, že z textu zákona vypustili slovo “domobrana”, aby se nikde toto slovo nenacházelo, ale Hlava II byla vytvořena tak, aby pomocí slovních synonym definovala domobranu obecnými definičními popisy, ale bez jediného použití slova “domobrana”. Když totiž se zeptáte, co je to domobrana a máte na to odpovědět, tak na to odpovíte přesně oněmi 3 písmeny paragrafu 3 v Hlavě II.

Vypustili slovo “domobrana” z textu zákona a nahradili synonymem “paramilitární skupina”…mají nás za debily?

Domobrana je totiž odjakživa přece paramilitární ozbrojenou složkou, pomocí zbraní vykonává zadané úkoly na bázi nějakého ideologického přesvědčení, např. obrana hranic před migrací a současně organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají. To je definice domobrany, tedy písmena a, b, c v paragrafu 3 v Hlavě II předmětného zákona. Právník se podivuje nad tím, proč to poslanci nenapsali rovnou, že jde o domobranu a rozepsali to do 3 písmen v paragrafu 3. My v redakci se nad tím ale nepodivujeme, nám je to naprosto jasné. Všichni poslanci, kteří se pod zákon v návrhu podepsali, se bojí zloby lidu a vlastních voličů. Jenže, celé je to mnohem nebezpečnější s ohledem na širokou definici zákona. Návrh zákona totiž de facto zakazuje sdružování a občanské spolčování, jestliže spolek nebo skupina osob splňuje uvedená tři písmena v paragrafu 3 v Hlavě II. Právník se do důsledku zamýšlí, nejprve o prvním písmenu.

Domobrana při výcviku.

Písmeno “a” je problémem hned v úvodu, protože může označovat jakoukoliv skupinu, která ani vůbec není vybavena střelnými zbraněmi. Povahu paramilitární složky může mít jakákoliv skupina osob oblečená v maskáčích a uniformách, která se bude pohybovat po okolí pouze s klackem v ruce a bude mít vojenské velení. Už taková situace podle právníka naplňuje obrys písmena “a” v paragrafu.

Toto písmeno totiž nespecifikuje, jakými zbraněmi je ozbrojená složka ozbrojena. Zbraní může být teleskopický obušek, tonfa, klacek, kámen zvednutý ze země, nebo cokoliv jiného. Písmeno “b” je podle právníka stejně tak vágní, protože ozbrojené prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii, je přesně tím okamžikem, kdy skupina mužů v maskáčích s klacky je stejně tak ozbrojena, jak kdyby měla pistole.

V definici zakázaných domobran jsou uvedeny “zbraně” v obecné rovině bez specifikace, tedy jakékoliv zbraně, třeba i pepřové spreje, klacky, kameny v ruce…

Písmeno “c” je potom stejně tak vágní, že skupina usiluje o přístup ke zbraním a organizuje lidi, kteří nakládají se zbraněmi, ale ani v tomto písmenu není uvedeno, o jaké zbraně se jedná. Zákon tak může být podle právníka zneužit k zákazu shromažďování osob, které budou mít na sobě maskáče a jakýkoliv předmět, který policie bude moci vyhodnotit jako zbraň, ať už to bude obušek, teleskop, nůž nebo dokonce jen pepřový sprej, který je také řazen mezi zbraně [2] osobní ochrany. Tím, že zákon nedefinuje, jakých zbraní se definice v písmenech “a” až “c” týká, potom zákon půjde použít nejenom proti současným domobranám jako je např. Národní domobrana, ale půjde použít i proti komukoliv, kdo bude splňovat popis 3 písmen v paragrafu 3 v Hlavě II. Právník k celé věci dodává několik dalších postřehů.

Domobrana při cvičení v lese.

Veřejnost se tradičně domnívá, že slovo “zbraň” označuje střelné zbraně. To je ale častý omyl, protože kdykoliv se v zákonech objeví slovo “zbraň” a není uveden typ zbraně, např. sečná zbraň, střelná zbraň, chemická zbraň (např. pepřový sprej), potom se v zákoně myslí naprosto všechny zbraně, a to bez omezení specifikace, tedy i zbraně, které jsou zbraněmi jenom někdy, např. v případech sebeobrany, kdy žena vezme železnou paličku na maso a praští s ní útočníka do hlavy. Skutečnost, že poslanci v návrhu předmětného zákona nic z tohoto rozlišení zbraní neuplatnili a v textech paragrafu 3 jsou uvedeny “zbraně” bez rozlišení, potom bude velké riziko na sebe oblékat maskáče, jestliže tento zákon bez úprav projde sněmovnou.

Vyjít si do lesa v maskáčích ve více lidech a mít v ruce klacky, to vás může vyjít na 200,000 korun pokuty, naprosto bez legrace

Když se totiž sejdou dva lidé v maskáčích a budou mít v kapsách pepřový sprej a budou hlídkovat v pohraničí, jestli pašeráci nepřevádí migranty, potom se dopustí porušení tohoto zákona, protože naplní definici všech 3 písmen paragrafu 3, budou totiž a) mít povahu polovojenské složky, b) budou prosazovat ideologickou doktrínu ochrany vlasti a hranic pomocí ozbrojení, c) během činnosti nakládají se zbraněmi a organizují lidi, kteří nakládají se zbraněmi. A je úplně jedno, že tou zbraní je jenom pepřový sprej nebo teleskopický obušek, protože obojí jsou zbraně.

Domobrana při cvičení.

Zákon z dílny ČSSD a Jana Hamáčka tak nejen zakazuje činnost domobran ozbrojených střelnými zbraněmi, ale zakazuje činnost naprosto všech skupin, bez ohledu na jejich typ výzbroje. Dokonce i v případě, ze by skupina v maskáčích a pod velením přišla do lesa a vyzbrojila se klacky a větvemi, budou považovány za regulérní zbraně z hlediska tohoto navrhovaného zákona, varuje právník. A to zdaleka není to nejhorší. Uvnitř SPD si jsou vědomi toho, že jim teče do bot a tak použili výmluvu a taktiku, že prý Hlava II v paragrafu 3 navrhovaného zákona je myšlena proti anarchistům, islamistům a skupinám ANTIFA.

SPD prý za návrhem zákona stojí, aby se ANTIFA nemohla ozbrojovat… ach jo, to už ani není vtipné!

Bože můj, tak tohle opravdu v SPD přehnali. Proboha, pane Okamuro, viděl jste někdy v posledních letech nějakou demonstraci ANTIFY v Praze nebo v USA? Víte, jak tyto demonstrace probíhají? Obrovský dav ANTIFY jde městem, a když dorazí na místo, kde mají proběhnout projevy, policie vytvoří okolo ANTIFY kruh. Policisté se ale neobrátí se štíty a čelem dovnitř kruhu, ale naopak, vytvoří se štíty obranný kruh pro ANTIFu, aby nikdo z vlastenců a z pronárodních kádrů nemohl narušit demonstraci ANTIFY.

Ivan Bartoš z Pirátské strany na demonstraci Antify v Praze v roce 2016.

Ivan Bartoš z Pirátské strany byl v roce 2016 na demonstraci ANTIFY v Praze pod Pražským hradem, jsou z toho videa, tak se podívejte, jak policie vytvořila kolem nich kruh a chránila je, když členové ANTIFA skandovali: “Náckové, táhněte! Uprchlíci, vítejte!” Video máte dokonce na svém YouTube kanálu zde. Všimněte si, jak policie je stejně jako v USA při demonstracích ANTIFA otočená zády k ANTIFě a chrání je před útoky zvenčí. Před dvěma lety probíhaly v USA demonstrace ANTIFY, během nichž účastníci demolovali výlohy, útočili na americké patrioty, mlátili je, ale americká policie nezasáhla, naopak policie ANTIFU chránila. Váš další názor, že paragraf 3 je určený proti ozbrojování islamistů, je také něco neuvěřitelného.

Domobrany začaly vznikat z obav českých tátů od rodin, kdy země je bez armády, bez ochrany, bez hranic, vydaná na pospas neschopným a všehoschopným politikům

Pane Okamuro, vy jste někdy viděl, aby islamisté zakládali domobrany? Islamisté mají podporu ze strany německé vlády, ze strany Evropské unie, mají podporu a na svoji ochranu nepotřebují domobranu, protože islámisty chrání policie, stejně tak ani Cikáni v ČR nepotřebují domobranu, protože je chrání policie. Proč tedy tátové od rodin, od českých rodin, zakládají domobrany? Protože se necítí bezpečně ve vlastní zemi! Na rozdíl od islamistů, Cikánů, ANTIFY a všech dalších. Právě proto začaly ty domobrany vznikat, tedy dobře, když ne “domobrany”, tak “paramilitární ozbrojené složky založené na ozbrojeném prosazování cílů ochrany národa, které organizuji ozbrojené osoby.”

Tomio Okamura.

Vy děláte v SPD tu chybu, že považujete své a zejména bývalé voliče za naprosté kretény a debily, kteří neví, co je to synonymum, tedy jiné slovo, jiné označení, ale pro tutéž věc. Vy si myslíte, že když z návrhu zákona vyškrtáte slovo “domobrana” a nahradíte jej synonymy v podobě výkladové definice “paramilitární skupiny”, že tím to zamaskujete a lidé se nedozví, že spolu s Janem Hamáčkem a ČSSD jste právě na plechu dali do trouby v poslanecké sněmovně návrh zákona, který zakazuje domobrany v ČR pod drakonickými pokutami 200,000 Kč za každou osobu, která bude přistižena, že chodí po lese v maskáčích s klackem a hlídá prostor před pašeráky migrantů?

Proč ze sebe děláte laciné štětky a prostitutky v politice? Proč se proti tomuto zákonu nepostavíte a neodmítnete jej? Střelecká příprava v zákoně není problém, ale Hlava II v paragrafu 3 je zrada na voličích a na členech domobran, pane Okamuro! To neokecáte, ani když se budete snažit tisíckrát argumentovat, že je to proti islamistům a ANTIFě, tak vám to nikdo neuvěří. ANTIFA má tu největší ochranu, jakou si můžete představit, ochranu OSN a globalistů, kteří je ochraňují pomocí policie a těžkooděnců.

Domobranu nepotřebují ani islamisté, ani ANTIFA, protože ty mají na své straně režim a jeho silové složky, pane Okamuro!

Vy si nepamatujete vloni, před volbami do EU, jak jste měli na Václavském náměstí v Praze demonstraci SPD? Pamatujete na Hlukovou olympiádu, jak vám ji anarchisté a ANTIFA pěkně rušili? Policie tehdy tu skupinu chránila před rozezlenými voliči SPD, ke kterým jste promlouval a vaši voliči nic neslyšeli kvůli hluku. Nebylo to tak, že by policie tyto anarchisty rozehnala, ne ne. Chránila je, aby vám mohli rušit demonstraci! A organizátor policii dokonce řekl, že vás to prý neruší. Policie proti nim zasáhla, až když vaše projevy skončily, aby se neřeklo. Pěkné chucpe! Tady je článek [3] a video jako důkaz. Takže přestaňte, pane Okamuro, dělat ze svých voličů kretény, že prý je zákon namířen proti islamistům a ANTIFě, aby se nemohli ozbrojovat.

Pplk. Marek Obrtel, zakladatel Národní domobrany.

Taková blbost! Proč by se ozbrojovali, když mají na povel složky policie, které je chrání? Nový zákon je zkrátka vytvořen za účelem zákazu domobran a text zákona definuje zbraně v obecné rovině, tedy jakékoliv zbraně, stačí pouze to, že skupina bude mít polovojenský charakter, tedy maskáče a nějakou formu velení, plus jakoukoliv zbraň v ruce nebo v kapse, třeba klacek nebo kámen do ruky. Zemská domobrana již ze strachu ze zákona a jeho pokut ukončila činnost v ČR ke konci loňského roku [4]. Můžete si gratulovat, společně s komunisty. A nemyslete si, že vám to projde! Jak říká Greta: We will not let you get away with this!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář