JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Ultralevicoví čeští Piráti a George Soros – odhalené spojení. Záškodnická činnost Sorose na území České republiky, rudá chobotnice v akci.

ČESKO: Poslanec za SPD Radim Fiala zjistil spojení mezi Piráty, Ústavem nezávislé žurnalistiky a jinými organizacemi, jejichž záškodnická činnost na území České republiky je podporována George Sorosem. Poslanec Pirátů Ferjenčík dokonce za Sorosovy peníze studoval dva roky ve Velké Británii. Takže Soros podporuje ať už přímo či nepřímo, politickou partaj Pirátů!

Příliš rychlé rozšíření této politické strany do celé republiky by tomu nasvědčovalo. Je zjevné, že jim nechybí fondy a je zcela možné, že mají tajné vedení, které má dlouholeté zkušenosti s převzetím vlády v jiných zemích a je velmi dobře organizováno. To stejné vedení má pravděpodobně zkušenosti i z České republiky, protože zde organizovalo onu směšně nazývanou „sametovou revoluci.“ Dokonce někteří z nich seděli i na hlavní tribuně a nepoznali jsme to. Naivně jsme si mysleli, že to byla naše spontánní záležitost!

Hlavní finančník všech těchto akcí George Soros sám, který je židovského původu, bohatl na bídě a utrpení Židů, které v Maďarsku za 2. světové války okrádal. V té době mu bylo pouhých 14 let. Vydával se za křesťana a spolu se svým adoptivním „kmotrem,“ německým vojákem zabavoval židovské majetky. Když se ho americký novinář ptal při rozhovoru jestli kvůli tomu nemá výčitky svědomí, řekl: „Ne! Kdybych to nedělal já, dělal by to někdo jiný.“ A dnes zkouší ten stejný Soros udělat koncentrační tábor z celého světa.

V Americe financuje Antifu, BLM a jiné skupiny mladých radikálů a komunistických poskoků. Tito lidé s mozky vymytými komunistickou propagandou zkoušejí ničit všecko, co se jim dostane do cesty kvůli pochybnému záměru vymýcení „prohnilého kapitalismu.“ V České republice je používána taktika jiná, subtilnější, ale se stejným cílem. Sorosovi Piráti napřed chtějí převzít vládu nad zemí a teprve pak ji zničit tím, že ji převedou pod globalisty. Zřejmě usoudili, že otevřený boj zde není na místě.

Když se ptal novinář švédského zakladatele strany Pirátů, jestli je nějaká podobnost mezi Piráty a protestní skupinou „Occupy Wall Street“ (dále OWS), tento mu odpověděl zhruba následující: „Všecka hlavní politická hnutí za posledních 120 let začala jako reakce na nespravedlnost, čímž v podstatě říkají, že ještě neví co chtějí, ale rozhodně nechtějí to, co zrovna je. Piráti a OWS, spolu s hnutím „Anonymní“ se v podstatě překrývají.“

Hnutí „Anonymní“ je decentralizovaná skupina aktivistů/hackerů, kteří podnikají kybernetické útoky na počítačové sítě různých vlád a vládních organizací.

Jenže když Piráti, OWS a Anonymní jsou prakticky to stejné, tak i Antifa je to stejné a BLM do jisté míry taky. BLM je trošku sporná záležitost, protože to není skutečná organizovaná skupina, ale decentralizovaná banda lidí. BLM je jejich slogan, ale ne jméno organizace. A Antifa? To je dnes už dobře známo, že členové OWS po skončení protestu přešli do Antify. A Antifa byla právě prohlášena presidentem Trumpem za teroristickou organizaci.

No, to se máme u nás na co těšit. Maskovaná Antifa v Pirátském hávu v České republice.

Tak jako členové Antify, i Piráti jsou vesměs mladí lidé, vzdělaní a schopní. I oni opovrhují vším, co existuje a chtějí to měnit. Chtějí budovat nový svět, chtějí změny a přitom je podezření, že chtějí mezi populaci republiky rozmístit uprchlíky z Afriky a z arabských států a přímo je nastěhovat lidem do bytů a do domů. Údajně chtějí zavést persekuci obyvatelstva kvůli odlišným politickým názorům a zavést jiné velmi nepopulární změny, což všecko samozřejmě na jejich internetové stránce popírají.

V tom, že chtějí všecko „měnit,“ jednají podobně, jako bývalý americký president Obama. Ten taky chtěl měnit budoucnost, měl plno řečí o změnách a teď opravdu všecko mění. Jak se ukazuje, tak BLM a Antifa jsou jeho cvičení agenti, podporovaní Sorosem a poctivě vycvičení v 6-týdenním programu v Alinskyho komunistických táborech na záškodnickou činnost. Už jich tam bylo vycvičeno přes 20 tisíc a dalších 20 tisíc jsou právě cvičeni. (Saul Alinsky, 1909-1972, byl významný komunistický aktivista a agitátor v Americe)

Pirátská strategie“ se zaměřuje převážně na propagaci sama sebe a na rozšiřování svých chapadel jak nejdál to jde. Mají v plánu vyhrát volby v r. 2021 a sestavit novou českou vládu.

Z Volebního programu Pirátů je dále víc než zjevné, že finance a ekonomie není jejich silná stránka. Už to, kolik toho chtějí vystavět a vybudovat a vůbec se nestarají, kde na to vezmou peníze. Malují lidem před očima vzdušné zámky, ale po přečtení jejich dokumentů mám silné pochybnosti, jestli si vůbec jsou vědomi co každý takový projekt obnáší, co je s ním spojeno dohromady a kolik tyto záležitosti stojí. Zdá se, že svého digitálního světa nevidí reálně technickou a odbornou stránku vedení státu a neuvědomují si na příklad, že není možno od dodavatelů žádat dlouhodobé záruky a důkladné technické kontroly, což plánují, aniž by to nenavýšilo cenu projektu, anebo že není možno použít počítače a 3D tisk na hromadnou výrobu. Z roztroušených a celkem naivních poznámek je možno dále usoudit, že není jisté, jestli dokážou rozpoznat rozdíl mezi krádeží a právoplatným výdajem.

Říkají, že politikové nebudou krást a bude jim vidět pod prsty, takže peněz bude dost.

Prý nadnárodní firmy, které mají zisky v České republice, je podle Pirátů budou muset v republice zdaňovat. Budou muset? Těžko! Pokud mají tyto firmy pevné smlouvy, na jejichž podkladě u nás podnikají, tak nemusí nic. Ledaže by Piráti prohlásili tyto smlouvy za neplatné, což by se rovnalo jakémusi opatrnému znárodnění. Načež by všecky cizí firmy od nás vytáhly.

A že znárodnění? Proč ne, v Číně už pomalu znárodňují soukromé podnikatele, z nichž velká část jsou západní firmy, tam převezené. Zaobalili to do typického komunistického žargonu a dokument, který na to téma vydali nazývají „Názory na posílení práce společné fronty soukromé ekonomie v novém období.“ Podle tohoto vládního nařízení musí každá firma mít ve vedení určité procento kutých čínských komoušů, aby mohla dále v Číně existovat.

Piráti chtějí dále posílit motivaci firem, aby větší část zisku investovaly u nás, či rozdělovaly mezi zaměstnance. Kolik takové „motivace“ je zapotřebí, aby se firmy vzdaly svého zisku a investovaly ho do něčeho, s čím nesouhlasí, anebo ho rozdávali jen tak lidem? A z čeho se tato „motivace“ bude sestávat?

Všecky jejich cíle jsou navíc zaměřeny na spotřební část ekonomie, což jsou školy, kultura, obchod, obrana, sociální péče, zdravotnictví a podobné. S výjimkou zemědělství není v celém 19-stránkovém, prostou češtinou psaném plátku ani slovo o skutečném průmyslu a o průmyslové výrobě, což jsou ocelárny, slévárny, montovny, dílny, výrobny. To a zemědělství je ten pravý chléb na stůl a kus masa k tomu. Vím, moc toho u nás nezbylo poté, co to bylo zklausováno za korunu kus všelijakým neschopným břídilům anebo za babku předáno cizím podnikatelům.

A ve stejném tónu, to, co Piráti slibují jsou těšínská jablíčka a kdo na ně uvěří, tak je i zaplatí. A zaplatí je draho, velmi draho.

Tato politická strana zkouší podchytit hlavně mladé lidi, protože dobře ví, že mládež si často ve svém nadšení neuvědomuje limitace a proto je možné je strhnout na lecjaký nesmysl. Nadšení je cenná vlastnost, ale bohužel, mladí lidé ještě nemají ty zkušenosti, které by jim řekly: „pozor, tady něco nesedí, opatrně!“ Nemají ještě vyvinut obranný systém proti lžím a podvodům, jako lidé starší. Proto jsou vybíráni na akce, které jsou pochybné, jsou dosazováni do funkcí, které nejsou schopni zastat, jsou hromadně nabírání do organizací s pochybným cílem, protože je očekáváno, že neprokouknou prohnilost celého programu.

Pirátský klíč“ je další dokument Pirátů, kde popisují některé detaily jejich organizace. Tak na příklad, na otázku „ke komu mluvíme?“ mají vytčeno, že takový člověk musí být radikální. Ovšem radikálové jsou nebezpeční lidé, kteří napřed jednají a pak myslí. Dovedou se zastat ublíženého stejně rychle jako dovedou kuchyňským nožem probodnout někoho, kdo má opačný politický názor.

Další vyhledávanou vlastností je rebelství a na obrázku je jejich znak, přímo z jejich stránky. Jak vidíte, pirátské zkřížené hnáty jsou lidské hnáty. Lebku tam nedali, to by asi bylo příliš.

Nápis říká: „Často neobvyklí myslitelé jsou ti, kteří mohou přijít s novým, špičkovým řešením.“

Co je to rebel? To je člověk, který neustále rebeluje, brblá proti všemu, nic mu není po chuti. Tento člověk není nikdy s ničím spokojen a když má patřičnou podporu a obdiv, zkouší – většinou s použitím druhých lidí – všecko předělat po svém.

Mladí Piráti dále chtějí přebudovat celý český politický systém, jak sami říkají. Ovšem všecky jejich plány budou ovlivněny dvěma možnými základními chybami: (1)jejich mládím a nedostatkem zkušeností, pokud by opravdu jednali sami ze své vůle, což není pravděpodobné; (2)vychytralostí a zločinnými záměry těch, kteří je z pozadí financují a manipulují.

Piráti si lichotí čím jsou jedineční: svými nápady, programem, nadšením, otevřeností, digitálností. To nadšení je většinou pravda. Ten zbytek je Fantasie a moll.

Jako další říkají, proč jsou důvěryhodní: kvůli globálnosti! Ano, píšou to naprosto přímo a otevřeně a přesto to nikomu nedošlo! Jsou to globalisté a od globalistů můžete očekávat jen to, čeho jsou globalisté schopni a nic víc. Být globalista zahrnuje: zničení národního státu, zničení národní příslušnosti, předání státní moci globálnímu celku, odstranění lidových zvyků, kultury a řeči každého národa, zredukování občanů na otroky, vyhubení 90% lidstva, stálá nejistota, věčně trvající rozbroje, nekonečné změny, revoluce a vzpoury, vyhrožování válkou, trvalé sledování obyvatelstva pomocí elektroniky a jiných vynálezů, povinné očkování, povinné čipy do mozku, později povinná kastrace, atd. Přesně podle Orwella.

Takže mladí lidé, kteří uvěřili propagandě Pirátů, pomáhají zavést tato shora popsaná zvěrstva, která si mezinárodní globalisté dali za cíl. Ať už to ví, nebo ne, tak pomáhají George Sorosovi vybudovat další pobočku Antify na české půdě, pomáhají mu v jeho zrůdném plánu na ovládnutí a zničení celého světa. Škoda, velká škoda.

A podobně všem unikla v „Pirátském klíči“ hesla „otevřený stát“ a „mezinárodnost.“ Takže ideově, tito lidé jsou pro otevřený stát – otevřený všem migrantům a jiným parazitním živlům, otevřený stát bez hranic, který může každý napadnout kdy se mu zlíbí. Mezinárodnost, to je zase internacionála: „Již vzhůru, psanci této země …“ Ještě ji nezpívají, ale na to dojde až budou navoleni na hlavní místa.

Komunistická internacionála, to je, co to je! To je ta skutečná tvář. Ten název „Piráti“ to měl všem říct už dávno. Že se tak nestalo – asi máme všichni vymyté mozky televizí a je nám všecko jedno. Ovšem jestli takto budeme pokračovat, tak to velmi draho zaplatíme.

Škoda, velká škoda, že kvůli své nezkušenosti mladí lidé nechápou, že pomáhají rudé chobotnici, aby zachvátila celý svět, aby ze všech vysála životní mízu a parazitila se na jejich živoření. Že pomáhají komunistické hydře, kterou oblékli do lepších hader a teď ji vystavují na odiv všem, jak lidumilná, spravedlivá, progresivní a čestná je.

To jsou jen řeči. Planá slova. Kdyby se opravdu Piráti chopili vlády, to byste se divili jak rychle by těch pár odstavců jejich programu na internetu nahradili něčím úplně jiným. Pokud by nám ovšem své plány v nové otrokářské společnosti vůbec vyjevili.

Chcete vidět jak vypadá země, jejíž vlády se chopili nezkušení lidé? Podívejte se na Jižní Afriku. Johannesburg je dnes hlavní město zločinu na světě: 26,000 vražed, 200,000 vloupání ročně. Obrovské množství dalších zločinů není ani hlášeno policii a vyřizují je jakási výslechová centra. Video ZDE.

Proto říkám: TEN, KDO VOLÍ PIRÁTY, VOLÍ VLASTNÍ ZKÁZU.

Autor: Jane K.

Zdroj: https://pravyprostor.cz/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář